Sunteți pe pagina 1din 11

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1: AM ÎNVĂȚAT ÎN CLASA I

Perioada: S1- S2 10.09- 21.09.2018

Competente Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice continut
LUNI ED.
FIZICĂ
10.09 M.E.M. FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ȘCOLAR
LB.
ENGLEZĂ
D.P DISTRIBUIREA MANUALELOR

MARȚI M.E.M. Scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua caietului de matematică Numerele naturale manualul (pag. 4), observare
1.1. Numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi de la 0 la 100 caietul manualului sistematică
11.09 1.2. descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la ... până la) Plante (pag. 3), creioane, evaluare practică
1.3. Evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr (ex.: coloraţi cifra zecilor imagini, evaluare orală
1.4. cu roşu; scrieţi cu verde cifra unităţilor) numărătoare evaluare scrisă
1.5. Generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii conversația,
1.6. date demonstrația,
2.1. (ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor) explicația, jocul
3.1. Aflarea unui număr/a unor numere respectând anumite condiţii (ex. scrieţi cel mai didactic, exercițiul
4.1. mare număr mai mic decât 80; scrieţi toate numerele naturale de două cifre AF, AI, AG
5.1. identice etc.)
5.2. Compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci când acestea
au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al
numărătorii de poziţionare
Identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100
Identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat
Selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: încercuiţi cu verde numerele
mai mari decât 39 şi mai mici decât 45)
Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale prin
compararea acestora două câte două
Identificarea unor numere, situate într-un interval dat (ex.: scrie trei numere
mai mici decât 25)
Scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului
Citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două mulţimi
Relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora
M.E.M. Scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua caietului de matematică Numerele naturale manualul (pag. 4), observare
1.1. Numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi de la 0 la 100 caietul manualului sistematică
1.2. descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la ... până la) Plante (pag. 3), creioane, evaluare practică
1.3. Evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr (ex.: coloraţi cifra zecilor imagini, evaluare orală
1.4. cu roşu; scrieţi cu verde cifra unităţilor) numărătoare evaluare scrisă
1.5. Generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii conversația,
1.6. date demonstrația,
2.1. (ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor) explicația, jocul
3.1. Aflarea unui număr/a unor numere respectând anumite condiţii (ex. scrieţi cel mai didactic, exercițiul
4.1. mare număr mai mic decât 80; scrieţi toate numerele naturale de două cifre AF, AI, AG
5.1. identice etc.)
5.2. Compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci când acestea
au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte sau al
numărătorii de poziţionare
Identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100
Identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat
Selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: încercuiţi cu verde numerele
mai mari decât 39 şi mai mici decât 45)
Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale prin
compararea acestora două câte două
Identificarea unor numere, situate într-un interval dat (ex.: scrie trei numere
mai mici decât 25)
Scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele intervalului
Citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două mulţimi
Relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora
C.L.R. Dialog despre schimbările petrecute în natură toamna Dialog despre • manual, p. 6-9, • observare
1.1., 1.2., Formularea de enunțuri după ilustrația din manual toamnă caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Realizarea unei scurte descrieri a toamnei, personajul ilustrat manualului, p. 4- • evaluare orală
2.2., 2.3.,
din imaginea care însoțește textul 5, creioane, • evaluare scrisă
3.1., 3.2., Citirea unui
3.3.,3.4., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, imagini,
4.1. în ștafetă, selectiv text computer,
Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul Așezarea videoproiector
citit textului în • conversația,
Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri demonstrația,
pagină
Formularea de enunțuri cu sensurile diferite ale unor cuvinte explicația, jocul
Identificarea unor cuvinte cu sens asemănător/opus unor didactic,
cuvinte date Copiere exercițiul,
activitate practică
Transcriere
• AF, AI, AG
Dictare

Text-suport:
Din nou la
școală
C.L.R. Dialog despre schimbările petrecute în natură toamna Dialog despre • manual, p. 6-9, • observare
1.1., 1.2., Formularea de enunțuri după ilustrația din manual toamnă caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Realizarea unei scurte descrieri a toamnei, personajul ilustrat manualului, p. 4- • evaluare orală
2.2., 2.3.,
din imaginea care însoțește textul 5, creioane, • evaluare scrisă
3.1., 3.2., Citirea unui
3.3.,3.4., Citirea textului în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, imagini,
4.1. în ștafetă, selectiv text computer,
Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul Așezarea videoproiector
citit textului în • conversația,
Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri demonstrația,
pagină
Formularea de enunțuri cu sensurile diferite ale unor cuvinte explicația, jocul
Identificarea unor cuvinte cu sens asemănător/opus unor didactic,
cuvinte date Copiere exercițiul,
Transcriere activitate practică
Dictare • AF, AI, AG

