Sunteți pe pagina 1din 32

CATALOGUL

MANUALELOR ȘCOLARE

VALABILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

RETIPĂRIRI clasele I - VI
an şcolar 2019 - 2020
CLASA I
Titlul manualului Clasa Autorii Ofertant/Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
Comunicare în I Gheorghe Sarău, Ionel SC EDITURA SIGMA SRL & 5037/25.08.2015 MECS
limba maternă rromani Cordovan, Camelia ASCENDIA DESIGN SRL
Stănescu
Comunicare în limba modernă 1 - I Mariana Popa, Mariana SC GRUP EDITORIAL ART SRL 5038/25.08.2015 MECS
limba franceză Frânculescu, Bianca Popa,
Diana Zografi
Comunicare în limba modernă 1 - I M.A. Apicella, H. Challier, CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ 5038/25.08.2015 MECS
limba franceză Mariana Vişan, Raisa Elena SITKA SRL
Vlad
Religie cultul I Irina Leonte, Daniela Asocierea SC Corint Logistic SRL- 5963/11.12.2015 MECS
ortodox Buzatu, Iuliana Enache, Tipografia Everest 2001 SRL
Daniela Filip
Comunicare în limba română I Gabriela Bărbulescu, Grup Media Litera SRL 5135/05.09.2016 MENCS
pentru şcolile şi secţiile cu Daniela Beșliu, Ioana
predare în limba germană Petronela Ceccarelli,
Nicoleta Stănică
Limba modernă germană I M.G. Bertarini, A: Hallier, P. SITKA SRL 5651/26.10.2016 MENCS
Iotti, S. Peri Steubing
Limba modernă germană I Evemarie Draganovici, Corint Logistic SRL 5651/26.10.2016 MENCS
Andrea Ruse, Laura Udrea

Limba modernă germană I Naomi Achim, Eugenia Grup Media Litera SRL 5651/26.10.2016 MENCS
Roșianu
Comunicare în limba română I Cleopatra Mihăilescu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Tudora Pițilă
Comunicare în limba română I Olga Pîrîială, Mihaela Ada Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Radu, Rodica Chiran
Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului Andrei, Cristina Voinea,
Nicoleta Stan
Matematică și explorarea I Cleopatra Mihăilescu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului Tudora Pițilă
Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Andrei, Cristina Voinea,
maghiară Nicoleta Stan
Matematică și explorarea I Cleopatra Mihăilescu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Tudora Pițilă
maghiară
Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Andrei, Cristina Voinea,
germană Nicoleta Stan
Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Andrei, Cristina Voinea,
slovacă Nicoleta Stan
Comunicare în limba modernă I Diana Lățug Editura Didactică și Pedagogică 5150/26.09.2018 MEN
(engleză)
Religie - Cultul Penticostal I Gheorghe Catană, Roxana Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Badea, Vasilica Elena Bădoi,
Speranța Doina Catană,
Andrei Varasciuc

Religie - Cultul Baptist I Irina Briscan, Marinela Miu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Marcel Leon Treica
Religie - Cultul Unitarian I Bartha Marta Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Religie - Cultul Romano-Catolic I Szep Monika, Csiki Beata, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
de limba maghiară Gyorgy Noemi
Comunicare în limba maternă I Sarosi Melinda Katalin, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Kallos Eniko Rita
Comunicare în limba maternă I Kocsis Annamaria, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Kisgyorgy Katalin, Kerekes
Izabella, Vollancs Szidonia

Comunicare în limba maternă I Elke Dengel , Adriana Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
germană Hermann
Comunicare în limba română I Karp Agnes, Makai Emese- Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile în limba Marta
de predare maternă maghiară
Comunicare în limba română I Tanko Veronika Zita, Zahu Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile în limba Valeria
de predare maternă maghiară

Comunicare în limba română I Balazsy Ella, Antal Irma Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile în limba
de predare maternă maghiară

Comunicare în limba maternă I Iomer Subihan, Arif Aisel Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
turcă
Comunicare în limba maternă I Serafyma Crygan, Elvira Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
ucraineană Codrea
Comunicare în limba maternă I Livia Neculai Editura Didactică și Pedagogică 4312/08.08.2018 MEN
rusă
Comunicare în limba maternă I Reghină Ramona Ardelean, Editura Didactică și Pedagogică 4312/08.08.2018 MEN
slovacă Milușka Conearic
CLASA II
Nr. act
aprobare/ Mod de
Titlul manualului Clasa Autorii Ofertant/Editura anul achiziţie
Arte vizuale şi abilităţi practice a II-a Cristina Rizea, Daniela Grup Media Litera SRL + 5042/25.08.2 MECS
Stoicescu, Ioana Grup Editorial Litera SRL 015
Stoicescu Anexa 3
Comunicare în limba română pentru şcolile şi a II-a Karp Ágnes, Makai SC NORAND SRL 5039/25.08.2 MECS
secţiile cu predare în limba maghiară Emese-Márta 015
Anexa 3
Comunicare în limba română pentru şcolile şi a II-a Tankó Veronika - Zita, SC EDTURA CORVIN SRL 5039/25.08.2 MECS
secţiile cu predare în limba maghiară Farkas Tünde-Jolán DEVA 015
Anexa 3
Comunicare în limba maternă maghiară a II-a Kocsis Annamaria, SC NORAND SRL 5592/02.11.20 MECS
Kerekes Izabella, 15
Fuleki Katalin,
Vollancs Szidonia Anexa 3
Comunicare în limba modernă 1 -limba a II-a M.A. Apicella, Centrul de Carte Străină 5040./25.08.2 MECS
franceză H.Challier, Mariana SITKA SRL 015
Vişan, Raisa Elena
Vlad Anexa 3
Dezvoltare personală a II-a Constanţa Cuciinic SC ARAMIS Print SRL + SC 3054/12.01.2 MENCS
AROBS Transilvania 016
Software SRL Anexa 3
Dezvoltare personală a II-a Adina Grigore, ARS LIBRI PROF SRL + 3054/12.01.2 MENCS
Cristina Ipate-Toma, L&G Absolut Admin SRL + 016
Georgeta-Mihaela Polichrom Industry 2006
Crivac, Claudia- SRL
Daniela Negriţoiu,
Augustina Anghel,
Nicoleta-Sonia Ionică

