Sunteți pe pagina 1din 65

Contabilitatea managerială

informatizată
a firmei
Autor: Prof.Dr.hab. Veronica ȘTEFAN
2019
IOSUD – SDSEU
Universitatea Valahia
Obiective
Actualitate: Strategii de digitalizare a afacerilor,
(RTE), a societății în ansamblu
Legislație: Cadrul European de Interoperabilitate și
Agenda Digitală
Tehnologii: BDA, UML, CASE, T mobilă, Web3D, RV
Transformarea afacerilor prin TI&C: BI, SSD, Web,
Platforme virtuale, eCommerce, eGov; Studii Caz
eServicii în România și Indicele Evoluției Digitale:
integrarea către Societatea digitală; Exemplificări
Soluții software de business/ Produse software pentru
contabilitate
Soluții software de business
• Sistemele Informatice de Gestiune în Ecosistemul
Digital al Afacerilor
• Metodele de proiectare a Sistemelor Informatice de
Gestiune
• Baze de date avansate
• Utilizarea SIG în aplicații de gestiune și decizie
– SIG și decizia financiar contabilă prin soluții de BI
– SIG și decizia economică prin SSD
– Implementarea SIG în eAdministrație
– Sisteme Informatice pentru eLearning
– SIG în tehnologie Web pentru eAfaceri
– SI pentru monitorizarea parametrilor industriali și de mediu
Conținutul științific

• Metodele de proiectare orientate obiect,


limbajul unificat de modelare UML
• Baze de date avansate și SGBDR
• Instrumentele CASE pentru realizarea SIG
• Tehnologiile Web, componentele și arhitectura necesară
sistemelor informatice prin rețeaua Internet

• Soluții de aplicarea a acestor tehnologii, metode și


instrumente, într-un context practic și de actualitate, prin
studii de caz în domeniul SIG pentru afaceri dar și pentru
eServicii, în principal eGov și eLearning
Direcții de cercetare
Conținutul științific, 3 direcții principale:

1. Modelarea și proiectarea SIG - prezentarea tehnologiilor,


a metodelor și instrumentelor software reprezentative
pentru formalizarea și reprezentarea conținutului digital

2. Implementarea acestor sisteme prin standarde de prelucrare,


interogare și comunicare a conținutului digital, aplicații și rezultate obținute
în domeniul financiar contabil și al afacerilor electronice

3. O abordare multidisciplinara a SIG prin prisma aplicațiilor în


domenii economice diverse, incluzând aspecte de interacțiune și
interoperabilitate între procesele de afaceri și problemele de siguranță și
de securitate în administrare și exploatare
Sistemele Informatice de Gestiune în Ecosistemul Digital al Afacerilor

• Motivația alegerii acestei teme integratoare


• Scopul și obiectivele urmărite în lucrare
• Reglementările legislative la nivel european și național pentru
domeniul de cercetare
• Valorificarea rezultatelor obținute în cercetări anterioare (proiecte,
publicații, aplicații)
• Abordarea tematicilor din trecut în perspectiva EDA -
(Ecosistemul Digital al Afacerilor)
• Ecosistemul Digital al Afacerilor - obiect al cercetării
• Abordarea holistică ca metodă de cercetare
SIG integrate în EDA

TI&C și impactul integrării SIG în Ecosistemul Digital al Afacerilor


(dimensiunea Tehnologică și de Interoperabilitate)
Sursa: EC, Adaptare dupa Natchira F. et all, 2002
O abordare holistică a cercetării
în domeniul SIG
Reducere decalaj între Sisteme interconectate
Administrație Interoperabilitate
Firme, instituții Ecosistem Digital al Afacerilor
Cetățeni Societatea Digitală
Administrația
- obiective -

TI&C
Soluții SIG

Afaceri Cetățeni
- Domenii - - roluri -

Utilizarea TI&C pentru soluții SIG integrate


în eAfaceri, eServicii, Societatea Digitală
Metodele de proiectare a Sistemelor Informatice de Gestiune
• Stadiul actual al cercetărilor în domeniul metodelor de proiectare a
sistemelor informatice
• Din perspectiva standardizării tehnologiilor software
• În concordanță cu dinamica schimbărilor în mediul operațional
• Standardul UML – Unified Modelling Language și instrumentele de tip
CASE - Computer Aided Software Engineering
• Dezvoltarea unui cadru de modelare a proiectării bazat pe RUP -
Rational Unified Process, în reconfigurarea proceselor de afaceri
• Sistematizarea principalelor Diagrame, în Anexa A1
• Dpv al proiectării SI Integrat pe Web – Platforme digitale
– Orientări fundamentale în proiectare, tehnologii Web
– Extinderi ale UML, arhitecturi Web
– Tipologii ale instrumentelor CASE UML și performanțe
Studiu de caz
utilizare UML și CASE

Proiectarea interfeței SIG pentru integrare Web


și diagrame ale sistemului integrat, realizate cu IBM Visual Modeler
Baze de date avansate
• SGBD – mediu software specializat în modelarea datelor (la nivel Conceptual,
Logic și Fizic)
• Gestionarea datelor - tehnologie esențială pentru știință, afaceri, comunități
• Modelele din ciclul de abstractizare al proiectării pe întreg ciclul de viață al SI
• Pe diverse platforme tehnice, strâns legat de tehnologiile Web
• Baze de date grafice și Web semantic, BD eterogene și integrarea datelor
• Analiză puncte forte și puncte slabe ale metodelor existente – SGBDR, și
prezentând noi metode: OO, NoSQL, BD Multimodel
• Gestionarea datelor: pentru cercetători, dezvoltatori și utilizatori
• Noua paradigmă a cloud computing și utilizarea de pe dispozitive mobile
• Interfețe utilizator și vizualizare date
• Securitatea Bazelor de Date, integritatea și confidențialitatea
Abordarea proiectării BD

BD Multimodel și principalele caracteristici


Utilizarea SIG în aplicații de gestiune și decizie
• SIG și decizia financiar contabilă prin BI
• SIG și decizia economică prin SSD
• Implementarea SIG în eAdministrație
• Sisteme Informatice pentru eLearning
• SIG în tehnologie Web pentru eAfaceri
• SI pentru monitorizarea parametrilor
industriali și de mediu
SIG și decizia financiar contabilă prin BI
• Premisele performanței în organizații
• Soluții informatice de BI
• Inteligență de afaceri cu SharePoint Server
• Studiu de caz
SIG și decizia financiar contabilă prin SSD
• Definirea problemei și a parametrilor
• Aplicarea metodei SIMPLEX
• Aplicarea metodei SOLVER din Excel
• Utilizarea metodei WinQSB - programare lineară
• Implementarea SIG în eAdministrație
• De la afacerile electronice la societatea digitală
• Interoperabilitatea eServiciilor cu aplicațiile GIS
• Studiu de caz: SIG pentru Managementul
documentelor și arhivarea electronică
Sisteme Informatice pentru eLearning
• Realitatea Virtuală și noile instrumente de învățare
• Firmele virtuale de antreprenoriat și simulare afaceri
• Sisteme Informatice bazate pe tehnologia mobilă
pentru eLearning
SIG în tehnologie Web pentru eAfaceri
• Obiectivele sistemului informatic
• Arhitectura aplicației
• Prezentarea interfeței și a funcțiilor de bază
• Servicii oferite utilizatorilor serviciului informatic
• Servicii pentru utilizatorii Intranet
SI pentru monitorizarea parametrilor
industriali și de mediu
• Modelul implementat
• Configurare hard și soft
• Extensibilitatea modelului
• Utilizare și dezvoltare
eServiciile în România și Societatea digitală
• Actualitate: Noile metode de management
• Legislație: Interoperabilitatea ca premisă a
integrării digitale și colaborării globale
• Tehnologii: hardware și software, pentru
conectarea live a afacerilor și oamenilor
• Transformări moderne ale afacerilor
• Soluții eServices în Romania
Actuality
New management methods
• Global electronic marketplace – Digital Single Market
• Wireless applications
• Collaborative platform and networking
• Real-Time Enterprise
• Digital strategies
Legislation
Interoperability as premise of collaborative development
• European Interoperability Framework - 2004
• European Interoperability Strategy - 2009
• eEurope Action Plan – 2005
• Digital Agenda for Europe

