Sunteți pe pagina 1din 28

MICROCULEGERE DE EXERCIŢII GRAMATICALE

SUBSTANTIVUL
1.Treceţi următoarele substantive la nr. plural: casă, urs, câine, vulpe, copac, maşină,
cutie, fiu, creion, carte, masă, penar, stilou, ciocolată, îngheţată, corn, erou, ţară, vârf,
substantiv, stol, roi.

2.Subliniaţi substantivele şi faceţi analiza lor completând tabelul:

Neghiniţă opri caii şi sări în palma uncheşului. Cum îl văzu, negustorul se gândi
să ducă împăratului aşa minune.

substantivul felul numărul genul

3.Alcătuiţi propoziţii cu următoarele substantive: carte, lumină,


păşune, oraş, câmpie, mirare, groază.
4.Înlocuiţi substantivele subliniate cu altele care au acelaşi înţeles:

Zăpada s-a aşternut pe câmpia întinsă.

Pe potecă foiau nenumărate gângănii.

Ograda era plină de orătănii.

5.Grupaţi pe genuri substantivele de mai jos:


bucurie, pârâu, copil, veselie, vânt, zbor, muncitor, caiet, uniformă, şcoală.

6.Găsiţi substantive cu sens asemănător pentru: cărare, elev, zăpadă, luptă.

7.Găsiţi substantive cu sens opus pentru: bătrâneţe, minciună, duşman, tristeţe,


lenevie.

8.Daţi 3 exemple de substantive comune la nr. singular, apoi treceţi-le la nr. plural.

9.Daţi 3 exemple de substantive comune de gen feminin (masculin, neutru), la nr.


singular (plural). Treceţi-le la nr. plural (sing.).

10.Extrageţi dintr-o lecţie de citire opt substantive la nr. sing. Şi treceţi-le la nr. plural.
11.Extrageţi din „ Dicţionar” cinci substantive de genul feminin (masculin, neutru).
Alcătuiţi cu ele propoziţii.

12.Găsiţi adjective pentru următoarele substantive: copii, măr, hârtie, fluturi, nori,
brad.

13.Treceţi la plural expresiile: copac înalt, apă limpede, brad verde, nor fumuriu,
primejdia rea.

14.a) Subliniaţi substantivele comune şi spuneţi ce exprimă fiecare:

Adrian se sui pe cal şi dispăru în desişul codrului.

b) Descoperiţi subst. proprii.

c) Precizaţi nr. subst.

15.Daţi exemple de subst. comune la nr. sing. Treceţi-le apoi la nr plural.

16.Daţi exemple de subst. proprii.

17.Puneţi subst. din paranteză la forma potrivită:

Cărţile ( Maria) se află pe masă.

Petalele (garoafă) erau albe.

18.Formaţi singularul următoarelor subst.: clase, reviste, genţi, ceasuri, pantofi,


ochelari, instrumente, ochi, manuale, covoare.

19.Treceţi la plural următoarele subst. :

fiu (fii, fiii), scatiu, codru , tigru, uliu, copil.

20.Alegeţi doar subst. :pădure, cer, albastru, albăstrele, citeşte, scrie, noi, mai.

21.Subliniaţi subst. şi arătaţi felul lor şi nr. lor:

În clasa noastră sunt elevi harnici. În fiecare zi fetele udă florile şi şterg praful.
Ionuţ şi Emil udă buretele şi pregătesc creta la t 323q1614d ablă. Când vine doamna
învăţătoare totul e pregătit pentru începerea orelor.

22. Subliniaţi cu o linie substantivele din propoziţia se mai jos:

Din uliţă, difuzorul răspândeşte un sunet vesel.


23. Alcătuiţi patru propoziţii în care substantivul „pădure” să îndeplinească
următoarele funcţii:

subiect; atribut; complement; să intre în alcătuirea predicatului nominal.

24. CONCURS:

Câştigă cel care scrie mai multe substantive care :

-         încep cu vocala „a”;

-         se termină cu vocala „i”;

-         încep cu consoana „m”;

-         se termină cu silaba „sa”.

25. TEXTE HAZLII:

Analizaţi cuvintele subliniate:

A. – Ce cauţi, măi frate-n car?

_ Vreau nişte bostani să car!

B. Iada peste casă sare

Doar de-i pui pe coadă sare!

C. Te-am văzut vara la mare

Da, am fost cu mama-mare!

D. Ieri mi-a spus că o să vie

Jos, în vale, lângă vie!

