Sunteți pe pagina 1din 5

Mentenanta si infrastructura

Editia 1/ 17.03.2010
PS-12 Pag 1 / 5

Mentenanta si infrastructura
PS-12

Elaborat C. Grigore
Verificat V. Paun
Aprobat P. Ceccon
Data intrarii in vigoare

Indicatorul reviziilor/editiilor :

* Acest document apartine S.C. COMCEH S.A. Orice multiplicare prin orice mijloc de copiere este
interzisa daca nu exista acordul scris al proprietarului.
* Inainte de utilizare asigurati-va ca sunteti in posesia ultimei versiuni in vigoare a documentului.
Exemplarele in regim controlat poarta stampila « Document Controlat ». De asemenea, documentele in
format electronic aflate pe serverul COMCEH au regim controlat. Orice copiere locala a documentelor are
valoare informativa
* Ultimele editii ale documentelor pot fi accesate pe serverul COMCEH.
Mentenanta si infrastructura
Editia 1 / 17.03.2010
PS-12 Pag 2 / 5

Editia / data Cap. revizuit Revizuit de Verificat de Aprobat de


1 Elaboare initiala - - -

1. Scopul procedurii
Mentenanta si infrastructura
Editia 1 / 17.03.2010
PS-12 Pag 3 / 5

1.1. Descrierea modului in care COMCEH S.A. determina, pune la dispozitie si mentine
infrastructura necesara pentru a realiza conformitatea cu cerintele referitoare la produs,
incluzand:
1.1.1. cladiri, spatii de lucru si utilitati asociate;
1.1.2. echipamente pentru procese (masini, utilaje, etc)
1.1.3. servicii suport (cum sunt: transport, comunicatii);

2. Domeniul de aplicare
2.1. Procedura se aplica in cadrul COMCEH pentru intreaga infrastructura, incluzand
elementele prezentate la 1.1.1. – 1.1.3.

3. Documente de referinta
3.1. SR EN ISO 9000:2006. Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular
3.2. SR EN ISO 9001:2008. Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. Definitii si prescurtari
4.1. Mentenanţa – ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi acţiunilor organizatorice care le
sunt asociate, efectuate în scopul menţinerii sau restabilirii unui dispozitiv în stare de
a-şi îndeplini funcţia specific;
4.2. Mentenanţa preventivă (întreţinere zilnică, periodică - RT) – cuprinde acele intervenţii
care se planifică şi se execută în mod obligatoriu periodic, la intervale bine stabilite pe
toată durata de serviciu normată, cu scopul de a preveni scoaterea forţată a acestora
din funcţiune. RT se execută la un nr. de ore de funcţionare;
4.3. RT – se refera la reviziile thnice periodice;
4.4. Mentenanţa corectivă – cuprinde acele intervenţii care se execută ori de câte ori un
utilaj sau o maşina nu mai funcţionează ca urmare a unei defecţiuni sau componente
în zona limită de uzură, acestea necesitând înlocuirea sau repararea;
4.5. Reparaţii capitale – cuprind ansamblul de lucrări prin care se restabilesc parametrii
tehnico-economici la valoarea nominală pentru a începe un nou ciclu de funcţionare;
4.6. Mentenor = operator direct implicat in efectuarea operatiilor de mentenanta;
4.7. CCH – se refera la S.C. COMCEH S.A.
4.8. PIL –Procedura/Instructiune de lucru
4.9. PS – Procedura de sistem
4.10. PIC – Procedura/Instructiune de control
4.11. PC – Plan de control
4.12. SMC – Sistemul de Management al Calitatii
4.13. Toti ceilalti termeni specifici sunt conform SR EN ISO 9000:2006 si SR EN ISO
190111:2003

5. Descrierea activitatii
5.1. PLANIFICARE
5.1.1. Planificarea acestui proces constă în:
 stabilirea şi documentarea indicatorilor de performanţă şi a obiectivelor
operaţionale aferente atingerii acestor indicatori;
 întocmirea unui plan de acţiune / grafic de urmărire a realizării indicatorilor de
performanţă şi obiectivelor operaţionale stabilite;
 identificarea şi stabilirea modului de gestionare a resurselor necesare
desfăşurării şi ţinerii sub control a acestei activitati;
 analiza si planificarea activitatilor reziduale.
5.1.2. In anexa acestei proceduri sunt prezentaţi:
 indicatori de performanţă stabiliţi pentru acest proces;
 obiectivele operaţionale stabilite pentru acest process;
5.2. DESFĂŞURARE
Mentenanta si infrastructura
Editia 1 / 17.03.2010
PS-12 Pag 4 / 5

