Sunteți pe pagina 1din 17

Lucrul cu tabele în Word

I.1 Crearea tabelelor

Tabelul este un obiect Word în care informatia sub forma de text, reprezentari
grafice sau imagini este prezentata într-o forma organizata pe linii si coloane.

Tabelele sunt deosebit de utile pentru a crea aranjari în pagina deosebite


(imagini încadrate în text), reprezentari grafice sau tabele imbricate (un tabel inserat
într-o celula a altui tabel) pentru o pagina Web.

Elementele unui tabel sunt:

1. Coloana
2. Rând sau linie
3. Elementul constructiv al unui tabel este celula. Ea se defineste ca fiind zona
delimitata de intersectia unei linii cu o coloana.

Unele parti ale tabelului pot fi vazute numai daca se afiseaza toate marcajele de
formatare facând click pe Show/Hide (Afiseaza/Ascunde) din bara de
instrumente Standard. Acestea sunt:

1. Grilaj deplasare tabel - prin glisare muta tabelul în alta amplasare.


2. Marcaj de sfârsit de rând.
3. Ghidaj de redimensionare tabel
4. Marcaj de sfârsit de celula

I.2 Inserarea tabelelor goale


Microsoft Word ofera mai multe
modalitati pentru a crea un tabel,
alegerea facându-se în functie de
complexitatea acestuia si de
preferintele utilizatorului.

Varianta I: Inserarea tabelelor


folosind bara de instrumente
Standard

1. Se pozitioneaza cursorul în locul în


care se doreste sa se insereze un
tabelul.

2. În bara de instrumente Standard,


se face click pe butonul Insert
Table (Inserare tabel).

3. Se gliseaza cursorul mouse-ului


peste grilajul care a aparut, pentru a selecta numarul de linii si de coloane
(acestea se coloreaza pe masura ce se deplaseaza mouse-ul); daca se doreste
un tabel de dimensiune mai mare decât cea a grilajului aparut initial, se apasa
butonul stâng al mouse-ul în timpul glisarii.

Varianta II: Inserarea tabelelor folosind meniul Table


(Tabel)

1. Se face click în pozitia în care se doreste inserarea


tabelului.

2. În meniul Table (Tabel), se selecteaza optiunea Insert


(Inserare); va aparea un nou meniu.

3. Se face click apoi pe Table (Tabel). Apare fereastra


Insert table (Inserare tabel) unde se selecteaza
dimensiunile tabelului (numar de linii si de coloane).
Numarul de coloane si numarul de rânduri
se stabilesc de la butonul contor

sau se scriu direct în casetele de editare.

Sub AutoFit behavior (Regim de potrivire


automata) se aleg optiunile de ajustare a
dimensiunilor tabelului.

Fixed column width (Latime fixa a


coloanei) - insereaza întotdeaua coloane
de latime fixa. Dimensiunea poate fi
tastata în caseta de editare sau poate fi
precizata de la butoanele contor. Daca se
doreste inserarea unor coloane de
dimensiune egala între marginile
documentului, se opteaza
pentru Auto (Automat).

AutoFit to contents (Potrivire


automata la continut) - ajusteaza automat
latimea coloanelor în tabel pe baza volumului de text inserat.

AutoFit to window (Potrivire automata la fereastra) - redimensioneaza automat


tabelul astfel înât sa se potriveasca în interiorul ferestrei unui browser Web.

Pentru a utiliza un stil de tabel predefinit, se face click pe butonul AutoFormat


(AutoFormatare). Sub Category (Categorie), se selecteaza optiunea All table styles
(Toate stilurile tabel). SubTable Styles (Stiluri tabel), se face click pe optiunea dorita
Stilului de tabel adoptat i se pot aplica formatari speciale pentru Heading rows
(Rânduri titlu), pentru First column/Last column (Prima si / sau ultima coloana) si
pentru Last row (Ultimul rând) selectând sau deselectând aceste optiuni aflate în
partea de jos a ferestrei.

Butonul Default (Implicit) - permite setarea unui stil ca implicit pentru


documentul curent sau pentru noile documente bazate pe sablonul curent.
Varianta III: Desenarea tabelelor

Word ofera si posibilitatea de a desena un tabel complex


- de exemplu, unul care sa contina celule de înaltimi diferite
sau un numar variat de coloane pe rând.

