Sunteți pe pagina 1din 66

Matematică şi explorarea mediului .

Manual pentru clasa I


Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Florentina Chifu, Elena Niculae

Copyright © 2014 Grup Media Litera


Toate drepturile rezervate

Editura Litera
O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372
e-mail: comenzi@litera.ro
Ne puteţi vizita pe

Editor: Vidraşcu şi fiii


Redactor: Irina Ilie
Corector: Georgiana Enache
lIustrații: Florin-Teodor Grădinaru
Copertă: Șerban Andreescu
Tehnoredactare şi prepress: Bogdan Coscaru

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Matematică şi explorarea mediului. Manual pentru clasa I / Gabriela Bărbulescu,
Daniela Beşliu, Elena Niculae, Florentina Chifu; il.: Florin-Teodor Grădinaru –
Bucureşti: Litera, 2014
2 vol.
ISBN 978-606-686-775-7
Vol. 1. - ISBN 978-606-686-088-8
I. Bărbulescu, Gabriela
II. Beşliu, Daniela
III. Niculae, Elena
IV. Chifu, Florentina
V. Grădinaru, Florin-Teodor (il.)
372.46

Simboluri folosite în acest manual:

încercuiește experimentează

colorează rezolvă scrie unește

elimină desenează bifează observă


t i c ă
e m a
Ma t și
explorarea
mediului
Unitatea 1

SUNĂ CLOPOȚELUL
Ne reamintim din clasa pregătitoare

... ...
... ...

aproape departe stânga dreapta jos sus

în
lângă

deasupra dedesubt în față în spate

4 t Reactualizare: Orientare spațială și localizări în spațiu t Familiarizare cu liniatura caietului de matematică


Unitatea 1

CULORILE TOAMNEI
TITLU &MFNFOUFJOUSPEVDUJWFt0SJFOUBSFTQBǹJBMNJ
ǷJMPDBMJ[NJSJÔOTQBǹJVt1NJNÉOUVM

stânga dreapta
T
Ț INU
CERINȚE CON
pe
lângă vertical orizontal oblic

în față

interior exterior deasupra dedesubt în spate

NUMĂRUL PAGINII 0 1
t Competențe vizate în această unitate: 1.1, 1.4, 2.1, 4.1, 5.1
18 t Orientare spaţială şi localizări în spaţiu: poziții ale unui obiect t scrierea cifrelor 0 și 1 pe liniatură

. DATĂ

TITLU

RÂNDURI

Desenează un
clopoțel, după model.

t Reactualizare: Așezarea în pagină: dată, titlu, conținut, numărul paginii 5


Unitatea 1
Un

6 t Reactualizare: Colectarea și gruparea datelor t Familiarizare cu liniatura caietului de matematică


Unitatea 1

t Reactualizare: Colectarea și gruparea datelor; Plante și animale


t Familiarizare cu liniatura caietului de matematică 7
Unitatea 1

înalt mare lung


scund mic scurt

mai lung
mai scurt
egal

tot atâtea mai multe mai puține

t Reactualizare: Prezența apei în natură sub diverse forme; Fenomene ale naturii; Măsurări cu unități nonstandard pentru lungime;
8 Compararea după lungime t Familiarizare cu liniatura caietului de matematică
Unitatea 1

t Reactualizare: Figuri şi corpuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc, cub, sferă; Universul – Pământul, Soarele şi Luna
t Familiarizare cu liniatura caietului de matematică 9
Unitatea 1

1 2

SEPTEMBRIE

TOAMNA

IARNA

PRIMĂVARA

ieri aazi m
mâine VARA

10 t Reactualizare: Timpul: ziua, săptămâna, luna, anotimpurile t Familiarizare cu liniatura caietului de matematică
Unitatea 1

0
1
10
0 2

9 3

8 4
7 5
6

6 5 1 9 7 8

4 7 3

t Reactualizare: Numere naturale de la 0 la 10 t Familiarizare cu liniatura caietului de matematică 11


Unitatea 1

14
13

12
11

18
17

15 16

19 20

numere mai mici decât 15 numere mai mari decât 15


13 18 17 14 20

12 t Reactualizare: Numere naturale de la 10 la 20


Unitatea 1

25 30

22 26 21 28 29 23 30 24 27 25

21 __ __ __ 25 __ __ __ 29 __

__ 8 __ 12 __ 14 __ __ 31

3 4 5 6 7 8 9 10

18 17 16 15 14 13 12 11

22 23 25 26
6 27 28 29 30

31 30 29 28
8 27 26
6 25 24

t Reactualizare: Numere naturale de la 20 la 31 13


Unitatea 1

6 + 3 = __

9 – 4 = __

__ + 5 = __

11 – __ = __

__ + __ = __

15 – __ = __

__ + __ = __

__ __ = __

__ __ = __

__ __ = __

14 t Reactualizare: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31, fără și cu trecere peste ordin
Unitatea 1