ADJECTIVUL

1.Subliniaţi adjectivele:

a) „Ca un glas domol de clopot

Sună codrii mari de brad…”

b) Vulpea vicleană a sosit în sat.


Soarele strălucitor se află pe cerul albastru.

Pe străzile mari ale oraşului au apărut maşinile.

Din blocurile înalte ies grupuri dese de oameni.

Se aud glasurile cristaline ale copiilor veseli.

c)”Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel

Unde curge-n vale un râu mititel

Plânge şi suspină tânăra domniţă

Dulce şi suavă ca o garofiţă.

d)”Cu părul nins, cu ochii mici

Şi calzi de duioşie

Aievea parc-o văd aici

Icoana firavei bunici

Din frageda-mi pruncie.”

2.Stabiliţi legătura dintre substantivele din prima coloană şi adjectivele din a doua
coloană:

căprioară limpede

pădure strălucitor

lac deasă

soare sprintenă

nor depărtată

bloc înalt

munte verde

brad înzăpezit
stea cenuşiu

cer fricos

carte somnoroasă

toamnă târzie

pisică deschisă

floare senin

râu mirositoare

vulpe învolburat

iepure vicleană

3.Completaţi proverbele cu adjectivele potrivite:

„Omul…………….. de pâine nu duce dor.”

„Minciuna are picioare…………………….”

4.Găsiţi adjective cu sens opus pentru: bun, murdar, frumos, amar, apropiat, negru,
des, îngrijit, neastâmpărat, harnic.

5.Formaţi subst. de la următoarele adjective: frumos(frumuseţe), tare, gros, mare


roşu, rău, rece, verde, supărat, înalt, uscat, umed, moale, cald.

6.Formaţi adjective de la următoarele subst. : copil (copilăresc), băiat, om, sport, lună,
mătase, piatră, şcolar, literatură, cărturar, săptămână, ţăran, moldovean, scoarţă,
castană, cenuşă, curaj, ploaie, ramură, vişină, plumb, nor.

7.Treceţi la nr. plural adjectivele de mai jos. Alcătuiţi apoi propoziţii.

fumuriu, cenuşiu, argintiu, zglobiu, viu, trandafiriu, auriu, brumărie, liliachiu,


roşie, portocaliu.

8.Daţi exemplu de un substantiv la nr. sing. însoţit de un adjectiv potrivit. Alcătuiţi


două propoziţii în care adjectivul să fie aşezat înainte şi după subst. determinat.

9.Subliniaţi cu o linie adjectivele şi cu două linii subst. pe care le determină:


Un ieduţ harnic şi silitor mergea la şcoală. El era elev ascultător. Îi plăcea să
citească. La matematică socotea pe cornişele lui mici şi ascuţite. Lângă el se afla un
ied mic, fricos şi leneş. Nu vrea să citească şi să socotească.

10.Completaţi spaţiile punctate cu adjectivele potrivite:

În pădurea…se auzea foşnetul… al frunzelor …Vântul …adia printre crengile…


Păsările...

umplu pădurea cu glasurile lor…

11.Alegeţi adjectivele: ploaie, răsare, mică, ochi, rotunde, citeşte, acru, carte, galben,
viteaz, paznic, curajos, fragedă, parc, blând.

12.Subliniaţi cu o linie subst. şi cu două linii adjectivele:

Furnica cea harnică a întâlnit un greier leneş. Furnica avea în spate un sac
mare. Greierele ducea o vioară nouă.

_ De ce te omori atât, furnică mică? întreabă greierele.

_Ca să pot ieşi din iarna cea geroasă.

13.Alcătuiţi propoziţii în care adjectivul să se afle înaintea subs. Transformaţi aceste


adj în subst.

Ex. Bătrânul om îţi dă poveţe bune.

Bătrânul îţi dă poveţe bune.

14.Completaţi comparaţiile:

harnic ca…………..

fricos ca……………

iute ca……………...

frumos ca………….

15.Puneţi adjectivele din paranteză la forma potrivită:

Pe plaja (pustiu) se zăreau câţiva pescăruşi (triste).

Valurile (înspumat) se loveau de ţărmul (înalte).


Cerul (întunecată) alungase turiştii(întârziate).

16.Construiţi propoziţii cu ajutorul adjectivelor: uşoară, rotund, argintiu, limpede,


cenuşiu, înţelept, nou, singuratic, calde, călătoare, curajos, viteaz, cuminte, muncitor.

