Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Citiți: – enunțul care exprimă o poruncă;


– alineatul în care Emil sare din tren;
– fragmentul care prezintă plecarea băiatului;
– întrebarea pe care o adresează mama lui Emil.
2. Citiți pe roluri.
3. Transformați în povestire dialogul dintre Emil și mama lui.
4. Povestiți fragmentul în care băiatul este urmărit de trenul tras de cai.
5. Formulați câte o întrebare pe baza textului. Numiți și un coleg care să răspundă.
Emil și trenul spre Berlin
după Erich Kästner

1.Notați în tabel elementele reale și elementele imaginare din poveste.

Elemente reale Elemente imaginare


- Urca cu geamantanul în compartiment - Locomotiva se apropia tot mai mult de ultimul
vagon
-

2. Plasați pe o axă a timpului evenimentele desfășurate în visul lui Emil.

3. Imaginați-vă un alt final potrivit textului, pornind de la faptele relatate.


4. Imaginați-vă că trenul mânat de vizitiu l-ar fi prins din urmă pe Emil. Realizați un dialog între cele două
personaje.