Sunteți pe pagina 1din 42

MAGAZIN CRITIC

REVISTĂ ACREDITATĂ DE INSPECTORATUL


ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ NR. 8522, ARIA
CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE
Preşedinte de onoare
Aurel Antonie
Consilier editorial
Dan Viorel Bîrsan

Director marketing Preşedinte fondator


Marius Ionescu Ionel Cioabă
Redactor-şef (educație) Redactor-şef (cultură)
Zenoveiov Ana-Marina Ciurea Constantin Cătălin

Secretar de redacţie Secretar general de redacţie


Fetea Didona-Mădălina Cristina Cioabă

Redactori: Corespondenţi
Sorin Croitoru Buciumul
Tîrnoveanu Mihai Glasul Moldovei
Eugenia Bucur Active News (…)

Coperta/Design Concepţie grafică/Design


Braia Andrei Valentin Daniel Prof. Murăriţa

1
Magazin critic (online) - ISSN 2360 – 3321
ISSN–L 1842 – 8541

• EDITORIAL
03

• ARTICOLE ŞI STUDII
06

Anul XIII, Nr. 62(2), martie 2019

Revista acreditată de Inspectoratul Județean Gorj

2
Rusia și Ungaria, același steag antiromânesc.

Szocs Zoltan, liderul HVIM: ”Jos pălăria în faţa lui Putin, ne putem baza pe ruşi”.
Zoltan este cel care a pus la cale împreună cu tovarășii lui din organizație, atentatul
terorist din 1 Decembrie 2015 de la Târgu-Secuiesc. Atunci ar fi trebuit să moară români.

De sute de ani conducătorii celor două popoare au dus constant o politică antiromânească.
Pământurile Neamului nostru au fost cotropite, ocupate de ei; râuri de sânge românesc au
curs. Și astăzi, o parte importantă din teritoriul României se află sub control rusesc. În
același timp, în Inima Țării, în Arcul Intracarpatic structurile maghiare, cu sprijinul
Rusiei, exercită o puternică agresiune, atât din punct de vedere etnic, religios, cultural, cât
și economic.

Nu mai facem ”teorie”, știm prea bine


gândirea lui Putin și Orban fața de
România; lucrăm în continuare cu
„materialul clientului”, redând spre o
mai bună înțelegere, câteva citate din
prietenia ruso-maghiară din perspectiva
liderilor unor organizații care acționează
„la firul ierbii” împotriva României:
Szocs Zoltan, liderul HVIM: ”Jos pălăria în faţa lui Putin, ne putem baza pe ruşi”. ”
Trebuie să se păşească pe drumul faptelor, totul trebuie cucerit fizic, fără sânge nu se
poate”.

Viorel Furtună, liderul organizației filorusești Mişcarea Naţional-Democrată (MND), din


Republica Moldova: ”Am pus deja temelia unei prietenii între organizaţia noastră şi
Organizaţia de tineret din cele 64 comitate din Ţinutul Secuiesc (HVIM) şi sper ca
aceasta să fie un început al unei colaborări fructoase şi de lungă durată. Totodată, vreau
să menţionez, că orice cooperare reciproc avantajoasă, bazată pe prietenie şi respect
reciproc este benefică şi vreau să va asigur, că rămînem deschişi în continuare pentru
orice gen de cooperare cu prietenii noştri din Ţinutul Secuiesc” (interviu acordat
publicaţiei Barikad, finanţată şi controlată de Jobbik). Același Viorel Furtună
3
continuă: „În esenţă, organizaţia noastră fiind cu mult mai tînără, decît aşa organizaţii
ca HVIM şi Jobbik, are cu mult mai puţină experienţă ca cele enumerate mai sus şi
respectiv, vedem în ele nişte parteneri de la care avem de preluat o mulţime de lucruri
(…) Organizaţia naţionalistă moldovenească susţine autonomia secuilor şi, în locul
României de astăzi, doreşte o Moldovă reunită, iar apoi ar da Transilvania maghiarilor.
Şi noi suntem pentru revenirea la graniţele istorice ale unei Moldove independente şi
libere!”.

Comentariile mele nu-și mai au rostul… poate doar unul singur: cine nu s-a lămurit până
acum despre ce este vorba în politica rusească față de România, să-l mai citească încă
odată pe Mihai Eminescu sau sa ia aminte la Cuvântul Parintelui Justin Pârvu pentru a-și
da seama ca Eminescu este actual; poate vor Înțelege totuși…

Mihai Tîrnoveanu
Doctor stomatolog, jurnalist, președinte al Asociației "Calea Neamului", vicepreședinte al
Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș

4
II. Rasismul ca realitate concretă, imediată

Reflexele gândirii şi purtării rasiste constituie o parte intrinsecă a oricărei culturi


în care o formă sau alta de rasism a fost sau este practicată. (Reamintim de folosirea
termenului de rasism în înţelesul lărgit prezentat în prima parte a acestui eseu, de
aroganţă de grup în raport cu celelalte grupuri.)

Această realitate este omniprezentă. Şi, cumva, tocmai de aceea este adeseori foarte
greu de simţit atât de purtătorii rasismului cât şi de ţintele acestuia.

Un exemplu al acestei situaţii o constituie Germanismul. Care, dincolo de orice alte


pretenţii, este marcat în mod real de un dispreţ profund faţă de ne-germanici.

Oare?

Oare nu este aceasta o exagerare?

Oare nu este vorba doar despre o îndreptăţită mândrie a propriilor realizări tehnice
şi culturale?

Oare nu este vorba doar despre o recunoaştere a propriei valori?

Oare nu este vorba doar despre o corectă apreciere a unei superiorităţi tehnice şi
culturale ce se cuvine a fi recunoscută ca atare?

Asemenea întrebări – sau afirmări – erau ridicate, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi


începutul secolului XX de către filogermanii din Regatul României.

Ei vedeau în ceea ce alţii numeau „aroganţa germană” un fenomen firesc, pe


nedrept înfierat. Ei spuneau că superioritatea culturală germană este o realitate şi că
a fi mândru de calităţile şi realizările tale nu este un defect, este ceva natural. Aceste
puncte de vedere s-au prăbuşit, însă, în anii 1916-1918. A fost nevoie doar
5
de 707 zile de contact direct cu Germanismul, de trăire în direct a culturii germane,
pentru ca filogermanismul să se prăbuşească total în România.

