Sunteți pe pagina 1din 2

COMPUNERE DESCRIPTIVĂ

1.Se dă urmatorul plan. Dezvoltă ideile principale folosind descrierea de


tip tablou. Dă-i un titlu potrivit.
 Norii s-au adunat pe cer.
 Soarele a dispărut.
 Începe un vânt puternic.
 Pomii se apleacă.
 Oamenii sunt in casă.
 Plouă cu găleata.
 Apa curge cu repeziciune pe stradă.
 Norii se imprăştie.
 Cerul este albastru.
 Apare curcubeul.
2.Compune o descriere artistică alegând ca obiect una din următoarele
variante:
a)o fiinţa;
b)un peisaj;
c)un oraş/ un sat.

TABLOUL este o compoziţie descriptivă , cu un caracter unitar si


limitat spaţial. Nu face o descriere amănunţită, ci comunică impresia
câtorva însușiri ale peisajului respectiv în sufletul celui care descrie.
Descrierea poate fi reală, imaginară, combinată.
PLANUL unei compuneri de tip tablou
1. INTRODUCEREA- fixarea aspectului (obiectivul ales);
2. CUPRINS- locul, timpul; prezentarea (din apropiere/ depărtare/
alternativ); ideile si reacţiile emotive;
3. INCHEIEREA- reacţii sufleteşti deosebite, legate de ce ai descris.

Atentie!
Tehnica elaborării unei asemenea compuneri iţi impune câteva aspecte de
care să ţii cont:
a)să existe o idee centrală care va fi prezentată gradat;
b)să redai culori, forme, mişcări, zgomote, dimensiuni ;
c)să te străduieşti sa caracterizezi senzaţiile sonore, tactile;
d)să alegi cele mai sugestive detalii.
3.Compune un tablou cu titlul :Răsărit de soare pe litoral.

PORTRETUL este o compunere descriptiva care surprinde trăsăturile


fizice şi morale ale unei persoane. Pot fi surprinse numai trăsături fizice
(portret fizic) sau numai însuşirile intelectuale şi sufleteşti (portret moral)
sau împletirea trăsăturilor fizice cu cele morale (portret complex).

TEME:
a)Redactează portretul unei ființe dragi.
b)Portretul unei persoane care este un model pentru tine.