17.Pentru fiecare substantiv, găsiţi cel puţin patru adj. potrivite:

zăpadă…… elev……..

rândunică…… marea……

18.Găsiţi pentru adj. de mai jos subst. potrivite:

……însorită ……argintiu

……îmbietor ……zglobie

……viteji ……tristă

……curajos ……deasă

……înţepător ……harnic

19.Cine poate fi?

albă, pufoasă, strălucitoare…………

verde, deasă, desfrunzită…………...

flămânde, mici, gureşe………………

20.Recunoaşteţi adj. şi completaţi tabelul:

„Lacul codrilor albastru

Nuferi galbeni îi încarcă.”

„De prin tainice-ascunzişuri

Se ivesc, pe jumătate

Păsărele ciufulite,

Alarmate şi-ngrozite.”

Lăcusta mare, verde s-a prins de năframa ferestrei.


În pădure cresc fagi înalţi, stejari cu coroană mare şi frumoasă.

Gutuile au gust acrişor.

Era o dimineaţă cu cer albastru, limpede.

A nins cu fulgi mari, zglobii.

Vântul spulbera frunze veştede.

Râul curge leneş.

adjectivul substantivul a cărui nr. subst. şi al adjectivului


însuşire o arată

21. Subliniaţi cu o linie adjectivele din propoziţia de mai jos:

Copilul asculta vrăjit glasurile măiestre.

22. Analizaţi cuvintele subliniate:

Zăpada albă a căzut peste oraş.

Albul zăpezii m-a orbit.

Şcolarul merge la şcoală.

Mersul şcolarului e drept.

PRONUMELE

1.Subliniaţi pronumele personale din textul:

Eu eram pe stadion. A venit şi Matei. El era însoţit de Alin. Ei au chemat şi alţi


copii. Noi am început să jucăm fotbal.

-Tu de ce nu joci, Radule?

-Eu abia am venit; nu ştiu dacă voi vreţi să intru şi eu în joc.

2.Înlocuiţi subst. cu pronume personale ,acolo unde este cazul:


Alina şi-a terminat temele. Alina vrea să citească o carte. Mama Alinei îi
recomandă o carte cu basme. Alina ia cartea din bibliotecă, dar gândul Alinei este la
joacă.

3.Înlocuieşte pronumele personal la pers. I, nr. plural cu pronume personal la pers. a


II-a nr. plural, apoi cu pron. personal la pers. a III-a ,nr. plural: Noi suntem oameni
acestui sat.

4.JOC DIDACTIC

Adaugă, pe rând, alte sunete sau silabe la pronumele indicate pentru a obţine cât mai
multe cuvinte:

eu (meu, mereu, zmeu, eleşteu, Ateneu…)

ele….

el….

ei….

5.Analizează pronumele personale:

El citeşte o carte.
Voi sunteţi atenţi.

Ei sunt bucuroşi.

Ele merg la plimbare.


Tu desenezi.

Eu scriu o scrisoare.

Ea mănâncă o prăjitură.

Noi jucăm fotbal.

6.Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul pronumelor personale(forme scurte): mă-, -mă, m-, te-,
ţi-, -o, i-

l-, -l.

7.Ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate:


Îmi împrumuţi şi mie cartea?

Am o mie de lei.

Nu mi-e sete.

8.Subliniază pronumele personale:

Ea este elevă. Carte ei este bine păstrată. El este fratele meu. Ei îşi iubesc
părinţii.

El este la şcoala de muzică. Ei cântă frumos. Noi cântăm cu ei. Voi mergeţi la
şcoală cu el. ele sunt de la altă şcoală.

-         Ce spui tu, străine?

Ştefan e departe,

Braţul lui prin taberi mii de morţi împarte!

Eu sunt a sa mamă; el e fiul meu

De eşti tu acela, nu-ţi sunt mamă eu!

9.Scrie corect !

sămi citească, nul aştepta, săi asculţi, săţi aminteşti, văzândo, zărinduse.

10. În textul următor înlocuiţi substantivele proprii cu pronume corespunzătoare:

Aurelian va conduce corul. Irina, Anca şi Elena recită poezii. Ionel, Sandu şi Florin
sunt prezentatori.

11. Înlocuiţi pronumele personale din textul de mai jos cu substantivele


corespunzătoare:

Ea învaţă la geografie.

El scrie la matematică.

Tu înveţi o poezie?
Ele au venit la şcoală.

Ei construiesc castele.

El este cel mai bun.

Ele merg în vacanţă.

Voi plecaţi la mare.