2 + 4 = 5 - 1 =

7 - = 9 - =

- = - =

- = - =
t Reactualizare: Probleme simple de adunare și scădere 15
Unitatea 1

1: cap 2: trunchi 3: membre

Desenează sau scrie ce ai mâncat ieri:

MIC DEJUN PRÂNZ CINĂ

IE CT Eu și colegii mei
PRO
t Discutați despre asemănările și deosebirile

16 t Reactualizare: Corpul omenesc


Unitatea 1

EVALUARE
1 2

în față
sub
în dreapta

2 3 5 6 7 8 10
AUTOEVALUARE: AUTOEVALUARE: AUTOEVALUARE: AUTOEVALUARE:
AUTOEVALUARE: S S S S
1B 2B 3B 4B
FB FB FB FB
17
Unitatea 2

CULORILE TOAMNEI
&MFNFOUFJOUSPEVDUJWFt0SJFOUBSFTQBǹJBMNJ
ǷJMPDBMJ[NJSJÔOTQBǹJVt1NJNÉOUVM

stânga dreapta

pe
lângă vertical orizontal oblic

în față

interior exterior deasupra dedesubt în spate

0 1
t Competențe vizate în această unitate: 1.1, 1.4, 2.1, 4.1, 5.1
18 t Orientare spaţială şi localizări în spaţiu: poziții ale unui obiect t Scrierea cifrelor 0 și 1 pe liniatură
Unitatea 2

VREMEA

IERI AZI MÂINE

IERI AZI MÂINE

FRUNZE FLORI FRUCTE RECHIZITE HAINE


4

t Colectarea și gruparea datelor; scrierea cifrelor 2, 3 și 4 pe liniatură


t Pământul – Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet 19
Unitatea 2

PR O I E C T
Calendarul naturii

interior interior

exterior exterior

20 t Orientare spaţială şi localizări în spaţiu: poziții ale unui obiect t Colectarea și gruparea datelor; scrierea cifrelor 5, 6 și 7 pe liniatură
Unitatea 2

mai multe
PR O I E C T
Toamna în natură
Formați perechi și alegeți-vă un
colț din natură (în curtea școlii,
9 în parc, în apropierea casei etc.).
Desenați locul ales în prima zi,
după două săptămâni și după
mai puține
o lună. Realizați
un colaj cu cele
trei desene.
Prezentați
lucrările în fața
clasei și comparați-le.

tot atâtea

t$PMFDUBSFBǷJHSVQBSFBEBUFMPSTDSJFSFBDJGSFMPS ǷJBOVNNJSVMVJQFMJOJBUVSNJ 21
Unitatea 2

RECAPITULARE
deasupra 4
în spate

la stânga

în față 5
la dreapta

pe 2

orizontal vertical oblic Uîn interior cîn exterior

FIȘĂ DE
PORTOFOLIU
Pe o foaie imprimă urma
frunzelor colorate
cu acuarele. Folosește
mai puține tot atâtea mai multe
trei frunze ovale galbene,
o frunză alungită roșie,
o frunză crestată verde.

22
Unitatea 2

EVALUARE
1

orizontal vertical oblic

interior interior

exterior exterior

interior interior

exterior exterior
3

mai multe mai puține tot atâtea

S S S
AUTOEVALUARE: 1 B 2 B 3 B
FB FB FB

23
Unitatea 3

PICĂTURI DE PLOAIE
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBt5SBOTGPSNNJSJBMFBQFJ

3 6 2

0 1 ___ ___ 4 ___ ___ ___ ___ 9 ___

t Competențe specifice vizate în această unitate: 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 3.2; 4.1; 4.2
24 t Numere naturale de la 0 la 10: recunoaștere, scriere, numărare
Unitatea 3

7 __ __ 4 2 __ __ 5

__ 4 __ __ 7 __ __ 2 __ __ 9 __

mai multe
6>5
6 este mai mare decât 5
mai puține
4<5
4 este mai mic decât 5
tot atâtea
5=5
5 este egal cu 5

Ordonează crescător numerele:


3
2 6 10 8 4
3
1

2 2 1
3

1
1 - apă în stare lichidă
2 - apă în stare solidă
3 - apă în stare de vapori
t Numere naturale de la 0 la 10: numărare, ordonare, comparare
t Pământul – Transformări ale apei: topire, solidificare, evaporare, fierbere, condensare 25
Unitatea 3

doisprezece
10 11
unsprezece
10 2

1 1 2
Z U

treisprezece paisprezece
1 3 1 4

10 3 Z U 10 4 Z U

cincisprezece șaisprezece șaptesprezece optsprezece nouăsprezece douăzeci


20

26 t Numere naturale de la 10 la 20: formare, citire și scriere


Unitatea 3

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

zecici unități
unitățți
1 1 1 6 1 0 1 9 2 0

13 11 19 14 15 20 16 12 18 10 17

__ __ __ 13 __ __ __ __ __ __ __
___ 13 ___ 10 ___ ___ 13 20 19 ___ ___
___ 19 ___ ___ 15 ___ 17 15 ___ ___ 12
t Numere naturale de la 10 la 20: recunoaștere, numărare 27
Unitatea 3

