Sunteți pe pagina 1din 52

Nu ai idee cum să îți redactezi lucrarea de licență, de disertație sau orice alt proiect

școlar?
Profesorul coordonator nu te ajută prea mult? Alege-ne pe noi!
Garantăm cel mai bun raport calitate/preț de pe piață!
SITE; https://www.lucraredelicenta.com/
Garantăm redactarea unei lucrări având continut CALITATIV, ORIGINAL, si
realizat la TERMEN.

lucraredelicenta.com | licențe, disertații la comandă

PROPUNERI DE TEME PENTRU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE


LICENŢĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019

1. Premise epistemologice ale abordării teoriilor economice

2. Controverse despre măreţia şi decăderea doctrinei keynesiste

3. Marile principii ale ştiinţei economice

4. Despre fundamentele teoretice ale politicilor economice

5. Avantajele şi limitele utilizării în analiza economică a comportamentelor reprezentative

6. Opinii doctrinare despre calculul economic în socialism şi în capitalism

7. Despre miracole economice: teorii, realităţi, ideologii

8. Ştiinţa economică şi politica economică: complementare sau incompatibilitate

9. Doctrina ordinii spontane a pieţelor

10. Revirimentul şcolii istorice de gândire economică în perioada post-comunistă

11. Doctrinele intervenţioniste în secolul al XX-lea

12. Aspecte doctrinare ale teoriilor despre integrarea economică


13. Doctrina liberului schimb vs. doctrinele protecţioniste

14. Influenţe ale doctrinelor social-creştine asupra economiei în secolul al XIX-lea

15. Contribuţiile Lordului Acton la revigorarea doctrinei liberale

16. "Cearta pentru metodă" – un conflict de peste o 100 de ani în ştiinţa economică

17. Doctrina economiei naţionale în retrospectivă

1. Geneza şi evoluţia relaţiilor publice

2. Controverse în jurul conceptului de relaţii publice

3. Organizarea departamentului de Relaţii publice într-o agenţie de publicitate

4. Desfăşurarea procesului de Relaţii publice în cadrul firmei/instituţiei/ organizaţiei /…………..


5. Profilul specialistului în relaţii publice

6. Protecţia şi îmbunătăţirea imaginii firmei/organizaţiei/instituţiei……..

7. Contribuţia Relaţiilor publice la îmbunătăţirea raporturilor companiei ….. cu investitorii

8. Direcţii de îmbunătăţire a activităţii de Relaţii publice într-o asociaţie comercială

9. Aplicarea unui program de Relaţii publice în vederea recunoaşterii publice favorabile a


sindicatului…….