Trebuie citită lucrarea „707 zile sub cultura pumnului german”, scrisă de Virgiliu
N. Drăghiceanu. Acesta era un om format în culturile apusene, care vorbea germana
şi franceza la un nivel pe care puţini Germani şi Francezi îl atingeau. Şi, tocmai de
aceea, a fost desemnat de autorităţile române ca reprezentat pe lângă autorităţile
germane de ocupaţie. Pentru că, în toamna lui 1916, Germanii ocupaseră Oltenia şi
Muntenia. Misiunea oficial atribuită lui Virgiliu N. Drăghiceanu ar fi trebuit să fie
relativ uşoară: să colaboreze cu Germanii în ocrotirea patrimoniului cultural
românesc. La cât de mare şi frumoasă este cultura germană (conform
filogermanismului!) o asemenea însărcinare părea destul de uşoară – dincolo de
sentimentele personale, evident dureroase, faţă de ocuparea unei largi părţi din
Regatul Român.

Nici vorbă!

Bestialitatea ocupaţiei germane în Muntenia şi Oltenia avea să fie egalată doar de


ocupaţia sovietică de mai târziu!

Cele 707 zile de ocupaţie germană au fost marcate de un rasism extrem al


autorităţilor germane faţă de Români. Cu excepţii vrednice de laudă, însă cu atât
mai triste cu cât erau excepţii, Germanii, fără Hitler pe care să dea vina, s-au
dovedit de o răutate greu de descris.

Nu vorbim aici despre ceea ce s-a întâmplat în „focul luptei” şi în „aprinderea de


după bătălii”. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în teritoriile ocupate de Germani
în care se aşezase, teoretic, pacea.

Vorbim, de pildă, despre trupele germane cazate în mânăstirile româneşti. Trupe


care au dovedit o plăcere diabolică în a distruge. Ca singur exemplu între foarte
multe, amintim cazul Mânăstirii Lainici. O mânăstire aflată în hotarul Olteniei cu
Transilvania, la peste 500 de kilometri de front. Înconjurată de păduri bogate. Şi în
care soldaţii germani au făcut focul cu mobilă veche, de cea mai mare valoare, cu
manuscrise şi cărţi vechi – deşi lemne erau cu nemiluita.

Asemenea distrugeri au avut loc pretutindeni.

6
Ceea ce nu se fură sau jefuia se distrugea, ceea ce nu se distrugea se jefuia sau fura.
De către Germani.

Sub directa oblăduire a autorităţilor germane.

Cu o mitocănie arogantă, întrecută doar de minciunile aproape de necrezut ale


propagandei germane, care înfăţişa ocupaţia germană în cele mai strălucitoare
culori şi lumini.

Sunt fapte. Sunt fapte consemnate nu doar de un om, fie el şi cu misiune


diplomatică oficială în România ocupată de Germani.

Sunt fapte consemnate de mii de surse.

Românii erau folosiţi ca sclavi oricum şi oricând voiau Germanii.

Abuzurile Germanilor nu erau pedepsite, protestele Românilor faţă de abuzuri erau


pedepsite.

Excepţiile la acest comportament au fost atât de rare, încât jaful şi distrugerile au


avut o scară greu de închipuit.

Toate convenţiile internaţionale au fost încălcate de Germani în mod repetat.


Românii au fost trataţi de Germani, oficial, drept „rasă inferioară”, lipsită de
drepturi.
S-a furat până şi pământul! La propriu!

În Teleorman şi alte judeţe sudice Românii au fost scoşi cu miile pe câmp şi puşi să
încarce stratul superior al pământului, cel mai roditor, în sute şi mii de vagoane.
Care l-au dus în Germania, să fie folosit drept îngrăşământ. Efectele dezastrului
ecologic provocat atunci se simt şi astăzi.

Crime, violuri, abuzuri nesfârşite, un jaf care a lăsat bisericile fără clopote şi uşile
fără clanţe. Românii au fost înfometaţi până la limita subzistenţei, trăind (ca
„oameni liberi”!) mult mai rău decât Germanii din lagărele româneşti de prizonieri
(unde li se asigura o raţie decentă de mâncare).

7
Cutremurat în ceea ce vedea, în vara lui 1918, în România ocupată de Germani (pe
care ştia cum o lăsase în plin război), un ofiţer român, cu inima sfâşiată de durere,
scria:

„Poate că înfrângerea vă va deschide ochii şi, ridicând întunecoasa perdea a


militarismului sălbatic, prin muncă onestă, vă veţi restabili o viaţă nouă,
întemeiată pe adevărata iubire a aproapelui.

Nu uitaţi însă că nevinovatele glasuri ale milioanelor de orfani risipiţi pe tot


pământul nu vor înceta să vă blesteme cât timp numele de german va zbura de pe
buzele lor sfinte!” (Cpt. Petre Popescu – „În faţa morţii: amintirile unui luptător din
linia întâi„)

Sunt fapte.

Fapte care au dus la prăbuşirea filogermanismului în România.

Sunt fapte.

Fapte despre care de obicei nu se vorbeşte. Fie din laşitate, fie din comoditate, fie
din felurite interese politice. Paradoxal, şi tipic pentru o gândire şi purtare rasistă,
cei care se supără de amintirea acestor fapte („Să nu scormonim mizeriile
trecutului!”) nu au nicio problemă în a căuta şi prezenta tot ce e mai rău – real sau
născocit – la Români. Paradoxal, şi tipic pentru o gândire şi purtare rasistă, cei care
neagă Românilor dreptul la cunoaşterea acestor fapte nu au nicio problemă în
transformarea unor fapte similare – dar la adresa altor naţionalităţi – în politică de
stat. Se predă în şcolile româneşti mult mai mult despre suferinţele altor etnii din
partea Germanilor sau Sovieticilor decât despre suferinţele Românilor din partea
Germanilor, Sovieticilor sau altor etnii. Ceea ce, evident, este o formă de persecuţie
etnică radicală. Este rasism. Rasism anti-românesc.

Iar faptul că este practicat de autorităţile (zis) române nu îi schimbă în niciun fel
valoarea de purtare şi doctrină inumană, extremistă. Doar îi accentuează
perversitatea.

O formă tipică a rasismului, trăită de Români ca realitate imediată, este sintetizată


de expresia „România este o ţară frumoasă, păcat că este locuită!”.