21 20 2
20 douăzeci
și unu

2 2
1 Z U
douăzeci și doi

20 3 2 3 2 4
Z U 20 4 Z U

treizeci
30

28 t Numere naturale de la 20 la 31: formare, citire și scriere


Unitatea 3

zecici unități
unitățți
2 7 2 2 3 1 2 5 2 8

31 21 29 26 28 30 24 22 25 23 27

__ __ __ __ 25 __ __ __ __ __ __

___ 25 ___ 28 ___ ___ 31 ___ 30 ___ ___


___ 29 ___ ___ 26 ___ 24 ___ ___ ___ 21

t Numere naturale de la 20 la 31: recunoaștere, numărare 29


Unitatea
Un
nitattea 3

18 20

Ordonează
crescător numerele:

27 23 29 21 25
15
mai mare
Ordonează descrescător numerele:
10 23 21 30
18 12 16 14 20 mai mic

egal 21 15 12 26

11 12 13 < ___ ___ < 18 ___ < ___


15 13 26 < ___ ___ < 11 ___ < ___
24 24 17 = ___ ___ < 30 ___ < ___
NUME PUNCTE LOCUL 1 ___________
ANA 16
LOCUL 2 ___________
MARIN 29
ALIN 23 LOCUL 3 ___________

INA 19 ANA
LOCUL 4 ___________
30 t Numere naturale de la 10 la 31: numărare, ordonare, comparare
Unitatea 3

Experimentează, observă, notează/desenează:


1 2 3 4

TOPIRE după 5 minute după 10 minute după 20 de minute după 30 de minute


*

FIERBERE după 5 minute după 10 minute după ______ după ______


**

SOLIDIFICARE după 1 oră după 2 ore după 3 ore după 4 ore

EVAPORARE după 1 zi după 2 zile după 3 zile după 4 zile

CONDENSARE după 4 ore după o zi după 2 zile după 3 zile


*experiment realizat de cadrul didactic
Prezintă unul dintre
** sub supravegherea părinților FIȘĂ DE experimente, la alegere
t Pământul – Transformări ale apei: topire, solidificare, evaporare, fierbere, condensare PORTOFOLIU (desene, cuvinte). 31
Unitatea 3

RECAPITULARE
15 __ 17 24

10 __ 2 20 15 __ __ __

11 26 18 29 20

22 21
20 19
18

Numere pare:
2 4 6 8 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Numere impare:
1 3 5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

12 27 20 < ___ mai mare 30 29 14 15


26 23 ___ < 30 egal 14
17 = ___ ___ < ___ mai mic 6 13 20 25
32
Unitatea 3

1 EVALUARE
12 __ __ __

2 ___ 16 ___ 3 30 29 ___ ___ ___ ___ ___ 23


___ 20 ___ 2 4 ___ ___ ___ 12 ___ ___ 18
___ 29 ___ 29 27 ___ ___ 21 ___ ___ 15 ___
4 Ordonează descrescător numerele:
13 17 16 14 19 23 30 22 21

5 Compară:
12 20 15 17 23 > ___
15 15 ___ < 19 17 > ___

6 Unește ce se potrivește:
te:

FIERBERE TOPIRE EVAPORARE

S S S S S S
AUTOEVALUARE: 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B
FB FB FB FB FB FB
33
Unitatea 4

NE PREGĂTIM DE IARNĂ
"EVOBSFBǷJTDNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMot
Rolul structurilor de bază la plante

plus

5 + 2 = 7 3 + 3 = 6

sumă sumă
termeni termeni
total total

adunare adunare

6 + ___ = ___ ___ ___ = ___ ___ + ___ = ___

2 + 0 = ___ 3 + ___ = ___


___+ ___ = ___
2 + ___ = ___ ___+ ___ = ___

t Competențe vizate în această unitate: 1.4 , 1.6 , 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
34 t Adunarea numerelor naturale în concentrul 0–10, fără trecere peste ordin
Unitatea 4

minus

9 – 3 = 6 7 – 2 = 5

termeni diferență termeni diferență

scădere scădere

6 – 2 = ___ 7 – ___ = ___ 9 – = ___

9 – 3 = ___

6 – ___ = ___

___ – ___ = ___

t Scăderea numerelor naturale în concentrul 0–10, fără trecere peste ordin 35


Unitatea 4

3 + 5 = __ 7 – 4 = __ 6 + 2 = __ 5 – 3 = __
4 – 0 = __ 5 + 2 = __ 9 – 6 = __ 0 + 8 = __

Cine are dreptate?

