Sunteți pe pagina 1din 9

TEST GENERAL CAPITOLUL S.

NERVOS

COMPLEMENT SIMPLU
1. Secționarea jumătății drepte a măduvei toracale inferioare duce la:
A. Imposibilitatea efectuării de mișcări voluntare de către policele drept
B. Imposibilitatea efectuării de mișcări voluntare de către policele stâng
C. Imposibilitatea efectuării de mișcări voluntare de către mâna stângă
D. Imposibilitatea efectuării de mișcări voluntare de către halucele drept
E. Imposibilitatea efectuării de mișcări voluntare de către halucele stâng

2. Alegeţi afirmaţia falsă:


A. Reflexul miotatic este monosinaptic
B. Reflexul nociceptiv este polisinaptic
C. Reflexul miotatic constă în contracţia lentă a unui muşchi
D. Reflexul polisinaptic iradiază la nivelul sistemului nervos central
E. Reflexul nociceptiv este un reflex de apărare

3. Care din următorii nervi sunt micşti


A. IV şi V
B. VI şi VII
C. IX şi XI
D. X şi XI
E. IX şi X

4. Calea eferentă a arcului reflex vegetativ:


A. Are trei neuroni, la fel cu cel somatic
B. Primul neuron are corpul situat în ganglionul spinal
C. Deutoneuronul este situat în cornul posterior medular
D. Al doilea neuron vegetativ se numeşte postganglionar
E. Originea fibrelor postganglionare ajută la diferenţierea celor două componente ale
sistemului nervos vegetativ, simpatică şi parasimpatică

5. Mezencefalul este străbătut de următoarele fascicule cu excepţia:


A. Piramidal direct
B. Spinotalamic anterior
C. Lemnisc medial
D. Olivospinal
E. Spinocerebelos încrucişat

6. Fibrele simpatice preganglionare care asigură inervaţia inimii au originea


în segmentele:
A. T1-T4
B. T5-T9
C. T10-T12
D. Nici un răspuns nu este corect
E. Toate răspunsurile sunt corecte

7. Pedunculii cerebeloşi inferiori:


A. Sunt conectaţi cu mezencefalul
B. Conţin fibre eferente
C. Conţin fasciculul spinocerebelos Gowers
D. Conţin doar fibre aferente
E. Leagă cerebelul de diencefal

8. Inervaţia proprioceptivă a muşchiului drept extern al globului ocular este


asigurată de:
A. Nervul III
B. Nervul IV
C. Nervul V
D. NervulVI
E. Nervul VII

9. Nervii spinali:
A. Au un număr egal cu numărul vertebrelor
B. Sunt situaţi posterior de arcul vertebral
C. Au un trunchi mixt
D. Sunt în număr de 31
E. Au câte 5 ramuri formate din fibre somatice

10. Este adevărat despre sistemul nervos simpatic:


A. Are centrii în măduva spinării S2-S4
B. Foloseşte calea unor nervi cranieni
C. Toate fibrele preganglionare fac sinapsă în ganglionii paravertebrali
D. În sinapsele din ganglionii paravertebrali se eliberează acetilcolină
E. În sinapsa dintre fibra preganglionară şi glanda suprarenală se eliberează adrenalină

11. Care dintre următorii nervi cranieni are originea reală a fibrelor
motorii în două etaje diferite ale sistemului nervos central?
A. Trigemen
B. Vag
C. Facial
D. Accesor
E. Glosofaringian

12. Referitor la deutoneuronul căii sensibilităţii tactile epicritice este


adevărată următoarea afirmaţie:
A. Axonul său străbate cordonul posterior medular
B. Face sinapsă cu protoneuronul in cornul posterior medular
C. Reprezintă originea reală a lemniscului medial
D- Prelungirile lui nu se încrucişează
E. Se găseşte in cornul medular anterior

13.Care dintre următoarele organe NU este prevăzut cu inervaţie


vegetativă parasimpatică?
A. Sfincterul vezical intern
B. Arborele bronsic
C. Irisul
D. Medulosuprarenala
E. Pancreasul

14. Unde se găsesc neuroni fusiformi?


A. La nivelul ganglionilor spinali
B. in zonele motorii ale scoarţei cerebrale
C. in coamele anterioare medulare
D. in stratul profund al scoarţei cerebrale
E. in zonele senzitive ale scoarţei cerebrale

15. Despre inhibiţie sunt adevărate următoarele afirmaţii, CU EXCEPŢIA:


A. Este un proces activ
B. Poate fi externă - condiţionată
C. Se poate manifesta prin diminuarea unei activităţi anterioare
D. Se poate manifesta prin sistarea unei activităţi anterioare
E. Poate iradia

16. Nucleii vegetativi ai tnrnchiului cerebral, responsabili de secretia salivara se afla in:
A. Numai in bulb;
B. Numai in punte;
C. Numai in mezencefal;
D. Bulb si punte;
E. Punte si mezencefal

17. Paleocerebelul este constituit de:


A. Lobul posterior al cerebelului
B. Lobul anterior al cerebelului
C. Lobul floculo-nodular
D. Pedunculii cerebeloși
E. Cortul cerebelului

18. Care dintre următoarele reflexe nu are sediul la nivelul trunchiului


cerebral:
A. De deglutiție
B. De defecație
C. De vomă
D. De tuse
E. De strănut

19. Care dintre următoarele afirmații privind nervii spinali este falsă:
A. În regiunea cervicală există 7 perechi de nervi spinali
B. În regiunea toracală există 12 perechi de nervi spinali
C. În regiunea lombară există 5 perechi de nervi spinali
D. În regiunea sacrală există 5 perechi de nervi spinali
E. În regiunea coccigiană există o pereche de nervi spinali

20. Neuronii intercalari sunt:


A. Somatosenzitivi
B. Viscerosenzitivi
C. Somatomotori
D. Visceromotori
E. De asociație

21. Girul precentral este localizat la nivelul lobului:


A. Frontal
B. Parietal
C. Occipital
D. Temporal
E. Temporooccipital
22. Câte tipuri de mediatori chimici se cunosc :
A. Peste 100 de tipuri
B. Peste 1000 tipuri
C. Peste 500 de tipuri
D. Peste 40 de tipuri
E. Peste 10000 de tipuri

23. Ventriculii I şi II se găsesc la nivelul :


A. Cerebelului
B. Mezencefalului
C. Diencefalului
D. Emisferelor cerebrale
E. Bulbului şi punţii

24. Nervii pelvieni fac sinapsă în ganglionii juxtaviscerali din apropierea:


A. Intestinului subţire
B. Splinei
C. Vezicii biliare
D. Vezicii urinare
E. Rinichiului

25. Despre neuronii multipolari sunt adevărate următoarele, cu excepţia:


A. Pot avea formă stelată
B. Pot fi piriformi
C. Sunt localizaţi în scoarţa cerebrală
D. Sunt localizaţi în scoarţa cerebeloasă
E. Au numeroase prelungiri celulifuge

26. Care dintre următorii nervi au originea reală şi aparentă la nivelul


bulbului:
A. N.V
B. N. III
C. N. XII
D. N. IV
E. N.VII

27. Care dintre următoarele structuri nu se găseşte în fosa posterioară a


craniului:
A. Cerebelul
B. Bulbul rahidian
C. Puntea lui Varolio
D. Ventriculul III
E. Originea aparentă a nervului VI

28. Unul dintre următorii nervi cranieni are nuclei senzitivi atât în bulb cât şi
în punte:
A. VI
B. IX
C. X
D. VII
E. VIII
29. Selectaţi perechea de nervi cranieni cu originea aparentă în şanţul
preolivar
A. X
B. XI
C. XII
D. IX
E. VII

30. Calea sensibilității tactile protopatice este caracterizată de următoarele, cu excepția:


A. Câmpul receptor este mai mic decât în cazul sensibilității epicritice
B. Receptorii sunt reprezentați de corpusculii Meissner și de discurile Merkel
C. Deutoneuronul se află în cornul posterior
D. Axonul acestor neuroni formează fasciculul spinotalamic anterior
E. Se proiectează în aria somestezică I

COMPLEMENT GRUPAT

31. Stimularea simpatică are ca efect:


1. Creșterea frecvenței cardiace
2. Bronhoconstricție
3. Midriază
4. Creșterea secreției intestinale

32. Următorii nuclei se găsescîn bulb:


1. Nucleii vestibulari
2. Nucleul. olivar
3. Nucleul. ambiguu
4. Nucleul. Roșu

33. Limba este inervată de:


1. VII
2. IX
3. X
4. XII

34. Noradrenalina are ca efect:


1. Scăderea secreției lacrimale
2. Creșterea secreției intestinale
3. Creșterea forței de contracție a miocardului
4. Stimularea motilității intestinale

35. Cortexul cerebral format din 2 straturi celulare reglează:


1. Procesele de memorizare
2. Proceseleemoționale
3. Procesele de gândire
4. Comportamentul instinctiv

36. Ramura comunicantă cenuşie a nervului spinal:


1. Este formată din fibre preganglionare
2. Este mai lungă
3. Este mielinizată pentru sistemul nervos simpatic
4. Eliberează noradrenalină pentru sistemul nervos simpatic

37. Inervația splinei este asigurată de:


1. Fibre preganglionare din micul nerv splachnic
2. Fibre preganglionare din nervii pelvieni
3. Fibre preganglionare din marele nerv splachnic
4. Fibre preganglionare vagale

38. Cerebelul primeşte aferenţe prin:


1. Fasciculul Flechsig
2. Fasciculele vestibulo-cerebeloase
3. Nucleii Gowers
4. Fasciculele spinobulbare

39. Reflexele condiționate:


1. Reprezintă un mecanism de învățare
2. Suntcaracteristicespeciei
3. Se închid la nivel cortical
4. Sunt înnăscute

40. Sinapsa chimică:


1. Transmite bidirecţional
2. Segmentul postsinaptic eliberează mediatorul chimic
3. Segmentul presinaptic poate fi reprezentată de o dendrită
4. Este o legătură discontinuă între neuroni

