Sunteți pe pagina 1din 3

REBUS 1.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
B

1. Dreptul obţinut de la stat de a exploata o imoblizare pe o perioadă limitată de timp


în schimbul unei redevenţe.
2. Capitalul care se formează la constituirea societatii din aportul în natura şi/sau
bani al proprietarilor.
3. Dreptul obţinut de la stat de a importa sau a exporta anumite bunuri, precum şi
dreptul obtinut de la inventator de a folosi invenţia acestuia.
4. Din punct de vedere contabil, expresie valorică a uzurii mijloacelor fixe incluse în
costul produselor la fabricarea cărora ele au participat in vederea creării
condiţiilor necesare înlocuirii acestora.
5. Bunuri al caror proces de producţie a fost terminat într-o sectie şi care trec în
continuare în procesul tehnologic al altei secţii sau care se livreaza terţilor.
6. Surse de finantare nerambursabile
7. Datoriile care reprezintă sume cuvenite personalului pentru munca depusă.
8. Obiectele de inventar fac parte din grupa activelor…….
9. Produsele care au parcurs toate fazele procesului de producţie.
10. Documentul prin care i se recunoaşte unei persoane fizice sau juridice dreptul
asupra unei invenţii.
11. Titlul de credit care atestă calitatea de creditor al firmei şi pentru care se primeşte
un venit fix numit dobânda.
12. Persoana care a primit o valoare şi urmeaza să dea un echivalent valoric sau o
contraprestaţie.
13. Beneficii capitalizate in mod durabil de intreprindere pana la o decizie contrara a
organelor autorizateart..
14. Tranzactie între agenţi economici sau persoane fizice în scopul obţinerii de profit.
A-B=activitatea specializata prin care se masoara si se evalueaza fenomene si procese
economice.

REBUS 2.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B

1. Capitalul care este sursa de finantare stabila de care dispune societatea si care se
constituie la infiintarea societatii.
2. Surse de finantare externe puse la dispozitia societatii de catre banci, alte institutii
financiare,terti si pentru care societatea acorda o contraprestatie sau un echivalent
valoric.
3. Datoriile care reprezinta sumele datorate de angajat si angajator Bugetului de Stat.
4. Criteriu de ordonare a elementelor in Pasiv/ termen de plata.
5. Surse proprii de finantare a activitatii societatii, constituite anual din profitul societatii
pentru a proteja capitalul social in aniinin care activitatea societatii se tremina cu
pierdere.
6. Ajutor bănesc nerambursabil acordat de stat/ de o organizație unei unei instituții, unei
întreprinderi în scopul atenuării efectelor sociale, ale modificărilor economice de
structură
7. Sursa proprie de crestere a capitalului social, care apare in urma emisiunii de noi
actiuni.

REBUS 3.

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
1. Valori economice avansate in schimbul carora se primeste un echivalent valoric sau o
contraprestatie.
2. bunuri sau servicii detinute de o societate ce urmeaza a fi consummate la prima
utilizare sau vandute in acceasi stare sau dupa prelucrarea lor.
3. persoana care in cadrul unui raport patrimonial, a primit o valoare si urmeaza sa
plateasca un echivalent valoric sau o contraprestatie.
4. Criteriul de ordonare a elementelor in Activ.
5. Documentul prin care i se atesta unei persoane fizice sau juridice dreptul asupra unei
inventii.
AB= Partea materiala a patrimoniului, tangibil ,format din bunuri economice.