4+5 ? 5+4

5 4 3 7 2

+ = ___ + = ___ + = ___

+ = ___ + = ___ + = ___

Compară:
5+2>6 3 8–5 2+3 7–2 9–6 1+3
7>6 3 ___ ___ ___ ___ ___

Află diferența a două numere impare mai mici decât 10. Există mai multe soluții?

36 t Adunarea și scăderea în concentrul 0–10, fără trecere peste ordin


Unitatea 4

Adunarea:

5+3= 8

Proba (verificarea) adunării:

8 – 5 = __

8 – 3 = __

Scăderea:

7 –2= 5

Proba scăderii:

5 + 2 = __

7 – 5 = __

4 + 2 = __ 5 – 3 = __ 3 + 6 = __ 8 – 6 = __
Proba:
__ – 2 = __ 3 + __ = __ __ – __ = __ 6 + __ = __
__ – 4 = __ 5 – __ = __ __ – __ = __ __ – __ = __
t Proba adunării și a scăderii 37
Unitatea 4

10 + 5 = 15 8 + 10 = 18

termeni sumă termeni total

4 + ___ = ___ ___ + ___ = ___ ___ + ___ = ___

10 + 0 = ___

___+___ = ___

___+___ = ___

___+___ = ___

t Adunarea numerelor naturale în concentrul 10–20, fără trecere peste ordin


38 t Rolul structurilor de bază la plante
Unitatea 4

17 – 7 = 10 19 – 10 = 9

termeni diferență termeni diferență

___ – 10 = ___ 14 – ___ = ___ ___ ___ = ___

14 – 4 = 10
4 TERMEN TERMEN DIFERENȚĂ

12 – 10 = 10
2
16 – 10 = 10
6
18 – 8 = 10
8

t Scăderea numerelor naturale în concentrul 10–20, fără trecere peste ordin


t Rolul structurilor de bază la plante 39
Unitatea 4

Z U Z U Z U
13 + 12 + Z U+
4 6 U
17

13 + 4 = 17 6 + 12 = __ __ + __ = __

15 + 13 +
16
3 6 12 + 5 =
17
17
14 + 16 + 12 + 15 + 2
16
4 2 5 3 +13 = 13 + __
17
6 + __
12 + 15 + 16 +
4 2 3 18 __ + 3
17 + 2 =
__ + __
19

frunza NECESAR
ajută la prepararea hranei
este numită și „bucătăria plantei“
ETAPELE EXPERIMENTULUI
tulpina 1 2 3
susține frunzele și florile
transportă substanțele necesare
de la rădăcină la frunză

rădăcina
fixează planta în pământ
absoarbe apa cu substanțe
hrănitoare din pământ
t Adunarea numerelor naturale în concentrul 10–20, fără trecere peste ordin
40 t Rolul structurilor de bază la plante
Unitatea 4

Z U Z U Z U
15 – 18 – 14 –
13 11 U
2

15 – 13 = 2 18 – 11 = __ __ – __ = __

19 – 17 – 18 – 15 2 15 – 13
15 14
16 – 14 3 16 – 13
13 – 15 – 16 –
11 12 15 17 – 12 4 18 – 15

18 – 14 – 15 – 19 – 14 5 19 – 17
13 11 14
15 – 11 6 17 – 15

2 4
16 – 14 15 – 11
18 – __ 19 – __
13 – __ 16 – __
__ – 15 __ – 13
__ – __ __ – __
t Scăderea numerelor naturale în concentrul 10–20, fără trecere peste ordin
t Rolul structurilor de bază la plante 41
Unitatea 4

Z U
Z U 1

8+ 13 +
4 7
12 13 + 7 = 20 20
8 + 4 = 12

Z U Z U
1 1

11 + 16 +
9 4
11 + 9 = 20 16 + 4 = 20 20
20

8 + 5 = __

__ + __ = __

__ + __ = __

__ + __ = __

__ + __ = __

42 t"EVOBSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo DVUSFDFSFQFTUFPSEJO
Unitatea 4

Z U
11 –
2
11 – 2 = 9 9
10

Z U
10
20 –
Z U
13 – 4
7 16
13 – 7 = 6 6 20 – 4 = 16

10

Z U
20 – 18 = 2 20 –
18
2

16 – 7 = __

__ – __ = __

t4DNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo DVUSFDFSFQFTUFPSEJO 43
Unitatea 4

RECAPITULARE
5+2= 5 + 10 = 14 – 13 = 8 + 3=

8 –6= 18 – 10 = 11 – 0= 15 – 6 =

0+5= 16 – 6 = 13 + 4 = 20 – 13 =

suma diferența
FIȘĂ DE
PORTOFOLIU
5 4 8 3 7 6
t$PMBKo1NJSǹJMF
9 11 13 VOFJQMBOUF
t0CTFSWBǹJJMF
FYQFSJNFOUFMPS
18 10 13 3 20 6
SFBMJ[BUF

