Sunteți pe pagina 1din 30

Alimedia

Coordonator:
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe

Colaboratori:
prof.ing. Fodo Daniela
prof. Pop Daniela
m.i. Bodnar Daniela
m.i. Raţ Monica
prof. Mioara Moholea
prof. Corina Marina
prof.ing. Bălan Cristina
Nagy Thomas – clasa IXC
Tomşa Ioana – clasa IXC
Maxim Helga – clasa IXC
Zah Bogdan – clasa XIC
Rus Aurel – clasa XIC
Demeter Timea – clasa XIC
Zoicaş Nicoleta – clasa XIC
Hlistei Mădălina – clasa 13C
Micle Ramona – clasa XII B

Tehnoredactare:
prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
Din sumar:

• La început de drum
• Toamna se numără bobocii
• Interviu cu directorul Colegiului Tehnic Transilvania
• Taina Crăciunului
• Crăciunul în imagini
• Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun în Ieud, Maramureş
• Pregătirea mesei de Crăciun
• Cum ne îmbrăcăm de Sărbători
• A dărui este nevoia noastră de a simţi bucuria în ochii celuilalt
• Pregătită pentru performanţă
• Colţul verde din şcoala mea
• Consiliul local al Tinerilor
• Apariţii editoriale
• Excursie tematică de studiu
• Simpozionul Naţional “S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !” – ediţia a II-a
• Halloween, la Colegiul Tehnic Transilvania
• Totul despre ... alcoolul etilic
La început de drum

Elevii clasei IXC din cadrul Colegiului


Tehnic Transilvania Baia Mare, sunt bobocii
anului şcolar 2011 – 2012 de la domeniul de
pregătire INDUSTRIE ALIMENTARĂ.
Cuminţi şi sfioşi dar şi entuziaşti şi plini
de elan, aşa i-am perceput eu încă din prima
săptămână petrecută împreună în cadrul şcolii
noastre. M-am bucurat să-i văd dornici de a
participa la activităţile şcolare, frecvenţa la ore
fiind foarte bună, dar şi la activităţi cu caracter
extraşcolar.
Printre multiple activităţi organizatorice,
regulamente şcolare şi pregătirea pentru …
testele iniţiale, am găsit şi răgazul necesar
pentru câteva poze de grup la care vom privi cu
plăcere şi nostalgie peste 4 ani.

Succes IXC, fiţi cei mai buni !!!

prof. Bonaţ Ioan Gheorghe – diriginte IX C


Toamna se numără
bobocii

La Colegiul Tehnic Transilvania într-o


superbă seară de toamnă, în acorduri de chitară,
se anunţa sărbătoarea bobocilor. Pregătit pe
îndelete de colegii lor din clasele a XII-a şi a
13-a liceu rută progresivă, Balul Bobocilor a
În acest an organizatorii au dorit să pună în
devenit o tradiţie.
valoare locul în care învaţă alături de profesorii
lor, transformând Sala Polivalentă a Colegiului
într-un tablou de toamnă aurie cu iz de mere
coapte. Într-un astfel de decor cele şase perechi
concurente şi-au arătat talentul artistic,
abilitatea dar şi inteligenţa.
De menţionat interesul deosebit al colegilor Buna dispoziţie a marcat întregul
din clasele terminale în realizarea acestui eveniment, culminând cu desemnarea
eveniment deosebit din viaţa Colegiului Tehnic câştigătorilor.
Transilvania, precum şi contribuţia remarcabilă
a sponsorilor balului.
Sponsorii evenimentului au fost:
• Domnul primar Cătălin Cherecheş
• S.C. DoreoCom S.R.L.
• S.C. AIDELA S.R.L.
• Salonul de frumuseţe ARTEMIS
• Salonul New Lady
• Salonul de Fitness S.C. BIG CAT GYM
• S.C. PFA QUIK MOBILE

Momentele artistice au aparţinut invitaţilor:


• Ansamblul Chechişelul
• Ansamblul Doruleţul
• Trupa Four Music
Mister Boboc 2011 elevului Flaviu Mureşan
din clasa IX C.

Dar, haidem să-i cunoaştem mai bine pe


concurenţii boboci:
Nr. Nume Cla- Premiul
crt. prenume sa
1 Gherasim IXA Miss Boboc
Maria
2 Beşicuţă IXA Miss
Cristina Originalitate
3 Cozma IXA Miss
Alina Popularitate
4 Vlad IXA Miss
Lăcrimioara Creativitate
5 Horel Maria IXA Miss best
dancer
6 Rezmiveş IXA Mister
Andrei Popularitate
7 Enache IXA Mister
Ştefan Creativitate
8 Bogdan IXA Mister best
Alexandru dancer
9 Mureşan IXC Mister
Flaviu Boboc
Fiecare participant a primit un premiu 10 Nagy IXC Mister
Thomas Originalitate
pentru prestaţia sa, fiind un câştigător în 11 Pop Irina IXC Miss Funny
competiţia bobocilor. 12 Doboeş IXC Mister
Andrei Funny
Titlul de Miss Boboc 2011 a revenit elevei
Maria Gherasim din clasa IX A, iar titlul de Mioara Moholea – profesor coordonator
Bonaţ Ioan Gheorghe – fotografii
Interviu cu directorul Colegiului lucra cu viitorii absolvenţi pe care îi pregătim.