12. Alcătuiţi propoziţii cu sensurile cuvântului „acele”

( Acele fete merg la şcoală. Acele de cusut sunt în dulap.)

13. Construiţi propoziţii cu cuvintele: mi-a spus, i-a dat, îi vede, l-a adus, ţi-a citit, ţi l-oi
arăta, v-aţi ajutat, du-te, ţi-oi spune, mi-am amintit.

14. Taie forma greşită:

Persoana I, nr. sing.: el, eu, noi.

Persoana a II- a, nr plural: ei, voi, tu.

Persoana a III- a, nr. sing. : ele, ea, tu.

VERBUL

1.Găsiţi verbe potrivite pentru următoarele subst. ,apoi alcătuiţi cu ele propoziţii:
primăvara, şcolarii, bunicii, grădina, şcoala, colegii, copiii, cerul, soarele, păsărelele,
pomii, florile

2.Construiţi propoziţii cu verbul „ a crea” la toate persoanele, timpul prezent şi viitor,


nr. sing. şi plural.

3.Treceţi verbele „a ascunde”, „a striga”, „a vedea”, „a privi”, „a hotărî”, „a cânta” la


toate timpurile, nr. plural, pers. a II-a şi a III-a.

4.Daţi exemple de cinci verbe la timpul prezent. Puneţi-le la trecut apoi la viitor şi
construiţi cu ele propoziţii.

5.Subliniaţi doar verbele: alergam, a lua, scrisul, mândră, a cânta, au plecat, strigă,
mersul, harnică, hotărăsc, fată, cântam, erau, caiet, a vorbi, frumos, pasăre, citesc.

6.Alcătuiţi propoziţii după următoarele scheme:

SPC ASPC
s v s a s v s

7.Uneşte cu o săgeată verbele cu înţeles asemănător:

se uită se duce

pleacă se scoală

se trezeşte născoceşte

inventează priveşte

8.Treceţi verbele de mai jos la alt număr:

9.Găsiţi verbe cu acelaşi înţeles pentru: a agăţa, a munci, a alerga, a vorbi.

10.Găsiţi verbe cu înţeles opus pentru: a veni, a râde, a urca, a deschide, a sui, a
repara, a pleca, a vorbi, a adormi, a îmbrăca.

11.Formulaţi propoziţii cu verbele:

Treceţi verbele la timpul trecut şi scrieţi din nou propoziţiile.

Copiaţi textul şi treceţi verbele la timpul prezent.

12.Subliniaţi verbele şi precizaţi timpul, persoana şi numărul lor:

Copiii au plecat în excursie. Ei au aşteptat cu nerăbdare această zi. Toţi sunt pe


locurile lor. Monica stă la geam. Autocarul trece pe lângă aeroport. Acolo erau multe
avioane.

13.Alcătuiţi propoziţii în care verbele …să se afle la toate timpurile, pers. a II-a, nr.
sing. şi plural.

14.Alcătuiţi propoziţii în care verble…să fie folosite la toate persoanele, la nr. sing. şi
plural.

15.Copiaţi textul şi subliniaţi verbele:

„Lizuca şi Patrocle sunt în pădure. Ei stau lângă răchită şi plănuiesc cum să


cioplească o toacă de lemn de tei pe care s-o anine în vârf de copac. Când vântul va
bate, toaca va suna şi bunicii o să-i găsească.”

16.Transformă adjectivele în verbe:


dulce

cald

rece

curat

17.Transformă substantivele în verbe:

pădure

dar

loc

rând

piatră

18..Alcătuiţi propoziţii astfel încât cuvintele date să fie pe rând substantive şi verbe:
poartă, sare, car, zi, cer.

19.Scrie o propoziţie în care acţiunea verbului să aibă loc:

-în momentul vorbirii;

-înaintea momentului vorbirii;

-după momentul vorbirii.

20.Scrie verbe care să exprime:

-acţiunea (vine, zboară, porunceşte, vom asculta…)

-starea (stă, tace, a se găsi, a se odihni, aşteaptă, rămâne, se bucură, se


întristează, a dormi…)

-existenţa (a fi, a se afla, a exista, se găsesc, a trăi…)

21.Găsiţi subst. sau pronume pentru următoarele verbe: este, citiţi, eram, povesteşte,
sunt, ştii.

22.Încercuiţi verbul care are înţeles opus celui subliniat:

merge - trece, admiră, stă, cântă.


