Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicații logica acțiunii administrative

1. Demonstraţi că formulele următoare sunt legi logice (utilizând metoda tabelelor de adevăr
complete sau metoda tabelelor de adevăr parţiale)
a)  ( p &  p )
b) p V  p
c) ( p & q )  ( q & p )
d) ( p V q )  ( q V p )
e)  ( p V q )  (  p &  q )
f) [ p v ( p & q ) ]  p
g) ( p  q ) & ( q  r )  ( p  r )
h) ( p  q ) & ( q  r )  ( p  r )
i) p V ( q & r )  ( p V q ) & ( p V r )
j) ( p v q ) v r  p v ( q v r )
k) p & ( q V r )  ( p & q ) V ( p & r )

2. Verificaţi validitatea următoarelor argumente (utilizând metoda tabelelor de adevăr complete sau
metoda tabelelor de adevăr parţiale):
a) Dacă partidul “x” a obţinut rezultate bune în timpul guvernării şi a organizat bine campania
electorală, atunci va câştiga alegerile. Partidul “x” nu va câştiga alegerile, deşi a obţinut
rezultate bune în timpul guvernării. Deci nu a organizat bine campania electorală.
b) Ruxandra va studia dreptul sau, dacă doreşte să lucreze în administraţie, va studia ştiinţele
administrative. Din câte o cunosc, nu va studia dreptul. Ca atare ea doreşte să lucreze în
administraţie sau nu va studia dreptul”.
c) Dacă Dan candidează pentru un loc de primar în comuna „x”, atunci el este suspendat, pe
perioada campaniei electorale, din postul de Secretar de Stat ocupat. Dan este suspendat, pe
perioada campaniei electorale, din postul de Secretar de Stat ocupat, iar, dacă doreşte să
devină primar, atunci trebuie să câştige alegerile locale. Dan doreşte să devină primar. Prin
urmare, el este suspendat, pe perioada campaniei electorale, din postul de Secretar de Stat
ocupat.”
d) Funcţionarul public „x” este transferat în interesul serviciului sau la cererea acestuia. Dacă
funcţionarul public „x”este transferat în interesul serviciului, dar nu există acordul scris al
acestuia, atunci actul de transfer este nul. Există acordul scris al acestuia, iar actul de
transfer nu este nul. Prin urmare, funcţionarul public „x” este transferat în interesul
serviciului.”
e) Eşecul partidului „X” în alegeri s-a datorat rezultatelor slabe obţinute în timpul guvernării
sau slabei organizări a campaniei electorale. Dacă şi numai dacă eşecul partidului „X” în
alegeri s-a datorat rezultatelor slabe obţinute în timpul guvernării, atunci campania
electorală a fost bine organizată şi s-au cheltuit sume mari de bani. Eşecul partidului „X” în
alegeri s-a datorat rezultatelor slabe obţinute în timpul guvernării. Prin urmare, nu s-au
cheltuit sume mari de bani.

S-ar putea să vă placă și