10. Activitatea de Relaţii publice într-o societate culturală sau profesională

11. Rolul specialiştilor de Relaţii publice într-o agenţie socială sau religioasă

12. Promovarea Relaţii publice într-o agenţie guvernamentală / partid politic

13. Relaţiile publice în managementul spectacolelor

14. Proiectarea unui departament de Relaţii publice în cadrul ASE

15. Activităţi specifice de lobby promovate pe lângă Parlamentul României

16. Organizarea şi conducerea unei firme de Relaţii publice

17. Gestionarea unei crize prin medierea specialiştilor în Relaţii publice

18. Raportul firmei de Relaţii publice cu mass-media

19. Utilizarea Relaţii publice în organizarea unui târg /expoziţii

20. Aspecte etice şi deontologice în activitatea de Relaţii publice


1. Campania de promovare a imaginii organizației

2. Studiul comparativ al serviciilor de internet banking pe piaţa din România

3. Canalele digitale de comunicare şi profitul organizaţiei

4. Strategii de branding şi rebranding 5. Reţelele sociale mijloace de comunicare în masă

6. Impactul economico-social al noilor tehnologii

7. Sistemul educațional, calitatea vieții și piața muncii

8. Dimensiuni și tendințe ale educației pe piața muncii

9. Influenţa mass-mediei în desfăşurarea campaniilor electorale

10. Comerţul electronic versus cel traditional

11. Comunicarea în oferta de produse bancare

12. Rolul relaţiilor publice în managementul crizelor

13. Comunicare şi informaţie în influenţarea opiniei publice

14. Stereotipurile în publicitate hazard sau manipulare conştienta

15. Relaţiile publice şi marketingul electoral

16. Rolul relaţiilor publice în managementul crizelor

17. Efectele consumului de media asupra consumatorilor

18. Campanii de relaţii publice la nivel organizaţional

19. Strategii şi tactici utilizate în campaniile de relaţii publice

20. Strategii comunicaţionale de promovare a imaginii unei companii/instituţie publică

21. Relaţiile publice în contextul proceselor de influenţă socială

1. PR-ul şi campaniile de comunicare socială în cadrul ONG-urilor. Studiu de caz:….

2. PR-ul corporativ: de la imagine la brand. Studiu de caz…

3. Analiza strategiilor de comunicare și promovare a unui organizații. Studiu de caz…

4. Efectul reclamelor asupra consumatorilor. Studiu de caz

5. Simbolistica publicitară şi importanța sa. Studiu de caz


6. Cercetarea imaginii si a reputatiei organizationale din perspectiva social-media. Studiu de
caz….

7. Responsabilitatea sociala corporativa : de la teorie la practica. Analiza campaniilor de CSR.

8. Comunicarea în instituţiile publice

9. Rolul relaţiilor publice în organizaţii. Studiu de caz

10. Criza de imagine, percepţie publică şi comunicare

11. Strategii de construire a imaginii unei organizaţii si impactul acestora asupra unei afaceri.
Studiu de caz..

12. Creativitatea în publicitate şi în PR. Analize comparative.

13. Analiza imaginii publicitare. Studii de caz

14. Reclama traditionala versus reclama online. Analiza comparativa.

15. Comunicarea corporativa si importanta sa pentru sustinerea unei afaceri. Studiu de caz….

1. Noua microeconomie

2. Noua macroeconomie

3. Contributia Scolii Austriece la dezvoltarea stiintei economice

4. Contributia doctrinei Keynesiste la dezvoltarea stiintei economice

5. Doctrina monetarista si impactul acesteia in planul politicii economice

6. Teorii contemporane cu privire la ciclurile de afaceri

7. Teorii privind comertul international

8. Tendinţe, curente şi şcoli de gândire economică în a doua jumatate a secolului XX

9. Contribuţia noii microeconomii la dezvoltarea ştiintei economice

10. Noua macroeconomie clasică

11. Noua macroeconomie keynesiană

12. Starea actuală a ştiintei economice: progres, stagnare, criza?

13. Noile forme de jurnalism – jurnalismul online. Studiu de caz

14. Textul jurnalistic şi genurile acestuia. Articolul de ştiri


15. Specializarea în jurnalism – jurnalismul economic

16. Statutul jurnalismului în România. Studiu de caz

1. Epistemologie economică – Analiza empirism-inductivismului în contextul comportamentelor


economice exuberante și potențialul de prevenire a efectelor adverse conexe

2. Epistemologie economică – Evoluția paradigmelor economice din antichitate până la gândirea


economică clasică a secolului al XIX-lea

3. Epistemologie economică – Evoluția paradigmelor economice de la gândirea economică


clasică a secolului al XIX-lea până la criza datoriilor suverane din anii 2000

4. Epistemologie economică – Scepticismul metodologic și originile pesimismului liberalismului


clasic

5. Epistemologie economică – Contextualismul metodologic și evoluția main stream-ului din


secolul XIX până în prezent

6. Doctrine economice – Spiritele animale și criza subprime din 2007

7. Doctrine economice – Informația asimetrică pe piața financiar bancară

8. Doctrine economice – Actualitatea teoriei eficienței X în activitatea economic

9. Doctrine economice – Actualitatea doctrinei mercantiliste

10. Doctrine economice – Principiul individualismului economic și comportamentul


consumatorului

1. Soluţii doctrinare moderne în combaterea crizelor economice

2. Teorii si doctrine privind cauzele crizelor economice

3. Rolul costurilor de tranzactionare in fundamentarea deciziilor economice

4. Influenta teoriei comportamentale asupra publicitatii

5. Rolul costului de cautare in reducerea asimetriei informationale

6. Teorii si doctrine privind ocuparea

7. Teorii si doctrine privind cresterea economica

8. Teorii privind asimetria informationala pe pietele financiare

9. Evolutia doctrine liberale in secolul XX 10. Liberalism vs interventionism in combaterea


crizelor economice
1. Drepturile de proprietate - între realitate şi doctrine

2. Impactul şi importanţa monetarismului

3. Rivalitatea cripto-monedelor în secolul XXI

4. Instituţionalismul - între nou şi vechi

5. Efecte economice ale corupţiei din antichitate până în present

6. Luxul - de la antici la economia de piaţă

7. Comportamentul consumatorului - între realitate şi doctrine

8. Teoria capitalului uman în contextul noii economii

9. Implicaţii ale învăţământului superior pe piaţa muncii

10. Educaţia economică - factor de creştere a competitivităţii

11. Etape în evoluţia conceptului de concurenţă. Teorii clasice şi moderne

12. Avantaj competitiv versus avantaj comparativ – între prezent şi trecut

13. Pieţe cu informaţie asimetrică în contextul globalizării

14. Limite ale libertăţii în economia de piaţă

15. Teoria keynesistă: victorie şi înfrângere

16. Abordări actuale ale economiei subterane 17. Capitalismul - trecut si viitor

18. Tendinţe actuale în gândirea economică

1. Limbajul publicităţii – un pas spre succesul în afaceri (mix de imagine, sunet şi culoare)

2. Negocierea în afaceri în contextul economiei globale

3. Impactul tehnicilor de comunicare media asupra organizațiilor

4. Publicity versus Advertising în contextul economic actual

5. Comunicare tradiţională versus Comunicare modernă

6. Percepţia materială a imaginii – sigle ale organizaţiilor

7. Comunicarea şi promovarea ofertelor de produse şi servicii financiar-bancare de către


organizaţii
8. Seducţia mesajelor în publicitatea corporativă

9. Comportamente si atitudini ale organizaţiilor pe piață - Un nou mod de comunicare

10. Efectele birocraţiei asupra economiei româneşti

11. Transparenţa instituţiilor economice în comunicare cu mediul extern

12. Doctrina liberală - studiu de caz

13. Monetarism vs keynesianism

14. Școala alegerilor publice (public choice) - studiu de caz

15. Impactul capitalului uman asupra dezvoltarii economice

1. Imaginea unei instituții publice/private

2. Comunicarea, sursă de perfecționare a managementului, într-o instituție publică/privată

3. Comunicarea şi leadershipul

4. Întreprinderea sustenabilă

5. Comunicarea organizațională pentru performanța sustenabilă

6. Model de comunicare integrată pentru sustenabilitatea unei instituții publice/private

7. Impactul Internetului şi al comerţului electronic

8. Comunicarea la nivel emoțional în sprijinul sustenabilității

9. Capitalul uman – factor cheie al comunicării manageriale într-o instituție

10. Interacțiunea între capitalul uman și dezvoltarea socială

11. Comunicarea mediatică poate influența opinia publică?

12. Comunicarea și cultura: două elemente importante într-o companie

13. Responsabilitatea socială corporativă duce către o strategie de relații publice?

14. Comunicarea și rolul ei în societatea bazată pe cunoaștere

15. Comunicarea și negocierea în afaceri

16. Comunicarea internă în firmă


17. Manipularea – factor cheie de succes într-o corporație

18. Imaginea, identitatea și marca în relații publice

1. Gestionarea crizei de imagine. Criza Apple şi Foxcon

2. Comunicarea internă - element central al corporativităţii

3. Comunicare şi publicitate online 4. Alegerile agentului economic

5. Impactul comunicării la nivel administrative

6. Imaginea – capital valoros al organizaţiei

7. Importanţa tipurilor de comunicare şi a tipurilor de comportamente în comunicare

8. Comunicarea în instituţii publice. Studiu de caz

9. Comunicarea ecologică – o nouă dimensiune economică

10. Metode şi tehnici de construire a imaginii organizaţiei

11. Responsabilitatea socială a organizaţiilor – element de relaţii publice

12. Construirea unui brand cu ajutorul PR-ului

13. Raportul departamentului de PR cu mass-media

14. Estomparea esenţei şi/sau conturarea aparenţei PR-ului în România

15. Managementul situaţiilor de criză în PR

16. Imagine şi identitate organizaţională

17. Cultură, imagine şi comportament organizaţional

18. Campania de PR versus advertising

1. Responsabilitatea jurnalistului în presa economică scrisă din România

2. Blogging versus jurnalism în transmiterea ştirilor de natură economică

3. Big data în jurnalismul economic

4. Educaţia – investiţie în capital uman

5. Investiţia în educaţie şi succesul pe piaţa muncii

6. Rolul internetului în reducerea asimetriei informaţiei


7. Capitalismul şi prosperitatea economică

8. Viziuni asupra rolului statului – socialism versus liberalism

9. Institutia proprietatii in viziunea scolii austriece

10. Rolul libertăţii economice în dezvoltarea unei societăţi

1. Strategii de internaționalizare a afacerilor – studiu de caz

2. Derularea operațiunilor de export direct – studiu de caz

3. Exportul indirect; rolul firmelor de comerț internațional – studiu de caz

4. Planul de afaceri la export – studiu de caz

5. Firma de comerț exterior: organizare și funcționare – studiu de caz

6. Promovarea exportului: tehnici și mijloace moderne – studiu de caz 7

. Tehnici de promovare și comunicare în afacerile internaționale – studiu de caz

8. Tehnici de prospectare a piețelor externe – studiu de caz

9. Participarea la târgurile internaționale: organizare și evaluare – studiu de caz

10. Stabilirea legăturilor de afaceri: corespondența comercială vs. contacte directe – studiu de
caz

11. Structura negocierii comerciale internaționale – studiu de caz

12. Dimensiuni interculturale în negocierile de afaceri – studiu de caz

13. Negocierea comercială internațională: pregătirea negocierii; inițierea tratativelor – studiu de


caz

14. Contractul de vânzare-cumpărare internațională – studiu de caz

15. Rolul condițiilor de livrare INCOTERMS 2010 in stabilirea prețului contractual – studiu de
caz

16. Condițiile de plată în contractele de export-import – studiu de caz

17. Pregătirea livrării la export (ambalarea și marcarea; documentele de livrare, facturarea la


export, decizia privind logistica) – studiu de caz

18. Expediția internațională (funcțiile expeditorului, formalități, documente și activități legate de


expediție) – studiu de caz
19. Transportul internațional (modalități de transport, condiții de transport, contractul de
transport, plata transportului) – studiu de caz

20. Asigurarea mărfurilor în traficul internațional, rol economic, condiții de asigurare, contractul
de asigurare – studiu de caz

21. Contractarea și derularea importului, formalități, documente de contractare, activități

22. Plățile în contractele comerciale internaționale (modalități, mijloace și instrumente de de


plată internaționale, formalități și documente de plată) – studiu de caz

23. Vămuirea mărfurilor și procedurile vamale – studiu de caz

1. Analiză asupra celor mai relevante evoluţii la nivelul diplomaţiei comerciale internaţionale

2. Diplomație și carieră diplomatică în condițiile unui climat de afaceri turbulent

3. Studiu cu privire la reprezentarea comercială în străinătate a intereselor economiei românești


4. Analiza noilor determinanţi ai comerţului internaţional (cu bunuri, cu servicii, cu drepturi de
proprietate intelectuală – la alegere) în condiţiile globalizării

5. Analiza evoluţiei fluxurilor comerciale internaţionale prin prisma uneia dintre teoriile bazate
pe firmă (teoria similarităţii între ţări; teoria ciclului de viaţă al produsului; teoria comerţului
strategic)

6. Analiză cu privire la valențele și vulnerabilitățile creșterii economice centrate pe exporturi

7. Evoluţia Sistemului Comercial Multilateral - factori, explicaţii, provocări cu care se confruntă


8. Redefinirea funcţiilor Sistemului Comercial Internaţional sub impactul forţelor globalizării.

9. Aspecte specifice ale sistemului OMC de soluţionare a diferendelor

10. Provocări ale Sistemului Comercial Internaţional pentru ţările în curs de dezvoltare

11. Analiza binomului comerţ – mediu în contextul negocierilor comerciale multilaterale

12. Aspecte specifice ale noului regionalism în condiţiile globalizării

13. Competiţia pentru pieţe între marile forţe comerciale (UE, SUA, Japonia, China)

14. Cooperare sau conflict – fațete complementare ale fenomenului comercial internaţional

15. Raporturile dintre Organizaţia Mondială a Comerţului şi actorii neguvernamentali

16. Trăsături generale, particularităţi şi perspective ale fenomenului de integrare economică în


diverse regiuni - Europa, regiunea Americilor, Asia, Africa
17. Aspecte specifice ale avantajelor competitive ale naţiunilor (pe exemplul unor categorii de
produse)

18. Comportament strategic în comerţul internaţional (pe exemplul unor cazuri de negocieri)

19. Evoluţia măsurilor de stimulare a exporturilor (analiză pe ţări sau grupuri de ţări)

20. Fundamentele polemicii dintre adepții “free trade” și cei ai “fair trade”

21. Analiza noilor determinanţi ai comerţului internaţional (cu bunuri, cu servicii, cu drepturi de
proprietate intelectuală – la alegere) în condiţiile globalizării

22. Analiza principalilor determinanţi ai specializării internaţionale (analiza factorială; evoluţii


sectoriale la alegere)

23. Liberalizarea schimburilor comerciale - factor al adâncirii interdependenţelor economice


dintre state

24. Aspecte specifice ale guvernării globale

5. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în conturarea poziţiilor de negociere ale diferitelor ţări


în cadrul OMC

26. Informaţia ca obiect al tranzacţiilor internaţionale invizibile. Specializarea internaţională.


Tehnici de comercializare

POLITICI COMERCIALE

1. Noii determinanţi ai politicii comerciale în condiţiile globalizării fluxurilor economice


internaţionale

2. Raportul comerţ liber-comerţ corect sub impactul provocărilor globalizării

3. Analiza fundamentelor explicative ale polemicii dintre adepții “free trade” și cei ai “fair trade”
4. Evoluția gândirii economice în problema liberului schimb și cea a protecționismului, pe
parcursul crizei financiare de la începutul secolului XXI

5. Aplicarea politicii comerciale în perioada crizei (analize comparative şi/sau istorice)

6. Analiza politicii comerciale a Uniunii Europene

7. Piaţa protecţionismului comercial. (cererea de protecţie, oferta de protecţie; principali actori în


ecuaţia protecţionismului commercial)

8. Evoluţii specifice ale protecţionismului comercial netarifar la nivel internaţional

9. Determinanţi ai măsurilor de retorsiune practicate pe plan internaţional


10. Aspecte specifice ale protecţionismului comercial din „zona gri” la confluenţa dintre armonie
şi divergenţă

11. Evoluţia măsurilor de stimulare a exporturilor (analiză pe ţări sau grupuri de ţări)

12. Trăsături generale, particularităţi şi perspective ale mecanismului politic al politicii


comerciale (în ţări sau grupări importante: UE, SUA, Japonia, Canada etc)

ECONOMIA INTEGRĂRII EUROPENE

1. Analiza procesului de integrare economică europeană; determinanţi politici şi economici

2. Determinanţi macro şi microeconomici ai procesului de integrare europeană

3. Convergenţă şi divergenţă în procesul de integrare europeană

4. Uniunea Europeană după BREXIT

5. De la UE 28 la UE 27. Implicații ale retragerii Marii Britanii din UE

6. Politica de extindere a UE în actualul context european

7. Costuri şi beneficii ale procesului de extindere a Uniunii Europene

8. Realizarea Pieţei Unice Interne - etapă importantă a dinamicii procesului de integrare


europeană

9. Piața Unică Internă – oportunități pentru mediul de afaceri. Studiu de caz

10. Implicații ale liberalizării circulației serviciilor la nivelul UE

11. Libera circulație a persoanelor la nivelul UE

12. Spațiul Economic European – perspective

13. Integrarea monetară la nivelul UE

14. Zona Euro între convergenţă şi asimetrie

15. Avantaje şi limite ale adoptării monedei unice euro

16. Şansele Euro de a deveni o monedă globală

17. Aderarea României la zona Euro


18. Gestionarea crizei economice și financiare în zona euro

19. România, la 10 ani de la aderarea la UE 20. Determinanţii redefinirii arhitecturii


instituţionale a Uniunii Europene

POLITICI SECTORIALE ALE UNIUNII EUROPENE

1. Politica UE în domeniul concurenței – provocări în actualul context european

2. Aranjamentele de integrare orizontală (cartelurile). Studiu de caz…

3. Reglementări privind practicile comerciale restrictive. Studiu de caz…

4. Abuzul de poziţie dominantă. Studiu de caz ...

5. Ajutoarele de stat la nivelul UE în contextul crizei economice și financiare

6. Achiziții și fuziuni în contextul aplicării politicii în domeniul concurenței. Studiu de caz...

7. Liberalizarea sectoarelor de stat în contextul politicii UE în domeniul concurenței. Studiu de


caz….