Anexa 3
Dezvoltare personală a II-a Gabriela Bărbulescu, Grup Media Litera SRL + 3054/12.01.2 MENCS
Angelica Sima, Grup Editorial Litera SRL 016
Cristina Sima, Claudia
Ştefan
Anexa 3
Muzică şi mişcare a II-a Irinel Beatrice Nicoară Asocierea Grup Media 3324/03.03.2 MENCS
Litera SRL + Grup Editorial 016
Litera SRL Anexa 3
Muzică şi mişcare a II-a Alina Perţea,Dumitra SC ARAMIS PRINT 3324/03.03.2 MENCS
Radu 016
Anexa 3
Religie cultul ortodox a II-a Gabriela Favu, Ana SC CORINT SRL + SC 5041/ MECS
Nicoleta Danciu, Tipografia Everest 2001 25.08.2015
Ionelia Ţiţirigă,
Daniela Lupiş Anexa 3
Limba modernă germană a II-a M.G. Bertarini, A: SITKA SRL 5650/26.10.2 MENCS
Hallier, P. Iotti, S. Peri 016
Steubing Anexa 1
Religie cultul romano-catolic de limbă română a II-a Petru Sebastian EDP 5154/05.09.2 MENCȘ
Tamaș 016 Anexa 1
Comunicare în limba română a II-a Mihăilescu Cleopatra Editura Didactică și MEN
Daniela, Pițilă Tudora Pedagogică 3970/15.06.2
018 Anexa 2
Comunicare în limba română a II-a Bărbulescu Gabriela, Editura Didactică și MEN
Beșliu Daniela, Ioniță Pedagogică 3970/15.06.2
Daniela-Elena 018
Anexa 2
Matematică și explorarea mediului a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și MEN
Mihăilescu Cleopatra Pedagogică 3970/15.06.2
Daniela 018 Anexa 2
Matematică și explorarea mediului a II-a Chiran Rodica, Editura Didactică și MEN
Mihaela Ada Radu, Pedagogică 3970/15.06.2
Pîrîială Olga 018 Anexa 2
Matematică și explorarea mediului a II-a Andrei Mirela Corina, Editura Didactică și MEN
Stan Nicoleta, Voinea Pedagogică 3970/15.06.2
Cristina, Bălan 018
Constanța
Anexa 2
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și MEN
în limba maghiară Mihăilescu Cleopatra Pedagogică 3970/15.06.2
Daniela 018 Anexa 2
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Chiran Rodica, Editura Didactică și MEN
în limba maghiară Mihaela Ada Radu, Pedagogică 3970/15.06.2
Pîrîială Olga 018 Anexa 2
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Andrei Mirela Corina, Editura Didactică și MEN
în limba maghiară Stan Nicoleta, Voinea Pedagogică 3970/15.06.2
Cristina, Bălan 018
Constanța
Anexa 2
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și MEN
în limba germană Mihăilescu Cleopatra Pedagogică 3970/15.06.2
Daniela 018 Anexa 2
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și MEN
în limba slovacă Mihăilescu Cleopatra Pedagogică 3970/15.06.2
Daniela 018 Anexa 2
Religie - Cultul Baptist a II-a Flore Drăgan, Lucia Editura Didactică și MEN
Maria Lupoian, Terezia Pedagogică 3970/15.06.2
Crișan, Emanuel 018
Florin Moldovan,
Emilian Claudiu Cîra
Anexa 2
Religie - Cultul Unitarian a II-a Bartha Marta Editura Didactică și MEN
Pedagogică 3970/15.06.2
018 Anexa 2
Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă a II-a Szep Monika Carla, Editura Didactică și MEN
maghiară Csiki Beata, Gyorgy Pedagogică 3970/15.06.2
Noemi 018 Anexa 2
Comunicare în limba maternă rromani a II-a Sarău Gheorghe, Ionel Editura Didactică și MEN
Cordovan Pedagogică 3970/15.06.2
018 Anexa 2
Comunicare în limba maternă sârbă a II-a Malimarcov Dubravca- Editura Didactică și MEN
Mara, Peianov Slavena Pedagogică 3970/15.06.2
018 Anexa 2
Comunicare în limbă maternă turcă a II-a Ene Ulgean Editura Didactică și MEN
Pedagogică 3970/15.06.2
018 Anexa 2
Comunicare în limba maternă ucraineană a II-a Serafyma Crygan, Editura Didactică și MEN
Lucia Mihoc, Anca Pedagogică 3970/15.06.2
Maria Știubianu 018 Anexa 2
Religie - Cultul Penticostal a II-a Catană Gheorghe, Editura Didactică și MEN
Cătană Speranța Pedagogică 4312/08.08.2
Doina, Poduț Danuț, 018
Duciuc Alin Eugen,
Varasciuc Andrei
Anexa 2
Comunicare în limba maternă rusă a II-a Savin Liliana-Olea, Editura Didactică și MEN
Pavlov Natalia, Pedagogică 4312/08.08.2
Cuprian Claudia, 018
Poliect Ana Anexa 2
Comunicare în limba maghiară pentru școlile a II-a Kocsis Abbanaria, Editura Didactică și MEN
și secțiile cu predare în limba română Kisgyorgy Katalin Pedagogică 4312/08.08.2
018 Anexa 2
Comunicare în limba română pentru școlile si a II-a Gabriela Barbulescu. Editura Didactică și MEN
secțiile cu predare în limba germană Nicoleta Stănică, Pedagogică 4312/08.08.2
Daniela Beșliu, Ioana 018
Ceccareli
Anexa 2
Comunicare în limba maternă slovacă a II-a Lașac Milenca, Gaidoș Editura Didactică și MEN
Iuliana, Zifcsak Ana, Pedagogică 4312/08.08.2
Mlinarcsik 018
Anexa 2
Muzică și mișcare pentru școlile si secțiile cu a II-a Abri Bela, Gyergyai Editura Didactică și MEN
predare în limba maghiară Barna, Kereszteszy Pedagogică 3970/15.06.2
Janos 018 Anexa 2
Muzică și mișcare pentru școlile si secțiile cu a II-a Molnar Margareta, Editura Didactică și MEN
predare în limba maghiară Papp Enicko Pedagogică 3970/15.06.2
018 Anexa 2
CLASA a III-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
Arte vizuale şi abilităţi practice a III-a Cristina Rizea, Daniela Grup Media Litera + Grup 5046/25.08.2015 MENCS
Stoicescu, Ioana Editorial Litera
Stoicescu
Arte vizuale şi abilităţi practice a III-a Mirela Flonta, Claudia SC CD PRESS SRL 5046/25.08.2015 MENCS
Stupineanu, Simona
Dobrescu
Educaţie civică a III-a Olga Pîrîială SC ARAMIS Print 3325/03.03.2016 MENCS
Educaţie civică a III-a Dumitra Radu, SC ARAMIS Print 3325/03.03.2016 MENCS
Gherghina Andrei

Educaţie civică a III-a Tudora Pițilă, Cleopatra SC Grupul Editorial Art 3325/03.03.2016 MENCS
Mihăilescu SRL

Limba şi literatura română a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan SC INTUITEXT SRL 3053/ 12.01.2016 MENCŞ
Pacearcă, Aniţa Dulman,
Crenguţa Alexe, Otilia
Brebenel
Limba şi literatura română a III-a Cleopatra Mihăilescu, SC Grupul Editorial ART 3053/12.01.2016 MENCŞ
Tudora Piţilă SRL
Limba şi literatura română a III-a Adina Grigore, Cristina ARS LIBRI PROF SRL + 3053/12.01.2016 MENCŞ
Ipate-Toma, Nicoleta- L&G Absolut Admin SRL+
Sonia Ionică, Georgeta- Polichrom Industry 2006
Mihaela Crivac, Claudia- SRL
Daniela Negriţoiu,
Augustina Anghel