Accesibility
Security
Protection of personal data
Open standards
Open-source software
Technologies

Advanced hardware and software New live technologies connecting People,


affecting the way we live Business and Societies

Internet LIVE
Social Network
eCommerce and mCommerce
Cloud computing
Artificial Intelligence and IoT

Smart phone and Camera LIVE


Augmented Reality device &
solutions
3D printing

24
New technologies transforming business

1. Big data and Data driving Intelligence


2. Web technologies linked to BI applications
3. ERP and CRM - radical changes
Online Stock
LIVE interaction
More efficiency
Analysis methods (BI)
Decision-making processes
eServices Solutions
in Romania

• Public Administrative Transactions - eGov


• Electronic System for Public Acquisitions www.eLicitatie.ro
• KEP- Knowledge-Based Economy Project www.ecomunitate.ro
• NED- Romanian National Education Database www.rural.edu.ro
• SEN-SDK- National Electronic System www.e-guvernare.ro
• STEPS - State Treasury Payment System www.mfinante.ro
• VPO - Virtual Payment Office www.mcti.ro
• eTax online
• On-line accounting balance
• On-line Visa

• Education
– eLearning
• Medical Service
– eHealth
Produse software pentru contabilitate

1. Definiții și caracteristici
2. Funcțiile produselor software pentru contabilitate
3. Reglementari privind produsele software pentru
contabilitate
4. Locul și rolul produselor software pentru contabilitate
în cadrul sistemelor integrate de tip ERP
Definiții
• Pachete de programe contabile
o acoperă un set complet de activități din domeniul contabilității
o sunt compuse din mai multe module
o pot fi dezvoltate atât de către organizație, cât și în afara
organizației, de firme specializate
o sunt comercializate pe module
o modulele sunt proiectate pentru a comunica între ele
• Produse informatice generalizate
• destinate comercializarii catre un numar mare de clienti
• Produse informatice pentru contabilitate
• conform tendinței de informatizare integrata a sistemelor
informatice
Caracteristici

• Dezvoltate de firme specializate, ce garantează calitatea produsului


• Însoțite de documentație (manual de utilizare sau meniu Help încorporat)
• Se adresează unui număr mare de clienți
• Sunt complet parametrizabile si flexibile (ușor de adaptat)
• Proiectate astfel încât sa nu existe necesitatea introducerii repetate a
acelorași date, indiferent în câte locuri sunt utilizate în organizație
• Au un sistem de control eficient al datelor prin proceduri automate de
verificare si validare care asigură datele stocate si informatiile obtinute
• Se pot integra cu alte produse informatice prin interfețe specializate
• Includ proceduri pentru actualizare automata, pentru salvarea si
restaurarea datelor
• Sunt concepute modular și permit astfel actualizări rapide
Sunt dezvoltate pe cele două subsisteme ale contabilității:

• Contabilitatea generală (financiară) care cuprinde:


contabilitatea intrărilor, contabilitatea ieșirilor, contabilitatea
încasărilor si plăților, contabilitatea operațiunilor diverse (salarii,
imobilizari, operatii diverse de închidere a perioadei)

• Contabilitatea managerială, care cuprinde:


gestiune trezorerie, gestiune aprovizionare, gestiune
desfacere, gestiune stocuri, salarii, imobilizări, producție,
calculație costuri, gestiunea bugetelor etc.
Subsistemele SIC (Sistemul Informațional Contabil)
SIC (Sistemul Informațional Contabil) este cel mai
important subsistem al SI al unei organizații:

SIC este singurul care permite managementului si utilizatorilor externi


să obțină o imagine de ansamblu asupra întregii organizații
SIC leagă alte subsisteme informaționale importante cum ar fi:
marketing, personal, cercetare și dezvoltare, productie, informațiile
acestor subsisteme fiind exprimate în final în termeni financiari
Iinformațiile nefinanciare din domenii cum sunt responsabilitatea socială
și resursele umane sunt integrate cu informațiile contabile pentru a
permite luarea unor decizii
Integrarea contabilității cu celelalte subsisteme conduce la o viteză mai
mare și o acuratețe sporită în oferirea de informații utilizatorilor
Subsistemul contabilității generale (financiare)

Definiție:
Subsistemul de contabilitate generală sau financiară este
responsabil cu operațiile lunare:
• de descărcare de gestiune,
• de regularizare TVA,
• de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli
• de obținere a situațiilor financiare obligatorii ale organizației:
registre, balanța, bilanț, note explicative etc.
Subsistemul de gestiune
Definiție:
Înregistrează tranzacțiile zilnice ale organizației, este
responsabil cu oferirea de numeroase documente și rapoarte.

Tranzacții:
• Intrari – evidența aprovizionărilor, evidența plăților, evidența
personalului și calculul salariilor, mijloacelor fixe etc.
• Ieșiri – evidența vânzărilor și a încasărilor
• Operații interne – calculul costurilor, planificarea și controlul producției
Subsistemul de raportare
Definiție:
Subsistemul de raportare oferă managementului intern
rapoarte și informații necesare luării deciziilor cum ar fi:
rapoartele de cost, rapoartele de stare a producției,
rapoartele de stocuri, bugete, tablouri de bord, indicatori
financiari etc.
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea financiară -
Contabilitatea intrărilor:

• Înregistrarea intrărilor de stocuri cu posibilitatea creării de


conturi analitice pe element de stoc si pe furnizor
• Înregistrarea intrărilor de servicii cu posibilitatea creării de
conturi analitice pe serviciu si pe furnizor
• Crearea Jurnalului de cumpărări
• Actualizare Registru jurnal
• Rapoarte pe tipuri de stocuri, pe furnizori, pe elemente de
stoc
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea financiară -
Contabilitatea ieșirilor:

• Înregistrarea vânzărilor de stocuri


• Înregistrarea consumului de stocuri
• Înregistrarea transferului de stocuri
• Crearea de conturi analitice pentru elementele de stoc și
pentru clienți
• Crearea Jurnalului vânzări
• Actualizarea Registrului jurnal
• Rapoarte pe elemente de stoc, pe clienți, pe tipuri de ieșiri
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea financiară -
Contabilitatea trezoreriei:
•Înregistrarea încasărilor;
•Înregistrarea plăților;
•Creare de conturi analitice pentru bancă, parteneri;
•Crearea Registrului de casă și a Registrului de bancă;
•Actualizarea Registrului jurnal;
•Rapoarte pe tipuri de operatii încasări/plăți, pe tipuri de
încasări/plăți, prin casă sau prin bancă, pe parteneri etc.
•Actualizare Registru jurnal
•Rapoarte pe tipuri de stocuri, pe furnizori, pe elemente de
stoc
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea financiară -
Contabilitatea operațiilor diverse:

• Înregistrarea datelor legate de salarii


• Înregistrarea datelor legate de imobilizări
• Înregistrarea oricarei alte operatii desfasurate
• Crearea de jurnale
• Actualizarea Registrului jurnal
• Realizarea operațiilor de închidere perioada de gestiune
• Crearea fiselor de cont si Cartea Mare
• Întocmirea balanței de verificare
Logica de lucru cu un produs software
pentru contabilitate generală (financiară):
1. Se creaza societatea și se introduc datele generale ale societății
2. Se introduc soldurile inițtiale
3. Se înregistrează documentele aferente operațiunilor perioadei curente:
• se primește documentul primar justificativ (factura fiscala, chitanța
fiscala, OP, CEC, Extras de cont, Stat de plata salarii etc.)
• se selectează opțiunea de meniu a produsului destinata înregistrării
operației respective
• se introduc datele de identificare ale documentului justificativ
• se selectează contul debitor si contul creditor. Se creează eventualele
analitice
• se introduc sumele aferente conturilor
• se validează înregistrarea (se trimite articolul contabil în Registrul jurnal)
Logica de lucru cu un produs software
pentru contabilitate generală (financiară):
4. Se realizează inventarul stocurilor pentru verificarea corespondentei între
stocurile din gestiune si stocurile din contabilitate. Se înregistreaza
eventualele diferente.
5. Se realizează închiderea de lună prin selectarea opțiunii corespunzătoare
6. Se listează Registrul de cumpărări, Registrul de vânzari, Registrul de
casă, Registrul de bancă etc. (opțional); Registrul jurnal, Balanța de
verificare și Cartea Mare (obligatoriu).
7. Se întocmesc declarațiile fiscale cu ajutorul produsului software sau cu
programele puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice
8. Se întocmește Bilanțul, Contul de profit și pierderi, Notele explicative etc.,
cu ajutorul produsului software sau folosind programele puse la dispoziție
de Ministerul Finanțelor Publice
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială -
Gestiunea încasărilor și plăților:

• Adăugarea si actualizarea unui cont de trezorerie (cont bancar, acreditiv,


avans spre decontare, cont de împrumut, cont de casa etc.)
• Înregistrarea/emiterea documentelor de încasare/plata: chitanțe fiscale,
CEC-uri, Ordine de plata, Ordine de compensare, Extrase de cont etc.
• Atașarea/selectarea contului de trezorerie si partenerul corespondent sau
alt cont (de cheltuiala sau de trezorerie) la efectuarea unei încasari/plati
• Obținerea de jurnale zilnice sau periodice pentru operațiile care au loc
(Registrul de casă, Registrul de bancă)
• Obținerea de balanțe analitice pentru conturile de trezorerie
• Posibilități de generare a unor liste speciale (scadențare, fluxuri de
disponibilități, cash flow-uri previzionale)
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială -
Gestiunea desfacerii și a clienților:

• Declararea si actualizarea unui client, a unei gestiuni, a unui centru de cost,


a reperelor, etc., cu datele care le definesc
• Atașarea automată a acestor informații de documentul de ieșire
• Întocmirea documentelor de ieșire: Facturi, Avize de însoțire, Dispoziții de
livrare, Facturi de retur etc.
• Întocmirea ofertelor, întocmirea/ înregistrarea contractelor
• Înregistrarea comenzilor de la clienți
• Evidența livrărilor prin întocmirea Dispozițiilor de livrare
• Obținerea de balanțe analitice pe clienți, pe tipuri de repere, pe repere, pe
gestiuni, pe centre de cost
• Obținerea de situații centralizatoare în legătură cu vânzările, cu debitele
clienților, cu creanțele restante etc.
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială –
Gestiunea stocurilor:
• Declararea si actualizarea unui element de stoc, a unei gestiuni, a unui
centru de cost etc., cu toate datele aferente
• Atașarea acestor informații de documentul de intrare /ieșire
• Sa permita calcul automat al costului la scoaterea din gestiune după
metode multiple: FIFO, LIFO, preț prestabilit, CMP cu actualizare dupa
fiecare miscare, CMP cu recalculare la finalul lunii etc.
• Întocmirea /înregistrarea Bonurilor de consum, Notelor de transfer între
gestiuni, Proceselor verbale de plus/ minus gestiune etc.
• Realizarea inventarului și a rapoartelor de evaluare
• Detalierea pe fiecare pozitie a stocului intrat/iesit cu atasarea gestiunii I/O
• Otinerea fiselor de magazie pentru fiecare element de stoc
• Obtinerea balantei analitice pe gestiuni, centre de cost, tipuri de stoc
• Obtinerea de situatii centralizatoare pe tipuri de operatiuni: I/O, tansferuri
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială –
Evidența aprovizionărilor și furnizorilor:
• Declararea și actualizarea unui furnizor, a unei gestiuni, a unui centru de
cost, a reperelor, etc., cu toate datele aferente care le definesc
• Atașarea acestor informații de documentele de intrare
• Înregistrarea documentelor de intrare: Facturi, Bonuri fiscale, NIR-uri, Facturi
de retur
• Întocmirea/ înregistrarea contractelor, emiterea și urmărirea comenzilor de
aprovizionare;
• Detalierea pe fiecare reper intrat cu atașarea gestiunii în care intră
• Obținerea de balanțe analitice pe furnizori, pe gestiuni, pe centre de cost,
tipuri de repere, repere
• Obținerea de situații centralizatoare în legătură cu aprovizionările, debitele
restante ale furnizorilor, cu creanțele furnizorilor etc.
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială –
Evidența personalului și calculul salariilor:
• Adăugarea si actualizarea datelor despre salariați
• Crearea si gestionarea echipelor, formațiilor de lucru, daca este cazul
• Setarea parametrilor de lucru (salariul de baza, tarif/ oră, cotele procentuale
pentru reținerile salariale atât pentru organizatie cât si pentru angajat,
sporuri, popriri etc.)
• Descrierea fiscală a angajaților
• Introducerea pontajelor/ prezențelor
• Introducerea reținerilor față de terți
• Gestionare concedii medicale
• Obținerea listelor de avans, a statelor de plata și a fluturașilor pentru salarii
• Calculul si generarea notei contabile aferenta cheltuielilor salariale lunare
• Obținerea de rapoarte diverse și generarea fișelor fiscale
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială -
Evidența imobilizărilor:

• Adăugarea și actualizarea datelor despre imobilizări (categorie, grupa,


gestiune, durata normată de utilizare conform Nomenclatorului
mijloacelor fixe, metoda de amortizare, cota de amortizare)
• Introducerea gradului de utilizare a imobilizărilor
• Înregistrarea intrărilor- cedărilor de imobilizări
• Calculul și generarea notei contabile aferentă amortizării lunare a
imobilizărilor
• Scoaterea din funcțiune sau casarea imobilizărilor
• Reevaluarea imobilizărilor și calculul provizioanelor
• Obținerea situației cu amortizarea imobilizărilor
• Obținerea balanței imobilizărilor
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială -
Gestiunea producției:
• Gestionarea nomenclatoarelor de produse și de materiale
• Gestionarea rețetarelor pentru obținerea produselor finite
• Realizarea graficului de producție prin înregistrarea comenzilor și
consumurilor
• Programarea consumurilor prin calcularea necesarului și a devizelor
• Urmărirea producției, preluarea notelor de predare și rapoartelor de lucru
• Urmărirea consumurilor prin emiterea Bonurilor de consum
• Obținerea programului de fabricație si graficului de producție la nivel de
atelier/ secție/ organizație
• Obținerea stadiului producției, pe diferite faze, centralizat sau detaliat
• Rapoarte privind costurile si încadrarea în costurile planificate
• Rapoarte detaliate si centralizate la diferite niveluri cu privire la consumurile
programate sau realizate, Balanța materialelor, Fișe de magazie
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială -
Calculul costurilor:

• Declararea purtătorilor de costuri


• Stabilirea metodei de calculație a costurilor
• Colectarea cheltuielilor directe și a cheltuielilor indirecte (cheltuieli comune
secției și cheltuieli generale ale organizației)
• Colectarea cheltuielilor de desfacere, a cheltuielilor auxiliare
• Înregistrarea producției neterminate
• Repartizarea cheltuielilor indirecte
• Determinarea costului efectiv și a abaterii de la costul efectiv
• Diferite alte rapoarte și liste
Funcțiile modulelor pentru contabilitatea managerială –
Gestiunea bugetelor:

• Definirea și modificarea elementelor de buget


• Elaborarea bugetului pentru anul financiar următor
• Urmărirea încadrării în bugetul stabilit prin compararea în
permanență a veniturlor și cheltuielilor bugetate cu cele
realizate
• Realizarea de rectificări bugetare pe parcursul anului
Reglementări privind produsele software
pentru contabilitate
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare, republicata în MO
Partea a I-a, nr. 454/18.06.2008
• Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 3512/2008 privind
documentele financiar- contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
870 din 23.12.2008 si intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, paragrafele G –
H, punctele 58–67, care impune trei categorii de cerințe minime obligatorii:
o Obligațiile organizației care utilizează programul
o Cerințe minimale pentru produs (obligații ale dezvoltatorului)
o Condițiile în care se pot întocmi, edita și arhiva electronic documentele
financiar-contabile;
Acte normative importante din perspectiva introducerii
noilor tehnologii:
• Legea 455/2001 privind semnătura electronică, MO nr. 429 din 31/07/2001
• Legea 451/2004 privind marcarea temporală, M.O Partea I nr. 1021 din
05/11/2004
• Legea 260/2007 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace
electronice, MO Partea I nr. 506 din 27/07/2007
• Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronică,
publicata în MO Partea I nr. 345 din 22/05/2007
• Decizia ANRC 888/2008 privind procedura de verificare si omologare a
sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în forma
electronică, MO Partea I nr. 699 din 14/10/2008
• Decizia ANRC 896/2008 privind normele pentru aplicarea Legii 451/2004
privind marca temporală, MO Partea I nr. 754 din 7/11/2008
Condițiile legale de producere, distribuție și
comercializare
• Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu actualizarile
ulterioare
• Ordonanta 25/2006 privind întarirea capacitatii administrative a Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, publicata în MO nr. 84/30 ianuarie 2006
Art.17 alin.1 stipulează: „înscrierea în Registrul Național al Programelor pentru
Calculator este obligatorie pentru:
1. Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice ce desfășoară pe teritoriul
României oricare dintre urmatoarele activități: producere de programe pentru
calculator; import de programe pentru calculator; distribuire de programe pentru
calculator; închiriere de programe pentru calculator; comercializare de programe
pentru calculator;
2. Programele pentru calculator: produse în România și comercializate de către
comercianți specializați; importate în România și comercializate de către comercianți
specializați.“
Locul și rolul contabilității în sistemele ERP
American Production and Inventory Control Society (APICS) definește
conceptul ERP astfel:
“metoda pentru planificarea eficienta si controlul tuturor resurselor necesare pentru
prelucrarea, realizarea, expedierea si contabilizarea comenzilor clienților în firmele de
producție, distribuție sau servicii”

D. Fotache și L. Hurbean (2004):


Din punctul de vedere al tehnologiilor implicate: “un ERP reprezintă un sistem
informațional bazat pe interfete grafice utilizator, baze de date relaționale, limbaje de
programare de generația a IV-a, instrumente CASE și arhitectura client/server”

Din punctul de vedere funcțional: „sistemele ERP sunt pachete de aplicații formate din
mai multe module care sprijină toate ariile funcționale: planificare, producție, vânzare,
marketing, distribuție, contabilitate, financiar, resurse umane, gestiunea proiectelor,
stocuri, service și întretinere, logistică și eBusiness”
Locul și rolul contabilității în sistemele ERP
Locul și rolul contabilității în sistemele ERP
Sistemul Informațional Contabil (SIC) în cadrul unui sistem
integrat de tip ERP asigură următoarele Funcții:

Generarea automată a înregistrărilor contabile și a situațiilor financiare


obligatorii
Suport pentru procesele contabile și integrarea lor cu alte procese
desfășurate în organizație prin instrumente workflow, servicii de poștă
electronică, sisteme de notificare etc.
Gestionarea automată a fluxurilor financiare în strânsă dependență cu
fluxurile materiale ale organizației
Raportare contabilă și financiară în formate diferite: .xls, doc, .html, .txt,
.xml etc.
Analiză multidimensională și multicriterială a datelor contabile prin
intermediul instrumentelor OLAP (OnLine Analytical Processing)
Sistemele ERP – caracteristici tehnice