8. Politica în domeniul concurenței în România. Studii de caz

9. Analiza comparativă a politicii UE în domeniul concurenței cu o altă jurisdicție (SUA, China,


Rusia)

10. Bugetul UE. Cadrul financiar multianual – 2014-2020

11. Dezvoltarea regională în UE în contextul politicii de coeziune economică, socială și


teritorială. Studii de caz

12. Strategia Europa 2020 – spre succes sau un nou eșec

13. Dezvoltare durabilă la nivelul UE în contextul Strategiei Europa 2020

14. Politica UE în domeniul energiei – provocări

15. Politica Agricolă Comunitară pe coordonatele noilor provocări globale


16. Strategia de dezvoltarea a spațiului rural în România in contextul integrării europene şi a
politicii de dezvoltare rurală

17. Sectorul agricol din UE/România în contextul PAC

18. Politica Uniunii Europene în domeniul mediului ambiant

19. Acordul de liber schimb UE – Canada. Implicații și provocări

20. Acordul de liber schimb UE – SUA (TTIP)

21. Competitivitatea industrială în UE. Studii de caz

22. IMM în economia europeană

BAZELE MARKETINGULUI POLITICI ŞI STRATEGII DE MARKETING

1. Strategia de marketing a S.C. ...

2. Campania de marketing online la S.C. ...

3. Elaborarea strategiei de promovare a S.C. ...

4. Coordonatele mix-ului de marketing în cadrul firmei / organizației sociale / partidului ...

5. Strategia de piață a S.C. ...

6. Program de marketing privind lansarea pe piața din ... a produsului ...

7. Analiza mediului de marketing al S.C. ...

8. Program de marketing privind organizarea campaniei publicitare ... pentru produsul ...
comercializat de S.C. ...

9. Strategii de marketing privind pătrunderea firmei ... pe piața românească de ...

10. Particularitățile politicii de produs la S.C. ...

11. Elaborarea politicii de preț la S.C. ...

12. Elaborarea strategiei de distribuție la S.C. ...

13. Politica de promovare la S.C. ...


14. Organizarea și desfășurarea unei campanii de promovare pentru produsul/ serviciul ... pe
piața ...

15. Elaborarea politicii de marketing la S.C. ...

16. Analiza portofoliului de produse și mărci al firmei …

17. Rolul prețului în realizarea obiectivelor strategice ale S.C. ...

18. Analiza politicii de marketing a S.C. ...

19. Elaborarea planului de marketing al S.C. ...

20. Elaborarea mixului de comunicare online la S.C. ...

21. Strategia de marketing digital a S.C. ...

22. Studiul imaginii produsului/serviciului/mărcii/întreprinderii/ ...

23. Studiu privind piața produselor/ serviciilor ... din România

24. Program de marketing privind lansarea produsului... în mediul online la S.C. ...

MICROECONOMIE ŞI MACROECONOMIE

1. Mecanisme de creştere a productivităţii la nivel de firmă.

2. Modalităţi de reducere a costurilor în economia de piaţă.

3. Rolul costului de producţie în creşterea eficienţei societăţilor comerciale.

4. Factori de influenţă în formarea şi evoluţia profitului la S.C. ....

5. Mecanisme şi politici de creştere a rentabilităţii agenţilor economici.

6. Etapele constituirii economiei de piaţă în România.

7. Efecte economice ale formării şi funcţionării monopolurilor.

8. Rolul băncilor centrale în economia de piaţă contemporană.

9. Rolul creditului in economie. Studiu de caz: ... 1

0. Evolutia pieţei de capital în economia de piaţă din România.


11. Analiza evoluţiei pieţei capitalului în România în perioada ....

12. Mutaţii contemporane în cadrul pieţei muncii.

13. Analiza evoluţiei salariului real în România. Cauze şi efecte.

14. Analiza factorilor care influenţează mărimea şi dinamica investiţiilor în economia


contemporană.

15. Analiza veniturilor si consumului în economia romaneasca in perioada 2000-2018.

16. Rolul investiţiilor străine directe în dezvoltarea economică şi socială.

17. Indicatorii macroeconomici şi perspective la nivel de economie naţională.

18. Fenomenul inflaţionist în România in perioada….

19. Inflaţia – cauze şi efecte – studiu de caz.

20. Evoluţii şi tendinţe în evoluţia inflaţiei la nivel european.

21. Relaţia transfer tehnologic – şomaj în economia cunoaşterii.

22. Impactul globalizării economice asupra şomajului şi ocupării forţei de muncă.

23. Mecanisme şi politici de reducere a şomajului în economia globală.

24. Evoluţii şi tendinţe în evoluţia şomajului la nivel european.

25. Crizele economice şi globalizarea.

26. Analiza efectelor crizei economice.Studiu de caz: Grecia.

27. Criza economica si efectele ei asupra pietei muncii. Studiu de caz

28. Concurenta de oligopol in Romania; studiu de caz....

29. Analiza pietei auto din Romania.

30. Dezvoltarea durabilă – element central al strategiilor economice actuale.

31. Teorii şi modele de creştere economică.

32. Rolul firmelor mici si mijlocii in economia Romaniei.

33. Politici si instrumente macroeconomice in economiile moderne.

34. Importanta sectorului serviciilor in economia romaneasca.


35. Firma si mediul concurential actual. Studiu de caz

36. Banca nationala si politica monetara.

37. Ciclicitatea activitatii economice. Studiu de caz: criza economica 2008.

38. Politici de protectie sociala in Romania.

39. Analiza investitiilor in Romania in perioada 2007-2017.

40. Piata asigurarilor in Romania.

ECONOMIE MONDIALĂ

1. Caracterul dinamic al economiei mondiale: implicatii ale treceri la economia digitala.

2. Mutatii in raporturile de forte din economia mondiala dupa criza declansata in 2008.

3. Factori de influenta in redefinirea ordinii economice mondiale in perioada 2008 - 2018.

4. Economia mondiala la inceputul secolului XXI : necesitatea trecerii la dezvoltarea durabila si


sustenabila

5. Locul si rolul fluxurilor de investitii straine directe in economia mondiala.

6. Rolul institutiilor din sistemul ONU in dezvoltarea economica mondiala.

7. Pozitia tarilor dezvoltate in economia mondiala dupa 2000. Politici si factori de influenta ai
dezvoltarii acestora.

8. Pozitia tarilor in dezvoltare in economia mondiala dupa 2000. Problema decalajelor si cautarea
dezvoltarii durabile.

9. Locul Romaniei intr-o economie mondiala in schimbare.

10. Locul si rolul actual al societatilor transnationale in economia mondiala.

11. Evolutia procesului de integrare europeana de la Vest la Est.

12. Aspecte actuale ale comertului mondial.Tendinte si factori de influenta.

13. Implicatiile celei de-a patra revolutii industriale asupra economiei mondiale.

14. Reglementari multilaterale si plurilaterale in domeniul comertului mondial.


15. Caracteristici actuale ale relatiilor valutar-financiare internationale.

16. Impactul trecerii la moneda unica asupra relatiilor economice internationale ale Uniuni
Europene.

17. Avantaje si costuri la un deceniu de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

18. Echilibrul ecologic si dezvoltarea economica.

19. Rolul institutiilor financiare internationale in dezvoltarea economica.

INVESTIŢII INTERNAŢIONALE

1. Investiţiile străine directe în sistemul economiei mondiale.

2. Investiţiile străine directe – formă de manifestare a globalizării.

3. Societăţile transnaţionale ca promotori ai investiţiilor străine directe.

4. Triada investiţii străine directe – societăţi transnaţionale – globalizare.

5. Modificări în orientarea geografică a fluxurilor mondiale de investiţii străine directe in


perioada 2008 - 2018.

6. Investiţiile străine directe şi fenomenul fuziunilor şi achiziţiilor internaţionale.

7. Tendinţe în reglementările internaţionale privind investiţiile străine directe.

8. Factori determinanţi ai motivaţiei decizionale în domeniul investiţiilor străine directe.

9. Mutaţii în evoluţia strategiilor de transnaţionalizare.

10. Politici de atragere a investiţiilor străine directe în ţările dezvoltate / Uniunea Europeană / ţări
în tranziţie / ţări în dezvoltare / România.

11. Politici de maximizare a efectelor investiţiilor străine directe în ţările receptoare.

12. Politici de promovare a expansiunii capitalului din partea ţărilor sursă.

13. Caracteristici ale investiţiilor străine directe in Europa Centrala şi de Est.

14. Utilizarea stimulentelor în atragerea investiţiilor străine directe.

15. Acordarea de stimulente pentru investiţii în contextul reglementărilor Uniunii Europene


privind ajutorul de stat.

16. Rolul şi funcţiile agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în orientarea fluxurilor


mondiale de capital mobil.
17. Funcţionarea agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în ţara X.