Tehnic Transilvania, domnul


Existenţa pe piaţa muncii a nevoii de specialişti

prof.ing. Mircea Cărăuşan


într-un anumit domeniu trebuie să ne determine
să acţionăm în direcţia respectivă şi nu doar
opţiunile exprimate de elevi şi părinţi, mai mult
sau mai puţin informaţi de realitatea
economică.
- Consideraţi oportună ideea reînfinţării şcolilor
profesionale?
- Domnule director Mircea Cărăuşan, conduceţi -M.C.: Şcoala profesională nu trebuie privită ca
una din cele mai mari unităţi şcolare de nivel o „cenuşereasă” a sistemului de învăţământ în
liceal din judeţ, având specializări în toate cele general şi a învăţământului tehnologic în
trei profile ale filierei tehnologice. Cum vedeţi particular. Ea este în măsură să furnizeze
în viitor, posibilitatea revigorării şi creşterii economiei naţionale forţa de muncă calificată
atractivităţii învăţământului tehnologic? pentru toate domeniile de activitate. Contactul
-M.C.: Se impune o implicare mai mare a săptămânal în timpul orelor de instruire practică
agenţilor economici în susţinerea cu realităţile de la viitorul loc de muncă, are
învăţământului tehnologic şi un efort mai mare menirea de a-i determina pe elevi la
de consiliere a elevilor absolvenţi de gimnaziu. responsabilitate şi o acomodare timpurie cu
Probabil că s-ar impune şi o activitate de rigoarea şi cerinţele dintr-o unitate de profil. În
informare a părinţilor elevilor care trebuie să toată Europa învăţământul profesional are un
conştientizeze faptul că nu toţi elevii au loc bine conturat şi un procent însemnat dintre
capacitatea de a urma un liceu teoretic, iar tinerii europeni, urmează fără a avea nici un fel
liceul tehnologic poate să pună în valoare şi să de complexe, această formă de învăţământ.
dezvolte anumite abilităţi cu caracter practic pe - Cum ar trebui convinşi absolvenţii de
lângă cunoştinţele teoretice. gimnaziu, să urmeze o şcoală profesională?
- Pentru întocmirea şi aprobarea planurilor de -M.C.: Uneori este greu să convingi oricât ai
şcolarizare, alături de sondarea opţiunilor încerca, în special părinţii, pentru că liceul a
elevilor de gimnaziu, ar trebui luate în calcul şi fost privit în ultima perioadă doar ca o etapă
sugestiile agenţilor economici, privind nevoia premergătoare studiilor universitare. Pleiada de
de specialişti de pe piaţa muncii? universităţi apărută în ultima vreme, unele de
-M.C.: Cu siguranţă aşa ar trebui procedat, slabă calitate, i-a atras pe mulţi tineri, rezultatul
pentru că agenţii economici sunt cei care vor fiind din păcate doar creşterea numărului de
şomeri cu studii superioare. O analiză atentă şi
ÎN AŞTEPTAREA CRĂCIUNULUI
conştientă a rezultatelor la învăţătură, atât în ce

Taina Crăciunului
priveşte media anuală din clasele V – VIII cât
şi a rezultatelor la testele naţionale, ar trebui să
„convingă” anumiţi elevi să-şi dezvolte abilităţi
practice într-o anumită meserie, prin şcoala
profesională.
- Care sunt punctele tari ale Colegiului Tehnic
Transilvania privind oferta educaţională şi nu Zăpada străluceşte pe chipul aspru al

numai, ce ar trebui să le cunoască absolvenţii pământului îngheţat, frigul se năpusteşte

de clasa a VIII-a şi părinţii acestora? nemilos peste hotarele orăşelului meu. Fulgii de

-M.C.: Oferta educaţională a Colegiului Tehnic nea, aviatori neobosiţi, se prăbuşesc liniştiţi pe

Transilvania este una de excepţie, pentru că pământ. Păsărelele rămase pe la noi, se

avem o diversitate foarte mare de calificări înghesuie prin poduri de case pentru a-şi ostoi

profesionale din toate cele trei profile ale tremurul.

filierei tehnologice: Tehnic, Servicii, Resurse Pe străzi, oameni grăbiţi, cuprinşi de

naturale şi protecţia mediului. Baza materială febra cumpărăturilor şi promoţiilor de sezon,

ce cuprinde printre altele, sală de sport uită ades de taina Crăciunului. Doar gerul

modernă, cămine, cantină, ateliere şcolare şi colindă cu glas voios, iar şuieratul lui sub

laboratoare, ne recomandă tuturor celor geamurile noastre, ne acompaniază colindele

interesaţi. Nu în ultimul rând aş aminti, străvechi.

personalul calificat şi dedicat profesiei, pe care Mireasma cozonacului cald îmi umple

îl întâlneşti în toate compartimentele de lucru sufletul de bucurie, furându-mi pentru un

ale Colegiului Tehnic Transilvania. moment toate gândurile. Zâmbăreţele prăjituri

- Se apropie cu paşi repezi Sărbătorile de iarnă ale mamei, expuse pe masa specială de Crăciun,

şi Anul Nou. Ce v-aţi dori în mod deosebit să sunt o adevărată ispită culinară. Sărmăluţele

vă aducă noul an pentru organizaţia pe care o pregătite cu atâta grijă, pot acum în sfârşit să fie

conduceţi? savurate.

-M.C.: Doresc să fim atractivi prin oferta Intru în cămăruţă şi privirea-mi este

noastră educaţională pentru câţi mai mulţi elevi. furată de cârnăciorii ce atârnă ca o ghirlandă şi

A consemnat: de şunculiţa ce abia aşteaptă a fi gustată.

prof. ing. Bonaţ Ioan Gheorghe Portocalele şi nucile din săculeţ, întotdeauna
parcă prea puţine, şi moşul de ciocolată de pe
dulap, întregesc peisajul culinar special al În grajdul cu vite
Crăciunului. Micile chifteluţe, formează o Nicoleta Zoicaş – clasa XIC
piramidă pregătită pentru persoanele care ne
calcă pragul.
Toate aceste miracole culinare, brăduţul
frumos împodobit şi plăcutul fundal sonor al
colindelor, au darul de a forma atmosfera
feerică pe care poţi să o simţi doar de Crăciun.
Nagy Thomas – clasa IX C

