Sunteți pe pagina 1din 40
Domeniul Farmacie~ Editia 2014 | 451 Editia 2014 1.0 INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 41. Sunt considerate echivalente farmaceuti A. doud forme farmaceutice cu molecule chimic diferite, dar cu aceeasiactiune medicamentoasti 8. dou forme farmaceutice dlferite care contin aceeasi substantd activ, in aceeasi dozdsi sunt destinate aceleiasi cai de administrore .dous forme farmaceutice de acelasitip core contin doze identice ale aceleiasi substante medicamentoase 0. doud preparate medicamentoase care au acelasi regim de eliberore din farmacie, desi au substante active dferite £. doud medicamente cu substanfe active diferite, care prezinté criteri de biodisponibilitate identice la acelasi individ Rasp. corect: € Sorin Leucuta - Tehnologie farmaceutica industriala, Ed. Dacia, 2001; Pagina: 11:vol 1:179 2. In starea de acidozi, cand este contraindicat aportul de sodiu, se administreaza solutie perfuzabild cu: A. clorhidrat de arginind 8. clorurd de amoniu C.trometamol D. glucozs E lipide emulsificate Rasp. corect:C Juliana Popovici, Dumitru Lupuliasa - Tehnologie farmaceutica - vol. | (Ed. Polirom, lasi, 2004), vol. I (Ed. Polirom, asi, 2008), vol. Ill (Ed. Polirom, lasi, 2009) Pagina: 11: vol 1: 518 3. Locul recomandat pentru aplicarea unui sistem terapeutic transdermic cu scopolamins este: ‘A. pe piept, aproape de inimé B. pe brat . post-ouricular D. pe tegumentul scrotal E. pe pielea abdomenului Rasp. corect: C Sorin Leucuta - Tehnologie farmaceutica industriala, Ed, Dacia, 2001 4. Conform FRX supozitoarele rectale se conserva in urmatoarele condifi Ain recipiente bine inchs, la rece 8. in recipiente inchise, la loc récoros ferit de umiditate, a loc ricoros D. in recipiente bine inchse, la cel mult 25 grade Celsius E. in recipiente inchise etans, ferit de umiditate Rasp. corect: D Sorin Leucuta - Tehnologie farmaceutica industriala, Ed. Dacia, 2001 Pagina: 12: FRX :890 5. Formele farmaceutice care cedeazé initial o cantitate de substanta activa care asigura un efect rapid, iar apoi cedeara restul de substanté activa gradat, pe B.o perioada lunga de timp, se consider’ cd prezint& o eliberare: Asecventialé Bcontrolata Cextinsé D.sustinuté Eintérziata Rasp. corect: D Sorin Leucuta - Tehnologie farmaceutica industriala, Ed. Dacia, 2001 Pagina: 11:vol 3:552-553 452 | Domeniul Farmacie~ Editia 2014 §. FRX prevede ca limita maxima admisé la determinarea frabilitayi comprimatelor o pierdere de material de: A01% 8.05% C1% 0.3% E.10% Rasp. corect: C Sorin Leucuta - Tehnologie farmaceutica industriala, Ed. Dacia, 2001; Pagina: 11: vol 3:518 7- Conform FRX, dezagregarea capsulelor gelatinase gastrosolubile trebuie si se realizeze in api in cel mult: A.5 minute 8.15 minute C. 30 minute D. 60 minute £120 minute Rasp. corect: C Sorin Leucuta - Tehnologie farmaceutica industriala, Ed. Dacia, 2001; Pagina: 12:FRX:193 8. Este reactie alergicé de tip citotoxic (tip Il): AA. hipertermia maligné provocaté de curarizante B. trombocitopenia produsé de sulfamide eritemul polimorf provocat de sulfamide 1. declansarea crizei de porfirie acuté dupé barbiturice E. sterilitatea in urma administrarii anticanceroaselor Rasp. corect Aurela Mcoleta Cristea - Farmacologie general, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti elitia a Ia (revlzutd si adaugité), 2009 (cu tiraj prelungit de 1000 exemplare, in 2011) Pagina: 3:126 9. Este adevarat c’: A. In prezenta antagonistului competitiv, agonistul nici in doze mari nu-si produce efectul 8, agonistii