Sunteți pe pagina 1din 23

Capitolul 4

ELABORAREA LISTEI FAZELOR DE MONTAJ SI ATRIBUIREA


UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR
Nr. Denumire Denumirea fazei SDV-uri Parametri Utilaje Timpul
crt. operatiei operativ
[min.]
0 1 2 3 4 5 6
1. Se verifica daca sunt toate
reperele, fisele de masuratori, — — Masa montaj 2.5
daca exista si certificatele de
calitate.
1 2. Se curata reperele de
impuritati (spalat, ajustat, — Instalatie de aer — 3
degresat, sulfat cu aer, sters cu comprimat
laveta de bumbac).
Pregatirea pentru 3. Se curata toate gaurile
montaj filetate si eventual se Set de trei tarozi — — 4
refileteaza.

2 Asamblarea 1. Asamblare elementelor(2), — — — 5


reperelor pe Placa (15), (9) pe placa (1)
de baza (1) 2. Fixarea limitatorului (3) si a — — — 6.5
surubului (8) pe placa matritei
(2)

1
3. Montarea elementelor (4), — — — 15
(10), (5), (13), (11), (12), (13)
pe placa de capat (9)
4. Se monteaza elementele
(6), (7), (14) pe Puansonul (4) 7

5. Se fixeaza surubul (15) pe 2


placa de baza (1)
1. Se verifica montarea
3 Control final corecta a subansmablelor Vizual — — 10
conform desenului de
executie.
Capitolul 5

STABILIREA REGIMURILOR DE MONTAJ SI A


TIMPILOR OPERATIVI

Stabilirea regimurilor de montaj pentru fiecare faza inseamna stabilirea parametrilor


tehnologici tinanad cont de urmatoarele lucruri:

- utilaj;
- timp;
- cerinte de montaj.

Pentru realizarea montajului la ansamblul “Matrita de indoit complexa cu rola


oscilanta” avem de-a face cu operatii de montaj constituite din faze care se executa
manual, deci nu exista utilaje speciale. Se utilizeaza un set redus de dispozitive si nu
exista regimuri de montaj ce trebuie stabilite sau calculate.

Stabilirea timpilor opreativi pentru fiecare faza:

Timpul operativ in cazul montajului il reprezinta o suma de doi timpi:

- Tb - este timpul de baza sau timpul efectiv de lucru exprimat in


munite/faza.
- Ta - este timpul auxiliar exprimat in minute/faza.

Top= Tb+Ta

Tabelul urmator prezinta o sistematizare a timpilor de baza, auxiliari si operatia cu


fiecare faza luata in parte si modul in care au fost constituite operatiile.
Nr. Denumirea fazei Timpul de Timpul Timpul
crt. baza Tb[min.] auxiliar operativ
Ta[min.] Top [min.]
0 1 2 3 4
Pregatirea pentru montaj
1 Se verifica daca sunt toate reperele, fisele 1,5 1 2.5
de masuratori, daca exista si certificatele de
calitate
2 Se curata reperele de impuritati(spalat, 2 1 3
ajustat, degresat, suflat cu aer, sters cu
laveta de bumbac).
3 Se curata toate gaurile filetate si eventual 3.5 0.5 4
se refileteaza.
Timpul total aferent operatiei 6.5 3 9.5
Asamblarea reperelor pe arborele(44)
4 Asamblare elementelor(2), (15), (9) pe placa 3 2 5
(1)
5 Fixarea limitatorului (3) si a surubului (8) pe 4 2,5 6.5
placa matritei (2)
6 Montarea elementelor (4), (10), (5), (13), (11), 13 2 15
(12), (13) pe placa de capat (9)
7 Se monteaza elementele (6), (7), (14) pe 5.5 1.5 7
Puansonul (4)
8 Se fixeaza surubul (15) pe placa de baza 1.5 0,5 2
(1)
Timpul total aferent operatiei 27 8.5 35.5
Control final
9 Se verifica montarea corecta a 7 3 10
subansmablelor conform desenului de
executie.