8 10 14

13 + 4
FLOARE

17 – 10 FRUNZĂ 7

TULPINĂ
14 – 5

RĂDĂCINĂ
15 + 2
44
Unitatea 4

EVALUARE
1

S
1 B
FB

__ + __ = __ __ + __ = __ __ – __ = __
2
6 + 2 = __ 10 + 6 = __ 15 – 11 = __ S
2 B
5 – 4 = __ 12 – 3 = __ 14 + 6 = __ FB

3 Calculează suma numerelor 7 și 2: ______________


S
Calculează diferența numerelor 13 și 5: ___________ 3 B
FB
Calculează suma numerelor 4, 3 și 10: __________

4 FRUCT 9 – 7
2

FRUNZĂ 9 + 8

TULPINĂ 18 – 13

RĂDĂCINĂ 12 + 6

S
4 B
FB
45
Unitatea 5

VIN SĂRBĂTORILE!
Numere naturale de la 31 la 100 tAnimale

10 30 50

10 zece
20 douăzeci 10 30 50
30 treizeci
40 patruzeci
50 cincizeci
60 șaizeci
70 șaptezeci
80 optzeci
90 nouăzeci
100 o sută 60 40 20

t Competențe vizate în această unitate: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 3.1


46 t Numere naturale în concentrul 31–100: formare, citire, scriere
Unitatea 5

30 8 40 5
38 45
treizeci și opt ZU ZU patruzeci și cinci

50 3
53
8 zeci și 5 unități 85 5 zeci și 4 unități 4 zeci și 3 unități
7 zeci și 6 unități 9 zeci și 1 unitate 3 zeci și 4 unități

zeci unități
45 63 92 51 72 38 85
Scrie numerele cuprinse între 30 și 100 care au cifra zecilor egală cu cifra unităților:

t Numere naturale în concentrul 31–100: formare, citire, scriere 47


Unitatea 5

31 32 34 35 36 37 38 39 40
FAM.
POPESCU

41 42 43 44 45 46 47 49 50
FAM.
VASILE

51 53 54 56 57 58 59 60
FAM.
IONESCU

61 62 64 65 66 68
FAM.
69 70
IONIȚĂ

72 73 74 75 77 78 79
FAM.
BARBU

81 82 83 85 86 87 90
FAM.
IGNAT

91 92 93 94 95 98 99 100

35 36 __ __ 39 __ __ __ 43 __ __ __ __

45 ___ ___ 48 ___ 93 92 ___ ___ ___


52 ___ ___ ___ 56 66 ___ 64 ___ ___
___ 77 ___ 79 ___ ___ 83 ___ 81 ___

48 t Numere naturale în concentrul 31–100: numărare


Unitatea 5

40 60 71 29
48 49 50 62 61 69 79 80 89 30 31 39
51 59 81 32

42 44

43 45

35 40 45

Ce cadou a primit Andrei? Colorează drumul cu numărarea corectă și află răspunsul.

38 29 28
37 39 30
36
41
40
36 38 42
37 39
36
37 39
30 31 ??
38
32 ?
t Numere naturale în concentrul 31–100: numărare 49
Unitatea 5

35 38 46 36

35 < 38 46 > 36
35 este mai ____ decât 38 46 este mai ____ decât 36

42 45 82 62 58 88
73 71 54 54 63 33

numere mai mari 35 38 49 45 47


35
numere mai mici 55 41 61 39 32

SCHELETUL

tSFQSF[JOUNJUPUBMJUBUFBPBTFMPSVOVJDPSQ
tBSFSPMEFTVQPSUBMDPSQVMVJ
t Numere naturale în concentrul 31–100: comparare
50 tScheletul animalelor
Unitatea 5

33

mai mulți fulgi mai ______ fulgi ____________ fulgi

trei numere mai mici decât 50: ___ ___ ___


trei numere mai mari decât 68: ___ ___ ___
trei numere mai mari decât 87 și mai mici decât 95: ___ ___ ___

încercuiește numărul mai mare încercuiește numărul mai mic


de pe fiecare rând de pe fiecare rând
36 34 32 25 27 23
46 43 48 70 69 71
85 87 83 51 60 53

t Numere naturale în concentrul 31–100: comparare 51


Unitatea 5

43 52 46 49 55 58 39
40 __ __ 43
__ __ __ __ __ __ __ 50 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 60

Încercuiește numerele impare:

37 53 24 61 78 90 77 66 45 19

Creierul Plămânii Inima Stomacul Rinichii


coordonează sunt responsabili asigură transformă elimină lichidele
activitatea întregului cu respirația circulația sângelui alimentele care nu mai sunt
organism în substanțe necesare
necesare organismului
organismului
creier plămâni
rinichi
inimă stomac
t Numere naturale în concentrul 31–100: ordonare
52 t Organe majore la animale (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi) – localizare şi rol
Unitatea 5

Scrie numele copiilor NUME PUNCTE


în ordinea crescătoare
a numerelor de concurs.
ANA 68
_______________ ALIN 59
_______________
_______________ EVA 81
_______________ DAN 90
_______________
LOCUL 1 ION 77
___________
LOCUL 2
___________ LOCUL 3
___________

Ajută copiii să aleagă sorcova potrivită!