• Arhitectura client/server pe mai multe niveluri (nTier client/server


Architecture)
• Arhitectura orientată pe servicii SOA (Service Oriented Architecture)
• Portabilitate pe diferite SO
• SGBD-uri puternice capabile sa gestioneze volume imense de date (de
ordinul TB-ilor)
• Implementarea de tehnologii cum ar fi: tehnologiile Workflow,
Workgroup, Groupware, Electronic Data Interchange (EDI), Internet,
Intranet, Data warehousing etc.
• Echipamente tehnice performante (rețele locale performante, servere
de baze de date, servere de aplicații etc.)
Implementarea produsului software pentru
Contabilitate

Conceperea unui plan al implementării


Numirea unui echipe pentru controlul proiectului care să
supravegheze procesul de implementare si respectarea
planului de implementare
Realizarea unui program de pregătire cât mai complet și
cuprinzător pentru utilizatori, cu privire la noul sistem
Elaborarea unor proceduri și politici interne pentru asigurarea
securității în exploatarea produsului
Sistemele ERP – Avantaje
Mediu integrat – presupune existența unei baze de date unice și accesul
utilizatorilor la anumite date sau informatii, pe niveluri de acces; datele sunt
înregistrate o singură dată, în momentul producerii lor, și permit accesul în
timp real pentru întreaga organizație
Flexibilitate – capacitatea de adaptare la specificul organizațiilor; un ERP
trebuie sa fie personalizabil în faza de implementare, să permită
modificarea, prin intermediul parametrilor, a interfeței, a structurii datelor, a
proceselor etc. și să permită adăugarea de noi funcții
Modularitate și scalabilitate - un produs ERP este structurat pe module si
permite adaugarea de noi funcții prin implementarea de noi module, într-o
manieră incrementală, fără necesitatea modificării modulelor existente
Securitate - integritatea și siguranța datelor din sistem, întreținerea datelor
și posibilitatea accesării selective în orice moment prin implementarea unor
politici adecvate de acces, salvare și arhivare
Sistemele ERP – Avantaje pentru Contabilitate

Creșterea eficienței proceselor contabile și a activitații profesioniștilor


contabili
Raportare continuă prin informații relevante și rapoarte obținute în timp
real
Calitatea informațiilor financiar-contabile, obținută prin verificări automate
Flexibilitatea sistemului permite adaptarea rapidă și cu costuri minime a
contabilității la schimbările din organizație fără pierderea controlului
Adaptarea rapidă la necesitățile de informare ale utilizatorilor interni și
externi ai informațiilor financiar-contabile
Posibilitatea realizării așa numitelor închideri virtuale care permit obținerea
situațiilor financiare obligatorii (implicit a rezultatelor financiare ale
organizației) în orice moment și chiar previzionarea acestora
Sistemele ERP – Dezavantaje pentru
Contabilitate

Amplificarea riscurilor ca urmare a creșterii complexității sistemului


Cu cât organizatia este mai mare, cu atât apar mai multe riscuri în
prelucrarea integrata a informatiilor, iar înregistrarile care au avut loc într-o
perioada de gestiune sunt din ce în ce mai greu de verificat si controlat
Aceste riscuri sunt neprevăzute procedural si necunoscute de catre
profesioniștii contabili si auditori
Schimbarea dramatică a mediului de lucru al profesionistilor contabili si a
rolului lor în organizație
Necesitatea schimbării metodelor operaționale ale organizației și
necesitatea reproiectării (reengineering-ul) întregii afaceri
• Peste 152 referințe bibliografice (vezi Note de curs)
– Din care peste 35 lucrări proprii, în calitate de
autor sau coautor
VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR

Subiecte de tip grilă:


Capitolele 2 și 3 (din Note de curs și Prezentarea
.ppt)
Capitolul 6 (din Prezentarea .ppt)

MULT SUCCES!
PROF. VERONICA STEFAN
Mulțumesc pentru atenție !