18. Participarea investitorilor străini la procesele de privatizare din tara X. 1

9. Particularităţi ale intrărilor de investiţii străine directe în România.

20. Evoluţia cadrului instituţional şi juridic privind investiţiile străine directe în România.

21. Perspective ale intrărilor de investiţii străine directe în România in perioada 2015 – 2020.

TEHNICA PLĂŢILOR ŞI FINANŢĂRILOR INTERNAŢIONALE

1. Măsurarea şi gestionarea riscului valutar

2. Finantarea afacerilor prin intermediul bursei de valori

3. Cardurile de plată şi posibilităţi de extindere a utilizării lor

4. Modalităţi de decontare a tranzacţiilor pe piaţa internaţională

5. Instrumente moderne de plată folosite în relaţiile internaţionale

6. Tranzacţii pe piaţa valutară şi posibilităţi de creştere a eficientei acestora

7. Evoluţia cursului de schimb al leului şi impactul asupra agenţilor economici

8. Funcţionarea pieţei valutare în România şi posibilităţi de diversificare a tranzacţiilor cu valute


9. Utilizarea cambiei în România

10. Riscurile în procesul creditării

11. Performanţe bancare şi căi de creştere

12. Studiu privind perfecţionarea politicii monetare şi de credit a Băncii Naţionale a României
13. Gestiunea eficientă a operaţiunilor active

14. Principalele modalităţi şi instrumente de efectuare a viramentelor

15. Modele de gestionare a lichidităţilor bancare

16. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora

17. Inflaţia şi politici antiinflaţioniste

18. Sistemul bancar şi rolul său în viaţa economică şi social

19. Rolul băncilor comerciale în desfăşurarea relaţiilor de credit

20. Riscurile bancare şi gestionarea lor


21. Căi de accelerare a derulării plăţilor fară numerar

22. Managementul performanţelor bancare

23. Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată

24. Modele de gestiune globală a activelor si pasivelor

25. Rating-ul: modalitate de evaluare a riscurilor bancare

26. Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare

27. Managementul riscurilor în activitatea băncilor de import-export

28. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici

29. Politica monetară a Băncii Naţionale a României şi rolul acesteia în stabilizarea


macroeconomică

30. Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii sistemului bancar din
România

31. Accesul României la resursele instituţiiilor financiar-monetare şi bancare internaţionale

32. Performantele băncilor comerciale din România

33. Sisteme de promovare a exporturilor prin instituţiilor de credit specializate

34. Pieţele valutare şi rolul lor în derularea tranzacţiilor economice internaţionale

35. Acoperirea riscurilor prin tranzacţii valutare la termen

36. Studiu privind politica valutară a BNR în perioada de tranziţie la economia de piaţă

7. BERD şi rolul său în tranziţia spre economia de piaţă

38. Banca Europeană de Investiţii şi rolul său în restructurarea economică europeană

39. FMI şi rolul său în stabilizarea monetară a ţărilor membre.

40. Managementul riscului ratei dobânzii. Cazul băncii...

41. Managementul riscului de lichiditate. Cazul băncii...

42. Modalităţi de plată utilizate în tranzacţiile comerciale internaţionale

43. Instrumente de plată utilizate în tranzacţiile comerciale internaţionale

44. Riscurile bancare şi modalităţi de gestionare


45. Managementul operaţiunilor active şi pasive

46. Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt

47. Finanatarea şi creditarea internaţională în comerţul exterior

48. Modalităţi de plată. Contribuţia lor la reducerea riscului valutar

49. Finanţarea şi creditarea internaţională a investiţiilor directe

50. Metode de previzionare a cursului valutar

51. Contribuţia cursului valutar la realizarea echilibrului economic la nivel micro şi


macroeonomic

52. Prognoza cursului valutar. Gestionarea activă a portofoliilor bancare

53. Piaţa creditului ......... în România

54. Gestionarea eficientă a operaţiunilor bancare

55. Perfecţionarea sistemului naţional de plăţi şi compensări

56. Sisteme de plăţi pentru populaţie (retail banking)

57. Sisteme de plăţi pentru companii (corporate banking)

58. Sisteme de compensări 59. Sistemul plăţilor electronice prin carduri

60. Plăti comerciale internaţionale

61. Rolul bancii central in coordonarea si supravegherea sistemului national de plati

PIEȚE DE CAPITAL

1. Perspective ale unificării pieţelor de capital europene

2. Fuziuni şi alianţe strategice la nivelul burselor internaţionale

3. Rolul pieţelor de capital în asigurarea capitalului pentru companiile tinere

4. Finanţarea companiilor prin emisiunea de acţiuni

5. Finanţarea companiilor prin emisiunea de obligaţiuni

6. Finanţarea autorităţilor locale prin intermediul imprumuturilor obligatare

7. Rolul pieţelor la termen în acoperirea riscurilor


8. Arbitrajul şi speculaţia pe pieţele financiare internaţionale

9. Rolul băncilor de investiţii pe pieţele internaţionale de capital

10. Cauze şi efecte ale crizelor financiare

11. Imporţanta fondurilor deschise de investiţii pe pieţele financiare

12. Rolul fondurilor închise de investiţii în dezvoltarea pieţelor de capital emergente

13. Apariţia şi importanţa indicilor bursieri

14. Importanţa analizei tehnice pentru investitori

15. Rolul analizei fundamentale în adoptarea deciziei investiţionale

BAZELE MANAGEMENTULUI

1. Particularităţi şi sferă de cuprindere ale organizării structurale şi procesuale la nivel


organizaţional în economia cunoaşterii. Studiu de caz

2. Analiza şi raţionalizarea sistemului de management al organizaţiei. Studiu de caz

3. Analiza influenţei stilului de management asupra performanţelor economico-financiare ale


organizaţiei. Studiu de caz

4. Rolul leaderului în procesul de management. Studiu de caz

5. Impactul culturii organizaţionale şi manageriale asupra competitivităţii organizaţiei. Studiu de


caz

6. Analiza sistemului motivaţional în cadrul societăţii comerciale

7. Diagnosticarea viabilităţii economico-financiare şi manageriale. Studiu de caz

8. Fundamentarea strategiei de dezvoltare. Studiu de caz

9. Strategia de creştere a competitivităţii. Studiu de caz

10. Reengineering-ul managerial. Studiu de caz.

11. Analiza activităţii manageriale în domeniul producţiei la S.C. … şi formularea unor


propuneri de îmbunătăţire a acesteia

12. Eficienţa economică a organizării producţiei în flux la S.C. …

13. Căi de reducere a duratei ciclului de producţie la S.C. …

14. Managementul activităţilor auxiliare la S.C. …


15. managementul activităţilor de servire la S.C. …

16. Asimilarea în fabricaţie a noilor produse la S.C. …

17. Perfecţionarea organizării producţiei prin restructurare şi modernizare la S.C. …

18. Căi de creştere a calităţii produselor S.C. …

19. Căi de reducere a costurilor de producţie la S.C. …

20. Analiza activităţii manageriale în domeniul aprovizionării la S.C. … şi formularea unor


propuneri de îmbunătăţire a acesteia

21. Efectele economice ale recuperarii si valorificarii materialelor refolosibile la S.C. ...

22. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul gestiunii stocurilor la S.C. ...

23. Utilizarea planului de aprovizionare ca instrument managerial la S.C. ...

24. Evaluarea şi selecţia furnizorilor la S.C. ...

25. Metode de urmarire si control al dinamicii stocurilor la S.C. ...

26. Elaborarea strategiei în aprovizionarea materială la S.C. ....

27. Căi de îmbunătăţire a managementului resurselor umane la S.C. …

28. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul recrutării resurselor umane la S.C…

29. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul selecţiei resurselor umane la S.C…

30. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul asigurării cu resurse umane a S.C…

31. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul analizei posturilor la S.C…

32. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul utilizării resurselor umane la S.C…

33. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul formării resurselor umane la S.C…

34. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul evaluării performanţelor resurselor umane


la S.C…

35. Îmbunătăţirea activităţii manageriale în domeniul promovării resurselor umane la S.C…

36. Îmbunătăţirea motivării resurselor umane la S.C. ….

37. Îmbunătăţirea comunicării ca fundament al coordonării şi antrenării resurselor umane la S.C.38. Analiza metodelor de recrutare, selecţie, formare şi promovare a resurselor umane la
S.C. … şi formularea unor propuneri de îmbunătăţire a acestora

39. Managementul previzional al resurselor umane la S.C. …

40. Managementul recompenselor la S.C. …

FINANŢELE FIRMEI

1. Analiza eficienţei utilizării capitalului inteprinderii

2. Model aplicat de evaluare patrimoniala

3. Analiza echilibrului economico-financiar al intreprinderii

4. Dimensionarea şi analiza activelor circulante

5. Sistemul de rate utilizate în analiza microeconomica

6. Metoda scorurilor în diagnosticul global al intrepriderii

7. Analiza corelată a riscului de exploatare şi financiar

8. Model aplicat de evaluare a intreprinderii prin metodă de randament

9. Modalităţi de diagnosticare şi evaluare a factorilor de risc a intrepinderii

10. Analiza pragului de rentabilitate şi a intervalului de siguranţă

11. Model aplicat de evaluare a activelor necorporale la o societate comercială

12. Analiza dinamicii, structurii şi eficientei utilizării capitalurilor proprii ale intreprinderii

13. Diagnostic şi strategii în consolidarea poziţiei concurenţiale a firmei

14. Diagnosticul global al intreprinderii în dificultate

15. Fluxul de numerar-instrument de analiză şi determinare a valorii intreprinderii

16. Utilizarea analizei economico-financiare în predicţia falimentului intreprinderii

17. Utilizarea analizei economico-financiare în restructurarea intreprinderii

18. Utilizarea analizei economoco-financiare în decizia de creditare

19. Costul capitalului. Aplicabilitate în evaluarea intreprinderii

20. Rata de actulizare şi rata de capitalizare în evaluarea intreprinderii


FINANȚE PUBLICE

1. Studiu privind cheltuielile social-culturale în România în perioada........

2. Învăţământul-factor important al dezvoltării umane. Finanţarea învăţământului în România

3. Studiu asupra sistemului fiscal din România în perioada..........................

4. Impozitele directe şi rolul acestoa în dezvoltarea economică şi socială a României

5. Evoluţia sistemului veniturilor şi cheltuielilor publice locale în România în perioada.........

6. Rolul politicii fiscale în relansarea economiei în perioadele de criză economică

7. Impactul evaziunii fiscale asupra economiei româneşti şi combaterea acesteia prin intermediul
politicii fiscale

8. Imprumuturile de stat-sursă de finanţare a dezechilibrelor şi factor de exacerbare a acestora

9. Studiu asupra nivelului şi structurii cheltuielilor pentru asigurări şi protecţie socială în


România în perioada....

10. Evaziunea fiscală: premise, consecinţe şi posibilităţi de contracarare

11. Asigurările sociale şi perfecţionarea sistemului de pensii în România

12. Deficitul bugetar şi posibilităţile de finanţare a acestuia

13. Studiu privind datoria publică în România în perioada.....

14. Studiu asupra dinamicii şi structurii cheltuielilor la nivelul administraţiei publice locale (pe
exemplul municipiului....., oraşului.....)