8
Expresia este o incitare directă la genocid; şi reflectă o ură extremistă împotriva
Românilor ca etnie şi naţiune.

Orice om sănătos la cap ştie că orice grup – şi cu atât mai mult orice popor – are
bune şi rele. Că trebuie lucrat la înmulţirea binelui şi la îndreptarea a ceea ce este
strâmb. Orice om sănătos la cap ştie că soluţia nu este exterminarea Tătarilor –
pentru ceea ce au făcut sub Genghis Han şi urmaşii acestora -, exterminarea
Germanilor – pentru ceea ce au făcut sub Kaiser ori sub Hitler -, exterminarea
Japonezilor – pentru ceea ce au făcut în Al doilea război mondial în Coreea, China,
Indochina etc.

Ca urmare, cei care acceptă o gândire, vorbire şi purtare de tipul „România este o
ţară frumoasă, păcat că este locuită!”, nu sunt sănătoşi la cap! Mai precis, suferă
de rasism într-o formă foarte gravă.

Cei care sunt – sau se cred – Români şi au asemenea idei suferă de o formă de
rasism sinucigaş, auto-distructiv, numită etnofobie (adică ura faţă de propriul neam,
o patologie similară cu cele care duc la auto-mutilare şi sinucidere).

Cei care sunt de altă naţionalitate şi au asemenea idei suferă de xenofobie, de


românofobie şi/sau alte forme similare de gândire patologic-extremistă.

Şi acestea sunt fapte.

Vedem astfel că în viaţa de toate zilele avem de-a face cu forme tipice sau ne-tipice,
clasice ori extinse de rasism.

Se poate găsi ieşirea din matrix, eliberarea de asemenea patologii.

La nivel creştin este foarte limpede: îndreptarea vine din lăuntrul fiecăruia, cu
ajutorul harului dumnezeiesc. Prin urmare, eliberarea de rasism presupune atât
eliberarea de etnofobie, cât şi de xenofobie, la nivel personal. Dragostea faţă de
Străbuni, faţă de propriul Neam, dragostea faţă de Ţară, sunt fiinţial unite în
Ortodoxie cu dragostea faţă de Dumnezeu şi de întreaga Creaţie, implicit faţă de
întreaga Omenire. Naţionalismul creştin este ca iubirea de părinţi – sau, respectiv,
de copii. O asemenea iubire este cu atât mai deplină cu cât nu este întinată de ura
faţă de alţi oameni. A crede că pentru a-ţi iubi părinţii sau copiii trebuie să-i urăşti

9
pe cei care nu îţi sunt părinţi sau copii este la fel de aberant cu a crede că pentru a-ţi
iubi Neamul sau Ţara trebuie să îi urăşti pe cei care nu le aparţin.

Nenorocirea vine însă, la nivel social, din profunda înstrăinare a Românofonilor de


astăzi de Ortodoxie. Într-adevăr, cei mai mulţi dintre vorbitorii de limbă română
(aproximativ română) şi posesorii de cetăţenie română sunt desprinşi de moştenirea
naţională. Or a pretinde că eşti parte a unui Neam, a unei Naţiuni, a cărei istorie şi
cultură îşi este străină e în cel mai bun caz exprimarea unei dorinţe, unui ideal, unui
vis. Dar nu a unei realităţi concrete.

Dovada este în faţa noastră: realitatea concretă este a unui rasism anti-românesc
multilateral dezvoltat.

Un exemplu clar şi uşor de observat este acesta: oricine poate să spună orice lucru
rău despre Români şi România, dar dacă spune lucruri rele despre alte popoare şi
ţări este îndată taxat. Este o atitudine socială generală, este un fapt care nu poate fi
negat de niciun om corect.

Iar una din fundaţiile patologiei care macină societatea în general şi pe cei mai
mulţi dintre aparţinătorii ei în particular este ceea ce am numit rasism cultural.

(va urma)

Preot prof. dr. Mihai-Andrei Aldea

10
Proiect didactic

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Jean Bart” Suceava

Clasa: I A

Profesor: Zenoveiov Ana-Marina

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Tema: Preocupări ale învățământului sucevean în anul Marii Uniri

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea tematică: Ne pregătim de iarnă

Subiectul lecției: Oferirea unor informații despre mediul social și natural apropiat,
despre familie și prieteni

Forma de organizare: activitate integrate (CRL-consolidarea și sistematizarea literelor


învățate- a, m, n, u, i, r, e -prin joc; MEM-Numere-adunarea și scăderea numerelor în
concentrul 0-10; DP-Dezoltare emoțională și socială; MM - Nu uita că ești român)

Tipul lecției: – de sistematizare, consolidare, fixare a cunoștințelor

Scopul lecției: – sistematizarea, consolidarea, fixarea cunoștințelor dobândite anterior din


domeniul comunicării în limba română și aplicarea acestora în diverse contexte de
învățare

Competențe specifice:

CRL: 1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu


claritate

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte rostite cu claritate

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de

comunicare

2.2. Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple

4.1. Scrierea literelor de mână

11
MEM: 1. 6. Utilizarea unor denumiri și simboluri
matematice (termen,sumă,

total, diferență, <,>,+,=,-)în rezolvarea și/sau compunerea


unor probleme

DP: 2. 2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple


despre proriile experiențe de viață

3. 1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate

3. 2. Evidențierea importanței învățării pentru propria persoană

MM: 2. 1. Cântarea individuală sau în grup ,asociind mișcarea sugerată de


text și ritm

Obiective operaționale:Pe parcursul lecției elevii vor încerca:

O1 - să salute adoptând un limbaj armonios al trupului,

O2 – să descopere ,prin calcule matematice ,,cheia”Cetății de Scaun a Sucevei,

O3 - să citească, în ritm propriu,cuvinte și propoziții scurte ,scrise cu litere de tipar,

O4 - să grupeze cuvinte date, după numărul de silabe (monosilabice, bisilabice,


plurisilabice),

O5 - să descopere pluralul cuvintelor: român, sărbătoare, sat,

O6 - să obțină cuvinte, adăugând silabei date, o silabă,

O7 - să separe cuvintele unei propoziții scrise legat,

O8 - să ordoneze cuvintele, pentru a obține o propoziție,

O9 - să descopere cuvinte noi, prin eliminarea unei litere din cuvintele date,
O10 - să scrie cuvinte cu litere de mână învățate,