23.Grupaţi verbele astfel ca fiecare grupă să cuprindă verbe cu înţeles asemănător: a
afla, a agăţa, a se îngrămădi, a arunca, a se caria, a călători, a atârna, a părăsi, a se
îmbulzi, a se strica, a merge, a se aglomera, a azvârli, a cutreiera, a descoperi, a
suspenda, a lepăda.

24.Dictare selectivă (scrieţi pe caiete numai verbele):

„Mihnea încalecă, calul său tropotă;

Fuge ca vântul;

Sună pădurile, fâşâie frunzele

Geme pământul

Fug lighioanele, zboară cucuvelele

Luna dispare

Cerul se- ntunecă, munţii se clatină

Mihnea tresare”

25.Subliniază verbele, apoi grupează-le în tabelul de mai jos:

Tano latră. Pisoiul se joacă cu ghemul. Bunicul a săpat în grădină. Acum stă
liniştit. Aşteaptă ziarul. Mama pregăteşte masa. Tacâmurile sunt pe masă. Pâinea e
în coşuleţ.

acţiunea starea existenţa

26.Formulează propoziţii cu următoarele verbe: se apropie, au alunecat, a pornit, am


rezolvat, scrie.

27.Alege din paranteză verbele şi completează propoziţiile: (sunt, citesc, vine,


plecăm)

Eu…..o carte. În curând…..vacanţa. Noi…..în tabere. Ei…..veseli.

28.Subliniază verbele, apoi transcrie propoziţiile schimbând numărul verbelor:

Copiii merg la şcoală.

Fetiţa culege flori.

Florile au înflorit.
29.Completează propoziţiile cu forma verbului „a fi”:

În clasă…..mulţi elevi.

Toţi …..bucuroşi.

Tu vrei să …..câştigătorul concursului?

Copiii …..în excursie.

30.Recunoaşteţi verbele şi arătaţi persoana şi nr. lor:

Copiii au întâlnit prieteni din toate colţurile ţării. În munţi, ei au petrecut seri de
neuitat. La focuri de tabără au învăţat jocuri noi şi au cunoscut minunate obiceiuri.

31.Formaţi verbe din următoarele adjective: dulce, cald, rău, rece, curat, amar, adânc,
frumos.

32.Din care adjective s-au format verbele: a înnegri, a limpezi, a înroşi, a goli, a
murdări, a mări.

33.Treceţi următoarele verbe la toate persoanele şi numerele: a coase, a ţese, a găti,


a toarce, a tricota, a spăla.

34.Formaţi verbe din următoarele subst.: şcoală, pădure, pânză, iarnă, rând, piatră.

35.Din care subst. s-au format verbele: a se lumina, a se împrieteni, a înflori, a


sângera, a rodi, a înnopta, a înfrunzi.

36.Găsiţi verbe cu sens opus pentru: vorbeşte, merge, lipseşte, învaţă, munceşte, se
măreşte, se răreşte, se curăţă, se adună, se linişteşte.

37.Corectează:

sămi citească..................................

nul aştept........................................

săl ascult.........................................

săţi amintesc....................................

văzândo............................................

vo dau................................................
arătândo..............................................

zărinduse.............................................

***Descoperiţi subst. , adjectivele şi numeralele din textele următoare:

a) Malurile drepte şi uscate fug îndărăt. O pulbere măruntă pluteşte sub cerul
albastru. Drepte, la răsărit, delurile goale par aprinse.

b) Într-o zi doi iepuraşi

Slabi la minte şi poznaşi

Se-apucară, uite-aşa

Să joace şotron pe şosea.

c) Luna palidă trecea printre nourii suri ca o faţă limpede prin mijlocul unor vise
tulburi şi reci.

***Identificaţi verbele şi pronumele din textele următoare:

„-Bine, a spus Doamna.Vedem noi îndată. Eu, băieţi, am să încep o poveste pe


care mulţi dintre voi o ştiţi de acasă.”

„Atunci ea le povesti cum mama ei vitregă poruncise unui vânător s-o ucidă, dar
el îi lăsase viaţa şi cum ea fugise toată ziulica prin pădure, până ce dăduse peste
căsuţa lor.”

„Somnoroase păsărele

Pe la cuiburi se adună

Se scund prin rămurele

Noapte bună.”

„Atunci iepurele sare, şi dracul după el. fug ei cât fug, şi de la o vreme dracul
pierde urma iepurelui.”

„Au înflorit vişinii, cireşii şi prunii. Lumina de aur a soarelui luceşte blând într-un
colţ paşnic de natură.”

***Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul „noi” să fie pronume şi adjectiv; cuvântul „vie” să
fie substantiv, adjectiv, verb; cuvântul „nouă” să fie adjectiv, pronume, numeral.
***Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele de mai jos, astfel să fie părţi de vorbire diferite: care,
minte, coc, mare, viu, mei, ceară, car, poartă, sare, sapă, mână, roade, gem, zi.

***Recunoaşteţi părţile de vorbire de mai jos şi transformaţi-le în: coloana a) subst.,


coloana b) adjective, coloana c) verbe

a) vesel b) gură c) vedere

vechi întuneric conducător

nou cruzime tăcere

***Subliniaţi pronumele şi numeralele:

Eu am sosit la şcoală.

La poartă am întâlnit patru colegi.

Copiii stau în bănci. Ei sunt cuminţi.

Doamna învăţătoare e cu noi.

Doi i-au oferit flori.

***Analizaţi părţile de vorbire studiate:

Ciobănaşul era un băiat deştept şi vrednic.

În nucul stufos de la marginea curţii, găinile dorm cu capul sub aripi.

Veveriţa este un animal mic şi graţios. Ea sare de pe o creangă pe alta.

***Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru: băiat, umezeală, veselie, căldură, oprire,
hărnicie, bunătate, coborâre, viaţă, întuneric.

***Găsiţi alte înţelesuri pentru cuvintele de mai jos:

mare –adj. gol –adj. car _verb

mare _….. gol _….. car _…..

***Formaţi cuvinte noi de la cuvintele: carte, poveste, băiat, floare.

***Completaţi proverbele cu cuvintele care lipsesc:

„Am eu ac de …tău.”
„Despică firul în …”

„Te-am prins cu … în sac”

„Cine sapă groapa altuia … în ea.”

„Fie pâinea cât de … tot mai … în ţara mea.”

***Alcătuiţi propoziţii cu grupurile de cuvinte:

mai / m-ai; nea / ne-a; sa / s-a; la / l-a; ia / i-a; sau / s-au; neam / ne-am; sar / s-ar; cei
/ ce-i; var / v-ar; miau / mi-au; mie / mi-e.

***Scrie două propoziţii în care cuvântul „şcoală” să îndeplinească pe rând funcţia de


subiect şi de parte secundară.

EXERCIŢII DE REDACTARE

     Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele: erou, dreptate, libertate, trofeu,


ceremonie, drapel.

      Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele: ghete, uniformă, ghiozdan.

      Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: lucrează, muncitor; învaţă, elev; ară, tractor.

     Alcătuiţi propoziţii folosind cuvintele: cântă, aleargă, răsare, aviator, gingaşi,


vor înflori.

      Alcătuiţi propoziţii cu fiecare din cuvintele: patria, câmpiile, fiu, mamă.

      Scrieţi într-o succesiune logică:

El se uită în treacăt la ea. Greierele a văzut-o. La un moment dat a ieşit de


undeva o furnică.

      Scrieţi într-o ordine logică:

Ionel se spală. E dimineaţă. Mama îi serveşte micul dejun. Băiatul mănâncă


frumos. El se îmbracă singur. Ionel merge atent spre şcoală. Uniforma lui este curată.

      Scrieţi într-o ordine logică propoziţiile:

În timpul liber ei le citesc cu multă plăcere. Ei merg bucuroşi la şcoală. Gina,


Sandu şi Dan sunt şcolari. Tatăl lor le cumpără regulat cărţi. La şcoală au îndrăgit
mult lectura.
      Aşezaţi într-o ordine logică propoziţiile:

Lângă un arbore am găsit un arici. Îl urmăreau în fiecare zi. Într-o zi a dispărut.


Lenuţa şi Costel s-au dus în pădure. Avea corpul ca un ghem plin de ace. Ariciul
prindea gândăcei. L-au dus în grădina casei lor.

      Ordonaţi cuvintele astfel încât să formeze propoziţii:

vicleană, cea, găini, fură, vulpea.

repede, bine, şi băiatul, munceşte.

păsările, primăvara, se întorc, călătoare.

      Ordonaţi cuvintele şi scrieţi propoziţiile:

în tufiş, iepurele, se ascundea, fricos.

din, răsare, nou, soarele.

latră, el, câinele, la.

trompă, o, are, elefantul, lungă.

      Ordonaţi cuvintele astfel încât să formaţi propoziţii:

primăverii, ghiocelul, este, vestitorul.

pădurii, trăieşte, în, ursul, adâncul.

avionul, la, mare, înălţime, zboară.

brazii, de, trăiesc, în, jucăuşe, pădurile, veveriţele.

copii, plină, şcolii, de, este, curtea.

      Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:

îndemn.......................

glorie............................

povaţă...........................

fală..............................
      Scrie cuvinte cu sens opus pentru:

cald neascultător

uscat uşor

frumos vesel

curat bun

      Completaţi spaţiile punctate cu cuvintele din paranteză:

Mugurii …………….se umflă.

Ursul dormitează ………………… .

Iepurii aleargă ……………………. .

( prin zăpadă, copacilor, în bârlog)

      Schimbă sensul propoziţiilor:

Afară e ger.

Vântul bate.

Copilul plânge.

El e trist.

     Scrie mai multe propoziţii despre un obiect, un lucru, o fiinţă, un fenomen al


naturii.

Ex. Casa noastră este mare.

Casa noastră este frumoasă.

Casa noastră este bine însorită.

      Exerciţii de segmentare:

farmacie

far – ma – ci – e
farfurie, macara, cireşe, elefant

tutungerie

tu – tun – ge – ri – e

tufe, tunet, ger, rimă, elev

      Dezvoltaţi propoziţiile:

Şcolarul învaţă.

Zarzărul a înflorit.

Căprioara fuge.

Pisoiul pândeşte.

Apar lalelele.

Soarele străluceşte.

      Transformaţi propoziţiile dezvoltate în propoziţii simple:

Magazinul este deschis până târziu.

Ion Creangă a scris poveşti frumoase.

Motanul linse toată smântâna din oală.

A înflorit, azi-dimineaţă, trandafirul.

      Transformaţi propoziţiile enunţiative în propoziţii interogative:

Ionel este şcolar.

Marina cântă la vioară.

Ioana citeşte o carte.

Tata pleacă la serviciu.


      Scrie corect cuvintele din paranteză:

Toţi (şcolar) sunt în clasă.

Nişte (om) culeg fructe.

Toţi (copil) învaţă lecţia.

      Taie cu o linie cuvintele scrise greşit:

Ziua / zioa

Poet / poiet

Caet / caiet

Aer / aier

Ieşire / eşire

      Uneşte cu o săgeată cuvintele din coloana A cu cele din coloana B

A B

Soarele adie

Păsările foşnesc

Frunzele străluceşte

Vântul ciripesc

JOCURI DIDACTICE

*Iniţialele cuvintelor din propoziţie

M…………. d……….. s………… .

(Marina doreşte supă)

*Aranjează literele

„scrisoare” - desprinde alte cuvinte noi (scris, oare, soare, scrie, are, cor, ore)

*Jocul expresiilor
„cu noaptea-n ………..”

„avea o ………… cât o şură”

„i-a intrat pe o…………… şi i-a ieşit pe alta”

„a-i plesni…………… de ruşine”

*Scrieţi cinci propoziţii despre iepuraş. Propoziţiile să formeze un text.

*Despărţiţi în silabe cuvintele: şcoală, bloc, fluture, foc, televizor, bibliotecă, oglindă,
fum, stele, taxi, examen, explozie, expresie, copil, patrie, învăţătoare, ochi, pace.

*Schimbaţi de mai multe ori primul sunet al cuvântului dat pentru a obţine cuvinte noi:

vin

mură

car

vară

*Alcătuiţi trei propoziţii în care să folosiţi două puncte în situaţii diferite.

*Răspundeţi la întrebări folosind corect virgula:

Ce pomi fructiferi se plantează în livadă?

Cum trebuie să fie un bun şcolar?

Ce ai în penar?

*Puneţi corect semnele de punctuaţie:

Radu rămâne în clasă necăjit

Gelu îl întreabă

- Radule de ce eşti supărat

*Scrieţi în locul punctelor cuvintele „s-a” şi „sa”:


Când mergea spre şcoală…….. întâlnit cu sora …….. .

Iepuraşul ……… speriat.

Rochiţa …….. este nouă.

*Alcătuiţi cuvinte folosind grupul de litere „che” sau „chi”:

____nar

ra___ta

____tară

____brit

*Scrieţi mai multe:

ureche fulg fag

pereche creangă măr

genunchi geam ladă

*Puneţi corect semnele de punctuaţie:

Vizitând o grădină zoologică, copii au văzut leul , girafa, şi maimuţa.

Cine au fost strămoşii noştri

Ce frumoasă eşti patria mea

*Alege forma corectă:

Andrei(sa, s-a) supărat când sora(sa, s-a) i-a făcut observaţie.