15. Analiza veniturilor bugetului de stat al României în perioada............

EFICIENŢA INVESTIŢIILOR

1. Evaluarea riscului proiectelor de investiţii.

2. Fundamentarea deciziei pentru realizarea unui proiect de investiţii.

3. Evaluarea eficienţei unui proiect pentru realizarea unui obiectiv de investiţii.

4. Evaluarea efectelor imobilizării capitalului şi alegerea variantei optime de eşalonare a


tranşelor de investiţii.
5. Fundamentarea deciziei de investiţii privind dezvoltarea capacităţii de producţie la o societate
comercială.

6. Fundamentarea deciziei de investiţii privind retehnologizarea unei societăţi comerciale.

7. Investiţiile de capital - suportul material al retehnologizării şi creşterii eficienţei economice a


agenţilor economici.

8. Planul de afaceri pentru obţinerea unui credit bancar la S.C. …

9. Elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea activităţii S.C. …

10. Fundamentarea deciziei de investiţii la S.C. …

11. Modalităţi de creştere a eficienţei economice la S.C. ….

12. Incertitudine şi risc în evaluarea proiectelor de investiţii.

13. Evaluarea riscului în procesul de fundamentare a deciziilor de investiţii.

14. Analiza de senzitivitate, incertitudine şi risc în evaluarea proiectelor de investiţii.

15. Elaborarea studiului de fezabilitate la S.C. ....

BAZELE CONTABILITĂŢII

1.Principiile contabile general acceptate – fundamentul construcţiei informaţiei contabile la


nivelul unei entităţi patrimoniale

2. Sistemul contabil din România şi armonizarea acestuia la nivel european şi internaţional

3. Europenizarea şi internaţionalizarea contabilităţii româneşti

4. Teoria şi practica situaţiilor financiare: analiza comparativă a modelelor subordonate


Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi principiilor contabile americane general
acceptate

5. Particularităţi ale sistemului contabil din Statele Unite ale Americii

6. Probleme financiar – contabile privind evaluarea şi reevaluarea elementelor patrimonial

7. Studiu privind evidenţa, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind capitalurile proprii la o


societate comercială

8. Paralelă privind contabilitatea rezervelor şi a provizioanelor, la nivelul unei societăţi


comerciale
9. Contabilitatea financiară şi de gestiune a producţiei şi construcţiei proprii de imobilizări
corporale şi necorporal

10. Organizarea şi conducerea contabilităţii activelor imobilizate la o societate comercială

11. Evidenţa imobilizărilor necorporale / mijloacelor fixe, calculul şi contabilizarea amortizării


aferente acestora, la o societate comercială

12. Paralelă privind aplicarea metodelor de amortizare la o societate comercială

13. Sisteme ( metode) de calcul şi contabilizare a deprecierii activelor imobilizate la o


societate comercială

14. Sistemul informaţional privind contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale la o


societate comercială

15. Instrumentarea contabilă a activelor circulante materiale la o societate comercială

16. Aspecte specifice privind contabilitatea distribuţiei de mărfuri la o societate comercială

17. Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile, la un agent economic

18. Organizarea contabilităţii stocurilor de materii prime şi materiale: inventarul permanent şi


inventarul intermitent

19. Evidenţa, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind producţia obţinută la o societate


comercială

20. Contabilitatea organizării şi desfacerii de mărfuri la o societate comercială

21. Evidenţa, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind mărfurile şi ambalajele, la o


societate comercială

22. Contabilitatea, analiza şi controlul operaţiilor cu stocurile de mărfuri în comerţul cu ridicata


(en gros) şi / sau comerţul cu amănuntul (en detail), la o societate comercială

23. Contabilitatea şi gestiunea datoriilor şi creanţelor la o societate comercială

24. Contabilitatea şi analiza datoriilor în relaţiile cu terţii la nivelul unui agent economic

25. Evidenţa, contabilizarea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale, la o societate


comercială

26. Calculul, contabilizarea şi controlul opraţiilor privind drepturile băneşti ale salariaţilor, la o
societate comercială
27. Sistemul informaţional referitor la calculul şi contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind
personalul şi asigurările sociale

28. Evidenţa, calculul, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind taxa pe valoarea adăugată, la
o societate comercială

29. Reglementarea, calculul şi contabilizarea unor impozite şi taxe datorate bugetului de stat, pe
exemplul unei societăţi comerciale

30. Reglementarea, evidenţa şi contabilizarea operaţiilor de comerţ exterior, pe exemplul unei


societăţi de comerţ extrerior

31. Contabilitatea, analiza şi gestiunea trezoreriei, la o societate comercială

32. Contabilitatea operaţiunilor băneşti în numerar şi prin conturi la bănci la o societate


comercială

33. Contabilitatea şi gestiunea titlurilor de valoare la o societate comerciala

34. Contabilitatea şi gestiunea devizelor (valutei) şi a operaţiunilor cu devize, la o societate


comercială

35. Sistemul informaţional privind contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor la o societate


comercială

36. Evidenţa, calculul şi contabilizarea cheltuielilor, veniturilor şi reflectarea acestora în


rezultatul unei societăţi comerciale

37. Relaţia contabilitate-fiscalitate privind rezultatul la o societate comercială

38. Organizarea contabilităţii operaţiilor de import-export (comerţ – exterior) la societăţile de


comerţ exterior

39. Situaţiile financiare – instrument de bază în gestionarea patrimoniului unei societăţi


comerciale

40. Studiu privind elaborarea ,analiza şi certificarea situaţiilor financiare, la o societate


comercială

41. Studiu privind analiza situaţiilor financiare şi utilizarea informaţiilor bilanţiere în reflectarea
situaţiei economico-financiare a patrimoniului unei societăţi comerciale

42. Analiza rezultatului economico-financiar pe baza indicatorilor din situaţiile financiare anuale
43. Analiza rentabilităţii prin utilizarea indicatorilor din situaţiile financiare anuale

44. Analiza stării de echilibru financiar pe baza informaţiilor din situaţiile financiare
45. Analiza poziţiei financiare a entităţii patrimoniale pe baza indicatorilor din situaţiile
financiare

46. Diagnosticarea financiar-contabilă a societăţilor în procesul privatizării sau redresării,


pe baza informaţiilor din situaţiile financiare

47. Construirea şi analiza Contului de profit şi pierdere cu ajutorul soldurilor intermediare de


gestiune

48. Modele privind Contul de profit şi pierdere – conţinut, procedee de elaborare, analiza şi
valorificarea indicatorilor

49. Studiu privind contabilizarea operaţiilor de lichidare a unei societăţi comerciale.

50. Metode şi tehnici contabile privind consolidarea conturilor

51. Consolidarea conturilor anuale în acţiunea de informare, analiză, control şi decizie la


societăţile de grup

52. Model practic de consolidare a conturilor la nivelul unui grup de societăţi

53. Studiu privind relaţia contabilitate – fiscalitate, pe exemplul unei societăţi comerciale

54. Regăsirea normelor contabile europene şi a standardelor internaţionale de contabilitate


şi standardelor de raportare financiară în actualul sistem contabil din România

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1

AN UNIVERSITAR 2018-2019

Lect. univ.dr. Mădălina Bălău

MARKETING

1. Strategii de promovare la firma…

2. Strategii de stabilire a prețului la firma…

3. Strategii de distribuție la firma…

4. Strategii de promovare online la firma…

5. Tactici de persuasiune în comunicarea de marketing. Studiu de caz la firma…

6. Tactici de persuasiune în publicitate

7. Tactici de persuasiune în comunicarea online. Studiu de caz la firma/în domeniul…


8. Construirea brandului. Studiu de caz la firma…

9. Comunicarea de marketing prin intermediul social media. Studiu de caz la firma/în

domeniul…

TEHNICI DE NEGOCIERE ÎN AFACERI

10. Tactici de persuasiune în negociere.

11. Negocierea comercială. Studiu de caz la firma…

12. Etica în negociere. Studiu de caz în domeniul…

13. Negocierea distributivă. Studiu de caz la/în …

14. Negocierea integrativă. Studiu de caz la/în…

COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

15. Studiul intențiilor de cumpărare pentru … (produsul/serviciul) în rândul consumatorilor

16. Studiul preferințelor consumatorilor pentru produsul/serviciul…

17. Influența prețului asupra comportamentului de cumpărare. Studiu de caz…

18. Studiul atitudinilor consumatorilor față de … (produsele/serviciile…)

19. Rolul cunoașterii comportamentului consumatorilor în marketingul social

1 Studenții pot propune și alte teme de licență dacă acestea sunt în domeniul disciplinelor urmate
în timpul anilor

de studii.

20. Motive de cumpărare ale produsului/serviciului… Cercetare de marketing.

CERCETARE DE MARKETING

21. Focus-grupul în cercetarea de marketing

22. Interviul în profunzime în cercetarea de marketing

23. Chestionarul online în cercetarea de marketing

24. Experimentul în cercetarea de marketing


Economia comerțului, turismului și serviciilor

1. Analiza sistemului logistic de distribuţie la nivelul S.C. X S.R.L./ S.A.

2. Logistica si marketingul; consecințele acestei legături în desfășurarea activităților la S.C.

X S.R.L.

3. Analiza nivelului de servire al clienţilor în cadrul firmelor de comerţ cu amănuntul

4. Analiza şi evaluarea operaţiunilor logistice la nivelul firmelor de turism

5. Analiza şi evaluarea operaţiunilor la nivelul firmelor de comerţ

6. Strategii de servire la nivelul firmelor prestatoare de servicii

7. Strategii de optimizare a activităţilor canalului logistic în cazul distribuţiei bunurilor de

onsum

8. Strategii de optimizare a activităţilor canalului logistic în cazul distribuţiei bunurilor

industriale

9. Transportul de mărfuri din perspectiva micro si macroeconomică

10. Caracteristicile modurilor de transport din perspectiva logisticii. Costul şi performanţa.

11. Elaborarea strategiei logistice la S.C. ….

12. Particularităţile sistemului logistic în cazul unui magazin online.

Contabilitate și informatică de gestiune

1. Organizarea activităţii de management în cadrul unei unităţi comerciale.

2. Analiza diagnostic – metodă de evaluare a performanţei firmei

3. Planul de afaceri şi aplicarea lui pentru dezvoltarea unei afaceri

4. Dezvoltarea unei firme prin intermediul programelor europene de finanţare

5. Metode şi tehnici moderne de management utilizate în cadrul S.C. …..

6. Strategii şi politici de management modern. Studiu de caz la S.C. …..

Finanțe și bănci

1. Gestiunea crizelor financiare la nivelul societăților bancare


2. Strategii de management în cadrul unei instituții de credit

3. Modele de scoring și aplicarea lor în analiza riscurilor bancare

4. Managementul riscurilor bancare

5. Managementul lichidității bancare.

1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI PERFORMANŢELE FIRMEI (PE EXEMPLUL


SC...)

