Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele:____________________________________________ Data:_____________

Evaluare formativă
Limba și literatura română
( descrierea unui obiect, compunere, pronumele)

1. Descrie o jucărie de pluș după următorul plan de întrebări. Dați și un titlu potrivit.
a) Cu ce se aseamănă jucăria?
b) Ce poți spune despre corpul lui/ei?
c) Cum are ochii, gura, nasul, urechile?
d) Cu ce este îmbăcat/ îmbrăcată?
e) Ce îți place cel mai mult la el/ ea? De ce?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________

2. Încercuiește formele pronumelui personal scrise corect.


ieu - eu; ea - ia; el - iel; iei - ei; iele - ele.

3. Completează spațiile libere cu pronume potrivite.

...................................este sora prietenei mele.


Doriți și .............................................. ceai de mentă?
Am fost la munte cu ..................................................
........................................este tatăl lui Florin.
Ce mai faceți............................................., doamna Maria?

4. Alcătuiește propoziții cu următoarele pronume: Măria Ta, dumneaei, dânșii, dumnealor, dumnealui.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

Itemi Suficient Bine Foarte bine


1. - exprimarea coerentă, - exprimarea coerentă, corectă - exprimarea coerentă,
corectă din punct de din punct de vedere ortografic și corectă din punct de
vedere ortografic și gramatical; vedere ortografic și
gramatical; - așezarea corectă a textului în gramatical;
- așezarea corectă a pagină; - așezarea corectă a
textului în pagină; - 2 omisiuni textului în pagină;
- 3 omisiuni - o omisiune
2. 2 pronume 3-4 pronume 5 pronume
3. completează corect 2 completează corect 3-4 enunțuri completează corect 5
enunțuri enunțuri
4. alcătuiește 2 propoziții alcătuiește 3-4 propoziții alcătuiește 5 propoziții