Sunteți pe pagina 1din 10

1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Alfabetul chirilic român


De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Alfabetul chirilic român a fost utilizat pentru scrierea limbii române, din secolele XIV-XV. Întrucât limba română
are sunete pentru care alfabetul chirilic clasic nu are semne, grămăticii s-au văzut nevoiți să adauge semne noi,
suplimentare, pentru a le putea reprezenta.

Grafia chirilică s-a folosit în Evul mediu românesc pentru scrierea de acte diplomatice, manuscrise, cărți, inscripții,
legende sigilare și diverse însemnări. Nu se cunoaște cu exactitate momentul în care alfabetul chirilic a trecut la nordul
Dunării, însă cel mai vechi document păstrat sub formă originală și scris cu caractere chirilice datează din 1392[1].

Dimitrie Cantemir (în Descriptio Moldaviae) susține că moldovenii ar fi scris cu litere latine – potrivit tradiției – până la
Conciliul de la Florența (1439). Alexandru cel Bun[2], afirmă Cantemir, ar fi poruncit arderea tuturor textelor scrise Scrisoarea lui Neacșu de
până atunci cu caractere latine, introducând alfabetul chirilic și slavona, ca reacție la prozelitismul romano-catolic. Câmpulung, cel mai vechi document
„Teoctist de neam bulgar și diacon al lui Marcu din Efes, pentru a dezrădăcina din Moldova sămânța catolicismului și păstrat, redactat în limba română.
să ridice pentru totdeauna tinerilor putința de a citi sofismele latinilor, a încredințat pe Alexandru cel Bun[2] să Documentul a fost scris cu alfabet
chirilic în 1521.
surghiunească din țară pe oamenii de altă credință și să scoată literele latine din toate scrierile și cărțile și să
introducă în locul lor, pe cele slavone”.

Trecerea de la alfabetul chirilic la alfabetul latin s-a realizat treptat, în a doua jumătate a secolului XIX, prin alfabetul de
tranziție. Înlocuirea integrală a alfabetului chirilic cu cel latin a fost decretată în 1862 de domnitorul Alexandru Ioan
Cuza. Astfel, scrierea cu alfabetul chirilic a fost în uz pe teritoriul României timp de peste 400 de ani în Moldova și chiar
mai multă vreme în Țara Românească.

Cel mai vechi text nebisericesc cunoscut redactat în limba română și cu alfabetul chirilic, cu datare sigură, este Rugăciunea Tatăl nostru
scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung adresată în 1521 lui Johannes Benkner, judele Brașovului. [1] (http://www.jurnal.
muzeulastra.ro/67/istscriere.html)

Alfabetul chirilic român este diferit de alfabetul chirilic moldovenesc folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească (RASSM) începând cu anii
1930 și, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) și în Transnistria. Acesta este de fapt o adaptare a alfabetului chirilic rusesc.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 1/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Cuprins
Tabelul de corespondență
Exemplu de text
Scrieri cu alfabetul chiliric român
Note
Vezi și

Tabelul de corespondență

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 2/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 3/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Ceasul pictat cu cifre chirilice,


încremenit pe ora morții lui Iisus.
Pictură din interiorul bisericii de
lemn din Petrindu, Sălaj, semnată
de Dimitrie Ispas de la Gilău, 1835.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 4/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Literele
Literele chirilice noi
chirilice vechi Valoarea Nume în
Echivalentul Alfabetul Foneme
numerică română[3]
(până în 1830) (după 1830) latin de tranziție

Аа Аа 1 a Aa /a/ Az
Б Б b Б /b/ Buke
Вв Вв 2 v Вв /v/ Vede
Гг Гг 3 g, gh Gg /g/ Glagol
Дд Дд 4 d Dd /d/ Dobru

Єє Е e[4] 5 e Ee /e/ Est

Жж Жж j Жж /ʒ/ Juvete
Ѕѕ Dz ʤ 6 dz Ḑḑ /dz/ Zalu
Ӡӡ Зз 7 z Zz /z/ Zemle
Ии Іі 8 i Ii /i/ Ije

Ïï І і[5] 10 i Ii /i/ Ii

Йй Ĭĭ i Ĭĭ /ʲ/ I
Кк Кк 20 c, ch Kk /k/ Kaku
Λʌ Лл 30 l Ll /l/ Liude
Мм Мм 40 m Mm /m/ Mislete
Nɴ Hн 50 n Nn /n/ Naș

О o[4] Оo 70 o Oo /o̯/ On

Пп Пп 80 p Пп /p/ Pokoi
Рр Рр 100 r Рр /r/ Râță
Сс Сс 200 s Ss /s/ Slovă
Тт Тт 300 t Tt /t/ Tferdu

Ѹ ѹ[4] Ꙋꙋ 400 u УȢ /u/ Uc

Фф Фф 500 f Ff /f/ Fertă


Хх Хх 600 h Хх /h/ Heru

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 5/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Ѡ ѡ[6] Оo 800 o Oo /o/ Omega

Цц Цц 900 ț Цц /ʦ/ Ți
Чч Чч 90 c (înainte de e, i) Чч /ʧ/ Cervu
Шш Шш ș Шш /ʃ/ Șa
Ш̩ ш̩ Щщ șt Щщ /ʃt/ Ștea

