Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

A. Conţinutul evaluat
Cod Arii de conținut Subarii de conținut
C1 1. Noțiuni de bază 1.1. Descriere. Elementele componente.
C2 2. Caracteristici 2.1. Principiul de funcționare.
2.2. Caracteristici.
2.3. Utilizări: ampermetre, voltmetre și wattmetre hidrodinamice

B. Obiective operaţionale evaluate


Se urmărește să se verifice dacă elevii sunt capabili:
O1. Să identifice corect elementele componente ale aparatelor electrodinamice pe baza enunțurilor
oferite.
O2. Să recunoască dintr-o listă dată caracteristicile aparatelor electrodinamice.
O3. Să denumească aparatele electrodinamice precizând mărimea fizică ce se poate citi cu ajutorul
fiecărui tip de aparat, unitatea de măsură și simbolul acesteia.
O4. Să explice corect funcționarea aparatelor electrodinamice, precizând simbolul acestora.

C. Testul elevului

I. Completaţi spaţiul liber:

1. Funcționarea aparatelor electrodinamice se bazează pe acțiunea ………care se exercită


între ………….fixe și mobile parcurse de curenți. 0,5p
2. Simbolul aparatelor electrodinamice este………. 0,5p

II. Citiți cu atenţie următoarele afirmaţii. Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este
adevărat sau fals.
1. Elementele aparatelor electrodinamice sunt: dispozitivul pentru producerea cuplului
activ, dispozitivul de citire, corectorul de zero, amortizorul pneumatic. 0,5p
2. Dispozitivul pentru producerea cuplului activ cu conține doar o parte fixă. 0,5p
3. Dispozitivul pentru producerea cuplului rezistent este format din două arcuri spirale care
servesc şi la aducerea curentului la bobina mobilă. 0,5p
4. Dispozitivul de citire este format dintr-un ac indicator şi o scară gradată 0,5p
III. Incercuiți răspunsul corect:
1. Aparatele electrodinamice 0,5p
a) Au două circuite
b) Pot fi parcurse de un singur curent
c) Au precizie scazută
2. Aparatele electrodinamice 0,5p
a) Sensibilitate scazută
b) Sunt sensibile la suprasarcini
c) Funcţionează în curent continuu
IV. Care este denumirea circuitelor aparatelor electrodinamice? Scrieți răspunsul în spațiul de
mai jos. 1p
………………………………………………………………………………………………
V. Se consideră figura de mai jos în care sunt prezentate aparate electrodinamice:

a. Precizaţi în spațiul de mai jos denumirea fiecărui aparat prezentat în figură. 0,5p
A- ……………………………………………………………………………………
B- ……………………………………………………………………………………
C- ……………………………………………………………………………………
b. Precizați în spațiul de mai jos mărimea fizică ce se poate măsura prin citire și
simbolul acesteia, pentru fiecare aparat prezentat în figură. 0,5p
A-……………………………………………………………………………………
B-……………………………………………………………………………………
C-……………………………………………………………………………………
c. Descrieți pe scurt în spațiul de mai jos principiul de funcționare al aparatelor
electrodinamice (din care fac parte cele trei aparate prezentate în figură). 1,5p
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VI. Înscrieţi în spaţiul din stânga numerelor de ordine ale parametrilor din coloana A, litera
care corespunde caracteristicilor din coloana B: 1,5p
A B
___ 1. Putere electrică a. volt, V
___ 2. Tensiune electrică b. watt, W
___ 3. Intensitatea curentului electric c. ohm, Ω
d. amper, A
D. Diagrama obiective – itemi:

Obiective/ I1 I2 I3 I4 I5 I6
itemi
O1 * *
O2 *
O3 * *
O4 * *
E. Baremul de corectere și etalonul de rezolvare

Nr. item Răspunsul corect Barem de corectare


I 1. fortelor electrodinamice, bobine 1 punct
2. 1. 0,5p
2. 0,5p

II 1. Adevărat 2 puncte
2. Fals (0,5p + 0,5p + 0,5p +0,5p)
3. Adevărat
4. Adevărat
III 1-a) 1 punct
2-b) 1. 0,5p
2. 0,5p
IV -bobina fixă 1 punct
-bobina mobilă (0,5+0,5)
V a. 2,5 puncte
A- wattmetru a. 0,5p
B –voltmetru b. 0,5p
C – ampermetru c. 1,5p
b.
A- puterea electrică (activă) în curent
alternativ, P
B –tensiunea electrică, U
C –intensitatea curentului electric, I
c.
Aparatele electrodinamice având două
circuite (bobina fixă și bobina mobilă), pot fi
parcurse de doi curenți - I1 și I2. Din
interacțiunea câmpurilor magnetice create de
cei doi curenți apar forțele electrodinamice
care dau naștere cuplului activ ce pune
bobina mobilă în mișcare.
VI 1-b 1,5 puncte
2-a (0,5p+0,5p+0,5p)
3-d
Din oficiu 1 punct

S-ar putea să vă placă și