3
5.1 Calculul normei de timp

Pentru determinarea normelor de timp s-a avut în vedere analiza cât mai multor
factori de influentã.
Factorii principali de influentã de care s-a tinut seama au fost:
 Tipul de organizare a montajului;
 Scule folosite;
 Greutatea transportatã;
 Modul în care se ia piesa, în functie de pozitia pe care o ocupã containerul
fatã de operator;
 Dimensiunile caracteristice ale pieselor (diametre, lungimi, nr. de gãuri,
pasul filetului).

Normele de timp se calculeazã diferit în functie e tipul de productie. Se aplicã


formule diferite în cazul productiei de masã, productiei de serie, productiei de serie
micã si în cazul lucrãrilor mecanizate si automatizate.
Pentru obtinerea produsului Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta se
folosesc formule pentru productie de serie mica volumul de productie ce trebuie
realizat este de : 5000 buc/an.

Norma de timp pentru operatiile manuale se determinã cu relatia:


NTi = (Tpi/n) + Tu ∙ k [min]
unde :
Tu = Tb +  Ta [min];
Tpi = timp de pregãtire-încheiere [min/lot];
Tu = timp unitar;
Tb = timp de bazã sau timp efectiv de lucru exprimat în min/fazã;
Ta = timp auxiliar exprimat în min/fazã;
Tb, Ta se aleg din tabelele corespunzãtoare operatilor, utilajele si sclelor uzuale;
n = numãrul de piese din lot;
k = 1,01…..1,1 coeficient de corectie în functie de tipul montajului; valori mai mari
ale acestui coeficient se vor lua pentru montajul manual.

Calculul normei de timp pe operatiile de montaj, dar si al celei totale de timp pentru
produsul Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta se prezintã mai jos:
Se alege coeficientul k =1,1
Se alege pentru toate operatiile Tpi = 15 [min]

 Pentru operatia de pregãtire pentru montaj:

4
Ta = 3min
Tb = 6.5min
Tu = Ta + Tb = 9.5 min

NT = (15/50) + 9.5 ∙ 1,1 = 10,75 min


NT = 10,75 min

 Pentru operatia de asamblarea reperelor pe arborele(44)

Ta = 27 min
Tb = 8.5 min
Tu = Ta + Tb =35.5 min

NT = (15/50) +35.5 ∙1,1 = 39.35 min


NT = 39.35 min

 Pentru operatia de control final :

Ta = 7 min
Tb = 3 min
Tu = Ta + Tb = 10 min

NT = (15/50) +10 ∙ 1,1 = 11.3 min


NT = 11.3 min

Norma de timp totalã pentru operatia de montaj are valoarea:

NT = NT1 + NT2 + NT3 = 61,4 min


NT = 61,4 min

5
Capitolul 6
STABILIREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT SI
ALEGEREA TIPULUI DE AMBALAJ

1. Stabilirea mijloacelor de transport


Transportul produsului “Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta” se va face
cu trenul, auto, maritim, sau aerian, dupa o prealabila intelegere cu benficiarul stabilita ca
o clauza a contractului comercial.
La incarcare se vor lua masuri pentru asigurarea impotriva deplasarilor produselor
in mijlocul de transport datorita conditiilor de transport.
La transportul pe cale rutiera sectiunea de drum de la producator la beneficiar va fi
analizata pentru a se vedea daca are capacitatea portanta necesara si daca lucrarile de arta
permit trecerea unor subansamble cu un anumit gabarit. Acolo unde este necesar se vor
lua masuri speciale pentru consolidarea drumurilor si lucrarilor de arta existente si
realizarea unor drumuri noi.
Dupa stabilitatea variantei optime pentru transport se elaboreaza proiectul pentru
asezarea pe mijloacele de transport a componentelor principale. Pentru fiecare
subansamblu sau lot de piese se precizeaza capacitatea maxima admisa la transport,
greutatea totala transparenta efectiv, mjloacele de legare si principalele dimensiuni de
gabarit.
Mijloacele de transport sunt asigurate de catre “Tapflo Rom SRL”, daca
beneficiarul a cerut acest lucru in mod expres in contractul comercial.

