Sunteți pe pagina 1din 2

TEST

Nume :CIUBOTARU ANA ……………..Email: zarinaycont@gmail.com

Va rugăm coloraţi, îngroşaţi sau subliniaţi răspunsurile corecte. Fiecare întrebare


are un singur răspuns corect.

1. Pentru gestionarea informaţiilor registratorul medical va folosi, cu o excepţie :

 Dosare electronice

 Căsuţa de mail, pentru anumite informaţii care vin pe mail

 Dulap de arhivare

 Propria servietă.

2. Documentele arhivate pot fi, cu o excepţie :

 Autorizări

 Contracte

 Mesajul unei vedete de TV

 Procese verbale.

3. Când transmitem un mesaj cum evaluăm dacă a avut impact? Prin :

 Conţinutul mesajului

 Feedback

 Calitatea emiţătorului

 Calitatea receptorului.

4. Piramida atenţiei cuprinde în ordine:

 Detalii minore, urmate de informaţii importante, apoi conţinut.


 Informaţiile importante, conţinut şi apoi detalii minore.

 Contact, siglă, informaţii importante şi apoi conţinut.

 Informaţii importante, conţinut, o frază de atac.

5. Pentru a preveni o criză de timp trebuie să ne ocupăm din timp de activităţile


( alegeţi varianta corectă) :

 Urgente şi importante

 Urgente şi puţin importante

 Puţin urgente şi importante

 Puţin urgente şi puţin importante.

6. Un spital poate conţine următoarele secţii cu o excepţie. Care este aceea?

 Neurologie

 Cardiologie

 Chirurgie

 Medicină legală.

7. Codurile de boală pot fi:

 Coduri de boala acută sau cronică

 Coduri scrise cu cifre

 Coduri scrise cu litere

 Coduri care diferă de la pacient la pacient.

Felicitări, aţi terminat testul !

Intrebări privind cursul:........................