Pe sorcova mea este
Sorcova mea are Sorcova mea are un număr cel mai mare număr impar
cel mai mare număr. format din două cifre pare. mai mic decât 60.

La mine este
Eu am sorcova un număr format din
cu cel mai mic număr. două cifre identice.

43 64 52 55 71 59
t Numere naturale în concentrul 31–100: ordonare 53
Unitatea 5

RECAPITULARE

Scrie numerele: FIȘĂ DE PORTOFOLIU


treizeci și doi ____ optzeci și unu ____ Animalul preferat (desene,
cincizeci și șapte ____ o sută ____ fotografii, cuvinte, propoziții)

Încercuiește cifra zecilor: 65 49 99 81

Numără:

46 __ __ 49 __ __ 39 __ 41 __ 50 __
62 __ 60 __ __ __ 91 90 __ __ __100

Compară:

56 58 43 43 70 > >
72 92 39 < 65 = =

Ordonează crescător numerele: Ordonează descrescător numerele:


49 47 51 53 45 86 90 88 84 92

54
Unitatea 5

1 EVALUARE

S
1 B
33 35 51 46 FB

2 45 36 3 Numără:
35 __ __ 38 __
patruzeci și cinci: șaizeci și trei:
__ 60 __ 58 __
54 63 70 65 __ __ __
S
3 B
19 FB
S
nouăzeci și unu: 2 B 6 Așază nasturii
FB în ordinea
91 descrescătoare
a numerelor:
S
34 67 45 56
4 Compară: 4 B
FB
54 55 29 29 50 >
75
7 85 66
6 < = 38
67

5 tJOJNNJ
tDSFJFS
tQMNJNÉOJ
S S
5 B 6 B
FB FB
55
Unitatea 6

JOCURI ȘI JUCĂRII
Adunarea și scăderea în concentrul 0–100 t
Forme și transfer de energie

20 2 12 16
Z U Z U
20 + 12 +
20 + 2 = 22 12 + 16 = 28
2 16
termeni sumă 22 termeni sumă 28

10 + 15 = __
__ + __ = __
__ + __ = __

t Competențe vizate în această unitate: 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 4.2, 5.1
56 t Adunarea numerelor naturale în concentrul 0–100, fără trecere peste ordin
Unitatea 6

Z U Z U
26 – 5 = 21 26 – 24 – 13 = 11 24 –
5 13
termeni diferență 21 termeni diferență 11

21 – 10 = __

__ – __ = __

__ – __ = __

29 – 15 = __

23 – 20 = __

t Scăderea numerelor naturale în concentrul 0–100, fără trecere peste ordin 57


Unitatea 6

30 + 20 = 50 60 – 20 = 40

40 + 30 = 70 40 – 10 = __ __ + __ = __ __ – __ = __

Z U
Z U 86 –
34 + 30
22 56
34 + 22 = 56 56 86 – 30 = 56

42 + 65 – 51 + 83 – 94 – 26 + 31 = ___ 48 – 10 = __
50 40 26 41 33
67 – 44 = ___ 53 + 46 = __
58 t Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0–100, fără trecere peste ordin
Unitatea 6

MUZEUL
JUCĂRIILOR
Aduceți jucării
vechi și noi
și amenajați
un muzeu.
Fiecare copil
spune povestea
jucăriei aduse.

EXPERIMENT EXPERIMENT
t un pătrat de hârtie t un pătrat de plastic
NECESAR t un pai NECESAR t un pai
t un ac cu gămălie t un ac cu gămălie

1 4 1 4

2 5 2 5

3 6 3 6

t Forme și surse de energie; utilizări în practică 59


Unitatea 6

Z U Z U
43 + 35 +
7 15
__ __

Z U Z U
29 + 54 +
5 18
__ __

40 – 12 = __ 33 – __ = __ __ – __ = __ 50 – 8 = __

55 + 67 + 63 + 54 + 70 – 50 – 65 – 81 –
5 9 17 27 4 23 9 12

34 + 25 + 17 = __ 48 + 6 + 23 = __ 96 – 37 – 18 = __ 53 + 0 – 39 = __

60 t"EVOBSFBǷJTDNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo DVUSFDFSFQFTUFPSEJO
Unitatea 6