Limba modernă engleză a III-a Elena Sticlea, Cristina SC Booklet SRL 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
Mircea
Limba modernă engleză a III-a Jenny Dooley, Virginia SC UNISCAN GRUP 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
Evans Educațional SRL &
Express Publishing House
Limba modernă engleză a III-a Mady Musional, Magaly Centrul de Carte Străină 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
Villarroel, Raluca SITKA SRL
Milescu, Victorţ'a
Sorescu
Limba modernă franceză a III-a M A Apicella, H Challier, Centrul de Carte Străină 5044 / 25.08. MECS
Mariana Vişan, Raisa SITKA SRL 2015
Elena Vlad

Matematică a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan SC INTUITEXT SRLt 3116/02.02.2016 MENCS


Pacearcă, Aniţa Dulman,
Crenguţa Alexe, Otilia
Brebenel
Matematică a III-a Mihaela Ada Radu, SC Aramis Print 3116/02.02.2016 MENCS
Rodica Chiran
Matematică a III-a Gabriela Bărbulescu, Grup Media Litera + Grup 3116/02.02.2016 MENCS
Olguţa Călin, Doina Editorial Litera + SIVECO
Cândea, Elena Niculae
Muzică şi mişcare a III-a Florentina Chifu, Petre Grup Media Litera + Grup 3052 / 12.01.2016 MENCS
Ștefănescu Editorial Litera
Muzică şi mişcare a III-a Dumitra Radu, Alina SC Aramis Print 3052 / 12.01.2016 MECS
Perțea
Muzică şi mişcare a III-a Mirela Rizea Marinescu, SC INTUITEXT SRL 3052 / 12.01.2016 MENCS
Mihaela Predoiu, Ana
Motora-Ionescu

Religie cultul ortodox a III-a Cristina Benga, Aurora SC CORINT SRL +SC 5045 / 25.08.2015 MECS
Ciachir, Niculina Filat, Tipografia Everest 2001
Mihaela Ghițiu, Ioana
Niculae
Ştiinţe ale naturii a III-a Mihaela Ada Radu, SC Aramis Print 3118/02.02.2016 MENCS
Dumitra Radu
Ştiinţe ale naturii a III-a Mirela Mih[escu, Ştefan SC INTUITEXT SRL 3118/02.02.2016 MENCS
Pacearcă, Aniţa Dulman,
Crenguţa Alexe, Otilia
Brebenel
Ştiinţe ale naturii a III-a Nicolae Ploscariu, Eana SC Grupul Editorial ART 3118/02.02.2016 MENCS
Mihaela Preda, Cleopatra SRL
Mihăilescu, Tudora Piţilă

Limba modernă germană a III-a M.G. Bertarini, A: Hallier, SITKA SRL 5652/26.10.2016 MENCS
P. Iotti, S. Peri Steubing

Religie - Cultul Romano-Catolic de limba a III-a Alois Hîrja, Cristian Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
română Scripcaru Pedagogică
Religie - Cultul Penticostal a III-a Catană Gheorghe, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Varașciuc Andrei, Pedagogică
Botezatu Onisim, Cătană
Speranța Doina, Poduț
Danuț Emannuel, Timiș
Gabriel, Timofte Florin

Religie - Cultul Baptist a III-a Șucan Gheorghe Pavel, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Popa Florin-Crăciun, Pedagogică
Ardelean Florin-Ancuța,
Moțoc Mariana, Petruș
Emilia-Sanda, Bodea
Mihaela-Olimpia, Șucan
Dorina, Alb Ioan-Teofil,
Oros Nicolae-Lucian

Religie - Cultul Unitarian a III-a Pal Tunde Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Limba și literatura maternă maghiară a III-a Bartalis Irma, Dragomer Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Katalin, Kocsis Pedagogică
Annamaria, Bartok
Emilia
Limba și literatura maternă maghiară a III-a Denes Ida Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Limba și literatura maternă maghiară a III-a Belluska Eva, Csiszar Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Eva, Foldes Ildiko, Leiti Pedagogică
Monika, Roman Melinda,
Szejke Ottilia
Limba și literatura română pentru școlile a III-a Tanko Veronica-Zita, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
și secțiile cu predare în limba maternă Zahu Valeria Pedagogică
maghiară
Limba și literatura română pentru școlile a III-a Karp Agnes, Makai Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
și secțiile cu predare în limba maternă Emese-Marta Pedagogică
maghiară
Limba și literatura maternă sârbă a III-a Jupunschi Vera, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Fericean Diana Pedagogică
Limba și literatura maternă ucraineană a III-a Serafyma Crygan, Lucia Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mihoc Pedagogică
Limba și literatura maternă turcă a III-a Anefi Icbal, Bormambet Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Vildan Pedagogică
Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile a III-a Forika Eva Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
cu predare în limba maternă maghiară Pedagogică

Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile a III-a Abri Bela, Gyergyai Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
cu predare în limba maternă maghiară Barna, Kereszteszy Pedagogică
Janos
Limba și literatura maghiară pentru școlile a III-a Bartok Emilia, Dragomer Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
si secțiile cu predare în limba română Katalin Pedagogică
CLASA a IV-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act Mod de
aprobare/ achiziţie
anul
Arte vizuale şi abilităţi practice a IV-a Adina Grigore, Georgeta- Asocierea Ars Libri Prof SRL 3613/07.0 MENCS
Mihaela Crivac, Claudia- + L&G Absolut Admin SRL + 4.2016
Daniela Negriţoiu, Augustina Polichrom Industry 2006
Anghel, Elena-Otilia Ţîroiu, SRL
Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-
Sonia Ionică

Arte vizuale şi abilităţi practice a IV-a Cristina Rizea, Daniela Asocierea Grup Media Litera 3613/07.0 MENCS
Stoicescu,Ioana Stoicescu SRL + Grup Editorial Litera 4.2016
SRL+ SIVECO Romania SA

Educaţie civică a IV-a Daniela Barbu, Cristiana Ana- S.C. CD PRESS S.R.L. 3615/07.0 MENCS
Maria Boca, Marcela Claudia 4.2016
Călineci
Educaţie civică a IV-a Dumitra Radu, Gherghina Asocierea S.C. ARAMIS 3615/07.0 MENCS
Andrei PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS 4.2016
TRANSILVANIA SOFTWARE
S.A.
Educaţie civică a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra Asocierea S.C. ARAMIS 3615/07.0 MENCS
Mihăilescu PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS 4.2016
TRANSILVANIA SOFTWARE
S.A.
Geografie a IV-a Manuela Popescu, Ştefan SC INTUITEXT 5705/03.1 MENCS
Pacearcă 1.2016
Geografie a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora SC Aramis Print 5705/03.1 MENCS
Piţilă 1.2016
Geografie a IV-a Carmen Camelia Rădulescu, Grup Editorial ART 5705/03.1 MENCS
Ionuț Popa 1.2016
Istorie a IV-a Doina Burtea, Alina Perțea SC Aramis Print 5472/12.1 MENCS
0.2016
Istorie a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora SC Aramis Print 5472/12.1 MENCS
Pițilă 0.2016
Istorie a IV-a Zoe Petre (coord.), Bogdan Corint Logistic + Tipografia 5472/12.1 MENCS
Teodorescu, Corina Andrei Everest 2001 0.2016
Limba şi literatura română a IV-a Mirela Mihăescu, Ștefan SC INTUITEXT 5471/12.1 MENCS
Pacearcă, Anita Dulman, 0.2016
Crenguța Alexe, Otilia
Brebenel
Limba şi literatura română a IV-a Adina Grigore, Cristina Ipate- Asocierea Ars Libri Prof SRL 5471/12.1 MENCS
Toma, Nicoleta-Sonia Ionică, + L&G Absolut Admin SRL + 0.2016
Georgeta-Mihaela Crivac, Polichrom Industry 2006
Claudia-Daniela Negrițoiu, SRL
Augustina Anghel, Elena-Otilia
Țîroiu