O11 - să interpreteze, în grup, un cântec, respectând linia melodică,

O12 – să participle activ și afectiv în cadrul activității, dând dovadă de inițiativă,


coope-rare și respectare a regulior de joc

Strategii didactice:

a) Metode și procedee didactice: conversația, explicația, observația, turul galeriei,


exercițiul, jocul didactic, metoda funcțională, metoda globală
12
b) Mijloace didactice: macheta Cetății de Scaun a Sucevei, flipchart,
imagini/plicuri cu sarcini de lucru, etichete cu silabe, cuvinte, propoziții, trăistuța-
vocabular, steag/tricolor

c)Forme de organizare:pe grupe,individual,frontal

Durata: 45 de minute

Bibliografie:
 Curriculum pentru învățământul primar – MECT, 2018;

 Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela –
Metode interactive de grup, ghid metodic, Ed. Arves, 2002;

 Mihăescu, Mirela - Activități transdisciplinare – ghid pentru învățători-
Editura Radical, Craiova, 2003.

Anexa 1

Sarcini de lucru
1. Grupați cuvintele după numărul de silabe:

1 2 3

hotare cetate hartă


imn țară steag

2. Eu spun una, tu spui multe:


- român
- sărbătoare
- sat

3. Adăugați silaba potrivită silabei date:

ma na ra ( I, na, A, me, ma, re )

4. Separați cuvintele din propoziție


: Euportcostumpopular.

13
5. Ordonați cuvintele pentru a obține o
propoziție: Pe, e, scris, steag, Unire.

6. Înlăturând prima literă din cuvintele următoare veți descoperi


alte cuvinte.Transcrieți cuvintele noi. (eram, nea, mare)

Zenoveiov Ana-Marina

Fișă de lucru
1. Colorează harta României în culorile tricolorului:

2. Transcrie propoziția : Unirea e numai una.

Zenoveiov Ana-Marina

14
Anexa 2

15
16
17
18
19
Fișă de lucru

1. Transcrie următoarele cuvinte: Ana, Ion.

2. Transcrie propozițiile :
a) Mama ia o ie.

b) Inima mea e mare.

de Zenoveiov Ana-Marina

20
A apărut cartea „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT în memoria
poporului român și în conștiința străinătății”

După cum însuşi autorul precizează, avem de a face cu o cercetare “istorico-teologică”.


Debutul lucrării cu o introspecţie privitoare la condiţia istoricului, argumentata cu pasaje
din SCRIERILE lui V. Pârvan, îndeamnă cititorul să ia în calcul permanenta căutare a
obiectivităţii de către dl. Cioabă. Ori, dacă avem în vedere opera CRITICĂ anterioară,
putem conta pe minuţiozitatea autorului în abordarea problematicii alese, pentru
creionarea unei imagini clare, coerente, veridice.

În ciuda faptului că lectură de faţă ne este propusă pentru o abordare exclusiv istorică, aş
considera, ca urmare a clarităţii interpretării şi informării, că poate fi şi un foarte bun
material didactic. Evident, este necesară o minimă instrucţie. Dincolo de opţional,
veleităţile acestei cărţi sunt cât se poate de limpezi şi, sunt convins că, dacă ar fi traversat
cumva perioada postbelică, n-ar fi supravieţuit cenzurii nivelatoare.

Alegerea, spre studiu, a personalităţii marelui domnitor, nu este întâmplătoare. Este


izvorâtă din chiar copilăria autorului, iar acesta este unul dintre motivele pentu care
socotesc inevitabil specificul didactic.

În acelaşi timp este o provocare istorică actuală.


Bulgărele de zăpadă al demitizării istoriei a
cuprins inclusiv personalitatea lui Ştefan cel
Mare, tocmai de aici izvorând necesitatea
clarificării. În ansamblul său, personalitatea lui
Ştefan cel Mare, are şi o trăsătură mitică,
influenţând gândul şi fapta urmaşilor. Să se afle
în ce măsură realitatea a contribuit la dezvoltarea
mitului cade în sarcina laborioasă a istoricului. În orice caz, temeinicia mitului Ştefan cel
Mare este dată tocmai de sabia sa, aflată în muzeul Topkapi din Istanbul şi care, în ciuda
unor insistente diplomatice de a fi redusă în ţară, cel puţin deocamdată, rămâne acolo.
Dorit ca parte a istoriei turce, la noi, marele domnitor, a fost adesea, miezul unor
controverse. Aici intervine meritul tânărului nostru autor: prezentarea sa, judicios
compartimentata, urmează regulile stricte de întocmire a unei lucrări ştiinţifice.
21
Încadrarea în epoca, izvoarele străine despre Ştefan cel Mare sunt capitole, absolut
lămuritoare. Periata cu îngrijire de alte surse incerte, carte insistă, după cum bine i-a fost
precizat caracterul (istorico-teologică), asupra operei cultural-edilitare a domnitorului.
Ultimul capitol al primei perti şi întreaga parte a doua au această menire (ex:Bisericile de
Mir ctitorite de Ştefan cel Mare şi Sfânt; Rolul cultural al Aşezămintelor Monahale
Ctitorite de Sfântul Voievod Ştefan).

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, trimiterile critice, specifice unei lucrări
ştiinţifice, au o atribuire foarte largă şi sunt ferm şi frecvent utilizate că metodă de lucru,
ceea ce ne îndreptăţeşte să observăm, atât vastă documentare, cât şi riguroasă atenţie,
ambele combinate cu scopul de a aduce în faţa publicului interesat o lucrare temeinică,
substanţială, luminatoare prin calitatea informaţiei.

Astfel întâlnim referiri la: V. Pârvan, C. C. Giurescu, Ştefan Gorovei, N. Iorga, Şerban
Papacostea, P. P. Panaitescu, Virgil Cândea, A. D. Xenopol, GR.Ureche, dar şi Nestor
Vornicescu, Mircea Pacurariu, Mihai Vlasie Gh. Moisescu, ori Mehmed Mustafa şi
Gh.Duzinchevici.

Concluzionând, putem spune că, din paleta Scrierilor sale de până acum,autorul lasa să
se întrezărească, rafinat, modest şi cultivat, însă ferm, în studiul istoric de faţă, latura sa
vocaţional teologică. Cartea integrală aici.

Albinel Firescu,

Muzeul Județean “Alexandru Ștefulescu, Gorj”

22
Haïkus

Haïku- este cel mai scurt poem din lume.


