Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul 2 – Metode de proiectare

1. Metodele de analiză și proiectare pot fi:


a. Funcționale
b. Analitice
c. Sistemice
d. Orientate pe obiective

2. Un obiect poate fi descris prin:


a. Metodă
b. Identitate
c. Comportament
d. Stare

3. UML este:
a. Un limbaj standard pentru vizualizare, specificare, proiectare și documentare a
arhitecturii software
b. Un limbaj universal, utilizat la modelarea sistemelor informatice
c. Caracterizat printr-un identificator unic, invariabil
d. O abstractizare a datelor elementare

4. Rolul unui instrument CASE performant trebuie să asigure următoarele


performanțe:
a. Modelarea datelor și a proceselor
b. Crearea rapidă de prototipuri
c. Să nu permită generarea automată a codului pentru SGBD Relaționale
d. Compatibilitate cu modelul UML propus

5. Ce rol au diagramele în metoda UML de proiectare a unui sistem informatic?


a. Generează instrucțiunile SQL
b. Vizualizează sistemul sub diverse perspective
c. Reprezintă grafic un ansamblu de elemente ce constituie un sistem
d. Documentează sistemul informatic

Capitolul 3 – Baze de date avansate

1. O bază de date relațională conține:


a. Informații despre entități
b. Relațiile logice dintre entități
c. Informații redundante
d. Atribuțiile de lucru ale utilizatorilor

2. Modelul relațional de organizare a datelor cuprinde:


a. Structurarea datelor în formă de tabel
b. Reguli de integritate
c. Limbajul relațional de cereri SQL
d. Drepturile de acces

3. Limbajul SQL (Structured Query Language) este:


a. Un limbaj relațional de cereri
b. Un standard ANSI
c. Un SGBD
d. Un mediu de programare
4. Modelul relațional al bazei de date constituie modelul de reprezentare la nivel:
a) Conceptual
b) Logic
c) Fizic
d) Vizual

5. SGBD înseamnă:
a) Sistem de Găzduire a Binoamelor de Date
b) Sistem de Gestiune a Bazelor de Date
c) Modelul fizic al bazei de date
d) Sistemul de Gestiune a Bazelor Diferite

6. Modelul conceptual al datelor înseamnă:


a) O mulțime formată din câte o valoare pentru fiecare atribut al entit ății
b) Un mod de participare al entității la o asociere
c) O localizare de elemente
d) O modalitate de reprezentare grafică a Entităților și a Relațiilor dintre ele

Capitolul 6 – Produse software pentru contabilitate Sinteză pentru subiectele de tip grilă

1. Din subsistemele SIC (Sistemul Informațional Contabil) fac parte:


a. Subsistemul ieșirilor
b. Subsistemul contabilitatății generale
c. Subsistemul contabilității manageriale
d. Subsistemul de raportare contabilă

2. Modulele pentru contabilitatea financiară cuprind:


a. Contabilitatea intrărilor
b. Contabilitatea raportărilor
c. Contabilitatea trezoreriei
d. Contabilitatea operațiilor diverse

3. Printre avantajele pentru Contabilitate ale implementării sistemelor ERP sunt:


a. Adaptare rapidă la necesitățile de informare ale utilizatorilor interni și externi
b. Calitatea informațiilor financiar-contabile, obținută prin verificări automate
c. Flexibilitatea sistemului care permite adaptare rapidă și cu costuri minime
d. Mediu integrat de programare