2. Alegerea tipului de ambalaj

Ambalajul se livreaza de catre producator la beneficiar ambalate in lazi de lemn.


Ambalajul se executa in Atelierul Intretinere Cladiri si Reparatii conform proiectului
de ambalaj elaborat in acest scop de catre serviciul Proiectare Tehnologii.

Produsele se asambleaza in lazi de lemn (sau alt tip de ambalaj, functie de


dimensiunile de gabarit ale ansamblului), cu urmatoarele dimensiuni:

H =mm;
l = mm;
L =mm;

Lada este prevazuta cu pereti demontabili pentru a permite descarcarea mai usoara a
produselor, la interior este captusita cu carton bituminat, iar la exterior este acoperita cu
solutie de ignifugare care are rolul de a proteja produsul in cazul unor incendii in timpul
transportului se depozitarii.

6
Pe fundul lazii este pozitionat un jug care va asigura asezarea corecta a piesei. Piesa
este fixata cu ajutorul unei sarme de ancorare de flansa canelata si cu suruburila partea
alezajului mare a carcasei.
Inainte de a se introduce in lada toate suprafetele prelucrate se ung cu un lichid de
protectie ulei RUSTLLO DWX 32, iar tot ansamblul se infasoara intr-o coala de hartie
cerata.
Marcajele se aplica direct pa lada, cu sablon sau cu vopsea neagra pe toate fetele.

Documentatia tehnica care insoteste produsul va fi luata in doua exemplare: unul


va fi introdus protejat contra deformatiilor mecanica, si unul va fi pus in plicul din tabla
de pe lada, protejat in folie.

Tipul de lada utilizat pentru produsul Matrita de indoit complexa cu rola


oscilanta este urmatorul:

SC. Carciumaru S.R.L


Str. Clopotari, nr.7,
sector 2, Bucuresti
0749762487
Data 05-05-2018
Lot: XV 5432-216 Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta
Cod MC 250-280-30

Durata de folosire: 10 ani


Ambalare: Lada de lemn
Transport: CFR
Depozitare: conform documentatiei de insotire

7
400

300

400

8
Capitolul 7
INTOCMIREA DOCUMENTATIEI INSOTITOARE

Documentatia insotitoare produsului trebuie sa cuprinda, in mod


obligatoriu si reglemenata prin lege, urmatoarele documente, conform: Legii
449/2016, ISO 17050:2010, ISO 9001:2008

- certificat de garantie
- declaratie de conformitate

In cele ce urmeaza vor fi prezentate forma si continutul acestor documente conform


cu regulile de intocmire si utilizare a acestora.

1) Declaratie de conformitate

2) Certificat de calitate si garantie

9
Cod formular DDC-01

SC Carciumaru S.R.L
Str. Clopotari, nr.7 Sector 2, Bucuresti; Tel.: 0749762483; Fax: 021/3275649

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. ……………Data……………..

Noi, SC Carciumaru S.R.L., Str. Clopotari, nr. 7, sector 2,


Bucuresti, Romania, declaram pe propria raspundere ca produsul:

Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta in, Str. Clopotari,


nr. 7, sector 2, Bucuresti, Romania, declaram pe propria raspundere ca
produsul :
- contract/ contract: ………………………………………………………...
- denumire/ name: ……………………………………………………….....
- tip sau model/type of model: ……………………………………………..
- numar lot, sarja sau serie/ lot of branch or serial number:..........................
- numar bucati/ no. of pieces: ……………………………………………...
- numar colet/ parcel no.: ………………………………………………......

10
la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatorul(ele) standard(e) sau cu alte document(e) normative(e).
to which this declaration relates is in conformity with the following
standard(s):

Manager general Inspector autorizat Sef serviciu CTC


(Nume, semnatura, data) (Nume, semnatura, data) (Nume, semnatura, data)

Cod formular CCG-02

SC Carciumaru S.R.L
Str. Clopotari, nr.7 Sector 2, Bucuresti; Tel.: 0749762483; Fax: 021/3275649

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE


Nr. ……………Data……………..

