Sunteți pe pagina 1din 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 每日教学计划

1.周次/星期/日期 第一周 / 星期三 / 04/01/2017


2.班级/时间/科目 5M / 07:30– 08:00 /道德
3.主题/课题 《祥和村》
1.1 尊重社区族群的宗教信仰
4.学习标准 1.1.2 阐明尊重社区族群宗教信仰的方法。
1.1.3 领略尊重社区族群宗教信仰的重要性。
1.1.4 履行尊重社区族群宗教信仰的态度。
5.目标 学生能说明尊重社区族群宗教信仰的重要性和方法及态度。
6.教学活动 1)学生说出各自的宗教信仰
2)学生说出尊重社区族群宗教信仰的重要性
3)学生说出说明尊重社区族群宗教信仰的方法
4)学生说出如何履行尊重社区族群宗教信仰的态度
5)学生复述内容
7.综合课程 道德价值 :信封上苍
跨课程元素 :企业家元素
8.教具 精明板、电脑、课本
9.教学评估 随堂评估
10.表现标准 TP
11.反思 1. 的学生能够达致目标。
2. 尚未达致目标的学生将进行辅导练习。
3. 已经达致目标的学生将进行增广练习。
1.周次/星期/日期 第一周 / 星期三 / 04/01/2017
2.班级/时间/科目 5B / 08:00–09:00 /华语
3.主题/课题 一 新学年,新希望《每天四问》
4.学习标准 5.3.10 通过阅读,辨析词义,能正确地应用各类词语。
5.目标 学生能通过阅读,辨析词义,能正确地应用各类词语
6.教学活动 1)学生朗读演讲稿
2)学生辨析词义。
3)学生应用有关词汇
4)学生复述内容
7.综合课程 道德价值 :身心的纯洁
跨课程元素 :企业家元素
8.教具 精明板、电脑、课本
9.教学评估 随堂评估
10.表现标准 TP
11.反思 1. 的学生能够达致目标。
2. 尚未达致目标的学生将进行辅导练习。
3. 已经达致目标的学生将进行增广练习。
1.周次/星期/日期 第一周 / 星期三 / 04/01/2017
2.班级/时间/科目 5M / 09:30– 10:00 /体育
3.主题/课题 单元一第一课《跳箱小精灵》
4.学习标准 1.1.1能够进行分腿腾跃的动作。
1.2.1能够在进行分腿腾跃后做出平衡身体的动作。
5.目标 学生能够分腿腾跃后做出平衡身体的动作
6.教学活动 1)学生进行热身运动
2)学生进行分腿腾跃的动作
3)学生分组进行分腿腾跃的动作
4)学生复述内容
7.综合课程 道德价值 :尊重
跨课程元素 :企业家元素
8.教具 精明板、电脑
9.教学评估 随堂评估
10.表现标准 TP
11.反思 1. 的学生能够达致目标。
2. 尚未达致目标的学生将进行辅导练习。
3. 已经达致目标的学生将进行增广练习。
1.周次/星期/日期 第一周 / 星期三 / 04/01/2017
2.班级/时间/科目 5M / 10:30–11:00 /历史
3.主题/课题 1 我们的国家遗产 (单元一 君主制度是国家主权的支柱)
4.学习标准 6.1.1,6.1.2,K.6.1.5
5.目标 学生能说出君主与政府的含义及君权与背叛的概念。
6.教学活动 1)学生理解君主与政府的含义。
2)学生说出君权与背叛的概念。
3)学生说明忠于君主的重要性。
4)学生复述内容
7.综合课程 道德价值 :爱国
跨课程元素 :创造与革新元素
8.教具 精明板、电脑、课本
9.教学评估 随堂评估
10.表现标准 TP
10.反思 1. 的学生能够达致目标。
2. 尚未达致目标的学生将进行辅导练习。
3. 已经达致目标的学生将进行增广练习。
1.Minggu / Hari / Tarikh Minggu 1 / Hari Rabu / 04.01.2017
2. Kelas / Masa / MP 5M / 12:00 hingga 1:00 / Bahasa Malaysia
3. Tema / Tajuk Ziarahi Keluarga
4.Standard Unit 1: Hubungan yang Erat
Pembelajaran ( KOD ) SK: 4.2Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik hibur.
SP: 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang
sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan.

5.ObjektifPembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


1.Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas.

6. Aktiviti PDP 1. Set induksi


2. Murid mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara
kreatif
3. Murid mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang
sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan dalam kumpulan.
4. Murid merumuskan pembelajaran pada hari ini.

7.Pengisian Kurikulum Nilai :Bekerjasama


EMK: Kreatif dan inovatif
8. BBB Smart board,komputer
9. Penilaian PDP Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui
penceritaan yang dipersembahkan
10. TahapPenguasaan TP
11. Refleksi ______ orang menguasai kemahiran
______orang belum menguasai kemahiran
______orang diberikan tindakan susulan