1. Se face click în pozitia în care se insereaza tabelul


2. Din meniul Table (Tabel), click pe Draw
Table (Desenare Tabel)

Apare bara de instrumente Tables and


Borders (Tabele si Boduri) si indicatorul se schimba într-un creion.

Pentru a defini limitele tabelului,


se deseneaza un dreptunghi. Apoi se
deseneaza liniile coloanelor si ale
rândurilor în interiorul
dreptunghiului.

stergerea unei linii sau a unui


bloc de linii se face selectând Eraser (Radiera) în bara de instrumente Tables and
Borders (Tabele si Boduri). Cursorul se transforma într-o radiera. Se face click apoi
cu radiera pe linia de sters.

II Editarea unui tabel

II.1 Evidentierea, inserarea si stergerea celulelor

Evidentierea este folosita pentru a marca si pentru a gasi un text important din
document. Comanda Highlight (Evidentiere) poate fi lansata din meniul Format
sau direct din bara de instrumente Formatare.

Aplicarea evidentierii:

1. În meniul Format, sau în bara de instrumente Formatare, se face click pe


comanda Highlight (Evidentiere).

Cursorul mouse-ului se transforma într-un marker ce se gliseaza apoi pe textul


sau obiectul evidentiat, având ca efect marcarea acestuia cu o anumita culoare,
de exemplu Evidentiere.

2. Pentru a încheia evidentierea, se face din nou click pe butonul Highlight


(Evidentiere). Pentru a schimba culoarea de evidentiere, se face click pe sageata
de lânga butonul Highlight (Evidentiere), apoi click pe culoarea dorita.
Pentru a schimba culoarea de evidentiere, se
face click pe sageata de lânga butonul Highlight
(Evidentiere), apoi click pe culoarea
dorita Highlight (Evidentiere) din bara de
instrumente de Formatare.

Observatie: Evidentierile pot fi ascunse sau afisate


(nu si textul respectiv) atât pe ecran cât si în documentul
imprimat facând click pe Options (Optiuni) din meniul Tools
(Instrumente) si apoi marcând sau golind caseta de
selectare Highlight (Evidentiere) de pe fila View (Vizualizare).

Textul evidentiat poate fi usor gasit în document cu ajutorul comenzii Find


(Gasire) a meniului Edit (Editare).

1. În meniul Edit (Editare), se face click pe comanda Find (Gasire)

2. Click pe butonul More


(Mai mult)

3. Sub Search Options


(Optiuni de cautare), se face
click pe butonul Format

4. Click pe Highlight
(Evidentiere)

5. Click apoi pe butonul Find


Next (Urmatorul gasit)

Inserarea celulelor:

Pentru a fi activate
comenzile de inserare, cursorul mouse-ului trebuie sa fie poitionat în interiorul
tabelului.

În meniul Table (Tabel), se face click pe Insert (Inserare), glisându-se apoi pe


optiunea dorita.
Columns to the Left (Coloane la
stânga) - insereaza în tabel o coloana la
stânga celei selectate; daca sunt
selectate mai multe coloane, se
insereaza un numar egal.

Columns to the Right (Coloane la


dreapta) - insereaza în tabel o coloana
la dreapta celei selectate. Daca s-au
selectat mai multe coloane, se
insereaza un numar egal.

Rows Above (Rânduri deasupra) - insereaza un rând în tabel deasupra celui


selectat. Daca s-au selectat mai multe rânduri, se insereaza un numar egal de
rânduri cu cel selectat.

Rows Below (Rânduri dedesubt) - insereaza un rând în tabel sub cel selectat.
Daca s-au selectat mai multe rânduri, se insereaza un numar egal de rânduri cu cel
selectat.

Insert Cells (Inserare celule) - insereaza celule


începând de la cea selectata. Se poate alege sa se
deplaseze celelalte celule din tabel spre dreapta sau în
jos. Se poate de asemenea insera un rând întreg sau o
coloana întreaga.

Pentru a insera rapid un rând de celule la sfârsitul


tabelului, se face click în ultima celula din ultimul rând si
apoi se apasa tasta TAB.

