Sunteți pe pagina 1din 1

Ghid interviu pentru realizarea SWOT-ului

Puncte tari Puncte slabe


Care sunt abilitățile, deprinderile tale? • Care îți sunt limitele?
• Deții cunoştințe de specialitate? • Ce deprinderi/abilități îți sunt
• Caresunt resursele pe care le deții și necesare dar nu le deții?
care susțin aceste puncte tari? • Care sunt resursele (bani,timp sau
• Cărei persoane poți să‐I ceri sfatul, ajutor) de care ai nevoie și care îți
ajutorul sau susținere? lipsesc?
• Caresunt lucrurile care funcționează • Ce anume nu funcționează în
bine? momentul de față?
• Care sunt caracteristicile tale • Care sunt caracteristicile tale
comportamentale care reprezintă puncte tari în Comportamentale care reprezintă o
acest context? slăbiciune în acest context?

Oportunitati Amenintari
Care sunt oportunitățile de luat în C a r e sunt amenințările (modificări ale
considerare? venitului, evenimente, etc) care ar putea
C u m poți să utilizezi punctele tale tari pentru să te afecteze negativ?
a utiliza oportunitățile? Cum și în ce masură te‐ar afecta?
• Ai anumite puncte slabe care ar putea să te •Te confrunți cu anumite riscuri?
Impiedice să utilizezi aceste oportunități? Care sunt acestea ‐ enumeră‐le
• Care este schimbarea majoră din viața ta pe toate.
de care ai nevoie pentru a o îmbunătăți? Ce s‐ar întampla dacă aceste
• Există instrumente speciale care ar fi de Riscuri ar avea loc?
ajutor pe care le deții sau le poți crea? • C a r e sunt obstacolele sau
blocajele din calea ta?
•În ce măsură punctele tale slabe
Influențează creșterea nivelului
Amenințărilor sau a impactului?

Rezultatul urmărit în urma unei analize SWOT este o listă cu:

cele mai potrivite oportunități de care să profiți (pe care să le utilizezi);


punctele tale tari pe care le poți folosi pentru a utiliza aceste oportunități;
punctele tale slabe care trebuie eliminate/ minimizate;
punctele tale tari care te pot ajuta să depășești amenințările;
punctele tari care consideri că trebuie să fie mai puternice pentru a crește capacitatea
ta de a urmări atingerea obiectivelor;
punctele slabe care trebuie îmbunatatite sau gestionate astfel sa nu împiedice stabilirea
obiectivelor;
o listă cu ameninţările pe care trebuie să le iei în considerare