FIȘĂ DE
PORTOFOLIU
Jucăria mea preferată
(colaj, desen,
cuvinte, propoziții)

t Energia – comportamentul corect față de mediu 61


Unitatea 6

RECAPITULARE
20 + 15 + 16 + 26 – 25 – FIȘĂ DE
6 10 11 3 10 PORTOFOLIU
tƷJFVQPU
să economisesc apa!
28 – 29 – 8+ 17 + 50 + 64 – (desene, cuvinte,
propoziții)
20 16 5 9 20 22
t0CTFSWBǹJJMF
experimentelor realizate
Colorează becurile pe care sunt numere mai mici decât 25:

28
20 + 8 13 + 10 12 + 11 29 – 4 26 – 10 24 – 11
Calculează
Găsește cuvântul!
și completează:

24 – 11= ___ N 17 + 10= ___ G


16 + 13 = 29

8 + 20= ___ E 29 – 20= ___ R


29 – 5 =
27 – 6= ___ I
+4=
28 13 28 9 27 21 28

23 – = N

11 + 9 + 23 + 7 = __
Suma numerelor 11 + 23 + 9 + 7 = __
11, 9, 23, 7
7 + 23 + 9 +11 = __
62
Unitatea 6

EVALUARE
1 Unește ce se potrivește:

60 9+ 2
15+10 18 + 9
24
23 – 12
25

2 23
25 – 31 – 6
0
4+2 27
30 + 38
11
16 + 11
68 80 – 20
28 – 20
8 15 – 7
S două alegeri corecte
1 B patru alegeri corecte
FB șase alegeri corecte
2 Completează:

TERMEN TERMEN SUMĂ TERMEN TERMEN DIFERENȚĂ


16 11 25 10
9 29 11 42
18 28 28 23
S două numere corecte
2 B patru numere corecte
3 Bifează sursele de energie: FB șase numere corecte