41. Care dintre următorii nuclei ai trunchiului cerebral aparţin căilor


extrapiramidale?
1. formaţia reticulată
2. nucleii bazali
3. nucleii vestibulari
4. nucleii gracilis şi cuneat

42. Protoneuronul căii sensibilităţii interoceptive este situat în:


1. măduvă
2. bulb
3. punte
4. mezencefal

43. Care dintre următoarele reflexe sunt monosinaptice?


1. rotulian
2. miotatic
3. ahilean
4. nociceptive

44. Despre fibrele fascicului piramidal încrucişat sunt adevărate


următoarele:
1. străbat toate etajele trunchiului cerebral
2 . formează o decusaţie in bulb
3. străbat maduva prin cordonul lateral
4. reprezintă fascicul corticospinal lateral

45. Ganglionii căii eferente vegetative parasimpatice pot fi:


1. paravertebrali
2 . juxtaviscerali
3. prevertebrali
4. intramurali

46. Din categoria reflexelor miotatice fac parte:


1. Reflexele nociceptive
2. Reflexul achilian
3. Reflexul de mers
4. Reflexul rotulian

47. Paleocortexul are conexiuni întinse cu:


1. Hipotalamusul,
2. Talamusul,
3. Epitalamusul
4. Analizatorul visual

48. Hipotalamusul este centru superior de integrare, reglare și coordonare


pentru:
1. Metabolismul intermediar
2. Secreția endocrină
3. Termoreglarea
4. Ritmul somn-veghe

49. Despre nervii cranieni sunt adevărate următoarele afirmații:


1. Au distribuție metamerică
2. Toți au originea la nivelul trunchiului cerebral
3. Au două rădăcini – ventrală și dorsală
4. Sunt în număr de douăsprezece perechi

50. Despre meninge sunt adevărate următoarele:


1. Pia mater este membrana exterioară
2. Dura mater aderă la măduvă pătrunzând în șanțuri și fisuri
3. Arahnoida are o structură fibroasă
4. Asigură nutriția și protecția măduvei spinării

51. Care dintre următoarele afirmații privind calea sensibilității tactile


grosiere (protopatice) sunt false:
1. Protoneuronul este localizat în ganglionul spinal
2. Axonul protoneuronului pătrunde în măduvă pe calea rădăcinii anterioare
3. Axonul deutoneuronului urmează calea fasciculului spinotalamic anterior
4. Al treilea neuron al căii se găsește la nivelul ariei somestezice I

52. Lichidul cefalorahidian se găsește:


1. La nivelul canalului ependimar
2. În spațiul epidural
3. Între arahnoidă și pia mater
4. Între pia mater și măduva spinării

53. Care dintre următoarele reflexele vegetative sunt spinale:


1. Vasoconstrictoare
2. Vasodilatatoare
3. Cardioacceleratoare
4. Pupilodilatatoare
54. Hipotalamusul este centru superior de integrare, reglare și coordonare
pentru:
1. Metabolismul intermediar
2. Secreția endocrină
3. Termoreglarea
4. Ritmul somn-veghe

55. Sistemele simpatic și parasimpatic acționează:


1. complementar în reglarea diametrului pupilar
2. cooperant la nivelul aparatului reproducător
3. antagonist pentru reglarea secreției salivare
4. cooperant în micțiune

56. Nu conţin fibre motorii:


1. Nervul cranian X
2. Ramura dorsală a n.spinal
3. Nervul cranian III
4. Ramura comunicantă albă a nervului spinal

57. Nu sunt reflexe cu centru la nivelul parasimpaticului sacrat:


1. Reflexul de micţiune
2. Reflexul de vomă
3. Reflexele sexuale
4. Reflexele cardioinhibitoare
58. Care dintre următoarele celule gliale secretă mielina la nivelul SNC:
1. Microglia
2. Celula Schwann
3. Astrocitul
4. Oligodendrocitul

59. Intumescenţele măduvei spinării se găsesc la nivel :


1. Cervical
2. Toracal
3. Lombar
4. Sacral

60. Butonul terminal al axonului conţine:


1. Mitocondrii
2. Neurofibrile
3. Vezicule cu mediator chimic
4. Corpi tigroizi
1 E 31 B
2 C 32 A
3 E 33 E
4 D 34 B
5 D 35 C
6 A 36 C
7 B 37 E
8 C 38 A
9 C 39 B
10 D 40 D
11 D 41 B
12 C 42 E
13 D 43 A
14 D 44 E
15 B 45 C
16 D 46 C
17 B 47 A
18 B 48 E
19 A 49 D
20 E 50 D
21 A 51 C
22 D 52 B
23 D 53 E
24 D 54 E
25 E 55 C
26 C 56 E
27 D 57 C
28 E 58 D
29 C 59 B
30 A 60 A