2. CONTABILITATEA MĂRFURILOR ÎN CADRUL UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE

3. CONTABILITATEA STOCURILOR ȘI MODALITĂȚILE DE EVINDENȚĂ ÎN CADRUL

SOCIETĂTII COMERCIALE (PE EX.SC”X”)

4. LEASINGUL – MODALITATE DE FINANŢARE A ACTIVELOR UNEI SOCIETĂȚI

COMERCIALE

5. CONTABILITATEA TREZORERIEI AGENŢILOR ECONOMICI (pe exemplul SC ……


SA/SRL)

6. ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA DATORIILOR COMERCIALE (pe exemplul


SC……)

7. CAPITALURILE PERMANENTE – SURSĂ DURABILĂ DE FINANŢARE A


ACTIVITĂŢII ECONOMICE (pe exemplul SC ..........SA/SRL)

8. CONTABILITATEA DATORIILOR ȘI DECONTĂRILOR CU BUGETUL DE STAT (pe


exemplul SC……)

9. ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE (ŞI

NECORPORALE) LA O SC......

10. CONTABILITATEA CREANŢELOR COMERCIALE

11. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT ŞI IMPLICAŢIILE FISCALE

12. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI LA O SOCIETATE COMERCIALĂ/INSTITUŢIE

PUBLICĂ

13. CONTABILITATEA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ȘI REZULTATELOR ÎN


CADRUL UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE
14. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ÎN CADRUL UNEI

SOCIETĂŢI COMERCIALE

15. CONTABILITATEA DATORIILOR ȘI CREANȚELOR SALARIALE ÎN CADRUL UNEI

SOCIETĂȚI COMERCIALE

16. CREANȚELE FISCALE DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE ALE PERSOANELOR


FIZICE ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI FINANȚELOR PUBLICE

17. CONTABILITATEA DATORIILOR SALARIALE ȘI SOCIALE

18. ACTIVITATEA FIRMEI REFLECTATĂ ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

19. ASPECTE FINANCIAR CONTABILE ALE SISTEMULUI DE SALARIZARE PE


EXEMPLUL SC …..SRL/SA

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii

20. CONTABILITATEA TREZORERIEI ȘI ANALIZA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA


SC……SRL/SA

21. INSTRUMENTAREA CONTABILĂ PRIVIND CALCULUL ȘI CONTABILIZAREA


TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

22. ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE LA SC ……


SRL/SA

23. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE LA SC ……SRL/ SA

1. Afacerile în economia digitală. Studiu de caz: proiectarea unei aplicații informatice de


întreprindere

2. Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru calculul și contabilitatea salariilor

3. Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru evidența clienților unei firme

4. Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru evidența materiilor prime/materialelor

5. Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru evidența transporturilor rutiere

6. Analiza și proiectarea unui sistem informatic pentru gestiune financiară

7. Analiza și proiectarea unui sistem informatic privind încasările


8. Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea mărfurilor și a relațiilor cu furnizorii

9. Soluții informatice pentru monitorizarea unei anumite activități din cadrul unei firme

10. Studiul eficientizării activității unei firme prin implementarea unui sistem de tip ERP

11. Produse program financiar-contabile în mediul online

12. Bază de date pentru informatizarea și contabilizarea drepturilor de personal

13. Sistem informatic pentru gestiunea unei firme cu activitate de ………………

14. Aplicații web pentru comerțul electronic

Economia comerțului, turismului și serviciilor – nivel licență

1. Aplicații ale afacerilor electronice - Magazine virtuale

2. Comerț electronic. Utilizarea instrumentelor SEO pentru optimizarea prezenței on-line

3. Ecoturismul - strategii de promovare on-line

4. Implementarea unei interfețe WEB pentru o firmă de turism

5. Instrumente electronice pentru plata serviciilor turistice

6. Mediul Internet - suport pentru marketingul turistic

7. Proiectarea unei soluții de promovare în mediul Internet a unui anumit tip de turism

(ecoturism, turism de afaceri, turism balnear, etc...) , dintr-o anumită zonă

8. Sisteme informatice ce deservesc servicii hoteliere

9. Soluții de promovare și vânzare on-line pentru extinderea unei afaceri

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor

predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1

AN UNIVERSITAR 2018-2019

Lect. univ. dr. Laura Danilescu


10. Studiu comparativ al comerțului electronic și al comerțului tradițional pentru un anumit

segment de produse

Finanțe și bănci – nivel licență

1. Analiza pieţei produselor şi serviciilor de home-banking pentru persoane fizice în

România

2. Aplicație de întreprindere pentru analiza și prognoza vânzărilor

3. Aplicații ale tehnologiilor Internet: Magazine Virtuale – actualitate și perspectivă

4. Comerțul electronic. Studiu de caz - Aplicaţii Internet pentru portaluri informaționalbancare

5. Instrumente de plată electronică. Studiu de caz

6. Internet Banking - implementarea și administrarea unei afaceri electronice

7. Mijloacele electronice de plată folosite în economiile moderne

8. Optimizarea acordării creditelor prin utilizarea produselor software specializate

9. Proiectarea unei aplicații bancare pentru gestiunea creditelor

10. Servicii electronice bancare

Finanțe și bănci – Economie monetară (Monedă); Operațiunile instituțiilor de credit

CIG – Economie monetară (Monedă și credit)

1. Analiză privind sursele de finanțare a firmei și relaţia cu instituțiile de credit – studii

de caz

2. Analiză privind bonitatea agenților economici și decizia de creditare bancară - studii

de caz comparative, pe date din bilanțul unor firme (IMM, mari companii, domenii de

activitate)

3. Metode de analiză bancară (SWOT) și aprecierea profitabilității la nivelul instituției

de credit - studii de caz

4. Analiză privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii – elemente specifice și


politici de susținere, în România şi în comparaţii europene, pe diverse domenii de activitate
(comerț, turism, producție etc.)

5. Evoluția masei monetare în România, în structuri și comparații (europene)

6. Analiză privind sursele de venit la nivelul bugetului (local) şi eficienţa cheltuielilor publice –
studii de caz (sănătate, educaţie, apărare, ordine publică etc.)

7. Surse de finanţare a învăţământului – studiu de caz privind învăţământul preuniversitar


(universitar)

8. Instrumente de protecţie socială în România – surse de constituire a fondurilor şi

eficienţa repartizării lor în plan teritorial (șomaj, pensii etc.).

9. Instrumente moderne de plată şi de credit – posibilităţi de perfecţionare în practica bancară.


Studii de caz

10. Analiză privind modernizarea și securizarea sistemului de plăţi din România și rolul BNR.

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii

11. Modalităţi de plată practicate în operațiunile de comerţ exterior şi rolul lor în diminuarea
riscurilor specifice.

12. Analiză privind inflaţia în România – teorii monetare, evoluții, efecte, comparaţii europene.

13. Politici monetare și rolul băncii centrale – instrumente utilizate, analize la nivelul BNR,
aspecte comparative.

14. Managementul operațiunilor bancare și riscuri asociate – practici şi experienţe

15. Rolul băncii centrale în prevenirea riscurilor aferente activităţii bancare.

16. Stabilitatea financiar-monetară și manifestări ale crizelor globale: structuri, instrumente,


practici, rezultate (în plan național, regional, în plan mondial)

17. Analiză comparativă privind riscul în creditarea bancară şi manifestări specifice

situațiilor de criză.

18. Activitatea de creditare bancară – dimensiuni şi implicaţii la nivelul unei instituții de

credit

19. Analiză privind activitatea de creditare bancară la nivel macroeconomic –


contrapartidele masei monetare și creația monetară

20. Modalităţi şi costuri de finanţare a economiei (populaţiei) – studii de caz

21. Studiu privind modalităţile de finanţare a investiţiilor la firma …

22. Analiză privind sursele de finanţare pe termen scurt la firma …

23. Tehnici şi instrumente de gestionare a riscurilor (de credit, dobândă, lichiditate, solvabilitate
etc.) în activitatea bancară – studiu de caz la ....

24. Activitatea de marketing bancar pe piaţa produselor şi serviciilor din România – efecte
economico-financiare la nivel de bancă.

25. Instituţii financiare nebancare pe piaţa din România. Studiu de caz (sau analiză

comparativă cu instituțiile de credit)

26. Sectorul financiar-bancar din România – evoluții, indicatori de analiză, caracteristici

27. Mecanisme de finanţare utilizate în practica firmei, costuri și efecte economice –

studii de caz

28. Analiză comparativă privind costul finanțării prin sistemul bancar

29. Tehnici şi modalităţi de finanţare a lucrărilor publice la nivel local

30. Analiză privind creditarea persoanelor fizice prin sistemul bancar – studii de caz,

comparații

31. Analiză privind instrumentele de plată şi de credit în practica economică – studii de

caz, comparații

32. Operaţiunile cu carduri în practica bancară. Studiu de caz la …

33. Teorii monetare actuale și impactul aplicării lor în economia națională (soluții în condiții de
criză mondială)

34. Sistemul monetar european – evoluții și perspective privind moneda unică europeană;

realizarea criteriilor de convergenţă în procesul trecerii la euro, pe bază de date concrete,


implicații la nivelul firmei, analize comparative..

