Sunteți pe pagina 1din 3

Lege privind instruirea spiridușilor din atelierul lui Moș Crăciun

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

În sensul prezentei legi, spiridușii sunt ființele cu puteri supranaturale care au


înalțimea sub 1.20 metri și care pot stabili raporturi de muncă în atelierul lui Moș Crăciun cu
scopul de a menține spiritul Crăciunului și a aduce zâmbetul pe chipurile copiilor.

ART. 2

(1) Spiridușii pot participa la programe de formare profesională pentru a putea să-și
îmbunătățească abilitățile pentru fabricarea cadourilor.

(2) Spiridușii aflați în căutarea unui loc de muncă, alții decât cei recrutați deja în atelierul lui
Moș Crăciun, pot participa la programele de formare profesională organizate de Institutul
Mondial pentru Salvarea Crăciunului .

(3) Formarea profesională a spiridușilor, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire


cu recunoaştere mondială , este o activitate de interes general în preajma Crăciunului ce are
drept finalitate fabricarea de jucării tuturor copiilor ce i-au trimis o scrisoare lui Moș Crăciun.

Formarea profesionala a spiridusilor ar trebui sa includa si certificate care sa ateste faptul ca


pot crea jucarii si pentru copiii care nu i-au trimis o scrisoare lui Mos Craciun.

ART. 3

Formarea profesională a spiridușilor are ca principale obiective:

a) integrarea unui număr cât mai mare de spiriduși în atelierul lui Moș Crăciun;
b) pregătirea spiridușilor capabili să contribuie la creşterea productivității jucăriilor;
c) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru
fabricarea și împachetarea în timp util a cadourilor;

ART. 4

(1) Formarea profesională a spiridușilor se organizează în mod distinct pe niveluri de


pregătire, departamente de lucru , meserii şi specializări, ţinându-se seama de problemele
actuale existente în atelierul de lucru, de competenţele de bază ale spiridușului-șef, dar și de
cerințele atât de diversificate ale copiilor din epoca modernă.

(2) Departamentele care organizează cursuri de calificare sunt:

a) Departamentul primire scrisori și furnizare informații


b) Departamentul de fabricare jucării
c) Departamentul de împachetare cadouri

CAPITOLUL II

Organizarea formării profesionale a adulţilor

ART. 5

Institutul Mondial pentru Salvarea Crăciunului , la cererea lui Moș Crăciun, organizează
cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea capacităților și abilităților spiridușilor în
vederea desfășurării activității de prelucrare a cadourilor.

ART. 6

Formarea profesională a spiridușilor se realizează prin cursuri de formare ce cuprind


totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi practică în vederea realizării a unei mai bune
fabricări de jucării.

ART. 7

Programele de formare profesională asigură dobândirea unor abilități profesionale mai


ridicate, respectiv atingerea standardelor de pregătire profesională impuse de Institutul
Mondial pentru Salvarea Crăciunului , dar și îmbunătățirea puterilor supranaturale ce le are
fiecare spiriduș în parte.

ART. 8

Programul de formare profesională organizează următoarele cursuri:

a) Cursuri de împachetat cadouri;


b) Cursuri de făcut fundițe;
c) Cursuri de înțelegere a mașinăriilor de fabricat jucarii;
CAPITOLUL III

Evaluarea şi certificarea formării profesionale a spiridușilor

ART. 9

Participanţii la programele de formare profesională susţin examene de absolvire la terminarea


stagiilor de pregătire și obțin certificat de ucenic în atelierul Lui Moș Crăciun.

ART. 10

(1) Examenul de absolvire reprezintă o examinare teoretică şi practică prin care se constată
dobândirea competenţelor specifice unui făuritor de jucării , cu respectarea tuturor criteriilor
ce asigură că o jucărie nu este vătămatoare pentru un copil.

(2) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din:

a) Moș Crăciun;

b) un specialist al Institutului Mondial pentru Salvarea Crăciunului;

c) spiridușul-șef care coordonează toată activitatea din atelierul de lucru;

ART. 11

Aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de spiriduș în mod eronat atrage sancțiuni precum:


a) Reducerea porției de dulciuri;
b) Obligația de a efectua ore suplimentare de muncă;
c) Obligația de a curăța pe cont propriu sau în echipe atelierul la sfârșitul zilei;