5.2.1. MENTENANTA PREVENTIV PLANIFICATA


5.2.1.1. Pregatirea mentenantei preventiv-planificate consta in:
 analiza comportarii utilajelor, echipamentelor si masinilor din dotare pe durata
ultimelor 3 luni;
 analiza gradului de uzura fizica a utilajelor si echipamentelor din dotare in raport cu
durata de viata a utilajului ;
 analiza fluxului tehnologic din punct de vedere al modificarilor si imbunatatirilor
intervenite pe durata ultimilor 3 ani.
5.2.1.2. Realizarea mentenantei preventiv – planificate
5.2.1.2.1. In baza concluziilor rezultate din analiza documentata in paragraful
6.2.1.1.1, CMENT elaboreaza PROGRAMUL ANUAL DE
INTERVENTII
5.2.1.2.2. Acest program este intocmit in luna decembrie pentru anul urmator
sau cel tarziu luna ianuarie;
5.2.1.2.3. Programul elaborat cuprinde planificarea estimata a reviziilor tehnice
si reparatiilor pentru utilajele si echipamentele din dotare.
5.2.1.2.4. Programul elaborat este transmis pentru analiza si aprobare MT;
5.2.1.2.5. Programul aprobat este preluat de CMENT pentru conformare, si este
prezentat la solicitarea Managerului tehnic pentru urmarirea derularii.
5.2.1.2.6. In momentul realizarii interventiilor planificate CMENT consemneaza
cele constatate in Fisa de constatare. De asemenea, se intocmeste
Fisa de constatare si in cazul unei interventii accidentale, CMENT
stabilind si necesarul de materiale auxiliare/piese de schimb si
accesorii aferente efectuarii respectivei interventii ;
5.2.1.2.7. Pentru utilajele mai complexe, se intocmeste grafic de intretinere
zilnic/saptamanal dupa caz, conform Cartilor tehnice. Acesata
evidenta se inregistreaza in formularul Programare de intretinere
zilnica/saptamana ;
5.2.1.2.8. CMENT consemneaza fiecare interventie efectuata in formularul Fisa
de evidenta a mentenantei echipamentului de productie .
5.2.1.2.9. Toate formularele completate pentru fisele utilajelor sunt gestionate si
arhivate de CMENT.
5.2.2. MENTENANTA CORECTIVA
5.2.2.1. Prin acest tip de mentenanta sunt efectuate reparatiile la utilajele si
echipamentele necesare ca urmare a producerii unor defectiuni
accidentale ale acestora;
5.2.2.2. CMENT preia utilajul / echipamentul defect, efectueaza analiza -
defectiunii, gravitatea acesteia si stabileste modul de efectuare a
interventiei;
5.2.2.3. CMENT stabileste si: - necesarele de materiale auxiliare / piese de
schimb si accesorii aferente efectuarii respectivei reparatii; - timpul
necesar pentru efectuarea reparatiei; - categoriile de personal mentenor
implicate in efectuarea reparatiei ( sudori, electricieni, mecanici,
prelucratori prin aschiere, frezori );
5.2.2.4. Pe parcursul si la finalul reparatiei sunt efectuate probele / verificarile
care se impun ;
5.2.2.5. CMENT consemneaza in formularul Fisa de evidenta a mentenantei
echipamentului de productie toate datele legate de reparatia
efectuata ;
5.2.3. INTRETINERILE CURENTE
5.2.3.1. Intretinerile curente ale utilajelor / echipamentelor / masinilor, sunt
efectuate de personalul mentenor conform cerintelor stabilite si
documentate in instructiunile explicative de intretinere elaborate.
5.3. CONTROL
Mentenanta si infrastructura
Editia 1 / 17.03.2010
PS-12 Pag 5 / 5

5.3.1. MONITORIZARE
5.3.1.1. Rezultatul acestui proces este reprezentat de verificarile permanente
efectuate de CMENT pentru:
5.3.1.2. modul de realizare a interventiilor planificate;
5.3.1.3. modul de realizare a reparatiilor utilajelor / echipamentelor / masinilor
defecte;
5.3.1.4. modul de realizare a operatiilor de intretinere a utilajelor /
echipamentelor / masinilor;
5.3.1.5. Monitorizare process;
5.3.1.6. Monitorizarea acestui proces consta in urmarirea permanenta a modului
de realizare a obiectivelor operationale stabilite si este efectuata de
proprietarul acestui proces;
5.3.2. MASURARE
5.3.2.1. Masurare rezultat proces consta in evaluarea gradului de:
5.3.2.2. Conformitate a realizarii programului anual de revizii si reparatii/program
de intretinere zilnica /sapatamana;
5.3.2.3. Conformitatea efectuarii reparatiilor accidentale;
5.3.2.4. Conformitatea efectuarii intretinerilor curente
5.3.2.5. Aceasta masurare este efectuata de proprietarul de proces;
5.3.2.6. Masurarea procesului consta in evaluarea gradului de realizare a
indicatorilor de performanta si obiectivelor operationale stabilite.

6. Responsabilitati
6.1. CMENT
6.1.1. Asigura intocmirea planului de mentenanta pentru masinile si utilajele din
fabrica, planifica si inregistreaza interventiile conform acestui plan;
6.1.2. Verifica pe teren modul de realizare a lucrarilor de preventive si certifica
calitatea lor;
6.1.3. Recupereaza planul saptamanii precedente si analizeaza nivelul de realizare si
cauzele nerealizarii unor operatii si eventual replanificarea lor in functie de planul
de productie.
6.2. MT
6.2.1. Propune un plan de lucrari de intretinere pentru prevenirea eventualelor
defectiuni si minimizarea costurilor;
6.2.2. Elaboreaza planul de lucrari de intretinere pe perioada stationarilor planificate;
6.2.3. Verifica modul de executie al lucrarilor din punc de vedere calitativ si cantitativ.
6.3. Mentenor
6.3.1. Executa lucrarile de mentenanta conform planului lunar inmanat de CMENT;
6.3.2. Transmite CMENT situatie lucrarilor executate si a celor ce nu pot fi executate
pentru a fi reprogramate;
6.3.3.

7. Anexe si documente asociate


7.1. Programul anual de interventii F-01-PS-12;
7.2. Fisa de constatare F-02-PS-12;
7.3. Program interventii saptamanale F-03-PS-12;
7.4. Raport finalizare lucrare – F-04-PS-12
7.5. Fisa de evidenta a mentenantei echipamentului de productie F-05-PS-12;