Sunteți pe pagina 1din 1

Certificatul de membru CMR

Potrivit prevederilor Titlului XII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic se exercita pe baza
certificatului de membru CMR, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli
in activitatea medicala, valabila pentru anul in curs.

DOWNLOAD – Puteti descarca formularele necesare dand click, in listele de mai jos, pe denumirile lor. Dupa
descarcare, le veti putea tipari de pe calculatorul dv. si completa.
Acte necesare obtinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor Cluj:
 cerere – tip – anexa nr. 4(dati click pt. DOWNLOAD)
 asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs (dacă este cazul)
 copie de pe documentul de identitate și/ sau dovadă dublă cetățenie
 copie diplomă de absolvire a facultății
 copie certificat căsătorie (dacă este cazul) sau dovada schimbării numelui pe cale administrativă
 copie certificat medic specialist/ primar sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea
acestuia/ copie carnet medic rezident, completat și ștampilat anual/ copie dovadă finalizare
pregătire în rezidențiat
 dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă
 cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau
de proveniență
 certificatul de sănătate de tip A5 cu viza medicului psihiatru
 declarația pe proprie răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau
nedemnitate prevăzute de lege
 acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 jurământul profesional (jurământul lui Hippocrate)
 dosar educație medicală continuă (din ultimii 5 ani)
 chitanța privind achitarea taxei de înscriere (50 lei)
 notă de transfer (pentru membrii care vin prin transfer de la alt Colegiu teritorial)
Toate documentele care se solicită în copie se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către
medicul solicitant.