Crăciunul în imagini
Naşterea Domnului
Timea Demeter – clasa XIC

Obiceiuri şi tradiţii de
Crăciun în Ieud, Maramureş

În ziua de ajun toţi copiii pornesc cu


colinda pe la casele oamenilor ducând vestea că
micul prunc s-a născut. Cântă câte o colindă, iar
în schimb, primesc nuci, mere, colaci, dulciuri
şi bani.
De Crăciun, femeile se îmbracă în
portul popular maramureşan. Pe cap îşi aşază
un batic numit năframă, la gât se poartă
zgărdane iar în locul obişnuitei bluze se ia pune
o cămaşă tradiţională. Pe dedesuptul zadiilor se
poartă o fustă numită poale, în loc de şosete
ştrinşi, iar în picioare opincuţe. Pe deasupra
cămăşii se ia pieptarul.
Bărbaţii poartă pe cap o căciulă numită
clop, cămaşă ţărănească, iar pe deasupra
cămăşii se poartă pieptarul. În loc de pantaloni
se poartă cioareci, în picioare cizme de piele,
iar ca podoabă la mână, mânecări.
Mâncarea tradiţională ieudeană sunt
Pregătirea unei mese tradiţionale pentru
haluştele şau piroştele. Se mai taie şi porcul de
Sărbătoarea Crăciunului a fost una dintre
ignat. Din carnea de porc se fac apoi diferite
activităţile „gustate” cu plăcere de elevii
bunătăţi tradiţionale: cârnaţi, slănină, şuncă,
Colegiului Tehnic Transilvania de la domeniul
călbaşel, tobă, aituri şi ciorba de perişoare.
de pregătire Industrie Alimentară, în ultimele
Ca băutură, ieudenii preferă vinul dar şi
două săptămâni de şcoală ale semestrului I.
pălinca de prune, mere sau pere, şi vişinata. La
În timpul orelor de instruire practică
desert se serveşte cozonacul tradiţional cu
săptămânală, sub îndrumarea m.i. Raţ Monica
nucă, cu mac sau rahat şi diferite sortimente de
şi m.i. Bodnar Daniela, elevii au realizat
prăjituri.
diferite produse alimentare, specifice mesei de
Doboeş Andrei – clasa IX C
Crăciun.
Bizău Ioana – clasa IX C
Tomşa Ioana – clasa IX C De fiecare dată când organizăm astfel de
activităţi elevii sunt foarte receptivi şi dornici

Pregătirea mesei de Crăciun de a duce mai departe tradiţiile maramureşene


privind produsele specifice de Crăciun.
- caracterizează persoanele concentrice,
pasive, senzitive, perceptive.
- Galben - aspiraţie, originalitate, veselie,
spontaneitate
- caracterizează persoanele active,
proiective, expansive, investigative.
- Gri - melancolie, tristeţe, plictiseală
- caracterizează persoanele deprimate,
închise, cu tendinţe de izolare, cu stare de
amărăciune.
- Negru - sobrietate, tristeţe, doliu, singurătate,
despărţire, moarte
- Portocaliu - exprimă dorinţă, excitabilitate,
dominanţă, erotism
- este specifică persoanei active,
ofensive, competitive, sociabile.
- Roşu - voinţă, dominanţă, ardoare, erotism,
acţiune, însufleţire

Cum să ne îmbrăcăm de
- specifică persoanei active, excentrice,
autonome, dominatoare, erotice, competitive.

sărbători
- Verde - concentrare, renaştere, siguranţă,
îndrăzneală, abstinenţă, autoevaluare,
persistenţă
- caracterizează persoanele pasive,
defensive, autonome, reţinute, posesive.
Semnificaţiile unor culori:

- Alb - linişte, inocenţă, virtute, castitate,


împăcare
- caracterizează persoanele expansive,
suave, puritane.
- Albastru - linişte, satisfacţie, tandreţe, iubire,
afecţiune
În lume, Santa Claus este cunoscut sub
A dărui este nevoia noastră de a
simţi bucuria în ochii celuilalt
diferite nume:

Moş Crăciun - România


Christkind - Austria
Noel, Sfântul Nicolae, Christkind sau
Pete cel Negru - Belgia şi Olanda
Decembrie – luna cadourilor, luna lui
Moş Nicolaie şi a lui Moş Crăciun, luna în care
Papa Noel - Brazilia
Julinisse - Danemarca
toţi oamenii devin mai buni, mai omenoşi, cu
iubire faţă de semenii noştrii, ne-a determinat şi
Părintele Crăciunului - Anglia
Bătrânul Crăciun - Finlanda
pe noi, profesorii de la Colegiul Tehnic
Pere Noel sau le Petit - Franţa
Transilvania, Baia Mare (Director prof. ing.
Kriss Kringle, Christkind sau Sfântul
CĂRĂUŞAN MIRCEA, prof. ing.
Nicolae - Germania
DANIELA FODO, m.i DANIELA
Befana - Italia
BODNAR, prof. ing. HAULER CORALIA,
ŞPAN
Mos Kurohsu - Japonia
Trei Crai - Mexic şi Spania
prof. MIHAELA, prof. ing.
ROGOJAN ZORICA), alături de elevii
Omul Stea sau Oamenii Înţelepţi -
claselor XII B, 13 C, 12 B să facem o faptă
Polonia
bună.
Basbouschka - Rusia.

prof. ing. Fodo Daniela

Scopul acestei activităţi intitulate DIN


INIMĂ PENTRU COPII a fost sensibilizarea
elevilor în pragul Sărbătorilor de Iarnă în
scopul dezvoltării unui comportament altruist.
În data de 9 decembrie am poposit cu Pe mine acest lucru m-a făcut să-mi dau
”Sacul Moşului” la Şcoala Generală pentru seama de cel mai important lucru care mi-a fost
Copii cu Deficienţe Nr. 2 Baia Mare, unde le- dăruit şi care este sănătatea, însă chiar de acest
am oferit mici atenţii copiilor din clasele a VI-a dar, copiii aceia nu se pot bucura din plin. Nu
Sever, a –II- a Sever şi grupele de preşcolari aveai cum să nu fii impresionat şi nu aveai cum
(sindrom Down şi autism). să nu plângi văzând fericirea de pe chipurile
Am rămas profund impresionaţi de lor, zâmbind la o portocală sau muşcând cu
căldura cu care am fost primiţi, de atenţia care poftă dintr-un corn cu ciocolată.
ne-a fost acordată de către copii, din momentul Eu cred că oricare dintre noi am putea
în care am intrat şi până am plecat. Dragostea face un astfel de gest faţă de acei copii, nu
dăruită de către copii, depăşeşte cu mult gestul trebuie neapărat să fie atunci când se aproprie
făcut de noi şi am simţit o bucurie mult mai sărbătorile. Şi acei copii merită să fie fericiţi şi
mare. iubiţi.
Făcând o bucurie, oricât de mică, unui Hlistei Mădălina 13C
copil, aceasta, se întoarce înzecit înapoi, ceea ce
face ca gestul să rămână în sufletul tău şi să te Vizita la Şcoala Generală pentru Copii
marcheze profund. cu Deficienţe nr. 2 din Baia Mare m-a
impresionat profund, văzându-i pe acei copii,
prof. ing. Fodo Daniela
care ne-au întâmpinat cu atâta căldură mi-am
dat seama că trebuie să-i ajutăm, să le dăm o
În pragul sărbătorilor de iarnă, care se
mână de ajutor, să le fim alături, să-i îndrăgim
aproprie, noi elevii Colegiului Tehnic
şi să le oferim tot ce am putea noi oferi.
Transilvania, am reuşit să aducem zâmbete
Acei copii sunt cuminţi, frumoşi şi
nepreţuite pe feţele unor îngeraşi care nu-şi
dădeau seama ce se întâmplă, ştiau doar că a
foarte îndrăgiţi de persoanele care le sunt
alături tot timpul, persoane deosebite care îi
venit Moşul.
iubesc ca şi pe copii lor.
Eu am fost unul dintre elevii care au
Chiar am rămas uimită de ceea ce am
ajutat la venirea moşului pentru aceşti copii.
văzut la aceea şcoală, cât de frumos ne-au
Când am intrat pe uşă şi am văzut acei copilaşi
primit ei, cu braţele deschise şi cu multă iubire.
care au format un muşuroi în jurul nostru am
rămas impresionată. Poate că pentru ei simpla
noastră prezenţă a fost o bucurie şi nu numai
Micle Ramona XII B

