Sunteți pe pagina 1din 6

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a VI-a

MATRICEA DE SPECIFICAŢII PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ


LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

La clasa a VI-a, în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a


competenţelor de evaluat s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de
evaluări iniţiale de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor
prin raportare la evaluările finale.

S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
respectiv clasa a V-a, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.

Matricea de specificaţii pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a VI-a este următoarea:

Competenţe 1.2 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.4

Conţinuturi

Sensul unor cuvinte în X X


diferite contexte

Silaba X

Părţi de X

vorbire şi
categorii

gramaticale

specifice

acestora

Părţi de

propoziție X

Identificarea locului
desfășurării acțiunii/ a
personajelor dintr-un X
text

Scriere X X

imaginativă

Compunerea X
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a V-a

MATRICEA DE SPECIFICAŢII PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ


LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

La clasa a V-a, în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a


competenţelor de evaluat s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de
evaluări iniţiale de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor
prin raportare la evaluările finale.

S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
respectiv clasa a IV-a, corelate cu cele din noua programă pentru anul de studiu curent.

Matricea de specificaţii pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a V-a este următoarea:

Competenţe 1.3 1.2 1.4 2.2 3.2 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

Conţinuturi

Sensul unor cuvinte în x X X


diferite contexte

Silaba X X
Părţi de

vorbire şi x

categorii

gramaticale

specifice

acestora

Părţi de

propoziție

X X

Identificarea locului
desfășurării acțiunii/ a
personajelor dintr-un X X
text

Scriere X X X

imaginativă
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a VII-a

MATRICEA DE SPECIFICAŢII PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ


LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

La clasa a VII-a, în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a


competenţelor de evaluat s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de
evaluări iniţiale de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor
prin raportare la evaluările finale.

S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
respectiv clasa a VI-a, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.

Matricea de specificaţii pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a VI-a este următoarea:

Competenţe 1.2 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.4

Conţinuturi

Trsaturile operei epice X X

Moduri de expunere X

Rezumatul textului X
Silaba

Mijloace de îmbogățire
a vocabularului
X

Sinonime/Antonime X X

Verbul X

Compunerea X

S-ar putea să vă placă și