Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIE

1. EMIL RUSU. Vinificația primară , Chișinău 2011, ISNB 978-9975-4248-4-4, 492 p.


2. EMIL RUSU . Oenologia moldavă : Realitatea și perspective , Inst. Naț. Pentru Viticultură și
Vinificație, Chișinău 2006, ISBN 978-9975-62-162-5, 267 p.
3. CONSTANTI SÎRGHI, ROBERTO ZIRONI ,Aspecte inovative ale enologiei moderne, Editura
„SIGMA”,Chișinău 1994, 260 p.
4. CONSANTIN TÂRDEA , GHEOGHI SÂRGHI, ANGELA ȚÂRDEA. Tratat de Vinficație,
Editura „ION IONESCU DE LA BRAD”, Iași 2000,728 p.
5. C.D SÎRGI , Cartea vinificatorului, Editura Uniunilor scriitorilor, Chișinău 1992,
ISBN 5-88568-043-4, 255 p.
6. GHEOGEHE COZUB , EMIL RUSU, Producerea vinurilor în Moldova, Editura „Litera”,
Chisinău, 1996, ISBN 9975-90400-9, 190 p.
7. I.D. CEBOTĂRESCU, C. NEAGU, LUMINIȚA BIBIRE, Utilaj tehnologic pentru vinificație,
Editura „TEHNICA ”, Chișinău, Editura Tehnică București, 1997, ISBN 9975-910-11-4 , 580 p.
8. MIHAIL CIOCODEICĂ, MANUALUL SISTEMULUI CALITĂȚII. Ghid pentru
implimentarea standartelor internationale ISO 9000, Editura TEHNICA ,Bucuresti 1996 , 230 p.
9. TODOS IRINA , Note de curs la diciplina MANAGEMENTUL CALITATII, Universitatea de
stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Cahul 2009,150 p.
10. TURCANU IULIU Teza de doctor în economie „Implimentarea sistemului de management al
calității- baza promovării exporturilor productiei vinicole”,anul 2007,166 p.
11. A. BALANUȚĂ, V. DRAGAN, L.PALAMARCIUC, A.SCLIFOS, Calculele produselor în
vinificație, U.T.M ,Chișinău 2013, 156 p.
12. A. BALANUȚĂ, G . MUSTEAȚĂ, S.CARPOV, L. GHERCIU, L.PALAMARCIUC,
Îndrumar metodic Proiectarea de an și de licență pentru specialitatea „Tehologia vinului și a
produselor obținute prin fermentare”, Chișinău U.T.M 2009, 68 p.
13. V. ARHIP, Indicații metodice pentru lucrări de laborator la Ampelografie, Chișinău U.T.M
2011, 85 p.
14. V. ARHIP, A.SCLIFOS, A. SCUTARU, Analiza structurii fizico-chimice a strgurilor la soiurile
pentru struguri de vin omologate în R. Moldova. Chișinău U.T.M 2012, 37 p.
15. Taran N. și alții. „ Reguli generale privind fabricarea producției vinicole”, Chișinău 2010, ISBN
988-9975-64-188-3, 440 p.

Proiect de an
Mod Coala № document. Semn. Data
Elaborat Davidescu C. Proiectarea secției de prelucrare a Litera Coala Coli
Сontrolat Taran N. strugurilor și producerea vinurilor
materie primă albe licoroase. U.T.M F.T.A
N. contr.
TVPF-151
Aprobat