faptul că aveam cadouri.


Pregătită pentru performanţă PROIECT EDUCAŢIONAL

„Colţul verde din şcoala


• Nume şi prenume: Maxim Helga Rebeca
mea”
• Vârsta: 15 ani
• Şcoala: Colegiul Tehnic Transilvania, Baia
Mare, clasa IX C
• Clubul sportiv: C.S.M. Baia Mare BOX
• Participare la competiţii:
Memorialul Angelco Sîmborvan
Gala Sărbătorii Castanelor
• Planuri de viitor:
Să devin campioană naţională
Participarea în perioada ianuarie
Argument
– februarie 2012 la competiţia Cupa României
la Box.
Îmbunătăţirea factorului de igienă ar
trebui să primeze pentru evitarea unor dezastre
naturale, prin puterea exemplului mediul
înconjurător va fi mai curat.

Scop

Proiectul educaţional a fost conceput şi


va fi pus în practică cu scopul de a trezi
constiinţa participanţilor cu privire la viitorul
sumbru care ne aşteaptă dacă nu limitam
factorii ce duc la dezechilibrele naturale.
Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile este
nu numai o atitudine dar şi un prilej de a
gestiona corect aceste produse în vederea Activităţi desfăşurate:
refolosirii lor. Activităţile vor avea loc în două etape.
În prima etapă se va realiza un colţ verde în
Obiective incinta şcolii din deşeuri reciclabile, la care se
va adăuga povestea colţului verde, a doua etapă
O1: Dezvoltarea sentimentului de va consta în colectarea materialelor reciclabile
dragoste faţă de natură pe o perioadă de un an în parteneriat cu
O2: Formarea unor priceperi şi asociaţia Recolamp.
deprinderi de a îngriji şi ocroti natura.
O3: Dezvoltarea creativităţii prin
implicarea elevilor şi a profesorilor în realizarea
unui colţ verde în incinta şcolii din deşeuri
reciclabile.
O4: Colectarea deşeurilor reciclabile.

Profesor coordonator: Marina Corina

Grupuri ţintă: elevii claselor XII B şi IX C de la


Colegiul Tehnic Transilvania.

Durata proiecului: Septembrie 2011 –


noiembrie 2012
Perioada Activităţi
desfăţurate
Clasa
Consiliul Local al Tinerilor
Septembrie Realizarea unui XII B
2011 colţ verde din IX C
materiale
reciclabile în
incinta şcolii
Noiembrie Colectarea Consiliul Local al Tinerilor simbolizează o
2011 – deşeurilor unitate atât sufletească cât şi colectivă. Pentru
noiembrie 2012 electrice şi mulţi reprezintă doar nişte adolescenţi care se
predarea lor întâlnesc, care vor să devină prieteni, dar mai
spre reciclare presus de atât, suntem nişte adolescenţi care
Asociaţiei vrem să schimbăm ceva în liceele noastre, să
Recolamp demonstrăm că, deşi suntem tineri şi la început
de drum, putem face lucruri măreţe.
Încercăm ca şi în orice alt domeniu să ne
Evaluare
Pe parcursul derulării acţiunilor se va
analiza modul de desfăşurare a acestora şi de
perfecţionăm, participând la diverse proiecte.
Încrederea care ne-a fost acordată de cei care
ne-au votat trebuie să o menţinem şi să le
diferitele oportunităţi ivite astfel încât acţiunile
să fie un mod plăcut de destindere. Echipa de
lucru va realiza fotografi şi se vor acorda
demonstrăm că suntem demni să reprezentăm
liceul din care facem parte.
diplome.
Pentru cei care au crezut altceva aş dori în
încheiere să subliniez faptul că Consiliul Local
al Tinerilor înseamnă: rabdare, voinţă,
implicare, dar şi plăcerea de a face ceea ce
trebuie.

Rus Aurel – clasa XIC, reprezentantul


Colegiului Tehnic Transilvania în Consiliul
Local al Tinerilor, Baia Mare

prof. Marina Corina – coordonator proiect


Apariţii editoriale
fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii
desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de
conducere şi direcţionare.
Odată cu extinderea atribuţiilor ce revin
diriginţilor în ce priveşte urmărirea evoluţiei
elevilor din clasa pe care o conduc şi
monitorizarea rezultatelor la învăţătură şi
purtare, a frecvenţei la ore precum şi a
activităţilor şcolare şi extraşcolare, se impune
necesitatea dezvoltării unui sistem informatic
ce trebuie să asigure o bună desfăşurare a
activităţilor la clasă. În general, profesorii
diriginţi sunt suprasolicitaţi de numărul mare de
documente, statistici, clasamente şi evidenţe pe
care trebuie să le realizeze de aceea utilizarea
calculatorului este una dintre abilităţile practice
de care fiecare profesor diriginte trebuie să
dispună.
Lucrarea “Utilizarea aplicaţiilor

Managementul este ştiinţa organizării software în managementul clasei de elevi”

şi conducerii organizaţiilor pentru valorificarea vine să întâmpine aceste nevoi, încurajând prin

eficientă a resurselor acestora. Managementul exemple practice, perfecţionarea propriei

clasei este definit ca abilitatea profesorului de a activităţi prin implementarea unor soluţii

planifica şi organiza activităţile clasei astfel moderne, dezvoltate cu ajutorul limbajului de

încât să se asigure un climat favorabil învăţării. programare Visual FoxPro. Aplicaţia propusă

Într-un sistem modern de învăţământ în această lucrare este o bază de date ce poartă

profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care în mod sugestiv numele de CATALOG.

îi educă, să stabilească relaţii de cooperare cu Fiecare profesor diriginte având

elevii şi părinţii acestora şi cu alţi factori cunoştinţe în utilizare calculatorului poate într-

interesaţi ai societăţii, ţinând pasul cu un timp relativ scurt să experimenteze aplicaţia

tehnologiile moderne de lucru şi comunicare. Ei descrisă în lucrarea de faţă, având apoi la

nu educă numai la catedră, în clasă, ci prin îndemână un instrument util de înregistrare a


notelor, absenţelor, datelor personale ale
elevilor şi ale părinţilor, adreselor, numerelor părinte în parte, în aşa fel încât pentru un elev
de telefon şi activităţilor desfăşurate de către numai părinţii lui să poată avea acces la
elevii clasei. informaţii.
Situaţia la învăţătură şi frecvenţa la ore
a fiecărui elev este pusă în evidenţă cu ajutorul
unor rapoarte care calculează media generală
pentru fiecare elev şi numărul total de absenţe.
Rapoartele oferă posibilitatea exploatării
informaţiilor conţinute în baza de date în
vederea obţinerii unor documente imprimate.
Aceste documente imprimate, pot constitui
apoi, surprize plăcute sau… mai puţin plăcute
pentru părinţi.
Un soft ca cel descris în lucrarea
“Utilizarea aplicaţiilor software în
managementul clasei de elevi” conţinând
notele şi absenţele elevilor, la care părinţii să
poată avea acces on-line, este o soluţie de mare
actualitate care ar trebui implementată în mod Lucrarea „Modele de evaluare pentru
profesionist la toate unităţile şcolare. domeniul de pregătire Industrie
Catalogul virtual este o aplicaţie ce Alimentară” se adresează cadrelor didactice ce
poate oferi posibilitatea gestionării şi predau discipline de specialitate în cadrul
monitorizării notelor şi absenţelor elevilor ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII,
dintr-o unitate de învăţământ, folosind domeniul de pregătire INDUSTRIE
Internetul. Este practic o expunere on line a ALIMENTARĂ, a celor care aspiră la ocuparea
clasicelor cataloage. Ca şi utilitate, el poate să unui post în domeniul amintit şi studenţilor de
ţină locul atât catalogului clasic cât şi carnetului la specializările INGINERIA PRODUSELOR
de note al elevilor. Astfel părinţii şi elevii pot ALIMENTARE şi CONTROLUL ŞI
avea acces cu uşurinţă la note, respectiv la EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE,
absenţe într-un mod interesant şi plăcut, având aflaţi în practică pedagogică. Ea reuneşte
astfel mereu o evidenţă clară asupra situaţiei colecţii de teste pe care autorul le-a elaborat pe
şcolare a copilului. Accesul se poate face printr- parcursul celor 17 ani de activitate didactică la
un nume de utilizator aparţinând fiecărui clasă dar şi ca membru în diverse comisii la
nivel naţional coordonate de CENTRUL a nivelului de pregătire atins şi a competenţelor
NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI însuşite de către elevi, eliminând pe cât posibil
EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL subiectivismul şi diferenţele de percepţie
PREUNIVERSITAR, având ca scop elaborarea înregistrate la notare între cadrele didactice
de subiecte pentru EXAMENUL DE implicate în activitatea de evaluare.
BACALAUREAT şi CONCURSUL prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA

EXCURSIE TEMATICĂ DE STUDIU


POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE
VACANTE din învăţământul preuniversitar.
Aşadar, în modelele de evaluare
prezentate se pot regăsi instrumente de lucru ce 8.XII.2011
pot fi utilizate în activitatea didactică de ORGANIZATORI:
evaluare la clasă dar şi repere pentru pregătirea Activitatea a fost organizată de prof.ing.
proprie a cadrelor didactice debutante sau a Bonaţ Ioan Gheorghe şi m.i. Bodnar Daniela,
studenţilor ce-şi doresc o carieră didactică în cu elevii clasei IXC aflaţi în timpul orelor de
domeniul de pregătire Industrie Alimentară. instruire practică.
Instrumentele de evaluare prezentate în
cadrul lucrării aparţin unor module de
specialitate corespunzătoare calificărilor
profesionale: Tehnician în industria alimentară
şi Tehnician analize produse alimentare. Ele
reprezintă modele de evaluare folosite la
finalizarea unei unităţi de învăţare sau a
modulului respectiv. Având în vedere că un
modul conţine în general atât ore destinate
pregătirii teoretice cât şi ore de laborator
tehnologic şi instruire practică, trebuie făcută
SCOPUL ACŢIUNII:
Activitatea a urmărit:
precizarea că instrumentele de evaluare din
• Familiarizarea elevilor cu fluxul
această lucrare vizează prima categorie.
tehnologic şi utilajele specifice dintr-o unitate
Utilitatea unei astfel de lucrări derivă şi
de morărit şi panificaţie, modernă: MORILE
din necesitatea abordării evaluării la nivel
MĂTIEŞ – S.C. ENTOPAT S.R.L. Mireşu
naţional, ca un proces unitar în urma căruia,
Mare;
rezultatele obţinute să permită a apreciere justă
sens am avut o întâlnire cu diriginţii şi elevii
din clasa a VIII-a.
ELEVI IMPLICAŢI:
• Clasa a IX-a C

• Vizitarea Şcolii Generale cu clasele I


– VIII din Mireşu Mare în vederea realizării
unei activităţi de promovare a meseriilor în care
pregătim forţă de muncă în cadrul Colegiului
Tehnic Transilvania din Baia Mare. În acest
prof. ing. Bonaţ Ioan Gheorghe
m.i. Bodnar Daniela – fotografii
SIMPOZIONUL NAŢIONAL “S.O.S. –
PRODUCŢIA DE ALIMENTE !”
Detalii de la ediţia I pot fi văzute pe
următorul site:

Ediţia a II - a
http://industrie-alimentara-
transilvania.blogspot.com/p/simpozionul-
national-sos-productia-de.html

Argument:
S.O.S. – ul nostru se doreşte a fi un
semnal de alarmă pentru producătorii,
consumatorii de alimente dar şi autorităţile
responsabile de reglementarea sectorului
“S.O.S. – PRODUCŢIA alimentar, în ceea ce priveşte pericolul

DE ALIMENTE !” reprezentat de alimentele necorespunzătoare dar


şi o rampă de lansare pentru idei inovatoare
care să aducă în domeniul alimentar:
S – siguranţă
O – oportunităţi
S – soluţii.
Noul context economic şi educaţional
din România, dar şi din Uniunea Europeană,
EDIŢIA II
Baia Mare, 2012 obligă la o analiză atentă, pertinentă şi o
reconsiderare legitimă şi fundamentată a tot
Proiect realizat în parteneriat cu: ceea ce înseamnă la ora actuală produs
-INSPECTORATUL ŞCOLAR alimentar de calitate, în general şi o alimentaţie
JUDEŢEAN MARAMUREŞ
- CASA CORPULUI DIDACTIC sănătoasă pentru om, în special.
MARAMUREŞ Într-o societate informată, aşa cum se
- UNIVERSITATEA DE NORD – BAIA
MARE doreşte să fie societatea europeană în viitor,
- DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR problema siguranţei alimentare nu poate fi
MARAMUREŞ
- COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU neglijată ci, dimpotrivă, ea trebuie să fie pentru
PROTECŢIA CONSUMATORULUI
MARAMUREŞ noi toţi o provocare permanentă.
- AGENŢII ECONOMICI PARTENERI Alimentele pot fi considerate factori ai
mediului ambiant cu care omul contractează
Menţionăm că această manifestare se
află la cea de-a doua ediţie. relaţii strânse în tot cursul existenţei sale. Cea
mai importantă şi cea mai veche relaţie este
determinată de faptul că alimentele furnizează revistele, vitrinele magazinelor, unul dintre
organismului substanţele nutritive de care subiectele viu discutate este cel legat de
acesta are nevoie pentru asigurarea energiei alimentaţia copilului.
necesare proceselor vitale, pentru sinteza Cercetările în domeniu au demonstrat că
substanţelor proprii şi pentru formarea în timp ce o alimentaţie sănătoasă creşte
substanţelor active (enzime, hormoni, etc), care vitalitatea organismului, eliminând riscul
favorizează desfăşurarea normală în procesele îmbolnăvirilor şi asigurând o dezvoltare
metabolice. armonioasă, alimentaţia nesănătoasă
Alimentele consumate trebuie să asigure periclitează viaţa individului. Acest risc ţine în
cantităţi optime din toate substanţele de care are mare măsură atât de atitudinea nesănătoasă a
nevoie organismul. Acest optim variază de la familiei faţă de alimentaţia copilului, cât şi de
un individ la altul depinzând de vârstă, sex, slaba implicare a instituţiilor şcolare în educaţia
felul şi intensitatea activităţii, precum şi de pentru o alimentaţie sănătoasă a copilului.
condiţiile mediului ambiant. Ţinând cont de Aşa cum se ştie, comportamentul
aceste diferenţe o alimentaţie corectă denumită alimentar al copilului se educă. Dar pentru a
şi raţională sau ştiinţifică trebuie să realizeze un obţine rezultate în acest sens este necesar ca toţi
permanent echilibru între necesarul cei care contribuie la educaţia lui să acţioneze
organismului şi consumul alimentar. ca o echipă şi să aibă acelaşi scop.
Alimentaţia corectă presupune însă Obiective :
îndeplinirea şi a unei alte condiţii esenţiale: • Abordarea realistă a unor probleme de
produsele consumate să fie lipsite de agenţi sănătate, pe care le ridică alimentele
nocivi sau aceştia să se găsească sub limitele nesănătoase.
dăunătoare. • Schimbarea mentalităţilor privind
Nevoile elementare ale copiilor de alimentaţia prin intensificarea activităţilor de
pretutindeni sunt: alimentaţia, protecţia, educaţie în fiecare instituţie de învăţământ
sănătatea şi educaţia. Pentru a creşte şi a se parteneră.
dezvolta armonios ei au nevoie de hrană • Realizarea unor schimburi de experienţă
sănătoasă, de grija şi dragostea celor mari, de o pe această temă între parteneri prin
permanentă stare de bine fizică şi psihică şi, lucrările/materialele prezentate şi prin
bineînţeles, de educaţie. activităţile desfăşurate în cadrul proiectului .
Astăzi, odată cu apariţia pe piaţă a • Formarea şi exersarea abilităţilor şi
alimentelor inferioare, cu preţuri scăzute, aptitudinilor de informare ale elevilor.
însoţite de reclame care asaltează televiziunile,
• Găsirea şi propunerea unor soluţii din • cadre didactice din învăţământul primar,
partea celor implicaţi, atât în ceea ce priveşte gimnazial, liceal şi universitar;
latura educaţională, cât şi în ceea ce priveşte • autorităţile responsabile de supravegherea
implementarea în activitatea de producţie şi reglementarea sectorului alimentar;
alimentară a unor tehnologii ce au în vedere • agenţi economici având ca obiect de
sănătatea consumatorilor. activitate producerea şi/sau comercializarea
• Punerea laolaltă a tuturor factorilor produselor alimentare.
interesaţi, în vederea formării unei atitudini Activităţi propuse în proiect:
comune, de sprijin reciproc şi colaborare între ACTIVITATEA 1: Concurs de eseuri
furnizorii de educaţie în domeniul alimentar, - Titlul activităţii: „Mâncând sănătos, ne
producătorii de alimente şi autorităţile cu protejăm viaţa!”
responsabilitate în domeniul securităţii - Perioada de desfăşurare: 2 – 6 aprilie 2012
alimentare. - Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic
• Promovarea de demersuri didactice în Transilvania, Baia Mare
domeniul educaţiei, prin consolidarea relaţiei - Descrierea activităţii : Întocmirea unui eseu
dintre creaţie, educaţie şi abilităţile practice ale având ca scop sensibilizarea consumatorilor, cu
elevilor precum şi asigurarea privire la tema propusă şi trimiterea lui pe
interdisciplinarităţii educaţiei. adresa de e-mail a concursului:
• Publicarea lucrărilor prezentate într-un sosproductiadealimente@yahoo.ro.
volum certificat ISBN. - Modalităţi de evaluare: publicarea celor mai
• Publicarea celor mai bune lucrări în bune eseuri în Revista Alimedia, ISSN 2247 –
Alimedia, ISSN 2247 – 8078, 8078,
http://www.scribd.com/doc/63187018/Revista- http://www.scribd.com/doc/63187018/Revista-
Scolara-Alimedia, revistă cu apariţie bi-anuală Scolara-Alimedia .
editată de Catedra de Industrie Alimentară din ACTIVITATEA 2: Concurs de desene,
cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Baia afişe şi spoturi video
Mare. - Titlul activităţii: „ Alimentele – prieteni sau
Grup ţintă: duşmani !”
• elevi din învăţământul primar, gimnazial - Perioada de desfăşurare: 2 – 6 aprilie 2012
şi liceal; - Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic

• studenţi; Transilvania, Baia Mare


- Descrierea activităţii: Se vor realiza desene, Riscuri asociate producţiei şi/sau distribuţiei
afişe sau postere, care vor fi scanate sau de alimente
fotografiate şi trimise prin e-mail pe adresa Lucrările prezentate la această secţiune vor
concursului:sosproductiadealimente@yahoo.ro. urmări identificarea factorilor ce pot afecta
Spoturile video vor fi trimise prin e-mail sau pe inocuitatea produselor alimentare, făcându-le
suport CD/DVD. astfel periculoase pentru sănătatea umană.
- Modalităţi de evaluare: publicarea celor mai • Secţiunea a II-a:
reuşite lucrări în Revista Alimedia, ISSN 2247 Alimentele tradiţionale şi cele ecologice în
– 8078, actualul context economic naţional şi
http://www.scribd.com/doc/63187018/Revista- european
Scolara-Alimedia, şi pe site-ul instituţiei Lucrările prezentate la această secţiune vor
organizatoare: www.gstehnic.ro, urmări identificarea oportunităţii promovării
http://industrie-alimentara- produselor alimentare ecologice şi a celor
transilvania.blogspot.com. tradiţionale, cu exemple concrete din zona
ACTIVITATEA 3: Sesiune de comunicări geografică a participanţilor la Simpozion.
ştiinţifice • Secţiunea a III-a:
- Titlul activităţii: „S.O.S. – Siguranţă, Eficienţă, eficacitate şi calitate în domeniul
Oportunităţi, Soluţii în domeniul alimentar !” alimentar
- Perioada de desfăşurare: 2 – 6 aprilie 2012 Lucrările de la această secţiune vor avea în
- Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic vedere sporirea eficienţei în producţia de
Transilvania, Baia Mare alimente prin adoptarea unor tehnologii noi şi
- Descrierea activităţii: Găsirea şi propunerea obţinerea calităţii prin implementarea unor
unor soluţii din partea celor implicaţi, în ceea sisteme de management al calităţii.
ce priveşte implementarea în activitatea de • Secţiunea a IV-a:
producţie alimentară a unor tehnologii ce au în Alimente destinate persoanelor cu nevoi
vedere sănătatea consumatorilor. Lucrările vor speciale
fi trimise prin e-mail la adresa: Lucrările de la această secţiune vor avea în
sosproductiadealimente@yahoo.ro vedere identificarea persoanelor cu nevoi
- Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice: alimentare speciale, cum sunt persoanele
Pentru o mai bună apreciere a lucrărilor, supraponderale, cele ce suferă de obezitate, cu
sesiunea de comunicări ştiinţifice se va afecţiuni cardiace, hepatice, diabet, etc. şi
desfăşura pe 4 secţiuni după cum urmează:
• Secţiunea I:
propunerea unor produse alimentare, reţete de • Elaborarea lucrărilor pentru publicaţiile
produse, raţii alimentare şi meniuri adecvate. propuse în proiect şi pentru sesiunea de
Rezultate aşteptate: comunicări ştiinţifice;
• Creşterea interesului tuturor categoriilor • Realizarea materialelor prevăzute la
de persoane care se ocupă de îngrijirea, secţiunea concursuri şi monitorizarea
protecţia şi educarea copiilor din grădiniţe şi participanţilor.
şcoli, pentru alimentaţia sănătoasă, prin • Selectarea lucrărilor trimise şi
realizarea unor campanii de informare şi organizarea lor în vederea publicării în Revista
difuzare în comunităţile partenere. Alimedia,
• Facilitarea schimburilor de experienţă în http://www.scribd.com/doc/63187018/Revista-
cadrul parteneriatelor încheiate pentru Scolara-Alimedia şi în volumul certificat ISBN;
promovarea bunelor practici din cadrul acestui • Schimb de idei, materiale didactice şi
tip de educaţie. educative între şcolile implicate în proiect.
• Realizarea activităţilor specifice Înscrierea participanţilor:
propuse în proiect (elaborarea unor materiale Locul desfăşurării : on-line.
informative, organizarea concursurilor culinare, Participanţi : elevi, studenţi, cadre didactice.
de creaţie literară şi artistică, editarea de Descrierea activităţii : fişa de înscriere se va
materiale educative pentru părinţi, copii şi completa şi va fi trimisă pe adresa:
cadre didactice). sosproductiadealimente@yahoo.ro .
• Participarea unui număr mare de elevi, Regulament de participare:
cadre didactice, reprezentanţi ai agenţilor  Înscrierea participanţilor se face prin
economici de profil, reprezentanţi ai completarea Fişei de înscriere;
autorităţilor responsabile de supravegherea şi  Expedierea materialelor se va face on-
reglementarea activităţilor din sectorul line la adresa de e-mail indicată:
alimentar, presă precum şi alţi membrii ai sosproductiadealimente@yahoo.ro;
comunităţii locale, la Sesiunea de comunicări  Materialele care nu respectă cerinţele de
ştiinţifice organizată în cadrul proiectului. redactare nu vor fi luate în considerare;
Modalităţi de evaluare:  Lucrările prezentate în proiect vor fi
• Realizarea unor campanii de informare, jurizate de către cadre didactice de specialitate
difuzare şi diseminare; şi specialişti din domeniu.
prof. ing. Bonaţ Ioan Gheorghe –
coordonator proiect
Halloween, la Colegiul Tehnic
însângeraţi, Surpriză cu viermi de pământ,
Mere dinţoase.