Reprezintă o poezie cu formă fixă de origine japoneză formată din 3 versuri, 17
silabe, versurile fiind repartizate sub forma 5-7-5 silabe.
Dar ceea ce contează într-adevăr la un haiku nu e numărul de silabe,ci Spiritul.Ce
reprezintă acest Spirit?
-în primul rând o contemplare sugerând iubirea noastră faţă de natură;
-e de asemenea un cult al simplităţii; -o situaţie neaşteptată;

-scriem haïkus când suntem surprinşi într-adevăr de ceva ce se întâmplă;


-haïku e spontan ,instantaneu;
-are o legătură strânsă cu natura;
-se axează pe simpatia faţă de viaţă,lume,animale;
- reprezintă un exerciţiu de prezenţă;
- e o formă de meditaţie;
- un motor formidabil pentru a iubi viaţa

Nostalgie
Frunzele care cad
Săracii pomi sunt toţi goi
Aşteptăm iarna.

Bucurie
Ooo! Primăvară!
Pomii cu flori sărută
Păsărelele.

23
Jocul inimilor
Dulcea mea fată
De ce te jucai astfel
Cu inima mea?

E frig
Vânt, sufli tare
Printre ramuri de copaci
Apa curge repede.

Renaşterea naturii
Fluturii zboară
Soare galben surâzând
Natură verde.

Seara
Stele vesele
Lac cu nuferi albi ce dorm
O broască sare.

Iarna
Căsuţe de nea
Plutim pe un covor alb
Dâre la Rânca.

Profesor Mirea Georgiana


Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”,Târgu-Jiu

24
Expoziție pictură
Joseph-Emanuel Wagner

25
26
27
28
29
Joseph-Emanuel Wagner
30
INTELECTUALI ROMÂNI DIN TOATE ŢĂRILE… UNIŢI-VĂ…!!!

România este într-o situaţie catastrofală şi suntem deja într-o Dictatură a Penalilor şi a
Interlopilor… Cu toate acestea ne afundăm în mocirla autocraţiei zilnic, centimetru cu
centimetru fără nici o tendinţă de oprire…!!!

N-avem nici cea mai mică urmă de împotrivire dar ceea ce este cel mai grav, nu avem
nici o urmă de Opoziţie Politică şi Civică…!!!

Cu Politicienii ne-am convins şi ne-am ars de mii de ori, aşa că nu avem de ce să ne mai
lamentăm….Dar cu Opoziţia Civică…??!!!!

Aici lucrurile sunt extreme de complicate întrucât Mafia politică a avut grijă să ne
Dezbine şi să ne Manipuleze, dar mai ales să ne mituiască cu salarii şi Pensii de lux…!!!
Aşadar 80% dintre bugetarii mituiţi sunt extrem de relaxaţi şi mulţumiţi că sunt Furaţi şi
jefuiţi, că şi copii şi nepoţii lor vor plăti zeci de ani miliardele jefuite de un Guvern de
interlopi, ca generaţii la rând nu vor mai învăţa în şcoli nimic altceva decât Jaful, crima şi
violul pe care aceşti Politruci mafioţi le-au ridicat la rang de lege şi de Virtute socială…
Avem mii de exemple negative de analfabeţi şi infractori cu dosare grele de Jaf şi
Corupţie în valoare de miliarde de Euro şi Dolari din Banul public, dar cu toate acestea
acupă locuri de bază în Guvern… sunt Parlamentari Miniştri… Secretari de Stat…
Primari şi Consilieri…. Şefi de mari instituţii Bugetare…. Ofiţeri de rang înalt avansaţi
pe baza diplomelor cumpărate şi a complicităţilor cu Mafia politică…. etc… etc…!!

Nimeni nu pare foarte procupat de ziua de mâine atâta timp cât, azi le vin în conturi lefuri
şi pensii de lux…. Nimeni nu pare procupat că mâine se va sfârşi într-un fel sau altul
această nebunie a Mafie politice şi că acel mâine le va aduce numai necazuri copiilor
noştri şi familiilor noastre ale tuturor indiferent de grade şi funcţii avute… Că vine
oricum acel ‘’Mâine’’ iar Castelul de nisip Mafioţilor se va nărui şi va produce un
cataclism social la nivel naţional…..!!!

Dar azi….??? Ce facem acum cu aceşti interlopi de Politruci..??? Îi lăsăm în continuare


să ne batjocorească şi să ne umilească…?? Există voci care deşi recunosc catastrofa în
care ne aflăm, însă ridică din umeri a neputinţă… Nu mai recunoaştem pe nici unul dintre
marii noştri intelectuali care prin vocea lor ar putea să condamne public, în intern dar mai
31
ales în plan extern, acţiunile de Teroare Financiar-Economică, cât şi Gravele derapaje de
ordin Juridic şi legislative afectând grav Libertăţile şi Drepturile Civice…..!!!!

Unde sunt Vocile marilor noştri intelectuali de clasa mondială…?? S-au transformat oare
în umili şoareci de Bibliotecă Academică, cu lefuri de lux…. Ori adoptă politica Struţului
cu capul în nisip, aşteptând să treacă furtuna….?????!!!!! Au devenit oare sclavii
neocomuniştilor şi securiştilor de la putere….????!!!!

Cu părere de rău şi cu mare regret pentru acesta clasă socială net superioară omului de
rând, dar…. Nu am văzut şi nici auzit luări de poziţie decisive şi imparţiale la adresa
Politrucilor mafioţi… N-am văzut articole în mari cotidiene Europene şi chiar mondiale
unde să condamne gravele erori Juridice şi Legislative….!!!

Prin urmare ce se mai poate face…??!!!

Prin vocea acestor intelectuali se pot face conferinţe la nivel internaţional solicitând
asistenta juridical sau chiar arbitraj de nivel internaţional invocând gravele abateri de la
Normele Juridice de drept internaţional….!!!

Se pot acorda interviuri la Marile posturi de Televiziune Europene, arătând cu


obiectivitate şi cu argumente încălcări ale Drepturilor şi Libertăţile civice…!!!! Şi
Doamne câte nedreptăţi şi frustrări avem….!!!

Se pot scrie articole în presa scrisă internaţională, cu aceasi obiectivitate şi cu aceleaşi


argumente…!!!!