Limba şi literatura română a IV-a Alina Radu, Roxana Jeler Grup Editorial ART 5471/12.1 MENCS
0.2016
Limba şi literatura română pentru şcolile a IV-a Tankó Veronika-Zita,Zahu S.C. EDITURA CORVIN 3606/07.0 MENCS
şi secţiile cu predare în limba maghiară Valéria S.R.L. DEVA 4.2016

Limba modernă engleză a IV-a Elena Sticlea, Valentina SC BOOKLET SRL 5134/05.0 MENCS
Barabaș, Laura Stanciu 9.2016
Limba modernă engleză a IV-a Jenny Dooley, Virginia Evans Asocierea UNISCAN 5134/05.0 MENCS
-Express Publishing 9.2016
Limba modernă engleză a IV-a H.Q. Mitchell, Marileni Astro Impex 5134/05.0 MENCS
Malkogianni 9.2016
Limba modernă franceză a IV-a M.A. Apicella, H. Challier, CENTRUL DE CARTE 3617/07.0 MENCS
Mariana Vişan, Raisa Elena STRĂINĂ SITKA S.R.L. 4.2016
Vlad
Limba modernă germană a IV-a M.G. Bertarini, A.Hallier, P. CENTRUL DE CARTE 3607/07.0 MENCS
Iotti, S. Peri Steubing STRĂINĂ SITKA S.R.L. 4.2016
Matematică a IV-a Mariana Mogoș Sc Grup Editorial ART 5136/05.0 MENCS
9.2016
Matematică a IV-a Mirela Mihăescu, Ștefan SC INTUITEXT 5136/05.0 MENCS
Pacearcă, Anita Dulman, 9.2016
Crenguța Alexe, Otilia
Brebenel
Matematică a IV-a Rodica Chiran, Mihaela-Ada SC Aramis Print SRL 5136/05.0 MENCS
Radu 9.2016
Muzică şi mişcare a IV-a Lăcrămioara-Ana Pauliuc, S.C. CD PRESS S.R.L. 3616/07.0 MENCS
Costin Diaconescu 4.2016
Muzică şi mişcare a IV-a Florentina Chifu,Petre Asocierea Grup Media Litera 3616/07.0 MENCS
Ştefănescu SRL + Grup Editorial Litera 4.2016
SRL+ SIVECO Romania SA

Muzică şi mişcare a IV-a Dumitra Radu, Alina Perţea Asocierea S.C. ARAMIS 3616/07.0 MENCS
PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS 4.2016
TRANSILVANIA SOFTWARE
S.A.
Religie – cultul ortodox a IV-a Mihaela Achim, Anişoara Daiu, Asocierea SC Corint Logistic 3614/07.0 MENCS
Dragoş Ioniţă, Maria SRL + SC Tipografia Everest 4.2016
Moldoveanu, Florentina Nicula 2001 SRL

Ştiinţe ale naturii a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra SC Aramis Print 5473/12.1 MENCS
Mihăilescu 0.2016
Ştiinţe ale naturii a IV-a Dumitra Radu, Mihaela-Ada SC Aramis Print 5473/12.1 MENCS
Radu 0.2016
Ştiinţe ale naturii a IV-a Nicolae Ploscariu SC Grup Editorial ART 5473/12.1 MENCS
0.2016
Religie - Cultul Romano-Catolic de limba a IV-a Alois Hîrja, Cristian Scripcaru, Editura Didactică și MEN
română Maria Daniela Mititelu, Liviu Pedagogică 3970/15.0
Marius Ciuraru 6.2018

Religie - Cultul Romano-Catolic de limba a IV-a Tamaș Petru Sebastian, Mate Editura Didactică și MEN
română Cristina, Cojan Teodora, Pedagogică 3970/15.0
Blînda Fulvina, Bejenaru 6.2018
Maricica, Herciu Tereza, Cojan
Loredana, Ghercă Cristina

Religie - Cultul Penticostal a IV-a Catană Gheorghe, Cătană Editura Didactică și MEN
Speranța Doina, Poduț Danuț Pedagogică 3970/15.0
Emannuel, Dascălu V 6.2018
Elisabeta, Duciuc Alin Eugen,
Barasciuc Andrei
Religie - Cultul Unitarian a IV-a Pal Tunde Editura Didactică și MEN
Pedagogică 3970/15.0
6.2018
Limba și literatura maternă sârbă a IV-a Jupunski Vera, Malimarcov Editura Didactică și MEN
Dubravca-Mara Pedagogică 3970/15.0
6.2018
Limba și literatura maternă maghiară a IV-a Kocsis AnnaMaria, Vollancs Editura Didactică și MEN
Szdonia, Kerekes Izabella, Pedagogică 3970/15.0
Dragomer Katalin 6.2018
Limba și literatura maternă maghiară a IV-a Bartalis Irma, Dragomer Editura Didactică și MEN
Katalin, Kerekes Izabella, Pedagogică 3970/15.0
Vollancs Szidonia, Kocsis 6.2018
Annamaria, Bartok Emilia
Muzică și mișcare pentru școlile și a IV-a Forika Eva Editura Didactică și MEN
secțiile cu predare în limba maghiară Pedagogică 3970/15.0
6.2018
Muzică și mișcare pentru școlile și a IV-a Abri Bela, Gyergyai Barna, Editura Didactică și MEN
secțiile cu predare în limba maghiară Kereszteszy Janos Pedagogică 3970/15.0
6.2018
Limba și literatura maternă turcă a IV-a Anefi Icbal, Bormambet Vildan Editura Didactică și MEN
Pedagogică 3970/15.0
6.2018
Limba si literatura maternă ucraineană a IV-a Serafyma Crygan, Lucia Mihoc Editura Didactică și MEN
Pedagogică 3970/15.0
6.2018
Religie - Cultul Baptist a IV-a Hurbert Szabo Emeric, Mireuțe Editura Didactică și MEN
Ioan, Onaga Florina Pedagogică 4312/08.0
Magdalena, Marta Rus, Ochiș 8.2018
Anita Teodora
Limba și literatura maternă slovacă a IV-a Lașac Milenca, Corchiș Maria Editura Didactică și MEN
Pedagogică 4312/08.0
8.2018
Limba și literatura maternă rromani a IV-a Gheorghe Sarău, Cordovan Editura Didactică și MEN
Ionel Pedagogică 4312/08.0
8.2018
Limba și literatura maternă rusă a IV-a Tacu Claudia, Demid Anfisa Editura Didactică și MEN
Pedagogică 4312/08.0
8.2018
Limba și literatura maghiară pentru a IV-a Kerekes Izabella, Vollancs Editura Didactică și MEN
școlile și secțiile cu predare în limba Szidonia Pedagogică 4312/08.0
română 8.2018
Muzică și mișcare pentru școlile și a IV-a Fericean Diana, Bugarschi Ioța Editura Didactică și MEN
secțiile cu predare în limba maternă Pedagogică 4312/08.0
sârbă 8.2018
CLASA a V-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
Biologie a V-a Adriana Simona Popescu, DIDACTICA PUBLISHING 5268/03.10.2017 MEN
Gina Barac, Marinela HOUSE
Roșescu,Florica
Alexandrescu, Daniela
Petrov, Cristian
Gurzu,Valer Cerbu