Pe lânga comanda Insert (Inserare), rândurile si coloanele unui tabel pot fi


adaugate si prin desenare.

stergerea celulelor:

Pentru a fi active comenzile de stergere,


cursorul mouse-ului trebuie sa fie pozitionat în
interiorul tabelului.

În meniul Table (Tabel), se face click


pe Delete (stergere)glisându-se apoi pe
optiunea dorita.

Delete Table (stergere tabel) - sterge din


document tabelul selectat.
Delete Columns (stergere coloane) - sterge din tabel coloanele selectate sau
coloana care contine punctul de inserare.

Delete Rows (stergere rânduri) - sterge din tabel rândurile selectate sau rândul
care contine punctul de inserare.

Delete Cells (stergere celule) - sterge din tabel celulele selectate sau celula care
contine punctul de inserare.

II.2 Mutarea si copierea celulelor

Se selecteaza celulele, rândurile sau coloanele ce trebuie mutate sau copiate.

Observatie: Pentru a muta sau a copia text într-o noua locatie, fara a-l modifica pe
cel care este deja acolo, se selecteaza numai portiunea din celula, nu si marcajul de
sfârsit.

Pentru a înlocui textul si formatul din noua amplasare, se selecteaza portiunea


de mutat/copiat împreuna cu marcajul de sfârsit de celula.

Pentru a muta textul selectat, acesta trebuie glisat în noua amplasare.

Pentru a copia textul selectat, se tine apasata tasta CTRL în timp ce se


efectueaza glisarea spre noua amplasare.

II.3 Scindarea si unirea celulelor

Scindarea celulelor:

Se selecteaza celula sau


celulele care se scindeaza. În
meniul Table (Tabel), se face
click pe comanda Split Cells
(Scindare celule).

Apare o fereastra de
comanda în care se pot introduce

numarul de coloane si cel de linii în care trebuie împartita


celula sau celulele selectate.

Comanda Merge cells before split (Îmbinare celule înainte de scindare) este
activa în cazul selectarii mai multor celule si are ca efect unirea celulelor selectate
într-una singura si apoi aplicarea setarilor
de Rows si Columns (Rânduri si Coloane) acesteia. Daca se doreste aplicarea
valorilor din casetele Rows si Columns (Rânduri si Coloane) individual, fiecarei
celule selectate, se deselecteaza aceasta caseta.

Exemplu: scindarea în 3 coloane a celor doua celule ale ultimului rând al tabelului.

Tabel initial

Scindarea fara selectarea casetei Merge rows before split (Îmbinare celule înainte
de scindare)

Scindarea cu selectarea casetei Merge rows before split (Îmbinare celule înainte de
scindare)

Unirea celulelor:

Se selecteaza celulele care se unesc. În meniul Table


(Tabel), se face click pe comanda Split Cells (Scindare
celule).

Exemplu:

Înainte de îmbinare

Dupa îmbinare

III Formatarea tabelului

III.1 Alinierea si indentarea tabelului


Alinierea tabelului pe o pagina -
determina modul în care se
potriveste tabelul între

marginile paginii

1. Se face click pe tabel

2. În meniul Table
(Tabel), click Table Properties
(Proprietati tabel)

3. Sub Alignment (Aliniere), se


selecteaza optiunea dorita:

Left (La stânga) - aliniaza


tabelul la marginea stânga a
paginii.

Center (La centru) - centreaza


tabelul în mijlocul paginii.

Right (La dreapta) - aliniaza


tabelul la marginea dreapta a paginii.

None (Nici una) - nu încadreaza text în jurul tabelului. Imaginea arata unde se
va relua textul cu tabelul în pozitia lui curenta.

Around (Împrejur) - încadreaza text în jurul tabelului. Imaginea arata cum se va


încadra textul în jurul tabelului în pozitia lui curenta.

Indentarea unui tabel - este acea proprietate a tabelului care arata distanta
dintre marginea tabelului si marginea stânga a textului din cadrul paginii. Alegerea
indentarii se face din fila Table (Tabel), a meniului Table (Tabel). Distanta se
precizeaza de la butoanele contor de sub Indent from left (Indent din stânga).

Exemplu: acest tabel are un indent stânga la 1,5cm.