Se pot publica şi ar fi de recomandat chiar să se editeze Enciclopedii… Anuare… chiar


lucrări Statistice cu marile Jafuri… cu marii corupţi politiceni… se mai pot edita Afişe,
Fluturaşi, Pliante… etc cu toţi paralmetarii şi toţi aleşii locali şi naţionali cu nume
prenume, cu funcţii deţinute, cu afaceri cu statul şi banii jefuiţi de aceştia, dar mai ales cu
averile lor şi/sau cu pedepsele primite, cu executare sau suspendare, etc… trebuie să-i
demascăm în fata naţiunii şi a lumii întregi….!!!

Un simplu cetăţean care strigă în gura mare arătând către corupţii zilei, este mai degrabă
crezut nebunul din piaţa publică dăcât cel care arată adevărata faţă a lucrurilor, dar când
apare în spaţiul public un intelectual de clasă, nepartinic şi cu credibilitate în afara ţării,
are valoarea unui adevăr incontestabil….!!!

Opinia publică internaţional trebuie sensibilizată la maxim…!!!


32
Suntem credibili în faţa Europenilor cum că ne sunt afectate drepturile şi libertăţile
democratice, atâta timp cât nu le raportăm şi nu le sesizăm la forurile
internaţionale…???!!!! Atâta timp cât nici măcar nu le Mediatizam intens în toată Mass-
media internaţională….???!!!

Toate aceste le pot face intelectualii noştri, prin vocea lor… să fie portavocea Naţiunii
Romane… şi ar fi atât de simplu şi atât eficient şi de puternic efectul….încât Cartelul
mafiei politice se va dezintegra sub propria sa greutate……!!!!!!!!!!!!

Intelectuali Români din Toate ţările…. Uniţi-vă….!! Să salvăm împreună Ţara din
tentaculele Mafiei Politice….!!!!

de Dan Viorel

FALSA NOASTRĂ OPOZIŢIE POLITICĂ…!!!

Mai marii noştri Parlamentari ai opoziţiei, în special cei din PNL, PMP, Alte
Naţionalităţi şi/sau alte grupuri parlamentare mai nou înfiinţate, au vaga impresia că fac
parte din aşa-zisa opoziţie, când de fapt, toţi aceştia , prestează ca simpli Figurnaţi într-un
film de groază unde noi cetăţenii suntem de fapt beneficiarii şi plătitorii acestor figuranţi
alături de marii rechini din puterea politică.

De la înălţimea Fotoliilor lor de Parlamentari Opoziţiei nu reuşesc să ne vadă Frustrările


şi ilegalităţile comise tot de Parlament şi de Guvern.

E şi normal dacă ţinem seama de cât de bine sunt Plătiţi cu cei 200 de milioane de lei
vechi/lună nu prea ai cum să mai vezi ce se întâmplă cu cetăţenii care ţi-au dat votul, si a
căror leafă nu depăşete adesea 15 miloane de lei vechi.

Stimaţi tovarăşi Parlamentari ai Opoziţiei…


treziţi-vă din somn, aţi fost aleşi petru a
reprezenta Ţara şi Cetăţeanul şi nu pentru a
face figuraţie în Parlament şi mai ales de a fi

33
Complici la Jefuirea Ţării alături de cei mai nocivi infractori politici care azi va
“comandă” cum vor ei să votaţi….!!!

Tăcerea voastră şi apatia în care vă bălăcăriţi de fapt naşte Monştri de ignoranţă cu care
tot voi veţi da piept…şi voi şi copii voştri, indiferent cât de mulţi bani veţi avea după
Ţepuirea noastră a cetăţenilor… Nu puteţi să vă ascundeţi!!! Tot aici veţi trăi alături de
noi şi în aceleaşi condiţii de ilegalitate şi ilegimitate, pe care o să le transmite-ţi şi
copiilor, copiilor voştri….!!!

Nici voi nu veţi avea Păduri răcoroase după ce acum sunt toate Defrişate şi măcelărite cu
acordul vostru… Nici voi nu veţi avea parte de apele limpezi şi curate după poluările la
care suntem azi supuşi… Nici de aerul pe care-l respirăm şi care este tot mai poluat…
nici de drepturi şi libertăţi pe care acum le distrugeţi deliberat… nici de prevederile
Constituţionale rescrise şi reinterpretate după bunul plac al celor de la putere cu acordul
vostru… Nici de şosele moderne pe care nu le doriţi a fi construite…. Nici de sistemul
public de sănătate distrus, unde şi familiile voastre vor fi internate…. Nici de Educaţia
copiilor şi tinerilor noştri unde acum ies pe banda agramaţi şi semianalfabeţi… Şi voi şi
Familiile voastre veţi fi agresaţi de interlopii şi infractorii, violatorii şi criminalii pe care
i-aţi eliberat din Puşcării, alături de Mafia politică de la putere…şi familile voastre vor fi
afectate de valul de Discriminări Salariale cu care la fel aţi fost de accord… etc… etc

De toate aceste suplicii şi multe altele veţi avea parte cu toţii pentru că aţi coabitat cu
mafioţii, devenind complicii lor, la distrugerea Naţiunii şi a Ţării în totalitate… Aveţi şi
voi Familii, copii.. nepoţi… mătuşi şi unchi, bunici… etc şi a căror viaţă va fi
bulversata(este deja) total după acesta acţiuni de Teroare Politico- mafiotă la care acum
asistaţi ca şi Figuranţi într-un Film Horor….!!!

Nu vă pasă de nimic din ceea ce se petrece rău în jurul vostru?? Dar… stimabilior există
întotdeauna un Revers al Medaliei de care veţi beneficia şi voi din plin şi… probabil abia
atunci veţi regreta amarnic faptul că a fost în puterea voastră să schimbaţi lucrurile în
bine şi nu aţi făcut nimic…!!!

Voi fi contrazis probabil de voi şi/sau de susţinătorii voştri cum că aţi votat împotriva
unor legi în Parlament… Da, desigur, dar aţi făcut asta deşi ştiaţi foarte bine că este
aproape inutil… aţi procedat aşa.. şi atât, nimic mai mult….!!