Biologie a V-a Teodora Badea, Nicoleta- S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Adriana Geamănă,
Mădălina Nițuleac
Biologie a V-a Atia Mihaela Fodor, EDITURA SIGMA S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Leontina Monica Sună,
Viorica Boldișor, Carmen
Mihaela Ciuculescu
Biologie a V-a Iuliana-Alina Sprîncenea, ARS LIBRI PROF S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Florina-Claudia
Ghițulescu,Adina Grigore

Biologie a V-a Silvia Olteanu CORINT LOGISTIC S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN


(coordonator), Ștefania
Giersch, Iuliana Tanur,
Camelia Manea, Teodora
Lazăr
Biologie a V-a Ioana Ariniș, Monica Popa TAMAR PRINT S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN

Biologie a V-a Irina Pop-Păcurar, Dorina S.C. GRUPUL EDITORIAL 5268/03.10.2017 MEN
Podar ART S.R.L.
Biologie a V-a Elena Crocnan EDITURA DIDACTICĂ ŞI 5268/03.10.2017 MEN
PEDAGOGICĂ R.A.
Biologie a V-a Rozalia-Nicoleta Stătescu, INTUITEXT S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Viorica Broască
Biologie a V-a Jeanina Cîrstoiu, GRUP EDITORIAL LITERA 5268/03.10.2017 MEN
Alexandrina-Dana Grasu
Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Mălina Radu, Ioana S.C. EDITURA PARALELA 45 5270/03.10.2017 MEN
Andreea Ciocâlteu, Aurelia S.A.
Stănculescu, Robert Florin
Florea
Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Ana-Maria Oancea, Doina CORINT LOGISTIC S.R.L. 5270/03.10.2017 MEN
Popescu
Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Simona Popa S.C. UNISCAN GRUP 5270/03.10.2017 MEN
EDUCATIONAL S.R.L.
Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Gabriela Bărbulescu, GRUP EDITORIAL LITERA 5270/03.10.2017 MEN
Cristina Maria
Gunea,Angelica Sima,
Elena-Cristina
Sima,Daniela Stoicescu
Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Marcela Claudia CD PRESS S.R.L. 5270/03.10.2017 MEN
Călineci,Cristiana Ana-
Maria Boca,Daniela Barbu

Educație fizică și sport a V-a Laurențiu Oprea,Vera Ana EDITURA DIDACTICĂ ŞI 4456/27.07.2017 MEN
Pîslaru, Marilena Geanina PEDAGOGICĂ R.A.
Calistru, Dorin Stoican,
Vicol Eduard Nicușor Șuță

Educație fizică și sport a V-a Monica Iulia Stănescu, GRUP EDITORIAL LITERA 4456/27.07.2017 MEN
Silvia Violeta Teodorescu, S.R.L.
Nicolae Neagu

Educație fizică și sport a V-a Petrică Dragomir, Titel CD PRESS S.R.L. 4456/27.07.2017 MEN
Iordache
Educaţie muzicală a V-a Florentina Chifu, Petre GRUP EDITORIAL LITERA 5264/03.10.2017 MEN
Ștefănescu
Educaţie muzicală a V-a Anca Toader, Valentin S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5264/03.10.2017 MEN
Moraru
Educaţie plastică a V-a Elena Stoica, Ionela ARS LIBRI PROF S.R.L. 5272/03.10.2017 MEN
Cârstea, Adina Grigore
Educaţie socială a V-a Codruța S. Missbach, ASCENDIA S.A. 5269/03.10.2017 MEN
Gabriel-Ștefan Ion
Educaţie socială a V-a Andreea Ciocâlteu, Robert EDITURA SIGMA S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Florea, Cristina Gunea,
Mădălina Radu, Aurelia
Stănculescu
Educaţie socială a V-a Cristina Ipate-Toma, ARS LIBRI PROF S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Georgeta-Mihaela
Crivac,Adina Grigore
Educaţie socială a V-a Liliana Zascheievici, GRUP EDITORIAL LITERA 5269/03.10.2017 MEN
Nicoleta-Laura
Crețu,Tamara
Mănatu,Elena Nedelcu,
Maria-Dorina Stoica
Educaţie socială a V-a Daniela Barbu,Cristiana CD PRESS S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Ana-Maria Boca
Educaţie socială a V-a Victor Bratu, Elena Lupșa, EDITURA CORVIN S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Alina Bratu DEVA
Educaţie socială a V-a Olga Pîrîială, Silviu Nicolae S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Pîrîială
Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Daniel Păunescu,Claudia- ARS LIBRI PROF S.R.L. 4865/06.09.2017 MEN
practice Daniela Negriţoiu,Adina
Grigore,Augustina Anghel

Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Elena-Carmena ASCENDIA SA 4865/06.09.2017 MEN


practice Neamțu,Violeta Halbac
Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Ramona-Eugenia CORINT LOGISTIC S.R.L. 4865/06.09.2017 MEN
practice Popescu,Cristina
Galeş,Ioana Corina
Rotaru,Daniela Vlăduţ
Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Stela Olteanu,Natalia Lazăr EDITURA DIDACTICĂ SI 4865/06.09.2017 MEN
practice PEDAGOCICĂ R.A.
Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Gabriela GRUP EDITORIAL LITERA 4865/06.09.2017 MEN
practice Lichiardopol,Viorica
Stoicescu,Silvica Neacşu
Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Marinela Mocanu,Magda S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 4865/06.09.2017 MEN
practice Dache,Loredana-Irena
Săndulescu
Geografie a V-a Manuela Popescu, Ioan S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5265/03.10.2017 MEN
Mărculeț
Geografie a V-a Octavian Mândruț CORINT LOGISTIC S.R.L. 5265/03.10.2017 MEN
Geografie a V-a Mihaela Ofelia Rașcu, EDITURA DIDACTICĂ ŞI 5265/03.10.2017 MEN
Nicolae Lazăr PEDAGOGICĂ R.A.
Geografie a V-a Silviu Neguț, Carmen S.C. GRUPUL EDITORIAL 5265/03.10.2017 MEN
Camelia Rădulescu,Ionuț ART S.R.L.
Popa
Geografie a V-a Marius Cristian Neacșu, CD PRESS S.R.L. 5265/03.10.2017 MEN
Mihaela Fiscutean,Dorin
Fiscutean,Gelu Hanganu,
Ciprian Mihai,Ionela Popa