Text-suport:
Din nou la
școală
MIERCURI C.L.R. Asocierea unor piese de puzzle conținând categorii și Dialog despre • manual, p. 6-9, • observare
12.09
1.1., 1.2., elemente ale acestora prezentate în text toamnă caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Transcrierea unor enunțuri care prezintă anumite date manualului, p. 4- • evaluare orală
2.2., 2.3.,
Descrierea toamnei, după o imagine dată 5, creioane, • evaluare scrisă
3.1., 3.2., Observarea și discutarea poziției corecte la scris Citirea unui imagini,
3.3.,3.4., Scrierea caligrafică pe liniatura tip II a literelor, cuvintelor, text computer,
4.1.
enunțurilor videoproiector
Așezarea
Copierea, transcrierea și scrierea după dictare a unor • conversația,
textului în
enunțuri demonstrația,
Așezarea în pagină a datei, a titlului, a alineatelor pagină explicația, jocul
Scrierea unor enunțuri după imagini date didactic,
Alcătuirea unor enunțuri folosind cuvinte sau expresii date Copiere exercițiul,
activitate practică
Transcriere
• AF, AI, AG
Dictare

Text-suport:
Din nou la
școală
C.L.R. Asocierea unor piese de puzzle conținând categorii și Dialog despre • manual, p. 6-9, • observare
1.1., 1.2., elemente ale acestora prezentate în text toamnă caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Transcrierea unor enunțuri care prezintă anumite date manualului, p. 4- • evaluare orală
2.2., 2.3.,
Descrierea toamnei, după o imagine dată 5, creioane, • evaluare scrisă
3.1., 3.2., Citirea unui
3.3.,3.4., Observarea și discutarea poziției corecte la scris imagini,
4.1. Scrierea caligrafică pe liniatura tip II a literelor, cuvintelor, text computer,
enunțurilor Așezarea videoproiector
Copierea, transcrierea și scrierea după dictare a unor textului în • conversația,
enunțuri demonstrația,
pagină
Așezarea în pagină a datei, a titlului, a alineatelor explicația, jocul
Scrierea unor enunțuri după imagini date didactic,
Alcătuirea unor enunțuri folosind cuvinte sau expresii date Copiere exercițiul,
Transcriere activitate practică
Dictare • AF, AI, AG

Text-suport:
Din nou la
școală
ED.
FIZICĂ
RELIGIE

JOI Efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin operaţia Adunarea și manualul (pag. 5), observare
M.E.M. inversă scăderea caietul manualului sistematică
13.09 1.4. Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element numerelor (pag. 4) evaluare practică
1.5. neutru), naturale conversația, explicația, evaluare orală
1.6. fără precizarea terminologiei de la 0 la 100 jocul didactic, evaluare scrisă
2.1. Rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără și cu trecere peste Probleme exercițiul
3.1. ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor Animale. Organe AF, AI, AG
4.1. Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 100 interne
5.1. Aflarea unui termen necunoscut
5.2. Verbalizarea modului de rezolvare a unor probleme
Identificarea regulii de construire a unui şir de numere
Identificarea semnificaţiei datelor unei probleme – identificarea cuvintelor care
sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentări simbolice
Asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/desen
Rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0-100
Relaţionarea principalelor structuri ale organismului uman şi animal cu rolurile
acestora
C.L.R. Dialog despre vacanța de vară Dialog despre • manual, p. 10- • observare
1.1., 1.2., Formularea de enunțuri după ilustrația din manual vacanța de 11, caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în manualului, p. 6- • evaluare orală
2.2., 2.3., vară
lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri 7, creioane, • evaluare scrisă
3.1., 3.2., Povestirea
3.3.,3.4., Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul imagini,
4.1 citit unor computer,
Identificarea unor detalii referitoare la locul, timpul, întâmplări videoproiector
personajele prezente în text trăite • conversația,
Copierea, transcrierea și scrierea după dictare a unor demonstrația,
Formularea
enunțuri explicația, jocul
unor păreri
didactic, exercițiul
• AF, AI, AG
Citirea unui
text
Așezarea
textului în
pagină

Scrierea
imaginativă
pornind de la
întâmplări
trăite
Text-suport:
Amintiri din
vacanță
M.M.
A.V.A.P.

VINERI C.L.R. Așezarea în pagină a datei, a titlului, a alineatelor Semne de • manual, p. 10- • observare
14.09
1.1., 1.2., Formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte date punctuație 11, caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Despărțirea unor cuvinte în silabe manualului, p. 6- • evaluare orală
2.2., 2.3., (. ? –)
Completarea unor expresii cu cuvintele din text care arată 7, creioane, • evaluare scrisă
3.1., 3.2., Despărțirea
3.3.,3.4., însușiri și utilizarea expresiilor obținute în formularea unor imagini,
4.1 enunțuri proprii cuvintelor în computer,
Formularea de enunțuri cu sensurile diferite ale unor cuvinte silabe videoproiector
date Cuvinte care • conversația,
Realizarea de dialoguri referitoarea la petrecerea vacanței de demonstrația,
au aceeași
vară explicația, jocul
didactic, exercițiul
formă și înțeles • AF, AI, AG
diferit
Text-suport:
Amintiri din
vacanță
M.E.M Desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) pe reţeaua Figuri și corpuri manualul (pag. 6), observare
2.1. de pătrate din caietul de matematică geometrice caietul manualului sistematică
2.2. Compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate sau doar Numerele naturale (pag. 5), creioane, evaluare practică
4.1. cercuri etc.(ex.: un copac stilizat, doar din cercuri – mari, mici, medii) de la 0 la 100 riglă evaluare orală
5.1. Descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru – feţe (formă, trusa de figuri şi evaluare scrisă
număr) corpuri geometrice
Identificarea interiorului și al exteriorului unei figuri conversația, explicația,
Generarea de numere mai mici decât 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii jocul didactic,
date exercițiul
(ex.: precizarea cifrei unităţilor/zecilor) AF, AI, AG
1 oră
M.M.
A.V.A.P.

Competente
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
LUNI ED. FIZICĂ
17.09 M.E.M.

LB.
ENGLEZĂ
D.P
MARȚI M.E.M.
18.09 M.E.M.
C.L.R. Joc didactic pentru identificarea regulilor de Dialog despre vacanța • manual, p. 12- • observare
1.1., 1.2., vorbire eficientă (Mesaje călătoare) de vară 13, caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Scrierea imaginativă despre întâmplări trăite în manualului, p. 8- • evaluare orală
2.2., 2.3., Povestirea unor
vacanța de vară (texte de 3-5 enunțuri) 10, creioane, • evaluare
3.1., 3.2., întâmplări trăite
3.3.,3.4., 4.1 Redactarea unei scrisori de 3-5 enunțuri, cu imagini, computer, scrisă
respectarea unor cerințe date (cui se adresează, Formularea unor videoproiector
despre ce se vorbește, elementele componente ale păreri • conversația,
unei scrisori, așezarea în pagină) demonstrația,
Formularea unor păreri despre întâmplările relatate explicația, jocul
Scrierea imaginativă
de colegi didactic, exercițiul
pornind de la
Completarea unor texte cu semnele de punctuație • AF, AI, AG
corespunzătoare întâmplări trăite
Scrierea unui scurt text cu dialog, folosind semnele de Scrisoarea
punctuație învățate (actualizare)
Scrierea corectă a
cuvintelor
Semne de punctuație
(. ? –)
C.L.R. Observarea unei imagini și formularea de răspunsuri Recapitulare • manual, p. 14, • observare
1.1., 1.2., la întrebări date Dialog despre caietul manualului, sistematică
1.3., 2.1.,
Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în p. 11, computer, • evaluare orală
2.2., 2.3., plecarea păsărilor
perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri videoproiector • evaluare scrisă
3.1., 3.2., călătoare
3.3.,3.4., Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la creioane, imagini • evaluare
4.1., textul citit • conversația reciprocă
Identificarea unor detalii referitoare la locul, timpul, Citirea unui text euristică, • listă de
personajele prezente în text Copiere Transcriere demonstrația, control
Copierea, transcrierea și scrierea după dictare a unor explicația, jocul autoevaluare
Dictare
enunțuri didactic, exercițiul
Așezarea în pagină a datei, a titlului, a alineatelor Scrierea corectă a • AF, AI, AG
Formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte date cuvintelor
Despărțirea unor cuvinte în silabe
Ordonarea unor silabe pentru a obține cuvinte
Despărțirea cuvintelor
Identificarea unor cuvinte cu sens asemănător /opus
Scrierea unor cuvinte care conțin grupuri de litere în silabe
Scrierea imaginativă a unui text de 3-5 enunțuri despre Cuvinte cu sens
o întâmplare trăită, folosind semnele de punctuație opus/asemănător
învățate (. ? –)
Text-suport:
Plecarea cocorilor
MIERCURI C.L.R. Joc didactic pentru identificarea regulilor de Dialog despre vacanța • manual, p. 12- • observare
19.09
1.1., 1.2., vorbire eficientă (Mesaje călătoare) de vară 13, caietul sistematică
1.3., 2.1.,
Scrierea imaginativă despre întâmplări trăite în manualului, p. 8- • evaluare orală
2.2., 2.3., Povestirea unor
vacanța de vară (texte de 3-5 enunțuri) 10, creioane, • evaluare
3.1., 3.2., întâmplări trăite
3.3.,3.4., 4.1 Redactarea unei scrisori de 3-5 enunțuri, cu imagini, computer, scrisă
respectarea unor cerințe date (cui se adresează, Formularea unor videoproiector
despre ce se vorbește, elementele componente ale păreri • conversația,
unei scrisori, așezarea în pagină) demonstrația,
Formularea unor păreri despre întâmplările relatate explicația, jocul
Scrierea imaginativă
de colegi didactic, exercițiul
pornind de la
Completarea unor texte cu semnele de punctuație • AF, AI, AG
corespunzătoare întâmplări trăite
Scrierea unui scurt text cu dialog, folosind semnele de Scrisoarea
punctuație învățate (actualizare)
Scrierea corectă a
cuvintelor
Semne de punctuație
(. ? –)
C.L.R. Joc didactic pentru identificarea regulilor de Dialog despre vacanța • manual, p. 12- • observare
1.1., 1.2., vorbire eficientă (Mesaje călătoare) de vară 13, caietul sistematică
1.3., 2.1.,
2.2., 2.3., Scrierea imaginativă despre întâmplări trăite în Povestirea unor manualului, p. 8- • evaluare orală
3.1., 3.2., vacanța de vară (texte de 3-5 enunțuri) întâmplări trăite 10, creioane, • evaluare
3.3.,3.4., 4.1
Redactarea unei scrisori de 3-5 enunțuri, cu imagini, computer, scrisă
Formularea unor
respectarea unor cerințe date (cui se adresează, videoproiector
păreri
despre ce se vorbește, elementele componente ale • conversația,
unei scrisori, așezarea în pagină) demonstrația,
Formularea unor păreri despre întâmplările relatate Scrierea imaginativă explicația, jocul
de colegi pornind de la didactic, exercițiul
Completarea unor texte cu semnele de punctuație • AF, AI, AG
întâmplări trăite
corespunzătoare
Scrisoarea
Scrierea unui scurt text cu dialog, folosind semnele de
punctuație învățate (actualizare)
Scrierea corectă a
cuvintelor
Semne de punctuație
(. ? –)
ED. FIZICĂ
RELIGIE

JOI M.E.M.
20.09 C.L.R. Observarea unei imagini și formularea de răspunsuri Recapitulare • manual, p. 14, • observare
1.1., 1.2., la întrebări date Dialog despre caietul manualului, sistematică
1.3., 2.1.,
Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în p. 11, computer, • evaluare orală
2.2., 2.3., plecarea păsărilor
perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri videoproiector • evaluare scrisă
3.1., 3.2., călătoare
3.3.,3.4., Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la creioane, imagini • evaluare
4.1., textul citit • conversația reciprocă
Identificarea unor detalii referitoare la locul, timpul, Citirea unui text euristică, • listă de
personajele prezente în text Copiere Transcriere demonstrația, control
Copierea, transcrierea și scrierea după dictare a unor explicația, jocul autoevaluare
Dictare
enunțuri didactic, exercițiul
Așezarea în pagină a datei, a titlului, a alineatelor • AF, AI, AG
Formularea unor enunțuri cu expresii/cuvinte date Scrierea corectă a
Despărțirea unor cuvinte în silabe cuvintelor
Ordonarea unor silabe pentru a obține cuvinte
Identificarea unor cuvinte cu sens asemănător /opus
Despărțirea cuvintelor
Scrierea unor cuvinte care conțin grupuri de litere
Scrierea imaginativă a unui text de 3-5 enunțuri despre în silabe
o întâmplare trăită, folosind semnele de punctuație Cuvinte cu sens
învățate (. ? –) opus/asemănător
Text-suport:
Plecarea cocorilor
M.M.
A.V.A.P.

VINERI C.L.R. Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare • manual p. 15: • evaluare scrisă
21.09
1.1., 1.2., evaluare fișă de evaluare, • evaluare orală
1.3., 2.1.,
Formularea orală de întrebări și răspunsuri după fișă de lucru
2.2., 2.3.,
3.1., 3.2., cerințe date • exercițiul
3.3.,3.4., 4.1. Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, • AI
recompense
M.E.M.
M.M.
A.V.A.P.