Sunteți pe pagina 1din 2

i.

Executia bugetara:etape,repartizarea pe trimestre a executiei bugetare


Contracte de imprumut

ii. Sfera fondurilor publice


Contractele asimilate imprumutului

iii. Finantele publice in contextul crizei economice actuale


Ajutorul de stat-notiune

iv. Ordonatorii de credite bugetare: atributii, delegarea atributiilor si


responsabilitate
Beneficiarii garantiei locale

v. Obiectul si obiectivele controlului Curtii de Conturi


Raportarea si publicitatea datoriei publice locale

vi. Curtea de Conturi: rol, autonomie și entități controlate


Contactarea datoriei publice guvernamentale. Limitele asumarii
datoriei publice guvernamentale

vii. Bugetele publice: concept, natura juridică, temei legal


Plafoanele de îndatorare locala

viii. Clasificatie bugetara, legi anuale


Investitii publice: notiune, prioritizare

ix. Controlul financiar preventiv


x. Imprumuturi rambursabile de la UE

xi. Raportul venituri-cheltuieli


Partile raporturilor juridice născute în legătură cu datoria publica

xii. Controlul financiar intern


Scopul contractării datoriei publice locale

xiii. Controlul financiar - obiect si obiective


Creditorii imprumuturilor pentru investitii locale
xiv. Componenta europeana
Registrele si rapoartele datoriei publice guvernamentale

xv. Rolul Grupului Bancii Mondiale


Ajutorul de stat – notiune

xvi. Veniturile extrabugetare


Imprumuturile pentru acoperirea decalajului intre venituri si cheltuieli si
imprumuturile pentru destinatii speciale

xvii. Elaborarea bugetara


Relatia dintre veniturile extraordinare si datoria publica

xviii. Aprobarea si includerea in buget a cheltuielilor pentru finantarea


investitiilor publice
Datoria publica locala. Notiune si debitori

xix. Incasarea veniturilor bugetare. Rolul trezoreriei de stat in executia de


casa.
Titlurile datoriei publice locale garantate

xx. Categorii de venituri bugetare


Transferul de la bugetul de stat la bugetele locale

xxi. Evolutia finantelor publice


Categorii de ajutoare de stat

xxii. Veniturile ordinare


Conditii financiare de asumare a obligatiilor de natura datoriei publice
locale