Geografie a V-a Violeta Dascălu,Diana GRUP EDITORIAL LITERA 5265/03.10.2017 MEN


Alexandra
Popovici,Ștefania Omrani,
Maria Stoica
Informatică şi TIC a V-a Doru Anastasiu C.D. PRESS S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN
Popescu,Sanda
Profeanu,Simona
Dobrescu
Informatică şi TIC a V-a Adrian Niţă,Carmen CORINT LOGISTIC S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN
Popescu,Diana Nicoleta
Chirilă,Maria Niţă
Informatică şi TIC a V-a Rodica Pintea,Filonela EDITURA DIDACTICĂ SI 4866/06.09.2017 MEN
Bălaşa PEDAGOCICĂ R.A.
Informatică şi TIC a V-a Carmen Diana EDITURA SIGMA S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN
Băican,Melinda Emilia
Coriteac
Informatică şi TIC a V-a Luminiţa Ciocaru,Ştefania GRUP EDITORIAL LITERA 4866/06.09.2017 MEN
Penea,Claudia-Elena
Stan,Oana Rusu

Informatică şi TIC a V-a Daniel Popa INTUITEXT S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN


Istorie a V-a Bogdan Asocierea EDITURA ALLFA 4864/06.09.2017 MEN
Teodorescu,Cristina S.R.L. – EDITURA ALL S.R.L.
Hornoiu
Istorie a V-a Stan Stoica,Dragoș C.D. PRESS S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Sebastian Becheru
Istorie a V-a Maria Mariana CORINT BOOKS S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Gheorghe,Vasile
Ionescu,Irina Ema
Săvuță,Aurel Constantin
Soare
Istorie a V-a Elvira Rotundu,Carmen CORINT LOGISTIC S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Tomescu-Stachie
Istorie a V-a Valentin Băluțoiu,Maria EDITURA DIDACTICĂ SI 4864/06.09.2017 MEN
Grecu PEDAGOCICĂ R.A.
Istorie a V-a Magda Stan GRUP EDITORIAL LITERA 4864/06.09.2017 MEN
Istorie a V-a Doina Burtea,Florin S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Ghețău,Liuba Sazon-
Ghiorghiță,Alina Perțea
Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Jenny Dooley S.C. UNISCAN GRUP 5266/03.10.2017 MEN
EDUCAŢIONAL S.R.L.
Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Clare Kennedy, Chiara S.C. GRUPUL EDITORIAL 5266/03.10.2017 MEN
Soldi,Cristina Rusu, Diana ART S.R.L.
Todoran
Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Liliana Putinei, Cristina S.C. BOOKLET S.R.L. 5266/03.10.2017 MEN
Mircea,Cristina Truță
Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Emma Heyderman,Fiona GRUP EDITORIAL LITERA 5266/03.10.2017 MEN
Mauchline, Ana-Magdalena
Iordăchescu, Mariana
Stoenescu
Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Diana Ioniță CORINT LOGISTIC S.R.L. 5266/03.10.2017 MEN
(coordonator),Simona
Drulă, Corina Dumitrescu,
Niky Paula Gheorghe,
Adriana Giurgi, Alina
Sârbu

Limba modernă 1 – Limba engleză - a V-a Ben Goldstein,Ceri SC GRUPUL EDITORIAL ART 4862/06.09.2017 MEN
Studiu intensiv Jones,David SRL
McKeegan,Cristina
Rusu,Diana Todoran
Limba modernă 1 / Limba modernă 2 / a V-a Gabriele Kopp, Siegfried EDUCATIONAL CENTRE 5271/03.10.2017 MEN
Limba modernă 1 - Studiu intensiv – Buttner,Miruna Bolocan
Limba germană
Limba modernă 2 – Limba engleză a V-a Fiona Mauchline,Daniel GRUP EDITORIAL LITERA 4863/06.09.2017 MEN
Morris,Catherine
Smith,Ana-Magdalena
Iordăchescu,Mariana
Stoenescu
Limba modernă 2 – Limba engleză a V-a Jenny Dooley S.C. UNISCAN GRUP 4863/06.09.2017 MEN
EDUCAȚIONAL S.R.L.
Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Gina Belabed, Claudia S.C. BOOKLET S.R.L. 5263/03.10.2017 MEN
Dobre, Diana Ionescu
Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Doina Groza, Dan Ion CORINT LOGISTIC S.R.L. 5263/03.10.2017 MEN
Nasta
Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Elena Raisa Vlad, Mariana GRUP EDITORIAL LITERA 5263/03.10.2017 MEN
Vișan
Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Ion Fărcășanu, Angela- CD PRESS S.R.L. 5263/03.10.2017 MEN
Gabriela Lăpădatu
Limba şi literatura maternă maghiară a V-a Bartalis Boróka, Köllő S.C. NORAND S.R.L. 4453/27.07.2017 MEN
Zsófia, Orbán Zsuzsa-Lilla,
Szőcs Hedviga,Tamás Adél

Limba şi literatura maternă maghiară a V-a Pataki Enikő, Fisár Erika EDITURA CORVIN S.R.L. 4453/27.07.2017 MEN
DEVA
Limba şi literatura română a V-a Mimi Gramnea- S.C. BOOKLET S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Dumitrache,Margareta
Onofrei
Limba şi literatura română a V-a Florentina Sâmihăian,Sofia S.C. GRUPUL EDITORIAL 5267/03.10.2017 MEN
Dobra,Monica ART S.R.L.
Halaszi,Anca Davidoiu-
Roman

Limba şi literatura română a V-a Cătălina Popa,Onorica INTUITEXT S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Tofan,Elena
Corcăcel,Viorica Isaia
Limba şi literatura română a V-a Costache Adrian,Săpoiu EDITURA SIGMA S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Camelia,Corina
Buzoianu,Angela
Turculeț,Veronica Hoitan
Limba şi literatura română a V-a Cristian Moroianu CORINT LOGISTIC S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
(coordonator),Ioana
Revnic,Iolanda
Iacob,Isabella Ioniță
Limba şi literatura română a V-a Marilena GRUPUL EDITORIAL LITERA 5267/03.10.2017 MEN
Pavelescu,Cristina-Florina
Mihai
Limba şi literatura română a V-a Cristina-Loredana ARS LIBRI PROF S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Bloju,Virginia
Rențea,Adina
Grigore,Mihaela-Elena
Pătrașcu,Gabriela-
Mădălina
Nițulescu,Nicoleta-Sonia
Ionică

