Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea de Învestiții Financiare Banat - Crisana - S.A.

, cu sediul în
municipiul Arad, județul Arad are un capital social de 54884927 lei, divizat în
54884927 acțiuni cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune. În data de 31 martie
2015,valoarea activului net a fost de 1.664,88 milioane lei, în creștere cu 3,78%
față de valoarea înregistrată la finalul anului 2014.1 În structura activelor
administrate, pe tipuri de active, predomina acțiunile (listate-68% si nelistate-
12%), depozitele bancare (7%), titluri de participare AOPC listate si nelistate si
alte active. Deținerile de active emise de entități române sunt in proportie de 69%
din totalul portofoliului pe acțiuni, care reprezintă 85,9% din totalul activelor
administrate de societate.
În ceea ce privește structura pe sectoare a portofoliului pe acțiuni, sectorul
predominant este cel financiar-bancar (53.89%), urmat de comerț-imobiliare
(13.43%), turism si alimentație publică (8.58%), industrie (5.96%), industria
farmaceutică (4.75%), industria celulozei si hârtiei (4.47%), energie si utilități
(3.85%) si altele, sub 1%, numărul de emitenți fiind de 177 societăți.

În vederea evidențierii legăturii dintre cursul acțiunilor si indicatorii


financiari ai societăților studiate, o sa prezint, în cele ce urmează, situația
financiară a SIF, la începutul-t0 și la finalul-t1 perioadei de studiu (15/01/2015-
15/04/2015), precum si evoluția comparativă a cursului acțiunilor si a activelor
unitare nete. În tabel sunt prezentați indicatori precum : profitul net (raportat la
31/12/2014 in situațiile financiare anuale), dividendul net ( impozitat cu 16%), rata
de distribuire a dividendelor (declarată la 31/12/2014), V.U.A.N.- valoarea
activelor unitare nete ponderate in funcție de risc conform normelor CNVM,
cursul acțiunii, numărul de acțiuni si PER (price/earnings ratio, in engl.- durata de
recuperare a unei investiții în acțiuni, determinat ca raport între prețul acțiunii si
profitul net unitar).

15.01.15 15.04.15 31.12.14 15.01.15 15.04.15 15.01.15 15.04.15 31.12.14 31.12.14 31.12.14

Rata de
Societ Dividend
PER % PER % Profit net CURS CURS V.U.A.N. V.U.A.N. Nr. Acțiuni dividend
ate net
%
SIF 5.20 5.97 134,172,864 1.270 1.46 2.923 3.0334 548849266.0 0.084 6.82%
Evoluția indicelui PER este negativă, acesta ajungând în momentul t1 să fie
și cu 15% mai mare, pentru SIF.

1
www.sif1.ro, Raport trimestrial, 31 martie 2015, SIF BANAT-CRISANA S.A., accesat online la 13.05.2015
Pentru a observa evoluția comparativă dintre valoarea activelor nete a
societății și evoluția cursului acțiunilor acesteia, voi prezenta atat un grafic
comparativ al celor două valori menționate cat si un tabel privind cursul actiunii.
Data SIF BANAT- 17-02-2015 1.373
CRISANA 18-02-2015 1.387
19-02-2015 1.383
12/30/2014 1.297 20-02-2015 1.383
1/6/2015 1.279 23-02-2015 1.401
1/7/2015 1.282 23-02-2015 1.399
1/8/2015 1.3 24-02-2015 1.419
1/9/2015 1.299 25-02-2015 1.450
1/12/2015 1.265 26-02-2015 1.413
1/13/2015 1.261 27-02-2015 1.424
1/14/2015 1.2440 02-03-2015 1.407
1/15/2015 1.270 03-03-2015 1.404
1/16/2015 1.265 04-03-2015 1.395
1/19/2015 1.257 05-03-2015 1.409
1/20/2015 1.262 06-03-2015 1.435
21-01-2015 1.275 09-03-2015 1.430
22-01-2015 1.297 10-03-2015 1.394
23-01-2015 1.327 11-03-2015 1.397
26-01-2015 1.322 12-03-2015 1.413
27-01-2015 1.308 13-03-2015 1.400
28-01-2015 1.302 16-03-2015 1.382
29-01-2015 1.327 17-03-2015 1.347
30-01-2015 1.317 18-03-2015 1.333
02-02-2015 1.317 19-03-2015 1.349
03-02-2015 1.334 20-03-2015 1.357
04-02-2015 1.350 23-03-2015 1.378
05-02-2015 1.346 24-03-2015 1.397
06-02-2015 1.334 25-03-2015 1.407
09-02-2015 1.321 26-03-2015 1.389
10-02-2015 1.323 27-03-2015 1.384
11-02-2015 1.341 30-03-2015 1.399
12-02-2015 1.364 31-03-2015 1.376
13-02-2015 1.371 01-04-2015 1.387
16-02-2015 1.378 02-04-2015 1.384
03-04-2015 1.370 10-04-2015 1.439
06-04-2015 1.366 14-04-2015 1.450
07-04-2015 1.397 15-04-2015 1.460
08-04-2015 1.408 30-04-2015 1.475
09-04-2015 1.424