portialin doze mari antagonizeazé efectul agonistilor deplint antogonistii competitivi se fixeazdsi activeazé macromolecule receptoare 2. antagonistul necompetitiv poate fi deplasat de o concentrate foarte mare de agonist E in cozul sinergismului de potentare efectul global este suma efectelor partiale Résp. corect: B Valentin Stroescu - Bazele farmacologice ale practcii medicale, Editiaa Vi-o, Editura Medicald, Bucuresti 2001 Pagina: 3:202-203 10. Afectiunile tractului digestiv influengeaza farmacocinetica medicamentelor, astfel: ‘A. neostigmina administratd per oral se absoarbe mai bine in caz de tranzit intestinal accelerat 8. vitamina se absoarbe mai bine in steatoree © levodopa se absoarbe mai putin dacé tranzitul intestinal este incetinit D. anticolinergicele sunt indicate in esofagita de reflux E. absorbtia trimetoprimului scade in enteropatia glutenicd Rasp. cores Valentin Stroescu - Bozele farmacologice ale practicii medicale, Editiaa Vi-a, Editura Medicald, Bucuresti 2001 Pagina: 3:186 Domeniul Farmacie~ Editia 2014 | 453, 11. Kanamicina este activa pe: A. Pseudomonas 8. bacili anaerobi C Klebsiella D. Streptococcus viridans E, pmeumococ Rasp. corect: C Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia) - Tratat de farmacologie, Ed. Medicala, Bucuresti, 2005; Pagina: 12. Petidina, analgezic opi A produce sedare B. se poate asocia cu IMAO C. produce midriazé D. produce spasmul sfincterului Oddi superior morfinei E. ore potenté mai mare ca morfina Rasp. corect: C Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia) - Tratat de farmacologie, Ed. Medicala, Bucuresti, 2005; Pagina: 13. Sindromul de abstinenti la barbiturice se datoreaz A. instalérit inductie’ enzimatice 8. instalritinhibitiei enzimatice C. down-reglari situsurilor receptoriale barbiturice de pe complexul GABA-A D. up-reglai situsurilor receptoriale barbiturice de pe complexul GABA-A E up-reglérii receptorilor glutamatergici Rasp. corect: E Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia) - Tratat de farmacologie, Ed. Medicala, Bucuresti, 2005; Pagint 14, Reboxetina: A. este inhibitor neselectiv al recaptdrli NA si S-HT B. este inhibitor selectiv al recaptarit NA C. este inhibitor selectiv al recaptérii S-HT D. este inhibitor MAO-A E.este blocant alfa2-presinaptic Rasp. corect: B Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia) - Tratat de farmacologie, Ed. Medicala, Bucuresti, 2005; Pagina: 2:89 15. Este adevarat ca: A. betaxololul este contraindicat in glaucom B, sotalolul stimuleazé miocardul contractil prin deschiderea canalelor de potasiu C.propranololul are efect antianginos prin vasodilatatie coronariand D. metoprololul are efect antianginos prin diminuarea frecventei cardiace sia fortei de contractie E. beta-blocantele diminueaz6 procesul de aterogenezi Rasp. corect: D Aurelia Nicoleta Cristea (sub redactia) - Tratat de farmacologie, Ed. Medicala, Bucuresti, 2005 Pagina: 2:274 16. Folosirea antipirinei pentru testarea functiei de epurare hepaticé, prin determinarea clearanceului antipirinei, se bazeazii pe urmstoarea particulartitate farmacocineti A. lipsa metabolizarii hepatice B. procent inait de legare de proteine C distributie exclusiv intravascular D. variabilitate seézuté a volumului de distributie E.epurare hepatic’ prin oxidare nemierozomial Rasp. corect: D Aurelia Nicoleta Cristea - Farmacologie generala, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, edifia a II-a (revézuté si ‘adaugita), 2009 (cu tiraj prelungit de 1000 exemplare, in 2011) Pagina: 1:126