Limba şi literatura română a V-a Anca Șerban,Roxana C.D. PRESS S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Ciobanu,Ana-Maria
Barău,Iuliana Băiașu
Limba şi literatura română a V-a Mariana Norel, Petru S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Bucurenciu
Limba şi literatura română a V-a Mihaela Daniela Cîrstea EDITURA DIDACTICĂ ŞI 5267/03.10.2017 MEN
,Ileana Sanda,Viorica PEDAGOGICĂ R.A.
Avram,Alexandra
Dragomirescu
Limba şi literatura română a V-a Geanina Cotoi,Irina Hăilă S.C. EDITURA PARALELA 45 5267/03.10.2017 MEN
S.A.
Limba şi literatura română pentru a V-a Maxim Andreia-Nicoleta, CORINT LOGISTIC S.R.L. 4452/27.07.2017 MEN
şcolile şi secţiile cu predare în limba Kibédi Nemes Ildikó,
maghiară Militar Adela, Bărbos
Liana-Cecilia
Limba şi literatura română pentru a V-a Bartolf Hedwing EDITURA CORVIN S.R.L. 4452/27.07.2017 MEN
şcolile şi secţiile cu predare în limba DEVA
maghiară
Matematică a V-a Ion Cicu, Ștefan INTUITEXT S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Smarandache, Ioana
Iacob,Răzvan Ceucă
Matematică a V-a Radu Gologan CORINT LOGISTIC S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
(coordonator), Camelia
Elena Neța, Ciprian
Constantin Neța,Corina
Mianda Mîinescu, Ion
Cătălin Mîinescu

Matematică a V-a Marius Perianu, Cătălin S.C. GRUPUL EDITORIAL 5294/05.10.2017 MEN
Stănică,Ştefan Smărăndoi ART S.R.L.

Matematică a V-a Cristian Voica, Consuela INSTITUTUL PENTRU 5294/05.10.2017 MEN


Voica DEZVOLTAREA EVALUĂRII
ÎN EDUCAȚIE
Matematică a V-a Cristian Alexandrescu, C.D. PRESS S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Alina Carmen
Birta,Cristian Teodor
Olteanu
Matematică a V-a Lenuța Andrei, Mădălina EDITURA SIGMA S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Călinescu, Ani
Drăghici,Maria Popa
Matematică a V-a Mona Marinescu, Elefterie S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Petrescu,Ioan Pelteacu

Pregătire sportivă practică-Atletism a V-a Silvia Violeta Teodorescu, GRUP EDITORIAL LITERA 4457/27.07.2017 MEN
Cătălin Ganera, Monica S.R.L.
Iulia Stănescu, Nicolae
Neagu
Pregătire sportivă practică-Fotbal a V-a Silvia Violeta Teodorescu, GRUP EDITORIAL LITERA 4458/27.07.2017 MEN
Adrian Boingiu, Nicolae S.R.L.
Neagu
Religie - cultul ortodox a V-a Cristina Benga, Aurora CORINT LOGISTIC SRL 5491/14.11.2017 MEN
Ciachir,Mihaela Ghițiu,
Ioana Niculae
Religie - cultul ortodox a V-a Cristian Alexa, Marius AKADEMOS ART SRL 5491/14.11.2017 MEN
Bîzoi, Sorina Ciucă,
Dragoș Ioniță, Mirela Șova

Religie – Cultul Romano-Catolic de a V-a Ozsváth Judith, Nemes EDITURA CORVIN S.R.L. 4455/27.07.2017 MEN
limba maghiară István, Benedek Ramóna DEVA
Religie – Cultul Romano-Catolic de a V-a Maria Andrici, Marian Blaj, EDITURA DIDACTICĂ ŞI 4454/27.07.2017 MEN
limba română Paula Odille Dogan, Alois PEDAGOGICĂ R.A.
Hîrja, Cristian Scripcaru,
Mariana Sofronie

Religie - Cultul Penticostal a V-a Cătană Speranța Doina, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Marici Carmen, Barașciuc Pedagogică
Andrei, Cătană Gheorghe

Religie – Cultul Unitarian a V-a Miko Amalia Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Limba și literatura maternă rromani a V-a Sarău Ghorghe, Ionel Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Cordovan Pedagogică
Limba și literatura maternă sârbă a V-a Marcov Svetozar, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Solmosan Iovanca Eliza, Pedagogică
Glisovic Radoslava
Limba și literatura maternă ucraineană a V-a Serafyma Crygan, Lucia Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mihoc Pedagogică
Limba modernă italiană a V-a Georgeta Liliana Carabela; Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Mihaela Manea Busuioc Pedagogică

Religie - Cultul Baptist a V-a Bugnărug Ioan, Covaci Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Dan Cătălin, Treica Marcel Pedagogică
Leon, Tamaș Ioan Claudiu

Limba și literatura maternă croată a V-a Lucacela Marian,Neculai Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Livia Pedagogică
Limba și literatura maternă rusă a V-a Neculai Livia, Ștefan Olga Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Pedagogică
CLASA a VI-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
Limba și literatura română a VI-a Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mihaela Dragu Pedagogică
Limba și literatura română a VI-a Cîrstea Mihaela Daniela, Ileana Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Sanda, Avram Viorica, Pedagogică
Dragomirescu Alexandra
Matematică a VI-a Zaharia Dan, Zaharia Maria, Linț Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Dorin, Linț Maranda Pedagogică
Matematică a VI-a Popescu Maria, Iancu Emilia, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Ghiciu Niculae, Enea Florentina Pedagogică
Amalia, Rusu Vicențiu

Matematică traducere în limba a VI-a Zaharia Dan, Zaharia Maria, Linț Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Dorin, Linț Maranda Pedagogică
Matematică traducere în limba a VI-a Popescu Maria, Iancu Emilia, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Ghiciu Niculae, Enea Florentina Pedagogică
Amalia, Rusu Vicențiu