Ce puteaţi să faceţi….??!!! Păi mi se pare simplu şi de bun simţ… Oricare Parlamentar al


Opoziţiei precum şi cei care în discursuri populiste se declară “Dizidenţi Opozanţi”, din
orice Judeţ al ţării putea să aibă săptămânal o Conferinţă de presă, un discurs oficial într-
un comunicat de presă… interviuri cu presa independentă, care mai există… articole de
presă…etc, în care să condmnaţi şi să dezaprobaţi public toate acţiunile antinaţionale şi
antidemocratice, precum să sensibilizaţi la maxim Opinia publică internă şi
34
internaţională… cum că ne sunt afectate drepturile şi libertăţile democratice...!!! Să
demascaţi public orice schemă prin care suntem terorizaţi şi devalizaţi/deposedaţi de
bunuri, drepturi şi libertăţi….etc… Să fiţi portavocea cetăţeanului şi să fiţi cot la cot cu
cetăţeanul care are aşteptări să fie ascultat şi protejat prin Oamenii Politici aleşi şi trimişi
în Parlament, dar mai ales Plătiţi din Banul public extrem de generos….!!! Nu am văzut,
incă, sesizări la forurile internaţionale pe teme extrem de grave precum: Brutalităţile
din10 August… Gravele încălcări ale Constituţiei din partea CCR… ilegalitatea
funcționării CCR, cu un judecator incompatibil..… ari lacune și erori legislative în
special în legea electorală, unde pot fi candidaţi orice infractor și/sau anchetat penal…
Sesizarea instanţelor Judecătorești privind DIZOLVAREA PSD ca PARTID conform
Legii Partidelor politice, nr 14/2003, republicată în 2015 și Constitutia Romaniei la Art.
40, ca și partid care contravine principiile Statului de drept și care prin acţiuni intreprinse
Subminează Autoritatea Statului și a Economiei naţionale…!!! Etc…etc

Există, acum metode şi tactici de luptă antisistem din ce în ce mai rafinate, mai sofisticate
şi mai diverse, însă trebuie să avem o opoziţie organizată şi un lider… Nu însă aşa cum
se acţionează acum… A te bate cu cineva nu însemna neapărat a folosi forţa fizică… A
„lupta” pe un sistem informatic… a compromite nişte licitaţii trucate cu statul, ale unor
interlopi afacerisiti…. A „Lupta” mediatic… A „lupta” subversiv… A lupta, a boicota şi
sabota un sistem o entitate…etc!!!! Şi în general a „lupta” mai înseamnă a combate, a te
împotrivi pentru a înlătura o situaţie ori un duşman… Ori, nimic din toate aceste încă nu
s-au întâmplat…!!!

Nu aţi făcut nimic din toate acestea şi multe altele se pot face, pentru că aveţi obligaţia
Morală şi Legală de a interveni decisiv, dar mai ales aveţi puterea totală s-o faceţi, fiind
apăraţi de toate legile din acest Stat….!!!

Stimaţi tovarăşi Parlamentari ai Opoziţiei… este prea puţin şi… poate prea târziu….!!!!

de Dan Viorel

35
Rolul şi importanţa lecției de educaţie fizică în ciclul liceal
Studiu de specialitate

Educaţia fizică reprezintă un vector indispensabil al educaţiei, care urmăreşte


dezvoltarea armonioasă şi normală a organismului, întărirea sănătăţii şi cultivarea
unor calităţi fizice necesare muncii, activităţilor sportive.
Specialiştii din domeniul educaţiei consideră că este fundamentală învăţarea şi
încurajajarea tinerilor pentru implicarea în activităţi de timp liber care să le
îmbunătăţească condiţia fizică. Doar aşa pot fi urmărite obiective care să ţintească
reducerea costurilor pentru asigurările de sănătate, scăderea mortalităţii şi creşterea
calităţii vieţii.
Plăcerea de a participa la activităţi fizice este un factor psihologic foarte
important ce poate influenţa atitudinea tineretului din zilele noastre. Pentru
dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea fizică, este esenţială, însoţită de
plăcere şi eficienţa sau încrederea elevului pe care o arată în abilităţile lui sportive.
Forma principală prin care se pot realiza obiectivele educaţiei fizice este lecţia
de educaţie fizică. Dintre formele de activitate din afara clasei amintim: exerciţiile
fizice, gimnastica, jocurile şi concursurile sportive, orientarea turistică, excursiile,
drumeţiile.
Educaţia fizică şi sportul îşi face cunoscută prezenţa la toate nivelurile de
ȋnvăţământ şi alături de celelalte discipline din Planul cadru are o contribuţie acerbă,
la instruirea şi educarea copiilor potrivit exigenţelelor societăţii actuale.
Formarea de cunoştinţe, deprinderi practice şi intelectuale, dar şi însuşirea de
valori morale sunt asigurate de Educaţia fizică şcolară, care îşi aduce aportul la
dezvoltarea capacităţii de integrare socială a elevului. Acesta prin participarea la
lecţia de educaţie fizică manifestă o conduită complexă, ce include deprinderile
motrice, condiţia fizică, cunoaşterea şi mai ales plăcerea pentru mişcare. Totodată
profesorul de Educaţie fizică trebuie să-şi manifeste necontenit preocuparea de a
asigura un climat şi un conţinut atractiv pentru lecţiile desfăşurate, astfel încât
disciplina respectivă să pună fundamentul educaţiei fizice neîntrerupte, ce presupune
un stil de viaţă sănătos, un mod de a gândi şi de a acţiona în beneficiul personal şi al
societăţii în care trăieşte.
Educaţia fizică a generaţiei actuale reprezintă unul din elementele
fundamentale ale sistemului educaţional din ţara noastră, contribuind la pregătirea
unor tineri sănătos şi capabil pentru integrarea în societatea modernă. Ea are şi ţelul
de a contribui la dezvoltarea şi formarea trăsăturilor şi componentelor personalităţii
avute în vedere şi de procesul de pregătire intelectuală şi sistemul general de
educaţie.