III.2 Înaltimea si latimea celulelor

Modificarea înaltimii celulelor:

Varianta I:
Se pozitioneaza indicatorul pe limita rândului care trebuie mutata, pâna când el
devine si apoi se gliseaza limita pâna când rândul are înaltimea dorita.

Varianta II:

Se face click într-o celula a rândului de modificat. Se pozitioneaza cursorul


mouse-ului pe rigla verticala pâna când capata forma unei sageti duble, iar sfatul
ecran afiseaza Ajustare rând tabel. Pentru modificarea înaltimii, se gliseaza pe rigla
pana la dimensiunea dorita.

Pentru a afisa înaltimea celulei, se mentine apasata tasta ALT în timp ce se


executa click pe marcatorul de pe rigla verticala.

Varianta III:

1. Pentru a modifica înaltimea unui


rând sau pentru a stabili o anumita
înaltime pentru liniile tabelului, se
face click pe o celula.

2. Din meniul Table (Tabel), se


face click pe Table Properties
(Proprietati tabel)

3. Click apoi pe fila Row (Rând).


Sub Size (Dimensiune), este scris
numarul rândului pentru care se
face modificarea (de exemplu
Rândul 1).

4. Se bifeaza
caseta Specify
height
(Înaltime) si se completeza
valoarea în fereastra de editare
alaturata. Aceasta dimensiune poate fi ajustata în functie de continutul celulei
alegând una din variantele At least (Cel putin) sau Exacly (Exact) din lista
ascunsa Row height is (Înaltime rând)dupa cum urmeaza:

At least (Cel putin) - precizeaza o înaltime minima a rândului. Când continutul


celulei face ca aceasta sa depaseasca înaltimea specificata, Word o ajusteaza ca sa
se potriveasca cu textul sau imaginile.
Exactly (Exact) - precizeaza o înaltime fixa a rândului.

Când continutul celulei o depaseste, textul sau imaginile care sunt în plus nu vor
fi tiparite sau afisate.

În continuare, pot fi modificate înaltimile celorlalte rânduri ale tabelului, prin


selectarea butoanelor de comanda Previous Row (Rândul anterior) si/sau Next Row
(Rândul urmator).

Modificarea latimii celulelor:

Varianta I:

Se pozitioneaza indicatorul pe limita coloanei care trebuie mutata, pâna când


devine si apoi se gliseaza limita pâna când coloana are latimea dorita.

Varianta II:

Se face click într-o celula a coloanei de modificat. Se


pozitioneaza cursorul mouse-ului pe rigla orizontala pâna capata forma unei sageti
duble, iar sfatul ecran afiseaza Mutare coloana tabel. Pentru modificarea latimii, se
gliseaza pe rigla pâna la dimensiunea dorita.

Pentru a afisa latimea coloanei, se mentine apasata tasta ALT în timp ce se


executa click pe marcatorul de pe rigla orizontala.

Varianta III:

1. Pentru a modifica latimea unei


coloane sau pentru a stabili o
anumita latime a coloanelor
tabelului, se face click pe o celula.

2. Din meniul Table (Tabel), se


face click pe Table Properties
(Proprietati tabel)

3. Se face click apoi pe fila Column


(Coloana). Sub Size (Dimensiune), este scris numarul coloanei pentru care se
face modificarea (de exemplu Coloana 1).

4. Se bifeaza caseta Preferred width (Latime preferata) si se completeaza valoarea


în caseta de editare alaturata sau se introduce de la butoanele contor. În
continuare, pot fi dimensionate si celelalte coloane din tabel, prin selectarea
butoanelor de comanda Previous Column (Coloana anterioara) si/sau Next
Column (Coloana urmatoare).

Liniile bordurilor si umbrirea:

Aplicarea bordurilor la tabele:

1. Se selecteaza tabelul, coloana,


rândul sau celula pentru care se
doreste aplicarea bordurii.

2. Daca bordura se aplica numai


anumitor celule din tabel, acestea
se selecteaza, inclusiv marcajul de
sfârsit de celula.

3. În meniul Table (Tabel), se face


click pe Tables and Borders and
Shading (Broduri si umbrire), apoi
click pe fila Borders (Borduri) .