Mihai (s-a, sa) dus la teatru cu prietena(s-a, sa) Ioana.

*Alcătuiţi trei propoziţii la sfârşitul cărora să puneţi semnul întrebării.


*Înlocuiţi silaba subliniată cu alta nouă. Ce cuvinte obţineţi?

mare

voce

pace

*Puneţi în locul punctelor unul din cuvintele: sau, s-au, sa, s-a, ia, i-a.

Elevii clasei a II-a ………… dus la Muzeul de Artă ……… la Muzeul de Istorie?

Lucrarea ………a fost cea mai bună.

Alexandru ………cerut surorii sale să………din bibliotecă o carte.

*Schimbaţi consoana „c” de la cuvintele: car, ecou, cui cu o altă consoană pentru a
obţine cuvinte noi.

*Transformaţi cuvintele de mai jos astfel încât să conţină grupurile de litere „ce” sau
„ci”: arunc, tac, aduc, conduc, calc.

*Completaţi grupurile de cuvinte care lipsesc:

fu_____ _____rafă fri_____der

fri_____ _____ngaş An____la

min____ _____mene ____or____ta

*Scrieţi o propoziţie în care toate cuvintele să conţină unul din cele două grupuri de
litere „ge” sau „gi”.

*Scrieţi câte două cuvinte formate dintr-o silabă, din două silabe, din trei silabe.

*Ordonaţi silabele. Ce cuvinte obţineţi?

rit, în, so

ie, bă, ţii

mâ, ro, nesc

ca, bri, fa

*Schimbaţi locul literelor şi alcătuiţi cuvinte:


acr

auln

tca

dca

*Completaţi cu grupul de sunete „ea” sau „ia”:

____tă l____cul

ţ____pă lun____

____pă am___ză

ţ____vă mar____

____zul v___aţă

*Completaţi liniuţele cu literele care lipsesc:

î__pădurit

î__bobocit

e__amen

__meni

s__re

rom__nesc

*Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: şcoală, grădina, pomii, apa, Doru, trandafirii, copiii,
florile.

*Compune din aceste cuvinte propoziţii cu sens:

Soarele adie

Păsările foşnesc

Frunzele străluceşte

Vântul ciripesc
*Completaţi:

Începutul povestirii Citate semnificative


Timpul
Locul
Personajele
Motivul acţiunii

**Formaţi propoziţii dezvoltate. Subiectul să fie exprimat prin substantive proprii, la


numărul plural, iar predicatul să se afle pe locul doi. După predicat adăugaţi o parte
secundară de propoziţie exprimată prin adjectiv.

**Formulaţi propoziţii simple cu predicate exprimate prin:

a)     verb şi adjectiv, folosind şi liniuţa de unire (ex. creionu- i ascuţit, podu-i înalt)

b)     verb şi substantiv, folosind şi liniuţa de unire.(ex. lămâile-s fructe)

**Daţi exemple de propoziţii alcătuite din două cuvinte, astfel încât unul dintre ele să
răspundă la întrebarea „ce face?” sau „ce se spune despre?”

**Daţi exemple de propoziţii în care subiectul să fie exprimat prin substantiv şi să


arate un singur lucru, iar predicatul să fie pe locul al doilea.

**Analizaţi sintactic şi morfologic propoziţiile:

Odată, vara… pornesc din casă.

Ajung la moş Vasile, fratele tatei cel mare.

Baciul cobora cu turmele la vale.

Profesorul dădu copiilor caietele.

Ea îşi înfigea furca în brâu.

(Ex. Ea= subiect exprimat prin pronume; îşi înfigea= predicat exprimat prin verb; furca
= complement exprimat prin substantiv ,nr. singular, gen feminin; în brâu=
complement exprimat prin substantiv, nr. singular, gen neutru. Schema S P C C

sv ss

**Corectaţi textul:
eugen, chiriac şi gherghina se plinbă. În marghinea grădinii creşte un Cireş
înalt. Cireşele sau copt. Copi s-au oprit. E gineva s-au nu? Vine mama s-a. Cerul sa
înorat.

** Completaţi propoziţiile:

Astăzi venim la şcoală au adus lopeţi şi cazmale

Este o zi şi părinţii

Elevii şcolii noastre senină

Castanii, teii, plopii când este mai greu

Toţi muncim să răsădim pomi

Au venit ne aşteaptă să-i plantăm

Ei ne ajută cu râvnă

Dana Vlad

S-ar putea să vă placă și