Transilvania
Scopul acestei activităţi a fost
implicarea elevilor în proiectele unităţii,
cunoaşterea preparatelor specifice acestei
În cadrul Colegiului Tehnic sărbători şi socializarea între elevii de diferite
Transilvania, Catedra de Alimentaţie Publică a vârste.
organizat în data de 1 noiembrie 2011 o
activitate legată de această sărbătoare intitulată
“DEGUSTARE DE HALLOWEEN”,
organizată de elevii din clasele a IX-a, a X-a, a
XI-a, a 12-a şi a 13-a, de la specializarea
Alimentaţie Publică,, profesorii de specialitate
şi maiştrii instructori.

După prezentarea acestor preparate, s-a


trecut şi la etapa cea mai placută, aceasta fiind
degustarea preparatelor.

În cadrul acestei activităţi, elevii


îndrumati de profesorii de specialitate şi
maiştrii instructori, au pregătit produse
specifice acestei sărbători, cum ar fi: Mere
glazurate, Tort în formă de cavou, Aperitive
sub formă de stafii, Degete de vrăjitoare,
Sarmale în dovleac, Mână însângerată, Ochi prof.ing. Bălan Cristina
organici.
• are punctul de fierbere 78,37°C şi punctul de
Totul despre ... alcoolul etilic topire −114,4 °C
• este bun solvent pentru grăsimi, lacuri,
nitroceluloză.
- Proprietăţi chimice

Denumirea de “alcool” provine din Alcoolul etilic reacţionează cu sodiul, cu

limba arabă şi înseamnă “cel mai nobil”. acidul acetic şi se poate oxida.

Efectele sale nu sunt tocmai nobile: milioane de Prin oxidare prelungită, etanolul se transformă

dependenţi în aproape toate ţările din lume, sute în acid acetic.

de mii de morţi anual din care foarte mulţi în Fenomenul se întâlneşte şi în natură, la

accidente rutiere. Agenţia Naţională Antidrog oţetirea vinului (fermentaţia acetică).

plasează alcoolul pe lista drogurilor.Alcoolul Etanolul arde cu flacară albăstruie

este un drog licit şi ieftin. Din acest motiv este formând dioxid de carbon şi apă.

stupefiantul numărul1 în foarte multe ţări. - Acţiune fiziologică

Etanolul sau alcoolul etilic, este cel mai Corpul uman este afectat de acţiunea

cunoscut dintre alcooli. alcoolului etilic în 2 moduri:

- Formula moleculară: C2H6O - Intră în contact cu gura, esofagul, stomacul şi

- Formula structurală plană: CH3 ─ intestinele, având o acţiune iritantă şi

CH2 ─ OH anesteziantă (cauzând lipsa senzaţiei de durere

- Modelul structural cu sau fără pierderea conştiinţei);


- Doar 20% din cantitatea de alcool etilic
ingerată este absorbită în stomac, restul de 80%
fiind absorbită prin pereţii intestinali direct în
sânge, ajungând în fiecare celulă a corpului.
- Fiecare raţie de alcool etilic produce o
intoxicare, alcoolul încetinind funcţionarea
celulelor şi a organelor până când ajung să îşi
- Proprietăţi fizice:
• este un lichid incolor, cu gust arzător şi miros
desfăşoare activitatea cu mult mai puţină
plăcut, caracteristic;
eficienţă.
• este uşor solubil în apă, fiind miscibil cu ea în
- Etanolul afectează creierul, intervenind în
orice proporţie;
•este solubil şi în marea majoriate a solvenţilor
activitatea centrilor care coordonează
echilibrul, percepţia, vorbirea şi gândirea.
Astfel, alcoolul etilic produce dificultăţi de Etanolul este un solvent excelent pentru
vorbire şi erori în procesul de gândire, fiind multe substanţe şi este folosit în producerea
afectaţi centrii coordinării şi apărând parfumurilor, lacurilor, a celulozei şi a
simptomele clasice: mersul împleticit şi explozivilor.
căzăturile. Soluţiile alcoolice din substanţele nonvolatile
- În mod paradoxal, deşi încetineşte funcţiile poartă denumirea de tincturi, iar soluţiile
organismului, alcoolul etilic duce la dispariţia volatile poartă denumirea de spirturi.
inhibiţiilor. De aceea, emoţiile sunt exprimate Etanolul are un punct de topire foarte
mult mai uşor, deoarece acea parte a creierului scăzut, ceea ce determină folosirea lui în
care ne ajută să ne controlăm comportamentul termometre de temperaturi extrem de mici.
este scoasă din funcţie sau se relaxează excesiv Sub o formă improprie consumului
astfel încât emoţiile devin exagerate. (alcool denaturat sau modificat, adică cu
- Dacă se consumă îndeajuns de mult alcool adăugarea unei substanţe colorante), alcoolul
etilic, persoana va adormi sau, în cazuri etilic se utilizează ca antiseptic contra
extreme, va intra în comă. bacteriilor, doar pentru piele şi în absenţa
- Consumarea alcoolului etilic în cantităţi mari oricărei plăgi. El este comercializat în grade
măreşte riscul apariţiei cancerului gurii, limbii, diferite de diluare: 90, 70 sau 60% în volum.
faringelui, laringelui, esofagului şi stomacului,
probabil datorită acţiunii sale iritante; de Bibliografie
asemenea pot apărea şi bolile ale ficatului cum
ar fi inflamarea acestuia, hepatita, ciroza şi Edith Beral , Mihai Zapan, „Chimie Organică”,
cancerul. Editura Tehnică, Bucureşti, 1973
- Utilizări Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana
Alcoolul etilic sau etanolul se foloseşte Nedelcu, Manual chimie C2, clasa a XI-a,
în producţia de băuturi cum ar fi whisky şi Editura LVS Crepuscul, 2006
coniacul, fiindu-i adăugate unele impurităţi http://www.revista-
pentru a-i conferi o aromă deosebită. informare.ro/showart.php?id=70&rev=3
Alte produse fabricate din etanol sunt http://ro.wikipedia.org/wiki/Etanol
butadiene, care sunt utilizate în producerea
sintetică a cauciucului, şi în fabricarea
anestezicelor locale. prof. Pop Daniela
Etanolul poate fi amestecat cu benzina elev Zah Bogdan – clasa XI C

pentru a forma carburant.


“Succesul înseamnă a fi în stare să mergi din eşec în eşec,
fără să-ţi pierzi entuziasmul”
Winston Churchill

Alimedia (online) = ISSN 2247 – 8078


ISSN – L = 2247 – 8078

S-ar putea să vă placă și