Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI


________________________________________________________________
DIRECTIA SOCIAL

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE

DE STUDIU – FUNDATIA MINERVAL

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in baza


prevederilor Legii nr. 219/2000 privind egalitatea sanselor de a urma studiile în învãtãmântul
superior prin acordarea burselor sociale de studiu se aproba prezentul Regulament de acordare
a burselor sociale de studiu “MINERVAL”.

Art. 1 - Incepand cu anul universitar 2016-2017, Universitatea de Medicina si Farmacie


„Carol Davila” Bucuresti acorda un numar de 5 burse sociale de studiu, in cuantum fiecare de
325 lei/luna x 10 luni studentilor cu o situaţie familială precară din punct de vedere financiar,
inscrisi in anul I la Facultatea de Medicina, burse provenite din Sponsorizarea oferita de
Fundatia Minerval cu sediul în Bucureşti, sector 5, Bd. Eroilor nr. 28, Bl. A2, Sc. A, Et.4, Ap.
19, reprezentată legal de domnul George Şerban.

Art. 2.- Bursele sociale de studiu oferite de Fundatia Minerval se acorda pe baza punctajului
obtinut la admitere , si, respectiv, pe baza documentelor justificative care atesta faptul ca sunt
indeplinite conditiile de acordare a bursei sociale.

Art. 3. - Bursele sociale de studiu acordate de Fundatia Minerval sunt atribuite studentilor
care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. beneficiaza de bursa de merit sau studiu;

2. indeplinesc conditiile de acordare a bursei de ajutor social, conform pct.8 lit.d) din Hg. Nr.
558/1998, adica sunt eligibili studentii ale caror familii nu realizeaza pe ultimele 3 luni un
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim pe economie;

Art. 4 - Bursa socialã de studiu poate fi cumulatã cu oricare altã bursa obtinuta pe criterii de
merit, cu exceptia bursei de ajutor social acordata de catre Ministerului Educatiei Nationale si
Cercetarii Stiintifice.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureșt


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI
________________________________________________________________
Art. 5. - Beneficiarii burselor sociale de studiu au obligatia de a comunica Directiei Social,
conturile lor bancare pentru virarea burselor sau modalitatea de plata a acestora, în termen de
10 zile de la publicarea pe site-ul UMFCD a listei cu studentii beneficiari ai acestor burse.

Art. 6. - Numarul de burse se stabileste anual, in functie de disponibilitatea financiara a


Sponsorului.

PRORECTOR,
Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga DIRECTOR SOCIAL,
Valentin Nastasescu

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureșt


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro