Sunteți pe pagina 1din 4

ANATOMIE CURS 1 SEM 2

SISTEMUL NERVOS - GENERALITĂȚI

CLASIFICAREA FIBRELOR NERVOASE


a. După sensul deplasării impulsului nervos:
 Aferente – impulsul este transmis către corpul celular
 Eferente – impulsul se depărtează de corpul celular

b. După prezența tecii de mielină:


 Mielinice
 Amielinice

c. După sistemul căruia aparțin:


 Somatice – voluntar
Somato aferente generale – senzitive (tactil, termic, dureros, proprioceptiv)
– senzoriale (văz, auz, miros)
Somato eferente – pt mm scheletici

 Vegetative – involuntar, autonom


Viscero aferente  generale – pt viscere
 speciale – pt gust
Viscero eferente  generale – pt organele interne
 speciale/brahiale – pt mm derivați din arcurile brahiale

Sistemul nervos SIMPATIC (SNS)


Simpatetic – patethos = legat de suferință
Sistem de luptă și fugă

Sistemul nervos PARASIMPATIC (SNPS)


Localizat de o parte si alta a SNS

d. După mediatorul chimic


 Colinergice – utilizează Ach – toate fibrele PS și cele S pregg
– toate fibrele somatice
 Adrenergice/catecolaminergice – utilizează A și NA – fibrele S postgg
 Dopaminergice/serotoninergice – pt creier și măduva spinării
ANATOMIE CURS 1 SEM 2
SISTEMUL NERVOS - GENERALITĂȚI
e. După grosime, viteză și prezența mielinei
 MIELINICE DE TIP A
1. Aferente
 pt durere și temperatură – d=5 μ , v=10 m/s
 pt tactil – d=10 μ , v=50 m/s
 pt proprioceptiv – d=20 μ , v=100 m/s
2. Eferente
 𝛼
 Β
 γ

 MIELINICE DE TIP B – vegetiative pregg – d=3 μ , v= 10 m/s

 AMIELINICE DE TIP C – eferente postgg și aferențele sensibilității viscerale


– deoarece sunt subțiri, informația poate trece de la
o fibră amielinică la alta, influențându-se
reciproc proasta transmitere a informației
durere difuză, nelocalizată

RECEPTORII

Sunt structuri specializate care primesc un anumit tip de energie, o


transformă în curent electric, îl codează în salve de impulsuri și îl transmit mai
apoi pe o cale nervoasă.

CLASIFICARE
1. după localizare – extero, proprio și intero-receptori
2. după natura stimulului – termoreceptori,
– chemoreceptori,
– mecanoreceptori,
– electro-magentoreceptori (din conuri și bastonașe)
3. după modul de recepție – de contact
– telereceptori (la distanță, ex: pt văz)
ANATOMIE CURS 1 SEM 2
SISTEMUL NERVOS - GENERALITĂȚI
EXTERORECEPTORII
 sunt de 2 tipuri: la distanță și de contact
Receptorii sensibilității tactile
 discurile Merkel – terminație nervoasă în formă de cupă ce cuprinde o
celulă epitelială
 terminația peritrihială (trihos=păr) – fibre amielinice în jurul foliculului
pilos; o dată cu vârsta și pieptănatul ↓ nr lor
 corpusculii Meissner – terminația nervoasă se termină butonat pe
celulele transversale; bine reprezentați periareolar și în zonele genitale
lipsite de păr
Receptori de presiune
 Vater Pacini
 Krause – rece
 Ruffini – cald
 Golgi
Toți receptorii încapsulați prezintă:
1. Capsulă
2. Celule epiteliale modificate în interior
3. Fibre nervoase
4. Celule epiteliale cu care comunică (la exterior)
Receptori termici și dureroși:
 TNL din derm și epiderm
 Receptori vaniloizi – pt durerea și căldura din articulații
– stimularea lor produce durere
–stimulați de căldură produc termoliză
Ex: capsaicina din unguente – agonist pt receptorii TRPV1, TRPV2

– suprastimularea receptorilor prin distrugere


produce un mesaj nespecific care ajuns la cortex duce la anxietate
Proprioreceptorii
 Transmit informații legate de sensul mișcării și poziție
 Sunt situați în capsule, ligamente, tendoane, periost, labirintul urechii
interne
ANATOMIE CURS 1 SEM 2
SISTEMUL NERVOS - GENERALITĂȚI
 Ex: Golgi, Ruffini, Pacini TNL
Corpusculii neurotendinoși Golgi