35. Organizare monetară la nivel internațional – evoluții, instituții și mecanisme de finanțare


36. Analiză privind operațiunile bancare de finanțare a economiei – creditare, leasing, factoring.
Studiu de caz la …

37. Creditul comercial în România – instrumente, practici, riscuri și efecte. Studii de caz.

38. Analiză privind creditul ipotecar - Studiu de caz la …

39. Analiză privind creditul de consum – cerințe, mecanisme și costuri. Studiu de caz

1. Consecintele economico-sociale ale relatiilor internationale asupra constituirii statului dac


centralizat

2. Argumente economice in favoara constituirii provinciei romane Dacia

3. Caracteristici ale schimburilor comerciale la romani in perioada medievala

4. Relatiile economice dintre Tarile Romane in Evul Mediu

5. Aspecte economice ale raporturilor de suzeranitate-vasalitate dintre Principatele Romane

si Marile Puteri ( Polonia, Ungaria, Poarta Otamana)

6. Instituirea unei administrari eficiente si moderne a principatelor in perioada regimului fanariot

7. Evolutia economica a Principatelor Romane in prima jumatate a secolului al XVIII-lea

8. Directii si particularitati ale dezvoltarii economice in Romania Moderna

9. Economia romaneasca in perioada primului razboi mondial - Consecintele economice si

sociale ale Marii Uniri de la 1918

10. Trasaturile economice ale Romaniei in perioada interbelica – Marea criza economica din

1929-1933

11. Aspecte economice privind participarea romaniei la cel de al doilea razboi mondial; a)

acordul economice romano-german din 1939; b) prevederi economice ale Conventiei de

Armisitiu dintre Romania si Natiunile Unite din 12-13 noiembrie 1944

12. Transformarea Romaniei din regat in republica populara – aspecte economico-sociale;

C.A.E.R.

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii
AN UNIVERSITAR 2018-2019

Conf. univ. dr. Stefan Gheorghe

13. Evolutia economica a Romaniei in perioada postcomunista

14. Aspecte comparative ale evolutiei economice romanesti inainte si dupa integrarea in U.E.;

15. Dezvoltarea economica a Romaniei intre traditionalism si perspectivele globalizarii


contemporane;

1. Aspecte privind coeziunea economică, socială și teritorială la nivelul U.E.. Studiu de caz –
România

2. Convergența și divergența în economia europeană

3. Politica de coeziune a Uniunii Europene în perioada de programare 2014 – 2020

4. Instrumentele financiare ale politicii de coeziune (2014-2020) – la alegere prezentarea unui


instrument

 Fondurile Europene Structurale și de Investiții

 Fondul European pentru Dezvoltare Regională

 Fondul Social European

 Fondul de Coeziune

 Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală

 Fondul European Maritim și de Pescuit

5. Instrumente financiare complementare politicii de coeziune (2014-2020) – la alegere


prezentarea unui instrument

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

 Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime

 Fondul European de Adaptare la Globalizare

 Fondul European de Solidaritate

 Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

 Instrumentul financiar de Cooperare pentru Dezvoltare

 Instrumentul European de Vecinătate


 Instrumentul de parteneriat

 Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului

 Instrumentul de contribuție la stabilitate și pace

6. Implementarea asistenței financiare comunitare (analiză comparativă între România și


celelalte state membre)

7. Dezvoltarea economică interregională la nivelul Uniunii Europene (analiză comparativă între


o regiune din România și o regiune din alt stat membru)

8. Bune practici în utilizarea asistenței financiare comunitare (pe programe de finanțare)

9. Analiza absorbției asistenței financiare comunitare la nivelul diferitelor state membre (pe

perioade de programare / programe)

10.Programe europene (2014-2020): – la alegere prezentarea unui program

 Orizont 2020

 Erasmus pentru toți

 COSME

 Conectarea Europei

 LIFE

 Sănătate pentru creștere economică

 Europa creativă

 Cooperare teritorială (INTERREG)

11. Europa 2020 și direcții de dezvoltare identificate în România

12.Sistemul de implementare al fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2020

Notă: Cu acordul îndrumătorului se pot stabili şi alte teme în afară de cele enunțate.

Mediul de afaceri european – nivel licență

1. Dificultăţi şi oportunităţi pentru mediul de afaceri românesc în accesarea finanțărilor europene

2. IMM-urile și asistența financiară comunitară pentru perioada 2014-2020

3. Bune practici în utilizarea de către IMM-uri a Fondurilor Structurale şi de Coeziune


4. Evoluţii şi tendinţe ale sectorului IMM din România în contextul european

5. Evoluţii şi tendinţe ale mediul de afaceri (analiza comparativă între România și celelalte state

membre)

6. Politica comunitară în domeniul concurenţei şi impactul acesteia asupra dezvoltării mediului


de afaceri

7. Evoluţii şi tendinţe privind politica industrială a Uniunii Europene

8. Europa 2020 și direcții de dezvoltare ale mediului de afaceri

9. COSME

10. Planul de Investiții al Uniunii Europene și Fondul European pentru Investiții Strategice –
rolul lor în dezvoltarea mediului de afaceri

11. Programele europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020 și rolul acestora în

dezvoltarea mediului de afaceri

TEME DE LICENȚĂ - MACROECONOMIE

1. Impactul politicii fiscale asupra creșterii economice

2. Impactul politicii monetare asupra creșterii economice

3. Analiza evoluției datoriei publice a României

4. Piața liberă sau stat?

5. Ocuparea forței de muncă în România

6. Globalizarea și efectele socio-economice

7. Cauzele decalajelor regionale din România. Studiu de caz regiunea X

Teme propuse de studenți

TEME DE LICENȚĂ - PREȚURI ȘI CONCURENȚĂ

1. Piața, instrument de organizare a economiei

2. Oligopolul necooperant. Studiul de caz

3. Analiza concurenței pe piața X din România

4. Oligopolul și teoria jocurilor


5. Monopolul și Oligopolul. Analiză comparativă

6. Monopolul și politica discriminării prin preț

7. Mecanismul prețurilor în economia de piață.

1.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale in cadrul unei institutii publice.Studiu de

caz

2. Studiu de caz privind contabilitatea reevaluarii imobilizarilor corporale in cadrul unei

institutii publice.

3. Tratamente contabile specifice privind evaluarea imobilizarilor corporale in cadrul unei

institutii publice.Studiu de caz

4. Contabilitatea operatiunilor privind intrarea imobilizarilor corporale care se supun

amortizarii in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

5. Contabilitatea operatiunilor privind intrarea imobilizarilor corporale neamortizabile in

cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

6. Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale din cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

7. Contabilitatea operatiunilor privind iesirea imobilizarilor corporale amortizabile in cadrul

unei institutii publice.Studiu de caz

8 Contabilitatea operatiunilor privind iesirea imobilizarilor corporale neamortizabile in cadrul

unei institutii publice.Studiu de caz

9 Evaluarea imobilizarilor corporale din cadrul unei institutii publice la data

inventarierii.Studiu de caz

10.Contabilitatea concesionarii bunurilor proprietate publica.Studiu de caz

11. Contabilitatea imobilizarilor financiare in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

12. Contabilitatea imobilizarilor necorporale in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

13.Studiu de caz privind achizitia publica de bunuri .

14.Achizitia publica de lucrari si servicii in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz


15. Contabilitatea achizitiei obiectelor de inventar in cadrul unei institutii publice.Studiu de

caz.

16. Evaluarea stocurilor.Tratamente contabile specifice in cadrul unei institutii

publice.Studiu de caz

17. Contabilitatea operatiuniunilor privind valorificarea rezultatelor inventarierii anuale in

cadrul unei institutii publice.Studiu de caz.

18. Studiu de caz privind contabilitatea decontarilor cu clientii in cadrul unei institutii

publice.

19. Contabilitatea creantelor bugetului de stat.Studiu de caz.

20. Studiu de caz privind contabilitatea creantelor bugetului local.

22. Studiu de caz privind contabilitatea creantelor bugetului asigurarilor pentru somaj.

23. Studiu de caz privind contabilitatea creantelor bugetului Fondului national unic de

asigurari sociale de sanatate.

24. Studiu de caz privind contabilitatea creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat.

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii

25. Contabilitatea operatiunilor privind compensarea din oficiu a creantelor bugetare.Studiu

de caz.

26. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea creantelor in cadrul unei institutii

publice.Studiu de caz

27. Contabilitatea creantelor in legatura cu personalul in cadrul unei institutii publice.Studiu

de caz

28. Contabilitatea decontarilor intre exercitiile financiare- cheltuieli inregistrate in

avans.Studiu de caz

29. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor de trezorerie in cadrul institutiilor


publice. Studiu de caz

30. Contabilitatea avansurilor de trezorerie in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

31. Contabilitatea datoriilor curente in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

32. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

33. Contabilitatea decontarilor cu personalul in cadrul unei institutii publice.Studiu de caz

34. Contabilitatea impozitului pe venitul din salarii in cadrul unei institutii publice.Studiu de

caz

35. Contabilitatea contributiilor aferente venitului din salarii in cadrul unei institutii
publice.Studiu de caz

36. Contabilitatea decontarilor intre institutii publice.Studiu de caz

37. Contabilitatea decontarilor cu creditorii bugetelor.Studiu de caz

38. Contabilitatea decontarilor cu Uniunea Europeana.Studiu de caz

39. Contabilitatea imprumuturilor pe termen scurt.Studiu de caz

40. Contabilitatea datoriilor pe termen lung.Studiu de caz

41. Studiu de caz privind contabilitatea fondului de rulment in cadrul unei institutii publice.

42 . Studiu de caz privind contabilitatea fondurilor cu destinatie speciala in cadrul unei

institutii publice.

43 . Studiu de caz privind contabilitatea fondului de amortizare aferent activelor fixe detinute

de serviciile publice de interes local.

44 . Studiu de caz privind contabilitatea cheltuielilor institutiilor publice.

45 . Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor institutiilor publice.

46 . Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor institutiilor publice.

47. Contabilitatea finantarilor institutiilor publice. Studiu de caz

48 . Studiu de caz privind impozitul pe veniturile din salarii in cadrul unei societati

comerciale
49.Studiu de caz contabilitatea veniturilor institutiilor publice.

50. Contul de profit si pierdere – obiect al auditului financiar contabil. Studiu de caz

51. Abordări privind situatiile financiare si utilitatea acestora in reflectarea imaginii fidele.

Studiu de caz

52. Elementele probante in misiunea de audit financiar. Studiu de caz

53. Procedee specifice activitătii de control financiar. Studiu de caz

54. Evaluarea riscurilor in activitatea de audit financiar in cadrul unei societati comerciale.

Studiu de caz

55 . Opinia fara rezerve in cadrul raportului de audit financiar . Studiu de caz privind in

cadrul unei societati comerciale.

56. Opinia cu rezerve in cadrul raportului de audit financiar . Studiu de caz privind in cadrul

unei societati comerciale

57. Opinia defavorabila in cadrul raportului de audit financiar . Studiu de caz privind in

cadrul unei societati comerciale.

