Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SECŢIUNEA B: LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ


etapa locală 1.02.2019
Secțiunea gimnaziu – lector avansat, nivelul 2 – clasele a VII-a și a VIII-a
BAREM DE NOTARE

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să
 numeroteze rândurile scrise.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare
rândurile excedentare.

SUBIECTUL I 50 de puncte
A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect
1. d
2. c
3. b
4. a

B. 8 puncte: 1 punct pentru fiecare idee plasată corect

7 5 8 3 2 6 4 1

C. 18 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințele 1,2,3; 9 puncte la cerinţa 4.
1. Precizarea unui motiv pentru care Jack Will petrece mult timp cu Auggie , de exemplu: pentru că vine
după el peste tot.
3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț;
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unuienunț;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

2. Menționarea a două caracteristici ale două caracteristici ale costumului Darth Sidious, de exemplu:
Avea o mască de cauciuc foarte realistă, cu o glugă mare şi neagră pe cap şi cu o robă lungă şi
neagră etc.
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru menționarea celor două caracteristici;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

3.Explicarea motivului pentru care Auggie a început să plângă, de exemplu: se simte jignit şi trădat de cel
pe care îl considera prietenul său etc.
1 punct pentru formularea răspunsului sub formă de enunț/enunțuri
2 puncte pentru explicarea clară și nuanțată; 1 punct pentru explicare ezitantă, schematism;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

4.Prezentarea semnificaţiei fragmentului dat; de exemplu: secvența prezintă bucuria lui Auggie, care e
încântat că poate fi asemenea celorlalţi copii şi că e acceptat de ei etc.
1 punct pentru numerotarea rândurilor
8 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 3 puncte pentru prezentarea ezitantă, lacunară;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

D. 20 de puncte
12 puncte pentru evidențierea sentimentelor/stărilor sufleteşti: clar, coerent: 12 p.; ezitant: 5 p.; încercare de
evidențiere: 3 p.
3 puncte pentru adaptarea la situația de comunicare (comunicare orală, receptorii sunt colegi, utilizarea unor
mărci lexico-gramaticale ale subiectivității): 1p. + 1 p. + 1 p.
4 puncte pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație,lizibilitate:1p+1p+1p+1p
1 punct pentru numerotarea rândurilor
Notă. Folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a jargonului critic vor fi penalizate cu 2
puncte.

1
SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte
A. 12 puncte: 3 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Precizarea motivului pentru care Somalia nu a semnat Convenția cu privire la Drepturile Copilului
(din cauza lipsei unei structuri guvernamentale).
3 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

2.Menționarea celor care au obligaţia să se asigure că drepturile tuturor copiilor sunt respectate
(adulții și guvernele au responsabilități și obligații pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor
sunt respectate)
3 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

3. Explicarea semnificației afirmației date, de exemplu: drepturile celorlalţi sunt la fel de importante ca
drepturile proprii, este foarte importantă respectarea drepturilor tuturor
3 puncte pentru explicația clară, coerentă;1 punct pentru explicația ezitantă; 0 puncte pentru răspuns
greșit sau lipsa răspunsului

4. Prezentarea unei asemănări între conținutul cele două articole, de exemplu: Copiii trebuie să fie
protejaţi împotriva oricărei forme de discriminare, chiar dacă au altă etnie, religie, vorbesc altă
limbă decât majoritatea au aceleaşi drepturi
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentarea ezitantă, lacunară; 0 puncte
pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

B. (18 puncte)
1 punct pentru numerotarea rândurilor
4 puncte pentru formularea unei opinii pertinente
2 puncte pentru prezenţa conectorilor
8 puncte pentru susținerea punctului de vedere prin cel puţin două argumente: 10 puncte susținerea
convingătoare, prin exemplificare, explicație etc.; 5 puncte pentru ezitare în susținere;3 puncte pentru
încercarea susținerii punctului de vedere
1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 1 p.; parțial: 0 p.
2 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație

SUBIECTUL al III-lea 20 de puncte


1. Precizarea scopului pe care îl are acest afiş, de exemplu: informează cititorul despre campania de
colectare selectivă a deşeurilor etc.
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

2. Menționarea unui beneficiu adus naturii ca urmare a reciclării hârtiei, de exemplu: salvarea
copacilor
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

3. Notarea numelui iniţiatorului acestei campanii, aşa cum reiese din afiş: SC Salubritatea Craiova
SRL
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunț; 1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț; 0 puncte
pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

4. Explicarea relației dintre mesajul verbal și cel nonverbal.


1 punct pentru numerotarea rândurilor
10 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 5 puncte pentru prezentarea ezitantă, lacunară; 0
puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit
1 punct pentru coerența și corectitudinea exprimării: în totalitate: 1 p.; parțial: 0 p.
2 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație

S-ar putea să vă placă și