4. Pentru a preciza faptul ca numai


anumite laturi vor avea bordura, sub Setting (Setari) se face click pe Custom
(Particularizare). Sub Preview (Examinare) în partea dreapta a casetei, se face
click pe laturile diagramei sau click pe butoane pentru a elimina sau adauga
borduri. Bordura aleasa poate avea diferite variante de stil, culoare si latime.

Aplicarea unui stil bordurii:

În fila Borders (Borduri) a casetei Borders and Shading


(Broduri si umbrire), sub Style (Stil), se face click pe una din
tipurile de borduri. Alegerea facuta poate fivizualizata în
caseta Preview (Examinare).

Aplicarea unei culori pentru bordura:

În fila Borders (Borduri) a casetei Borders


and Shading (Borduri si umbrire), sub Color (Culoare),
se face click în lista ascunsa si se selecteaza culoarea
dorita pentru bordura.

Aplicarea unei latimi pentru bordura:


În fila Borders (Borduri) a casetei Borders and Shading
(Broduri si umbrire), sub Width (Latime), se face click în lista
ascunsa si se selecteaza latimea dorita pentru bordura.

Aplicarea umbririi:

1. Se selecteaza tabelul celula/celulele tabelului caruia i se


aplica umbrire.

2. În meniul Table (Tabel), se face click pe Tables and Borders


and Shading (Borduri si umbrire).

3. Se face click pe apoi pe fila Shading (Umbrire).

4. Sub Fill
(Umplere) click
pe o culoare. Daca se
doreste o alta culoare alta
decât cele disponibile, se
face click pe butonul de
comanda More
Colors (Mai multe culori).

5. Click sub Apply to (Se


aplica pentru) în lista ascunsa, de
unde se selecteaza tipul
de obiect caruia i se aplica
umbrirea.

Eliminarea umbririi: Se selecteaza tabelul (celula) caruia i se elimina umbrirea.


Sub Fill (Umplere), click pe caseta No Fill (Fara umplere).

III.3 Alinirea continutului celulelor

Implicit, Microsoft Word aliniaza continutul celulelor (text,imagini,grafice) unui


tabel "la stânga" si "sus". Exista posibilitatea de a schimba alinirea continutului într-
o celula atât pe verticala (sus,centru, sau jos) cât si pe orizontala (stânga, centru
sau dreapta).

Alinirea pe orizontala a continutului unei celule: determina aspectul continutului


fata de marginile din stânga si din dreapta a celulei.

Se selecteaza continutul celulei. În bara de instrumente Format (Formatare), se


face click pe butonul de aliniere dorit, la fel ca la alinirea oricarui text sau paragraf.
Aliniere la stânga, la centru, la dreapta, sau aliniere stânga-dreapta.
Alinierea pe orizontala a continutului unei celule:

Varianta I:

1. Se selecteaza continutul celulei

2. În meniul Table (Tabel), se face


click pe Table Properties (Proprietati
tabel)

3. Click pe fila Cell (Celula)

4. Sub Vertical alignment (Alniere


pe verticala), se selecteaza modul
de aliniere dorit

Varianta II:

1. Se selecteaza continutul celulei

2. În meniul View (Vizualizare), se face click pe bara de instrumente Tables and


Borders (Tabele si borduri)

3. Click pe butonul de aliniere pentru alegerea unei variante.

IV Sortarea tabelelor

Sortarea informatiilor reprezinta ordonarea lor dupa un anumit criteriu, numit


proprietatea sortarii. Cel mai raspândit criteriu de sortare este plasarea în ordine
crescatoare sau descrescatoare, dupa o anumita valoare. Acest tip de sortare se
numeste Ordonare crescatoare/descrescatoare.

Valorile care participa la ordonare pot fi: numere, caz în care se aplica ordinea
numerica, texte, caz în care se aplica ordinea alfabetica sau date calendaristice.

La sortarea unui text în tabele, exista posibilitatea Nume, Prenume Adresa


de a selecta pentru sortare o singura coloana din tabel
sau întregul tabel. De asemenea, în interiorul unei
singure coloane a tabelului, se poate sorta dupa mai
mult de un cuvânt sau câmp. De exemplu, daca o coloana contine atât nume de
familie cât si prenume, sortarea se poate face fie dupa numele de familie, fie dupa
prenume, asa cum ar fi fost posibil daca numele de familie si prenumele ar fi fost
într-o lista în loc de un tabel.

