Sunteți pe pagina 1din 4

PERIOADA: 13.01.2014 – 17.01.

2014
TEMA DE STUDIU: CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
PROIECTUL:
CONŢINUTURI: „Hai cu noi la derdeluş!”
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE COMPORTAMENT VIZATE:

DLC: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.


- întreabă şi răspunde la întrebări;
- se exprimă coerent pentru a se face înţeles;
- dobandeşte informaţii prin ascultarea cu atenţie a mesajului;
DŞ: Să comunice impresii, idei pe baza observărilor făcute;
- adresează întrebări în legătură cu aspectele studiate/observate;
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii
- respectă regulile de convieţuire socială manifestând un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur (copii, adulţi);
Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
- realizează corespondenţa de unu la unu pentru a arăta că o grupă are mai multe sau mai puţine elemente decât o alta;
DOS: Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
- respectă normele de convieţuire socială;
Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă);
- cunoaşte responsabilităţile în microgrupul din care face parte;
DEC: Să intoneze cântece pentru copii;
- cântă cu dezinvoltură cântece pentru copii, singuri, împreună cu sau acompaniaţi de educatoare;
Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
- se mişcă liber în concordanţă cu caracterul unor cântece pentru copii, al unei piese populare din zonă şi a unor fragmente din
muzică cultă sugestive pentru specificul de vârstă al copiilor;
Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
- aplică pe suprafete date sau libere culoare (cu pensula, creionul, burete,etc.);
DPM: Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
- respectă poziţia corectă a corpului şi a segmentelor acestuia pentru comenzile de mers şi alergare (obişnuit şi în diferite variante);
- execută exerciţii de mers, alergare şi săritură păstrând poziţia corectă;
- execută corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
- se joacă (utilizând corect mişcările şi regulile) jocuri de mişcare pentru copii sau jocuri sportive.
ACTIVITATE DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR

TEMA PROPUSĂ/ MIJLOC DE REALIZARE SEMNĂTURA


TURA I TURA II
„Copiii şi limbajele iubirii” -discuţii

ACTIVITATE METODICĂ

TURA I SEMNĂTURA TURA II SEMNĂTURA

 Întocmirea planificării  Întocmirea planificării


săptămânale; săptămânale
 Studiu individual Revista înv.  Pregătirea materialelor didactice;
Preşcolar nr. 1-2/2013;  Completarea fişelor de observare a
 Întocmirea fişelor de lucru; copiilor;
 Pregătirea materialelor didactice;  Studiu individual;
 Completarea catalogului grupei.  Aşezarea lucrărilor copiilor în
portofoliile personale.
PERIOADA: 13.01.2014 – 17.01.2014 SUBTEMA: „Hai cu noi la derdeluş!”
DATA/ SEMNĂ-
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I
ZIUA TURA
L
U Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală
N „Hai la joac-afară!” – activitate integrată 1. „Iarna pe strada mea!” –
I BIBLIOTECĂ: DŞ: „Pe derdeluş!” întâlnirea de dimineaţă
13.01.2014 1.„A sosit iarna!” – lectură
- lectură după imagini
după imagini DEC: „ Iarna a sosit în zori”-cântec,repetare 2. Opţional limba engleză
„Hai la joac-afară” -joc muzical, predare Toys –doll/ car/ teddy bear/ball.
M ARTĂ: Songs and games
A 2.„Urme de patine pe gheaţă”- DLC:„Darurile iernii”,de Irimie Străuţ
R desen - memorizare 3. „Strada nu e loc de joacă!” -
Ţ 3.„Omul de zăpadă”-modelaj educaţie rutieră
I
14.01.2014
CONSTRUCŢII: 4. “Unde s-a oprit fulgul?” -joc
M
I 4.„ Fulgul de nea”- mozaic de atenţie
5.„Patinoarul” DEC: ,,Omul de zăpadă”
E
- pictură
R 5. Jocuri de mişcare în aer liber
C JOC DE ROL:
U 6. „ De-a bucătarii” Activitate de consiliere şi
R
7.,, De doctorul” orientare „Prietenii se joacă
I
15.01.2014 împreună”
J JOC DE MASĂ: DŞ: „Ne jucăm cu oameni de zăpadă”
O 8.„Sortăm imagini cu jocurile - joc didactic
I copiilor iarna” DPM: Săritura în adâncime de pe aparat
16.01.2014
„Vrăbiuţele”- joc sportiv
V Ştiinţă:
I 9.„Ajută copilul să ajungă la DOS: ,,Cum ne comportăm pe derdeluş?”
N sanie!” – labirint - povestire pe baza unui şir de ilustraţii
E 10.„Cald- rece” – joc senzorial
R
I
17.01.2014
PERIOADA: 13.01.2014 – 17.01.2014 SUBTEMA: „Hai cu noi la derdeluş!”
DATA/ SEMNĂ-
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA II
ZIUA TURA

L Activităţi liber alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală


U „Hai la joac-afară!” – activitate integrată 1. „Sunt un copil politicos”
N BIBLIOTECĂ: DŞ: „Săniuţa cu surprize”- joc didactic (deprinderi de comportament
I 1.”Iarna pe uliţă ”de G.
13.01.2014
DEC: „Hai la joac-afară” -joc muzical, civilizat)
Coşbuc- lectură după repetare 2. „Dansul fulgilor de nea”-
M
imagini euritmie
A 2.„O întâmplare hazlie”- DLC:„Darurile iernii”,de Irimie Străuţ 3. „Ştiu să mănânc singur”
R discuţii libere - repetare (deprinderi de autoservire)
Ţ 4. „Mă descurc singur”
I ARTĂ: (deprinderi de autonomie)
14.01.2014 3.„Omul de zăpadă”- colaj 5. „Aşează-mă la locul
M DEC: ,,Omul de zăpadă” meu”(deprinderi de a face ordine
I CONSTRUCŢII: - pictură (finalizarea lucrărilor)
E
în grupă)
R
4.Construcţii din Lego la 6. „Săniuţa năzdrăvană”-
C alegere educaţie rutieră
U 7. „Spune la fel ca mine”- joc
R JOC DE MASĂ: pentru stimularea comunicării
I 5.„La săniuş” - puzzle 8. „Ce- ai auzit?”- joc senzorial
15.01.2014
9. „Aruncăm cu bulgări”- joc de
DŞ: „Dă- i fiecărui om de zăpadă un fular”
J mişcare
- fişă de lucru
O 10. „Ştiu să salut la plecare”
DPM: Săritura în adâncime de pe aparat
I (deprinderea de a saluta)
16.01.2014 “Micii sportivi” - joc sportiv
V Activitate de consiliere şi
I DOS: ,,Aşa da- aşa nu!” orientare „Prietenii se joacă
N - joc didactic
E împreună”
R
I
17.01.2014