Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul bugetar în Republica Moldova.

Componentele bugetului public naţional


Componenta de bază

Mijloace
speciale

Fonduri
speciale
Bugetul de Proiecte finanţate din
stat surse externe

Bugetele UAT Fondurile asigurării obligator


Bugetul asigurărilor de asistenţă medicală
sociale de stat
Bugetele raioanelor

Fondul pentru
Bugetul UTA achitarea
cu statut juridic speciale serviciilor medicale

Fondul de rezervă al asigurării


obligatorii de asistenţă
Bugetul municipiului
medicală
Bălţi
Bugetul municipiului
Fondul măsurilor de profilaxie
Chişinău

Figura 1. Componentele bugetului public naţional


Sistemul bugetar este un sistem unitar de bugete şi fonduri, care constituie bugetul public naţional,
cuprinzînd:
a) bugetul de stat;
b) bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) bugetele uat;
d) fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
Componentele bugetului public sunt autonome. Ele se elaborează şi se aprobă distinct, iar din punct de
vedere administrativ, titularii acestora au independenţă deplină.
Scopurile bugetului de stat sînt următoarele:
1. Implimentarea strategiilor şi obiectivelor economice, sociale şi de altă natură ale Guvernului;
2. Formarea fondurilor băneşti necesare pentru finanţarea acţiunilor Guvernului;
3. Asigurarea echilibrului bugetar necesar pentru menţinerea unei situaţii macroeconomice stabile a
statului;
4. Asigurarea administrării efective, calitative şi responsabile a finanţelor aflate la dispoziţia Guvernului;
5. Expunerea în mod explicit a startegiilor şi obiectivelor Guvernului, care vor fi realizate de buget.
Ministerul Finanţelor elaborează proiectul bugetului de stat bazat pe:
a) scopurile enumerate anterior;
b) sursele de venituri şi destinaţia cheltuielilor;
c) propunerile de cheltuieli detaliate ale autorităţilor publice;
d) propunerile de venituri ale autorităţilor administraţiei publice locale;
e) propunerile privind finanţarea deficitului bugetar, dacă cheltuielile depăşesc ventiurile;
f) propunerile privind utilizarea excedentului bugetar, dacă veniturile depăşesc cheltuielile.
Bugetele UAT asigură cu resurse financiare efectuarea măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-
economice şi culturale ale populaţiei şi pentru dezvoltarea teritoriului din subordine, în condiţiile legale.
Procesul elaborării şi executării bugetelor UAT se reglementează prin Legea privind finanţele publice
locale.
Veniturile şi cheltuielile bugetelor UAT se sistematizează în conformitate cu clasificaţia bugetară, care
include:
1. Clasificaţia veniturilor bugetare;
2. Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare;
3. Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare;
4. Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare.
Clasificaţia veniturilor bugetare grupează veniturile bugetare în baza legislaţiei ce determină sursele de
venituri.
Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare grupează cheltuielile bugetare ce reflectă utilizarea
mijloacelor financiare în scopul implimentării funcţiilor de bază ale statului.
Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare sistematizează cheltuielile bugetare pe tipuri de
întreprinderi, instituţii, organizaţii şi măsurile ce reflectă distribuirea alocaţiilor între beneficiarii direcţi de mijloace
din buget.
Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare grupează şi detaliază cheltuielile bugetare în conformitate cu
destinaţia concretă a acestora.
Clasificaţia bugetară asigură:
a) sistematizarea indicilor bugetari pentru elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor;
b) comparabilitatea internaţională a indicilor bugetari, conţinînd similitudini cu sistemele de clasificaţie
utilizate de organismele financiare internaţionale.
Clasificaţia bugetară se elaborează de Ministerul Finanţelor şi se aprobă prin hotărîrea Parlamentului.
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, transferuri de la
bugetul de stat şi din alte venituri prevezute de legislaţie.
Repartizarea şi utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile
legislaţiei.
Executarea de casă a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează prin Trezoreria de Stat.
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se constituie din primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală şi din alte încasări prevăzute de legislaţie.
Elaborarea proiectului fondurilor asigurărilor obligatorii de asitenţă medicală este responsabilitatea
Guvernului şi se efectuează de către Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor.
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se examinează şi se aprobă de Parlament
concomitent cu bugetul de stat.
Gestionarea mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asisteenţă medicală se efectuează conform
legislaţiei.
Executarea de casă a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se efectuează prin
Trezoreria de Stat.