Matematică traducere în limba a VI-a Zaharia Dan, Zaharia Maria, Linț Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
germană Dorin, Linț Maranda Pedagogică
Fizică a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Ioana Stoica, Țura Mihaela Pedagogică
Mariana
Fizică a VI-a Mihaela Garabet, Raluca Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Constantineanu, Gabriela Pedagogică
Alexandru
Fizică traducere în limba maghiară a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Ioana Stoica, Țura Mihaela Pedagogică
Mariana
Fizică traducere în limba maghiară a VI-a Mihaela Garabet, Raluca Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Constantineanu, Gabriela Pedagogică
Alexandru
Fizică traducere în limba germană a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Ioana Stoica, Țura Mihaela Pedagogică
Mariana
Fizică traducere în limba slovacă a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Ioana Stoica, Țura Mihaela Pedagogică
Mariana
Biologie a VI-a Afrim Elena Camelia, Olteanu Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Silvia, Giersch Stefania, Tanor Pedagogică
Iuliana, Manea Camelia, Miricel
Florina
Biologie a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Biologie traducere în limba a VI-a Afrim Elena Camelia, Olteanu Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Silvia, Giersch Stefania, Tanor Pedagogică
Iuliana, Manea Camelia, Miricel
Florina
Biologie traducere în limba a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Pedagogică
Biologie traducere în limba a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
germană Pedagogică
Biologie traducere în limba a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
slovacă Pedagogică
Geografie a VI-a Fiscutean Dorin, Fiscutean Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mihaela Cornelia, Mihai Ciprian, Pedagogică
Popa Ionea
Geografie traducere în limba a VI-a Fiscutean Dorin, Fiscutean Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Mihaela Cornelia, Mihai Ciprian, Pedagogică
Popa Ionea
Geografie traducere în limba a VI-a Fiscutean Dorin, Fiscutean Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
germană Mihaela Cornelia, Mihai Ciprian, Pedagogică
Popa Ionea
Istorie a VI-a Stan Magda Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Istorie traducere în limba a VI-a Stan Magda Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Pedagogică
Istorie traducere în limba germană a VI-a Stan Magda Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Istorie traducere în limba slovacă a VI-a Stan Magda Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Educație socială a VI-a Bratu Victor, Bratu Alina, Lupșa Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Elena Pedagogică
Educație socială a VI-a Lupșa Daria-Daniela Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Educație socială traducere în a VI-a Lupșa Daria-Daniela Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba maghiară Pedagogică
Educație socială traducere în a VI-a Bratu Victor, Bratu Alina, Lupșa Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba maghiară Elena Pedagogică
Educație socială traducere în a VI-a Bratu Victor, Bratu Alina, Lupșa Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba germană Elena Pedagogică
Educație tehnologică și aplicații a VI-a Dache Magda, Mocanu Marinela, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
practice Săndulescu Loredana Irena, Pedagogică

Educație tehnologică și aplicații a VI-a Lichiardopol Gabriela Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
practice Pedagogică
Educație tehnologică și aplicații a VI-a Olteanu Stela, Lazăr Natalia, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
practice Pișleagă Florina-Daniela Pedagogică
Educație tehnologică și aplicații a VI-a Dache Magda, Mocanu Marinela, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
practice traducere în limba Săndulescu Loredana Irena, Pedagogică
maghiară
Educație tehnologică și aplicații a VI-a Lichiardopol Gabriela Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
practice traducere în limba Pedagogică
maghiară
Educație tehnologică și aplicații a VI-a Olteanu Stela, Lazăr Natalia, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
practice traducere în limba Pișleagă Florina-Daniela Pedagogică
maghiară
Informatică și TIC a VI-a Mihaela Giurgiulescu, Valeriu Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Benedicth Giurgiulescu Pedagogică
Informatică și TIC a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Informatică și TIC a VI-a Coriteac Melinda Emilia, Băican Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Diana Carmen Pedagogică
Informatică și TIC traducere în a VI-a Mihaela Giurgiulescu, Valeriu Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba maghiară Benedicth Giurgiulescu Pedagogică
Informatică și TIC traducere în a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba maghiară Pedagogică
Informatică și TIC traducere în a VI-a Coriteac Melinda Emilia, Băican Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba maghiară Diana Carmen Pedagogică
Informatică și TIC traducere în a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba germană Pedagogică
Informatică și TIC traducere în a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba slovaca Pedagogică
Religie - Cultul Romano-Catolic de a VI-a Tamaș Petru Sebastian, Mate Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba română Cristina, Cojan Teodora, Blînda Pedagogică
Fulvina, Bejenaru Maricica, Herci
Tereza, Cojan Loredana, Ghercă
Cristina
Religie - Cultul Ortodox a VI-a Alexa Cristian, Ciucă Sorina Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mihaela, Ioniță Dragos Ioan, Șova Pedagogică
Mirela
Religie - Cultul Ortodox a VI-a Benga Cristina, Ciachir Aurora, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Filat Niculina, Ghițiu Mhaela, Pedagogică
Niculae Ioana
Religie - Cultul Romano-Catolic de a VI-a Ozsvath Judit, Nemes Istvan, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba maghiară Benedek Ramona Pedagogică
Limba și literatura română pentru a VI-a Bărbos Liana, Kibedi Ildiko, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
școlile și secțiile cu predare în Militar Adela, Maxim Andreia- Pedagogică
limba maternă maghiară Nicoleta

Limba și literatura română pentru a VI-a Bartolf Hedwig Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
școlile și secțiile cu predare în Pedagogică
limba maternă maghiară

Istoria și tradițiile minorității a VI-a Vanyolos Istvan-Albert, Varadi Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiare Eva-Andrea, Vajnar Janos Zsolt, Pedagogică
Wolf Agnes Kinga, Orban Zsolt,
Gyongyossy, Bartos Elekes
Zsombor
Limba și literatura maternă a VI-a Cordovan Noemi, Cordovan Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
rromani Ionel, Sarău Gheorghe Pedagogică
Istoria și tradițiile minorității rrome a VI-a Sandu Ion Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Istoria și tradițiile minorității a VI-a Kukucska Ioan Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
slovace Pedagogică
Limba și literatura maternă a VI-a Zagoni Melinda, Timar Agnes Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Pedagogică
Limba și literatura maternă a VI-a Kollo Zsofia, Szocs Hedviga, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Orosz AnnaBella, Tamas Adel, Pedagogică
Bartalis Boroka, Pataki Eniko
Limba și literatura maternă a VI-a Serafyma Crygan, Elvira Codrea, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
ucraineană Lucia Mihoc Pedagogică
Limba modernă 1 italiană a VI-a Georgeta Liliana Carabela; Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Mihaela Manea Busuioc Pedagogică
Consiliere si dezvoltare personală a VI-a Simona Elena Popa Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Consiliere si dezvoltare personală a VI-a Simona Elena Popa Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
- traducere în limba maghiară Pedagogică

Consiliere si dezvoltare personală a VI-a Simona Elena Popa Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
- traducere în limba slovacă Pedagogică

Educație fizică și sport a VI-a Laurențiu Oprea, Vera Ana Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pislaru, Marilena Geanina Pedagogică
Calistru, Dorin Stoican, Vicol
Nicușor Eduard Șuță
Educație fizică și sport - traducere a VI-a Laurențiu Oprea, Vera Ana Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
în limba maghiară Pislaru, Marilena Geanina Pedagogică
Calistru, Dorin Stoican, Vicol
Nicușor Eduard Șuță
Religie - Cultul Penticostal a VI-a Marici Carmen, Birle Samuel Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Florin, Caraman Bratu Pedagogică
Maximilian, Pop Andrei Daniel,
Cătană Gheorghe, Cătană
Speranța Doina, Varasciuc Andrei

Religie - Cultul Baptist a VI-a Ciorba Diana, Căprar Liviu, Crețu Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Petrică Vasile, Tamaș Ioan Pedagogică
Claudiu, Vîrdău Adriana Cristina

Religie - Cultul Unitarian a VI-a Mikó Amália Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Pedagogică
Limba și literatura maternă rusă a VI-a Neculai Livia, Ștefan Olga Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
Limba și literatura maternă sârbă a VI-a Svetozar Markov, Iovanca Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Solmoșan, Radoslava Glisovic Pedagogică
Istoria și tradițiile minorității sârbe a VI-a Sașa Malimarcov, Milivoi Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Bugarschi Pedagogică