V.U.A.N. vs curs bursier SIF


3.20 1.500
3.15 1.450
3.10 1.400
3.05 1.350
3.00 1.300
2.95 1.250
2.90 1.200
2.85 1.150
2.80 1.100
04.03.2015
31.12.2014
16.01.2015
20.01.2015
22.01.2015
26.01.2015
28.01.2015
30.01.2015
03.02.2015
05.02.2015
09.02.2015
11.02.2015
13.02.2015
17.02.2015
19.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
26.02.2015
02.03.2015

06.03.2015
10.03.2015
12.03.2015
16.03.2015
18.03.2015
20.03.2015
24.03.2015
26.03.2015
30.03.2015
01.04.2015
03.04.2015
07.04.2015
09.04.2015
14.04.2015
30.04.2015
Cursul actiunii SIF1 V.U.A.N.

Graficul comparativ prezentat nu evidențiază o evoluție corelată a V.U.A.N.


și a cursului acțiunii, în consecință, majoritatea investitorilor nu se orientează după
acest indicator în deciziile de investire.
Se observă o oscilație aleatoare a celor doi indicatori, pe toată perioada.
Analizând graficul în detaliu se observă o creștere a cursului până în jurul datei de
25/02/2015, urmată ulterior de o scădere și din nou o creștere spre sfârșit de
perioadă, cazuată probabil de apropierea de data de referință.
Data de referinta
Societate AGA
SIF 10 aprilie 2015
Analiza tehnică a acțiunilor propune corelația evoluției acțiunilor cu media
mobilă, că procedeu de interpretare, în scopul anticipării evoluției cursurilor spre a
ajuta la procedeul decizional.
În continuare, voi afișa graficul corelațiilor dintre curs și media mobila:
Corelatie intre cursul actiunii SIF si media mobila
1.500
1.450
1.400
1.350
Cursul actiunii SIF1
1.300
Media mobila
1.250
1.200
05-02-2015

18-03-2015
15-01-2015
20-01-2015
23-01-2015
28-01-2015
02-02-2015

10-02-2015
13-02-2015
18-02-2015
23-02-2015
25-02-2015
02-03-2015
05-03-2015
10-03-2015
13-03-2015

23-03-2015
26-03-2015
31-03-2015
03-04-2015
08-04-2015
14-04-2015
Mai sus se observă evoluția corelată a cursului acțiunilor cu cea a mediei
mobile, calculate pe o perioadă de 15 zile calendaristice. Analizând un astfel de
grafic, putem descoperi semnale de cumpărare sau de vânzare a acțiunilor. Primul
moment în care cursul acțiunii se află sub linia mediei mobile tranmite un semnal
de vânzare, în vreme ce prima poziție a acestuia deasupra mediei mobile transmite
un semnal de cumpărare a titlurilor, graficul reflectând astfel tentinta de creștere a
cursurilor.
Cel mai optim semnal de vânzare este cel din 14/03/2015.
Spre finalul perioadei, graficul ne indică semnale de cumpărare, prețurile
fiind în ascensiune. Se remarcă o fluctuație foarte mare a cursului acțiunilor.

În continuare, voi afișa graficele corelațiilor dintre cursuri și indicele BET-


FI, în cazul SIF-urilor:

Corelatia actiunilor SIF si a indicelui BET-FI


32,000.00 1.500
31,000.00 1.400
30,000.00
1.300
29,000.00
28,000.00 1.200
27,000.00 1.100

BET-FI Cursul actiunii SIF1