Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL

ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a V-a
Etapa locală, 25 februarie 2017
Școli cu predare în limbile minorităților naționale

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Total: 120 de puncte
Citește cu atenție textele de mai jos și răspunde corect tuturor cerințelor formulate în
sarcinile de lucru:
A. Arde macul să se-nsoare, Craiul Flutur, domnul mare,
Macul roșcovanul, Mânios, pe dată,
C-a pus ochii pe-o Cicoare... S-aruncă pe vânt călare,
Nu-i ca ea o altă floare Și-ajungând la Mac în zare,
Mândră în tot lanul. A pornit să-l bată.

Însă floarea mult iubită, Râd cicorile și lanul...


Fată mai aleasă, Crește veselia,
Nu-i cu Macul potrivită, Că din Macul Roșcovanul
Ci-i cu Flutur logodită A rămas acum, sărmanul,
Și-i va fi mireasă. Numai măciulia.
( Vasile Voiculescu, Pedeapsa macului)

B. “Florile de câmp sunt fascinante. Priviţi câteva clipe modelele complicate ale
inflorescenţelor lor! Remarcaţi splendidele culori în care sunt înveşmântate! Lăsaţi-vă
pătrunşi de miresmele lor suave! Şi cât de ispititoare sunt aceste flori: parcă ne invită să
întindem mâna şi să le atingem petalele delicate! Eleganţa lor nobilă ne desfată ochii şi
trezeşte în noi emoţii dintre cele mai diverse. Într-adevăr, florile de câmp dau naturii un plus
de frumuseţe şi ne sporesc dragostea de viaţă. Cât de îndatoraţi îi suntem Creatorului şi
Făuritorului lor!

Deşi florile de câmp impresionează prin culorile lor vii, precum şi prin formele şi
miresmele lor încântătoare, rolul principal al acestora este să producă seminţe pentru a se
înmulţi. Tocmai de aceea, florile de câmp au fost create în aşa fel încât să atragă insectele,
păsările şi chiar liliecii, care le polenizează. De fapt, ele fac deliciul fluturilor şi păsărilor
cântătoare. „Spre deosebire de florile cultivate, florile de câmp sunt sursa de hrană a acestor
înaripate“, spune horticultorul şi ziaristul Jim Wilson. Este interesant că, „iniţial, toate florile
creşteau în sălbăticie“, precizează The World Book Encyclopedia. Seminţele străbat pământul
în lung şi-n lat. Unele fac lungi călătorii pe aripile vântului sau pe valurile apelor. Majoritatea
însă nu călătoresc la fel de mult, deoarece sunt create special pentru anumite zone. Vântul
INSPECTORATUL
ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

poate duce la mari distanţe seminţe cât firul de praf. Totuşi, seminţele cu structuri de
forma unei umbreluţe, precum seminţele păpădiei, pot zbura doar pe distanţe scurte.

(Cele mai frumoase flori de câmp, greatnews.ro)


Subiectul I-Lectura (50 de puncte)
a. Înțelegerea textului ficțional/nonficțional -12 puncte
1. Precizează o temă comună celor două texte propuse. 6 puncte
2. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația unei personificări prezente în poezie.
6 puncte
b. Scrierea despre textul ficțional/nonficțional -30 de puncte
Scrie o compunere de 15-20 de rânduri, în care să explici modul cum a ajuns macul, o
floare de câmp, sursă de inspirație în poezia Pedeapsa macului, de Vasile Voiculescu.
În realizarea compunerii tale, trebuie:
 să precizezi câte două însușiri ale macului: imaginare (primul text) și reale (al
doilea text);
 să exemplifici fiecare însușire cu secvențe potrivite din cele două texte;
 să prezinți două atitudini/sentimente ale macului, pe baza primului text;
 să explici rolul a două figuri de stil în realizarea universului ficțional;
Redactarea răspunsului la punctul b-8 puncte
Unitatea compoziției-1p¸registrul de comunicare, stilul și vocabularul-2p; coerența textului-1p; ortografia-2p (0-
1 greșeli2p, 2-3 greșeli-1p, 4 greșeli, mai mult de 5 greșeli-0p); punctuația-2p (0-2 greșeli-2p, 3-4 greșeli-1p, mai
mult de 4 greșeli-0p);

Subiectul al II-lea-practica rațională și funcțională a limbii (10 puncte)


Scrie un text de 8-10 rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre importanța florilor în
viața oamenilor, valorificând experiența ta de viață și de lectură.
Pentru a obține punctajul maxim, vei avea în vedere:
 să formulezi o opinie în legătură cu importanța florilor;
 să formulezi două argumente prin care să îți susții părerea, valorificând experiența ta
de viață și de lectură;
 să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
 să respecți limita de spațiu indicată;
Subiectul al III-lea-Elemente de construcție a comunicării (50 de puncte)
1. Extrage patru cuvinte cu diftong din textul A și un cuvânt cu vocale în hiat din textul B.
5 puncte
2. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului floare.
5 puncte
3. Motivează folosirea cratimei în structura c-a pus, din prima strofă.
5 puncte
4. Stabilește numărul de sunete pentru fiecare din cuvintele: măciulia, Cicoare,
inflorescențele, deliciul, mici. 5 puncte
5. Scrie cîte un sinonim contextual pentru cuvintele: arde, să se-nsoare, mândră, mânios
(textul A), fascinante (textul B). 5 puncte
6. Precizează timpul
INSPECTORATUL
următoarelor verbe
ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
aflate la indicativ:
crește, va fi, a pornit, râd, creșteau
5 puncte

7. Scrie un enunț în care să ilustrezi o altă valoare morfologică a cuvântului subliniat: Nu-i ca
ea o altă floare. 5 puncte
8. Precizează cazul substantivelor subliniate în ambele texte. 5 puncte
9. Precizează funcția sintactică a fiecărui cuvânt scris îngroșat în ambele texte. (ex. apelor –
atribut). 5 puncte
10. Identifică și transcrie din textul A trei predicate verbale, iar din textul B două predicate
nominale. 5 puncte