Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului …………………………………….. Data…………………….

Evaluare

Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la 100

1. Completează:
 Numerele care se înmulţesc se numesc __________________________.
 Rezultatul împărțirii se numeşte _____________________________.
 Numărul care se împarte se numeste __________________________.
 Numărul la care se împarte se numeşte __________________________.

2. Află numărul necunoscut:


a x 7 = 35 5 x b = 15 45 : c = 5 d:4=8

……………….. ……………….. ………………. ………………

……………….. ……………….. ……………….. ……………….

………………... ……………….. ………………… ………………..

……………….. ………………… ………………… ………………..

3. Află:

a) câtul numerelor 6 şi 54; …………………………………………….

b) jumătatea numărului 14; ……………………………………………….

c) sfertul numărului 36; …………………………………………….

d) zecimea numărului 50; ……………………………………………….

e) numărul de 7 ori mai mic decât 49;…………………………………………

f) câtul numerelor 24 şi 6 mărit cu sfertul numărului 20 .


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Bunica a plantat 24 de lalele, de 3 ori mai puţine zambile şi cu 7 mai puţine narcise decât lalele. Câte
flori a plantat bunica?
Rezolvare:

1)…………………………………………………………………..
…………………………………………

2)……………………………………………………………………
……………………………………….

3)……………………………………………………………………
………………………………………..
5. Rezolvă:

 La sfertul numărului 20 adună produsul numerelor 6 și 8.


____________________________________________________________

 Din triplul numărului 9 scade jumătatea numărului 6.


__________________ ____________________ ____________________

 Cu cât este mai mare diferența numerelor 22 și 6 decât câtul numerelor 27 și 3..
____________________________________________________________