36
Pentru realizarea obiectivelor educaţiei fizice este folosit un sistem specific
de mijloace al cărui conţinut este determinat de particularităţile de vârstă ale elevului,
nivelul de pregătire şi condiţiile de lucru.
De cunoaşterea şi respectarea particularităţilor de vârstă ale elevului, de
alegerea unei tematici potrivite, de aplicarea celor mai potrivite mijloace, metode şi
procedee de lucru întreprinse de cadrul didactic depinde într-o foarte mare măsură
realizarea corectă a sarcinilor Educaţiei fizice în şcoală.
Principala condiţie pentru o predare corectă şi pentru o observare atentă a muncii
elevilor o reprezintă însuşirea conştientă a indicaţiilor tehnico-tactice a executării
corecte a conţinutului Educaţiei fizice.
Educaţia fizică şi sportul amplifică în mod creator o arie complexă de
interese, necesităţi şi motivaţii, educând ambiţia, curajul, atenţia distributivă,
hotărârea, perseverenţa, calmul, modestia, cinstea, voinţa şi caracterul. Calităţile
intelectuale, fizice şi morale sunt creionate cu maximul de eficienţă în activităţile
corporale.
În toate ţările civilizate educaţia plăteşte bir anticului şi actualului dicton
“Mens sana in corpore sano” – “o minte sănătoasă într-un corp sănătos”. Fiecare om
are dreptul la o educaţie închegată şi echilibrată care să îi ofere libertatea la
acumularea cunoştinţelor capabile să îl ajute în cunoaşterea şi înţelegerea benefică a
lumii în care trăieşte, să-şi dezvolte capacităţile şi gândirea independentă, dar şi la
practicarea mişcării şi a sportului.

de Ciurea Constantin Cătălin

37
Activităţile de timp liber

Din cauza fluxului continuu de modificări radicale economice şi tehnologice,


efortul fizic s-a diminuat, iar în acest sens timpul liber trebuie să fie exploatat pentru
a echilibra această absenţă de mişcare. Felul în care indivizii reuşesc să utilizeze
timpul liber defineşte, gradul lor de cultură şi civilizaţie. Configuraţia recreativă a
educaţiei fizice şi sportului primeşte dimensiuni şi responsabilităţi hotărâtoare.
Conducerea timpului liber devine un concept de bază care duce la progresul culturii şi
al societăţii aşadar şi al individului.
Activităţile de timp liber presupun în
principal recreere, apoi educaţie estetică şi mai
ales presupune sănătate. Activităţile fizice din
timpul liber al tinerilor au o pondere din ce în ce
mai mică, care se află undeva în a doua jumătate
a clasamentului sau chiar la limita inferioară,
după cum afirmă Moldovan E. 2007.
„Utilizarea timpului liber pune probleme delicate, în special pentru tânăra
generaţie, care trebuie orientată spre acele activităţi profitabile pe termen lung, în
detrimentul distracţiilor facile sau deseori periculoase” (Bota A., 2006, p. 15).
Din aceste puncte de vedere se doreşte obţinerea unor soluţii adecvate de
atragere a tinerilor spre practicarea activităţilor motrice în timpul liber, care pe lângă
efectele anatomo-fiziologice cunoscute, aduc un aport recreativ, de mobilizare şi de
creare a bunei dispoziţii, ce întregesc dezvoltarea tinerilor în ansamblu. Activităţile
extraşcolare, parte a educaţiei non-formale, pot constitui o prelungire a actului
educaţional, dar cu desfăşurare sub o altă înfăţişare.
Activităţile motrice de timp liber al elevilor, urmăresc dezvoltarea acestora din
punct de vedere fizic, psihic şi socio-afectiv, prin mijloace simple, prin asumarea
responsabilităţii în cadrul grupului restâns, iar apoi în cadrului grupului lărgit,
reprezentat de societate.
de Ciurea Constantin Cătălin
38
Voi sunteți primăvara noastră!

Să aibă puterea de-a vedea ghioceii de sub nea și nădejdea că împreună cu bărbații
de lângă ele, prin Credință și Faptă vor reclădi o Țară. În toate acțiunile întreprinse în
Covasna și Harghita sub egida "Români pentru Români pe Calea Neamului”,
vrednicile românce ne-au fost de un imens ajutor. Afirm cu toată tăria că fără
implicarea lor demersurile noastre nu și-ar fi atins scopul. Le sunt profund
recunoscător pentru acest lucru. Au mers prin arșiță sau pe geruri cumplite prin sate
uitate de lume cot la cot cu bărbații în acțiuni, au înfruntat pericole, ;i-au sacrificat
resurse din bugetele familiilor proprii pentru izbânda tuturor acțiunilor noastre. De
multe ori au avut o determinare mai mare decât cea a bărbaților. Tuturor femeilor
care poartă Neamul și Țara în Inima lor, le sărut mâna cu respect și dragoste
frățească!

Un gând special pentru iubita mea soție Adriana, care de fiecare dată m-a susținut,
care de multe ori m-a așteptat cu inima strânsă acasă. Știu că nu i-a fost și că nu-i este
ușor; și că nici nu-i va fi. Înțelegerea ei însă îmi este putere iar un simplu zâmbet mă
face să răstorn munții.

Doamne ajută, nu uitați, voi sunteți Primăvara noastră!

Mihai Tîrnoveanu
39
Anul XIII, Nr. 62(2), martie 2019

APARIŢIA
Revista (ziarul online de atitudine civică) “Magazin Critic” este editată
periodic la cererea cadrelor didactice şi se găseşte de vânzare la sediul
redacţiilor din Judeţul Gorj.
CONTACT
Motru: Str. Primăverii, Nr.3, Bl M4, Sc.1, Ap 16
Târgu Jiu: Ecaterina Teodoroiu, Nr. 4, Bl. 4, Sc. 2, Ap 16
Telefon: 0770529500 sau 0728353441.
http://www.magazincritic.ro/ .
E-mail: magazincritic@yahoo.com sau cdi7910@yahoo.com
COLABORARE

Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft


Word, Office XP, şi semnate pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei:
magazincritic@yahoo.com, până la data de 20 a fiecărei luni.

Tehnoredactarea se va face cu font Times New Roman, corp 10-12, pagină


format A5, folosindu-se diacritice. Responsabilitatea textelor publicate
aparţine în exclusivitate autorilor. O echipă redacţională va selecta articolele
în vederea publicării acestora. Atenţie la plagiat! (*Reguli minime de
tehnoredactare: Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei
puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va
pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei
paranteze.)
CONCEPŢIE GRAFICĂ / MACHETARE / DESIGN
Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu, www.acsemn.wordpress.com
EDITAREA
EURO EDUCATION FEDERATION
TIPARUL
a fost executat de Asociaţia Paradigme educaţionale, Gorj
Magazin critic (online) - ISSN 2360 – 3321
ISSN–L 1842 – 8541
Magazin critic (online) - ISSN 2360 – 3321
ISSN–L 1842 – 8541