58. Controlul financiar exercitat de catre Camera de Conturi Judeteana.Studiu de caz

59. Obiectivele aprecierii controlului intern in cadrul misiunii de audit financiar. Studiu de

caz

60. Studiu de caz privind auditul financiar in cadrul unei societati comerciale.

1. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor curente comerciale

2. Gestiunea şi contabilitatea trezoreriei

3. Contabilitatea veniturilor şi a rezultatelor

4. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului

5. Contabilitatea asigurărilor şi a protecţiei sociale

6. Contabilitatea creditelor bancare

7. Contabilitatea rezultatului exerciţiului şi performanţele entităţii


8. Contabilitatea împrumuturilor aferente capitalurilor

9. Amortizarea imobilizărilor – aspecte contabile şi implicaţii fiscale

10. Contabilitatea imbilizărilor corporale

11. Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor – studiu la SC...

12. Contabilitatea producţiei la SC...

13. Contabilitatea furnizorilor şi a creditorilor diverşi

14. Contabilitatea clienţilor şi debitorilor diverşi

15. Contabilitatea remunerării personalului

16. Contabilitatea decontărilor prin casierie şi conturi la bănci

17. Tratamentul contabil şi fiscal al utilizării resurselor naturale

18. Contabilitatea protecţiei mediului – aspecte fiscale

19. Riscurile sociale şi de mediu – tratament contabil

20. Activele intangibile – recunoaştere, evaluare şi tratament contabil

21. Contabilitatea fluxurilor de capital la SC...

22. Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC...

23. Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC...

24. Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor la SC...

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor

predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii

25. Contabilitatea mărfurilor în comerțul cu amănuntul

26. Politicile contabile privind situaţiile financiare. Prezentarea politicilor contabile (IAS 1)

27. Politici şi tratamente contabile privind provizioanele, activele şi datoriile contingente (IAS

37)
28. Politici şi tratamente contabile privind stocurile (IAS 2)

29. Politici şi tratamente contabile privind evaluarea şi recunoaşterea instrumentelor financiare

(IAS 32 şi IAS 39)

30. Politici şi tratamente contabile privind impozitul pe profit (IAS 12)

31. Tratamente şi analize contabile privind trezoreria întreprinderii (IAS 7)

32. Politici şi tratamente contabile privind subvenţiile guvernamentale şi prezentarea

informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală (IAS 20)

33. Politici şi tratamente contabile privind imobilizările necorporale (IAS 38)

34. Politici şi tratamente contabile privind rezultatul pe acţiune (IAS 33). Calcule şi analize

financiare

35. Politici şi metode privind contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor (IAS 39)

36. Criterii şi opţiuni privind metodele de contabilizare. Intre metoda capitalizării şi metoda

rezultatului

37. Politici şi tratamente contabile privind leasingul (IAS 17). Prevalenţa economicului asupra

juridicului

38. Specificul contabilităţii societăţilor comerciale din industria construcţiilor

Managementul unei firme de telecomunicație mobilă. Studiu de caz ...

2. Managementul riscului în afaceri. Studiu de caz ...

3. Managementul calității. Studiu de caz ...

4. Cultura organizațională. Studiu de caz ...

5. Plan de afaceri pentru obținerea unei finanțări pentru dezvoltarea SC...SRL

6. Managementul societății SC...SRL.

7. Sistemul decizional în SC...SRL

8. Funcțiile managementului. Studiu de caz ...


9. Principiile managementului. Studiu de caz ...

10. Influenţa mediului asupra managementului unei organizații

11. Performanța managerială. Studiu de caz ...

12. Proiectarea managerială a unei firme

13. Metode de management utilizate în firma ...

14. Managementul finanțării unei organizații. Studiu de caz ...

15. Leadership şi comunicare organizaţională. Studiu de caz ...

16. Managementul fondurilor structurale în România. Studiu de caz ...

17. Managementul proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Regional

18. Strategii de dezvoltare. Studiu de caz ...

19. Strategii și politici manageriale. Studiu de caz ...

20. Strategii pentru îmbunătățirea imaginii firmei. Studiu de caz ...

21. Analiza strategică de piață în vederea lansării produsului. Studiu de caz ...

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor

predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii

22. Diagnosticarea strategică a activității firmei. Studiu de caz ...

23. Strategia de creștere a eficienței energetice, componentă a strategiei de dezvoltare a

SC...

24. Planificarea strategică în firma...

25. Elaborarea strategiei unei organizații. Studiu de caz ...

26. Managementul administrației publice locale. Studiu de caz ...

27. Managementul achizițiilor publice în administrația publică locală. Studiu de caz ...

28. Principiile manageriale în administrația publică. Studiu de caz ...


29. Strategii de gestionare a conflictelor în organizaţii. Studiu de caz ...

30. Strategii de comunicare a instituţiilor publice în situaţii de urgenţă/de criză.

31. Rolul relaţiilor publice în administraţie. Studiu de caz ...

32. Politici de dezvoltare locală aplicate la nivelul Primăriei...

33. Managementul resurselor umane în instituțiile publice. Studiu de caz ...

34. Politica de personal la SC. ... SRL.

35. Recrutarea și selecția personalului din administrația publică. Studiu de caz ...

36. Managementul resurselor umane în instituțiile publice – rolul formării continue în

administrația publică

37. Evaluarea resurselor umane și recompensarea personalului la SC...SRL

38. Politica salarială. Studiu de caz ...

39. Evaluarea performanțelor resurselor umane. Studiu de caz ...

40. Politici de recrutare a personalului. Studiu de caz ...

41. Managementul și auditul proiectelor europene. Studiu de caz ...

42. Recrutarea, selecția și angajarea personalului la...

43. Dezvoltarea carierei funcționarilor publici în cadrul Primăriei...

44. Necesitatea perfecționării managementului resurselor umane în cadrul organizațiilor

1. Posibilitati de dezvoltare a turismului rural in zona….

2. Promovarea pe piata a statiunii turistice balneare…….

3. Servicii publice. Calitatea serviciilor in cazul …(Casa Judeteana de Pensii)

4. Model de dezvoltare durabila a Parcului National………..

5. Euromarketing in (Poiana Brasov, Predeal, Stana de Vale………)

6. Satisfactia consumatorului. Studiu de caz: Studiul asupra satisfacţiei consumatorilor .....

7. Promovarea serviciilor pentru populaţie. Studiu de caz: Analiza imaginii furnizorului de

servicii……..
Motivaţii antreprenoriale. Studii de caz.

2. Profilul întreprinzătorului din turism. Studii de caz.

3. Profilul întreprinzătorului din comerţ. Studii de caz.

4. Profilul întreprinzătorului din serviciile ............. Studii de caz.

5. Afaceri de familie în turism. Studii de caz.

6. Afaceri de familie în comerţ. Studii de caz.

7. Afaceri de familie în serviciile ......... Studii de caz.

8. Freelancer în serviciile ........... Studii de caz

Analiza economica a productiei într-o societate comerciala

2. Analiza economica a calitatii productiei agricole, silvice sau de industrie alimentara

3. Analiza efectelor directe si indirecte crizei economice asupra sectorului IMM

4. Analiza economica a înzestrarii tehnice din cadrul unei societati comerciale

5. Analiza resurselor materiale în cadrul unei societati comerciale

6. Analiza resurselor umane în cadrul unei societati comerciale

7. Analiza planului de afaceri unei societati comerciale din industrie, agricultura, comert,

etc.

8. Analiza veniturilor unei societati comerciale din industrie, agricultura, comert, etc.

9. Analiza cheltuielilor de productie si optimizarea acestora în cadrul unei societati

comerciale din industrie, agricultura, comert, etc.

10. Analiza costului principalelor produse într-o societate comerciala din industrie,

agricultura, comert, etc.

11. Analiza cost - beneficiu în în cadrul unei societati comerciale din industrie, agricultura,

comert, etc.

12. Analiza situatiei patrimonial - financiare în cadrul unei societati comerciale din

industrie, agricultura, comert, etc.


13. Analiza economica a utilizarii resurselor umane într-o esocietate comerciala

14. Analiza mijloacelor circulante într-o societate comerciala

15. Analiza riscului în productia agricola

16. Analiza activitatii conducerii unei societati comerciale

17. Analiza activitatii de export a unei societati comerciale

1 Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor

predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii

18. Analiza produselor si activitatilor în politica unei societati comerciale

19. Analiza pietei produselor si a serviciilor oferite de o societate comerciala

20. Studiu privind creditarea unei societati comerciale

21. Managementul creditarii la banca ….

22. Analiza posibilitatilor de finantare a investitiilor in cadrul IMM

23. Pragul de rentabilitate – instrument de eficienta in procesul decizional al intreprinderii

24. Analiza performantelor intreprinderii pe baza informatiilor oferite de situatiile

financiare anuale

25. Rentabilitatea pe produs – rolul determinarii rezultatului pe tipuri de activitati

26. Auditul statutar in cadrul unei S.C.

27. Organizarea auditului intern in cadrul unei institutii publice

28. Rolul analizei economico-financiare in cadrul evaluarii firmei

29. Analiza diagnostic a activitatii unei societati comerciale, institutie publica

30. Strategii de crestere a competitivitatii in sectorul IMM adoptate in baza analizei

economico-financiare

1. Studiu privind crearea şi comercializarea produselor turistice în cadrul Agenţiei de

turism...........................
2. Studiu privind cresterea activitatii în cadrul Agenţiei de turism...........................

3. Posibilitati de crestere a valorificarii ofertei turistice în staţiunea/judeţul/zona

turistică......

4. Perspectivele dezvoltării turismului montan/litoral/balnear/ecoturism în România.

5. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor turistice la SC X.

6. Valorificarea potenţialului turistic al judeţului X.

7. Turismul cultural în judeţul ...... (în România)

8. Turismul în parcurile de distractii.

9. Impactul turismului asupra mediului

10. Analiza si previziunea serviciilor pentru populatie in Romania

11. Analiza si previziunea serviciilor pentru intreprinderi in Romania

12. Dimensiunile (analiza) sectorului tertiar in Romania

13. Resurse si destinatii turistice exotice (studiu de caz la alegere)

14. Croazierele turistice (tipologie, servicii oferite, clientela) - studiu de caz la alegere

15. Turismul de aventura ((tipologie, servicii oferite, clientela) - studiu de caz la alegere.

16. Studiu comparativ asupra ofertei turistice a României si…..

S-ar putea să vă placă și