Sunteți pe pagina 1din 2

U.M.F.

„Carol Davila” Bucureşti


Facultatea de Medicină Dentară – Departamentul III
Disciplina de Odontoterapie Restauratoare

An universitar 2018 / 2019

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI III

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE SESIUNE

 Promovarea lucrării scrise de control din timpul semestrului


(nota minimă: 500 – fără majorare prin rotunjire)

 Promovarea examenului practic, la sfârşitul stagiului de LP (nota minimă: 500)


(susţinerea examenului practic este condiţionată de promovarea stagiului de LP)
 Promovarea stagiului de LP (nici o absenţă de stagiu nerefăcută şi notă de
promovare din partea cadrului didactic pt. stagiul de LP al grupei respective;
obţinerea notei de promovare este condiţionată OBLIGATORIU de efectuarea
BAREMULUI MINIMAL prevăzut

Situaţia centralizată a absenţelor la stagiul de LP şi condiţiile de aprobare


pentru refaceri: la Prof. Dr. Dana BODNAR – responsabil stagiu de LP la O.T.R.
pentru anul III.

Examenul practic se va desfășura conform unei programări stabilite în


prealabil pentru fiecare grupă și va fi susţinut în fața unei comisii (două cadre
didactice desemnate pentru examinare, însoțite de cadrul didactic pentru stagiul de
LP al grupei respective), care va fi comunicată odată cu programarea datei stabilite
pentru susținere.

Refacerea aprobată a examenului practic (pentru cei nepromovaţi şi/sau cei


absenţi motivat) va putea fi efectuată conform unei programări stabilite și anunţate în
prealabil.

Nota finală a examenului la Cariologie – O.T.R. va rezulta din media


următoarelor note:
 nota examenului scris din sesiune (35% pondere)
(nota minimă: 500 – fără majorare prin rotunjire)
 nota lucrării scrise de control din timpul semestrului (30% pondere)
 nota activităţii la stagiul de LP + nota examenului practic (15% + 20% pondere)