Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA: LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PEȘTIȘANI

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ

PROFESOR: GHIORGHIU IOANA MIRABELA

ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI INIŢIAL


REZULTATE

Am aplicat testul iniţial la clasele a VII-a, a VIII-a și a X-a. Rezultatele au fost următoarele:

Clasa 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 Media
a VII-a
a VIII- a
a X- a

STRUCTURA TESTULUI

Clasa a VII-a

Testul conține doi itemi care verifică timpurile verbale (utilizarea corectă a prezentului simplu)
și înțelegerea unor mesaje scrise simple, în limba engleză.

Clasa a VIII-a

Testul conține doi itemi ce verifică înțelegerea unui mesaj scris în limba engleză și diferite
structuri gramaticale (timpuri verbale, prezent simplu și continuu).

Clasa a X-a

Testul conține patru itemi ce verifică diferite structuri gramaticale (timpuri verbale, prezent
simplu, continuu, perfect) și înțelegerea unui mesaj scris în limba engleză.
PROBLEME DEPISTATE ÎN URMA CORECTĂRII TESTELOR

Au fost probleme la utilizarea timpurilor verbale. De asemenea, elevii au întâmpinat


dificultăţi la folosirea corectă a structurilor gramaticale şi a conectorilor în vederea înțelegerii
unor propoziții simple. Unii elevi, însă, nu au tratat deloc anumite părți ale testului ceea ce
demonstrează dificultatea lor de a se exprima în limba engleză.

MĂSURI DE ADOPTAT

Una din măsurile ce se impun este lucrul intens cu dicţionarul , exerciţii de vocabular şi
construcţie de propoziţii, exerciţii care să trateze forma şi utilizările timpurilor verbale numărul
substantivelor şi exerciţii de scriere de texte funcţionale.

În urma analizei este necesară schimbarea tacticii la clasa, accetuând reluarea notiunilor
de bază, reducerea dificultatii itemilor predați, intensificarea lucrului individual și pe echipe.
Este necesară o mai mare determinare a elevilor pentru a lucra mai mult, in primul rând singuri.

Deasemenea, se vor introduce temele suplimentare diferențiate pe competențe și


capacități individuale, care vor fi evaluate săptămânal.

Temele pentru acasă, vor fi verificate la fiecare oră și evaluate, sanctionând pe cei care nu
le efectuează sau le efectuează parțial. Cadru didactic va nota în caietul său de evaluare de câte
ori elevii nu si-au scris tema, sau nu au prezentat-o completă, urmând ca la 4 abateri de acest
gen, elevii sa fie sancționați.