S o alegere
corectă
1 B două alegeri
corecte
FB trei alegeri
corecte
63
CUPRINS
Unitatea 1 – SUNĂ CLOPOȚELUL Recapitulare ...................................................... 32
Ne reamintim din clasa pregătitoare Evaluare ............................................................. 33
0SJFOUBSFTQBǹJBMNJǷJMPDBMJ[NJSJÔOTQBǹJVt'BNJMJB
SJ[BSFDVMJOJBUVSBDBJFUVMVJEFNBUFNBUJDNJ ........... 4 Unitatea 4 – NE PREGĂTIM DE IARNĂ
Așezarea în pagină: dată, titlu, conținut, "EVOBSFBǷJTDNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPO-
OVNNJSVMQBHJOJJ ........................................................... 5 DFOUSVMot3PMVMTUSVDUVSJMPSEFCB[NJMBQMBOUF
$PMFDUBSFBǷJHSVQBSFBEBUFMPSt'BNJMJBSJ[BSF "EVOBSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo 
DVMJOJBUVSBDBJFUVMVJEFNBUFNBUJDNJ ....................... 6 GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJO ............................................
$PMFDUBSFBǷJHSVQBSFBEBUFMPS1MBOUFǷJBOJNBMFt 4DNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo GNJSNJ
'BNJMJBSJ[BSFDVMJOJBUVSBDBJFUVMVJ trecere peste ordin ....................................................
EFNBUFNBUJDNJ ............................................................. 7 "EVOBSFBǷJTDNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔO
1SF[FOǹBBQFJÔOOBUVSNJ'FOPNFOFBMFOBUVSJJt DPODFOUSVMo GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJO .............
$PNQBSBSFBEVQNJMVOHJNFt.NJTVSNJSJDVVOJUNJǹJ Proba adunării și a scăderii ..........................................
OPOTUBOEBSEQFOUSVMFHVNFt'BNJMJBSJ[BSF "EVOBSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVM
DVMJOJBUVSBDBJFUVMVJEFNBUFNBUJDNJ ....................... 8 o GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJOt
'JHVSJǷJDPSQVSJHFPNFUSJDF6OJWFSTVMt'BNJMJB 3PMVMTUSVDUVSJMPSEFCB[NJMBQMBOUF ........................
SJ[BSFDVMJOJBUVSBDBJFUVMVJEFNBUFNBUJDNJ ............ 9 4DNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVM
5JNQVM[JVB TNJQUNJNÉOB MVOBBOPUJNQVSJMFt'BNJ o GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJOt
MJBSJ[BSFDVMJOJBUVSBDBJFUVMVJEFNBUFNBUJDNJ ......10 3PMVMTUSVDUVSJMPSEFCB[NJMBQMBOUF ........................
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBt'BNJMJBSJ[BSF "EVOBSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVM
DVMJOJBUVSBDBJFUVMVJEFNBUFNBUJDNJ .....................11 o GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJOt
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMB.................................... 3PMVMTUSVDUVSJMPSEFCB[NJMBQMBOUF ........................40
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMB.................................... 4DNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVM
"EVOBSFBǷJTDNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMF o GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJOt
EFMBMB GNJSNJǷJDVUSFDFSFQFTUFPSEJO ...........14 3PMVMTUSVDUVSJMPSEFCB[NJMBQMBOUF ........................41
1SPCMFNFTJNQMFEFBEVOBSFǷJTDNJEFSF ....................15 "EVOBSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVM
$PSQVMPNFOFTD .............................................................16 o DVUSFDFSFQFTUFPSEJO ....................................
1SPJFDU&6Ʒ*$0-&(**.&* ............................................16 4DNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo 
Evaluare ............................................................. 17 cu trecere peste ordin ...............................................
Recapitulare ...................................................... 44
Unitatea 2 – CULORILE TOAMNEI Evaluare ............................................................. 45
&MFNFOUFJOUSPEVDUJWFt0SJFOUBSFTQBǹJBMNJǷJ
MPDBMJ[NJSJÔOTQBǹJVt1NJNÉOUVM Unitatea 5 – VIN SĂRBĂTORILE!
Orientare spațială și localizări în spațiu; /VNFSFOBUVSBMFEFMBMBt"OJNBMF
TDSJFSFBDJGSFMPSǷJQFMJOJBUVSNJ ..........................18 /VNFSFOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo
$PMFDUBSFBǷJHSVQBSFBEBUFMPSTDSJFSFBDJGSFMPS GPSNBSF DJUJSF TDSJFSF ...............................................46
 ǷJQFMJOJBUVSNJt1NJNÉOUVMo'FOPNFOF /VNFSFOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo
ale naturii ....................................................................19 OVNNJSBSF .....................................................................48
Orientare spațială și localizări în spațiu t$olectarea /VNFSFOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo
ǷJHSVQBSFBEBUFMPSTDSJFSFBDJGSFMPS ǷJ OVNNJSBSF .....................................................................49
pe liniatură ................................................................. /VNFSFOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo
1SPJFDU$"-&/%"36-/"563** .................................... DPNQBSBSFt4DIFMFUVMBOJNBMFMPS ...........................50
$PMFDUBSFBǷJHSVQBSFBEBUFMPSTDSJFSFBDJGSFMPS /VNFSFOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo
 ǷJBOVNNJSVMVJQFMJOJBUVSNJ .......................... DPNQBSBSF ...................................................................51
1SPJFDU50"./"·//"563Ɖ ....................................... /VNFSFOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo
Recapitulare ...................................................... 22 ordonare t0SHBOFNBKPSFMBBOJNBMF ....................
Evaluare ............................................................. 23 /VNFSFOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo
ordonare ......................................................................
Unitatea 3 – PICĂTURI DE PLOAIE Recapitulare ...................................................... 54
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBt5SBOTGPSNNJSJBMFBQFJ Evaluare ............................................................. 55
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBSFDVOPBǷUFSF 
TDSJFSF OVNNJSBSF ....................................................... Unitatea 6 – JOCURI ȘI JUCĂRII
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBOVNNJSBSF  "EVOBSFBǷJTDNJEFSFBÔODPODFOUSVMo
PSEPO BSF DPNQBSBSFt1NJNÉOUVMo5SBOTGPSNNJSJ t'PSNFǷJUSBOTGFSEFFOFSHJF
ale apei ........................................................................ "EVOBSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVM
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBGPSNBSF  o GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJO ...............................56
citire, scriere ............................................................... 4DNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMFÔODPODFOUSVMo 
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBSFDVOPBǷUFSF  GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJO ............................................57
OVNNJSBSF ..................................................................... "EVOBSFBǷJTDNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMF
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBGPSNBSF  ÔODPODFOUSVMo GNJSNJUSFDFSFQFTUFPSEJO ......58
citire, scriere ............................................................... 'PSNFǷJTVSTFEFFOFSHJFVUJMJ[NJSJÔOQSBDUJDNJ .........59
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBrecunoaștere, "EVOBSFBǷJTDNJEFSFBOVNFSFMPSOBUVSBMF
OVNNJSBSF ..................................................................... ÔODPODFOUSVMo DVUSFDFSFQFTUFPSEJO .........60
/VNFSFOBUVSBMFEFMBMBOVNNJSBSF  &OFSHJBoDPNQPSUBNFOUVMDPSFDUGBǹNJEFNFEJV ....61
PSEPOBSF DPNQBSBSF ................................................ Recapitulare ...................................................... 62
1NJNÉOUVMo5SBOTGPSNNJSJBMFBQFJ ................................ Evaluare ............................................................. 63
ISBN 978-606-686-088-8