Microsoft Word sorteaza mai întâi elementele ce încep cu semne de punctuatie


sau simboluri (cum ar fi !, #, %, &, $). Dupa aceea sunt sortate elementele ce încep
cu numere; ultimele sunt sortate elementele ce încep cu litere. Word trateaza literele
si numerele ca si când ar fi text. De exemplu "Elementul 12" este listat înainte de
"Elementul 2".

În ceea ce priveste datele calendaristice Word recunoaste urmatoarele semne ca


separatori valizi de data: cratima, bare oblice înainte (/), virgule si puncte. Word
recunoaste de asemenea semnul doua puncte (:) ca separator valid pentru ora. Daca
Word nu recunoaste o data sau o ora, plaseaza elementul la începutul sau la sfârsitul
listei (în functie de ordinea ascendenta sau descendenta de sortare).

Sortarea unei singure coloane într-un tabel

Comanda Sort (Sortare) poate fi lansata din


meniul Table (Tabel) sau din bara
de instrumente Tables and Borders (Tabele si
borduri) sau direct din bara de Formatare.

1. Se selecteaza coloana sau celulele de sortat

2. În meniul Table (Tabel), se face click pe Sort


(Sortare)

În aceasta fereastra se vor face urmatoarele


alegeri din listele ascunse:

Coloana dupa care se sorteaza reprezentând si primul reper. În caseta de editare


alaturata apare numele coloanei daca tabelul are definit un cap de tabel sau altfel
apare numarul coloanei respective.

Tipul informatiei din acea coloana: numerica, text sau data calendaristica.

Sensul ordonarii: Ascendent (sorteaza de la începutul alfabetului si de la cel mai mic


numar sau de la cea mai recenta data) sau Descendent (sorteaza de la sfârsitul
alfabetului si de la cel mai mare numar sau de la cea mai veche data). În sortare nu
intra si informatia din capul tabelului. Pentru aceasta, fereastra cere selectarea
butonului radio My list has Header row (Lista mea are Rând antet). Daca tabelul nu
are definit cap de tabel atunci se alege celalalt buton No header row (Fara antet).

Sunt cazuri în care exista mai multe repere de ordonare. De exemplu, daca ar
fi vorba de tabelul mediilor elevilor clasei la sfârsitul anului scolar, se stie ca acesta
este necesar a fi ordonat descrecator dupa medii si, în cadrul aceleiasi medii, elevii
sa apara în ordine alfabetica. Aceste situatii se rezolva prin introducerea unui al
doilea reper de sortare în caseta Then by (Apoi dupa) (în exemplul anterior, dupa
specificarea primului reper - medie, se va specifica al doilea reper - numele elevului).
În continuare, se repeta selectiile în mod asemanator primului reper de sortare (tipul
informatiei, sensul ordonarii), putând exista pâna la trei repere simultane de sortare.

Bibliografie
1. "Procesarea textelor. Notiuni de baza" - Luminita Baiasu, coordonator Mihai
Caramihai, editura Almarom 2005

2. "Windows 98 în 10 minute" - Jennifer Fulton, traducere de Constantin Bacanu,


editura Teora 1999

Cuprins

I. Lucrul cu tabele în
Word.............................................................................................. 1

I.1 Crearea
tabelelor................................................................................................. 1

I.2 Inserarea tabelelor


goale....................................................................................... 1

II Editarea unui
tabel........................................................................................................ 3

II.1 Evidentierea, inserarea si stergerea


celulelor.......................................................... 3

II.2 Mutarea si copierea


celulelor................................................................................ 5

II.3 Scindarea si unirea


celulelor.................................................................................. 5

III Formatarea
tabelului................................................................................................. 6

III.1 Alinierea si indentarea


tabelului............................................................................. 6

III.2 Înaltimea si latimea


celulelor.................................................................................. 7

Liniile bordurilor si
umbrirea:............................................................................................. 9

III.3 Alinirea continutului


celulelor............................................................................... 11

IV Sortarea
tabelelor................................................................................................... 12
Acest referat a fost realizat de studenta Olariu Andreea Liviana, din grupa 6,
Facultatea de Finante si Contabilitate, specializarea Finante Banci