Ъъ Ъъ ă, ŭ[7] Ъъ /ə/ Ier

Ьь - ă, ŭ, ĭ[7] — — Ieri

Ѣѣ Ea ea ea Ea ea /æ/ Iati
Юю Юю iu Iɣ iɣ Ĭɣ ĭɣ /ju/ Iu

Ѩ ѩ[4] Ѩѩ ia Ia ia /ja/ Iaco

Ѥ ѥ[4] Ie ie ie Ie ie /je/

Ѧѧ ia ĭa, ea[7] Ia ia, Ea ea /ja/, /æ/ Ia

Ѫѫ Ъъ â Ââ /ɨ/ Ius

Ѯ ѯ[8] Ѯѯ 60 x Ks ks /ks/ Csi

Ѱ ѱ[8] Пс пс 700 ps Пs пs /ps/ Psi

Ѳ ѳ[8] Th th 9 th, ft T t, Ft ft /t/ și aprox. /θ/ Thita

Ѵ ѵ[8] Yy 400 i, u I i; У ɣ /i/, /y/, /v/ Ijița

Ꙟ ꙟ (↑ ↑) Ꙟн/Ꙟм ꙟн/ꙟм în, îm În în Îm îm /ɨn/, /ɨm/ În

Џџ Џџ g (înainte de e, i) Џџ /ʤ/ Gea

Exemplu de text
Scris cu alfabetul chirilic românesc: Scris cu alfabetul latin românesc:
Привѣ́ ꙟ̃ зáрє кꙋ́м пє мъ́рй Privea în zare cum pe mări
Ръсáрє шѝ стръʌꙋ́чє, Răsare și străluce,
Пє мишкътѡáрєʌє къръ́рй Pe mișcătoarele cărări
Кѡръ́ ïй нє́грє дꙋ́чє. Corăbii negre duce.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 6/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Ꙟʌ вє́дє áзй, ꙟʌ вє́дє мѫ́ни, Îl vede azi, îl vede mâni,


Áстфєʌ дори́нца-й гáта; Astfel dorința-i gata;
Єʌ ѩ́р, приви́нд дє съптъмѫ́нй, El iar, privind de săptămâni,
Ꙟй кáдє дрáгъ фáта. Îi cade dragă fata.

Кꙋ́м ѣ́ пє кѡáтє- шй ръзимà Cum ea pe coate-și răzima


Висѫ́нд áʌє єй тѫ́мпʌє, Visând ale ei tâmple,
Дє дѡ́рꙋʌ ʌꙋ́й шѝ и́нимa De dorul lui și inima
Шѝ сꙋ́фʌєтꙋ-й сє ꙟ̃пʌє. Și sufletu-i se împle.

(Mihai Eminescu, Luceafărul)

Scrieri cu alfabetul chiliric român

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 7/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Marcă poştală emisă de


Proclamația de la Islaz Bazul teoretic și practic serviciile poştale ale Anastasimatar Prefața Gramaticii de
(1848) al muzicii bisericești sau Principatului Moldovei, în bisericesc Ion Heliade Rădulescu
anul 1858, cu valoarea
Gramatica melodică nominală de 27 de parale

Carte (1828) Gravură în lemn C. Negruzzi - Scene Foaie pentru minte, Gazeta de Transilvania,
istorice, Alexandru inimă şi literatură Nr. 1, Anul 1 (1838)
Lăpușneanu

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 8/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Eforia spitalelor civile, Scrisoarea lui Costache Sentențe morale (1857) Istoria despre marele
București 1859, Caragiale adresată Alexandru Împărat...
Principatele Unite ziarului Pruncul Român, (cules din Istoria
1848 literaturii române de la
origini până în prezent)

Note
5. ^ Literele И și І corespund literelor eline Η, η (eta) și Ι, ι (iota). În cuvintele
1. ^ Conform anului însemnat pe codice. de origine română și la literele slave se aplică regulile rusești pre-1917,
2. ^ a b Este vorba de o confuzie cu Alexăndrel. Alexandru cel Bun murise în folosind І înaintea vocalelor.
1432. 6. ^ Diferențierea dintre Ѡ și О se respectă atât în cuvintele împrumutate, cât
3. ^ După Costache Negruzzi, Cum am învățat românește, prima oară publicat și în cuvintele românești.
în Curier de Ambe Sexe, I, nr. 22, p. 337–343 7. ^ a b c Literele ĭ și ŭ reprezintă semivocala i sau u.
4. ^ a b c d e Forma inițială și cea actuală: Є/Е, Ѻ/О, Ѹ/У, IA/Ѧ. 8. ^ a b c d Literele Ѯ, Ѱ, Ѳ și Ѵ sunt folosite la cuvintele împrumutate din
alfabetul grec (în special în nume proprii).

Vezi și
Alfabetul chirilic
Alfabetul chirilic moldovenesc
Ortografia limbii române
Alfabetul grec
Cifre chirilice

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabetul_chirilic_român&oldid=12582681

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 9/10
1/12/2019 Alfabetul chirilic român - Wikipedia

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 9 ianuarie 2019, ora 18:37.

Acest text este disponibil sub licența Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și clauze suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de
utilizare.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_chirilic_rom%C3%A2n 10/10