Sunteți pe pagina 1din 5

C7

COROANA DE SUBSTITUTIE

GENERALITAŢI
Definiţie:

Coroana de substituţie este o restaurare protetică


unidentară de substituţie a coroanei dentare, formată dintr-un
dispozitiv radicular, prevăzut cu placută şi inel şi un dispozitiv coronar
sub formă de casetă sau semicasetă.

3. Contraindicaţii:
Coroanele de substituţie sunt contraindicate când rădăcina
este adânc situate în apofiza alveolară.

4. Cerinţe faţă de coroana de substituţie.


Orice coroana de substituţie, indiferent de particularitaţile sale de
construcţie, de materialul din care va fi confecţionată şi procesele
tehnologice, este alcătuită din două dispozitive: coroana şi pivot. Din
punct de vedere clinic si tehnic deosebim cerinţe generale faţă de
coroana de substituţie şi particulare faţa de pivot.
Coroanele de substituţie trebuie să corespundă urmatoarelor
cerinţe:
a. să nu traumeze ţesuturile în zona coletului bontului
radicular;
b. să închidă ermetic canalul radicular;
c. să aibă o retenţie corespunzatoare;
d. să nu marească dimensiunea verticală de ocluzie;
e. să corespundă parametrilor fizionomici.

ETAPELE CLINICO-TEHNICE DE REALIZARE A COROANEI DE


SUBSTITUŢIE

Tehnologia Protezelor Unidentare 1


C7

Etapele clinice constau în:


a. examinarea pacientului în scopul intervenţiei
intervenţiei
stomatologice;
b. diagnosticul şi indicaţia terapeutică;
c. preparaţia dintelui;
d. amprentarea;
e. proba şi adaptarea coroanelor;
f. cimentarea coroanei.

1.Realizarea modelului.
Modelul reprezinta copia pozitiva a câmpului protetic redat cu cea mai mare
exactitate. Este realizat prin turnarea pastei de ghips în amprentă
sau prin electroplacare.
Recomandari tehnologice pentru obtinerea caracteristicilor
a. pasta de ghips este turnată şi amprenta se vibrează
permanent, dar temperat;
b. dimensiunea particulelor,
particulelor, timpul de priză, expansiunea şi
rezistenţa mecanică sunt factori fizici importanţi pe care
unii producători îi menţionează pe eticheta ambalajului;
c. deformarea amprentei se poate produce dacă se
rastoarnă după ce a fost umplută cu ghips şi presată cu
putere peste o altă cantitate de ghips de pe masa de
lucru;
d. impregnarea amprentei cu apă, glicerină sau ulei s-a
constatat că reduce rezistenţa la rupere (zdrobire) a
modelului de ghips care a fost turnat.

2. Confecţionarea machetei.
Macheta pentru coroana de substituţie
Macheta viitoarei coroane prezintă raport de contact intim cu
modelul bontului dentar pe toate suprafeţele lui.

Tehnologia Protezelor Unidentare 2


C7

Tehnici pentru obţinerea machetei


a. Tehnica racirii gradate;
b. Tehnica prin picurare;
c. Tehnica de obţinere a capei prin ambutisarea unui disc
din material plastic;
d. Tehnica de obţinere a machetei prin adiţie după
conceptia scolii gnatologice;
e. Folia de ceară şi picurare.

3. Ambalarea machetei; obţinerea tiparului.


reprezintă o cavitate delimitată de pereţi din material
Tiparul reprezintă
refractar. Apare ca fază intermediară în procesul tehnologic de
confecţionare a machetei şi a viitoarei proteze. Tiparul se obţine în
urma efectuării a două operaţiuni:
*Prin acoperirea machetei cu pastă de masă de ambalat (cunoscută
sub numele de ambalare) după 20 –30 min., se produce
fenomenul de priză (devine un corp solid);
*Prin arderea machetei (ceară sau masă plastică).
4. Topirea – turnarea.
Reprezintă faza tehnologică în care se materializează piesa protetică
metalică. Această
fază cuprinde urmatoarele operaţiunii:
operaţiunii:
a. de alegere calitativă şi cantitativă a aliajului;
b. de topirea lui;
c. de introducere în tipar.

5. Dezambalarea.
Este marcată de evidenţierea coroanelor turnate care fac corp
comun cu tijele de turnare şi conul de turnare. Masa de ambalat se

Tehnologia Protezelor Unidentare 3


C7

fragmentează şi se desprinde de pe metal odata cu introducerea în


apa. Îndepărtarea totală se efectuează fizic prin acţionarea spatulei
în locul unde persistă sau prin-un jet de nisip (particule de grund)
care este proiectat pe suprafaţa microprotezei, fiind vehiculat de
aerul comprimat.

6. Prelucrarea coroanei.
coroanei.

După ce tijele sunt secţionate urmează prelucrarea, finisarea şi


lustruirea microprotezei. Restaurările protetice fixate în
cavitatea bucală vor prezenta intotdeauna suprafeţe extrem de
netede, suficient de lustruite, pentru a nu adera saliva şi resturi
alimentare, să se formeze depozite, care se colorează şi devin
neaspectuase.

COROANA DE SUBSTITUŢIE TIP RICHMOND


Aceasta construcţie este alcătuită din dispozitiv radicular
compus, prezentat de pivotul sudat la inelul cu capac şi consolidate
cu dispozitivul coronar. În timpul de faţă inelul cu capac sau capa se
ştanţează după tehnologia confecţionării coroanelor metalice de
înveliş sau poate fi realizată prin turnare o dată cu dispozitivul
radicular.
Coroana de substituţie tip Richmond datorită inelului cu capac
(capei) închide bine canalul radicular şi este un dispozitiv de
protecţie ce împiedică pătrunderea salivei în canalul radicular care
poate duce la descementarea lucrarii cu toate urmarile, întăreşte
pereţii bontului supragingival şi se contrapune forţelor de rotaţie.

Tehnologia Protezelor Unidentare 4


C7

Etapele tehnice de laborator


1. Confecţionarea modelului
modelului cu bont mobilizabil; Turnarea amprentei
2. Confectionarea machetei dispozitivului radicular compus din pivot, placuta inel;
3. Realizarea suprafetei interne;
4. Realizarea fetelor proximale;
5.Modelarea morfologica a suprafetei ocluzale;
6. Realizarea fetelor orale;
7. Realizarea fetei vestibulare;
8. Adaptarea cervicala si definitivarea marginilor;
9. Finisarea, toaleta si detensionarea machetei;

Tehnologia Protezelor Unidentare 5