Denumirea produsului: .. Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta


Caracterstici principale: ...................................................................................
Puterea (kW)..............................
Tensiunea(V).............................
Turatia(r/m)...............................
Frecventa(Hz)...........................
Seria de fabricatie..................Data fabricatiei......................Cantitatea.............
Documentul tehnic normativ nr. .........................prevazut in contractul economic
nr. .....................data............................ Proces verbal de receptie autoreceptie
nr. ..........................data................................ .
Perioada de garantie este de..............luni si incepe sa curga de la livrare sau..........luni de
la punerea in functiune.

1) Conditiile de garantie se acorda in conformitate cu prevederile O.G. 21/92 si H.G. 394/95 sau in
conditiile in care s-au convenit altfel prin contact.
2) Garantia se acorda la sediul firmei noastre, in cazul in care exista o intelegere scrisa intre parti acesta va
asigura on-site in conditiile descrise in respectiva intelegere.
3) La solicitarea acordarii garantiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar sa il prezentati in
ambalajul original si cu documentatia tehnica ce a fost livrata, ca si cu toate eventualele accesorii, insotit de
certificatul de garantie si factura fiscala in original si de o mentionare scrisa a defectului constatat. Lipsa
unor detalii anterior indicate atrage imposibilitatea asigurarii de catre noi a garantiei. Garantia nu se acorda
produselor care in opinia specialistilor nostri, motivata in scris, prezinta malfunctionalitati datorate
manipularii sau instalarii improprii sau folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare.

11
4) In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere benficiarului
contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.
5) Garantia se acorda numai clientilor nostri, noi neffind in nici un caz raspunzatori in fata tertilor care vor
fi achizitionat produsele coemrcializate de noi prin acestia.
6) Departamentul tehnic va solutiona orice problema de service in garantie in termen de doua zile
lucratoare de la receptia echipamentelor.
7) Livrarea se va face din stoc la intrarea banilor in contul furnizorului sau la achitarea integrala cu numerar
a comenzii in prealabil confirmata de catre noi.
8) Modalitatile de efectuare a livrarii sunt fie prin ridicarea acesteiea de la sediul firmei noastre de catre
beneficiar printr-un delegat imputernicit in acest scop, fie prin expeditie(CFR, aeriana, rutiera), catre acesta
in cazul unei solicitari exprese in acest sens. In cazul din urma, expeditia se face cu acordul nostru, costul
expeditiei cade in sarcina beneficiarului si va fi inlcus in valoarea facturii sau va fi achitat cu factura de
expeditie si transport separata.
9) Oricare ar fi modalitatea in care se face livrarea, va rugam sa va asigurati ca ati primit, o data cu
receptionarea bunurilor si avizul de insotire si, acolo unde este cazul, certificatul de garantie, fara de care
nu puteti solicita ulterior asigurarea garantiei.

Capitolul 8
ELABORAREA PROCEDURII SPECIFICE
ACTIVITATII DE MONTAJ, AMBALARE SI
DEPOZITARE

Procedura referitoare la activitatile de montaj, ambalare si depozitare a


produsului Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta

12
PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2018
Revizia 0/10.02.2018
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2018
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:1/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE


SI LIVRARE

13
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015


Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:2/10

Regimul de difuzare

Numar exemplare procedura Difuzare


Interna
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. Destinatarul documentului Nume Semnatura Data


exemplare Prenume
1 Presedintele Consiliului de Administratie
1 Director cu Calitatea
1 Sef compartiment AQ
1 Sef sectie montaj
1 Arhiva

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul Elaborat/data Verificat/data Avizaat/data Aprobat/data


crt. reviziilor
1
2

14
3

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

Cuprins:
1. Scop

2. Domeniul de aplicare

3. Documente de referinta

4. Definitii si prescurtari

5. Reguli de procedura

6. Responsabilitati

7. Formulare, etichete,stampile

8. Anexe

15
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
prenume:
Semnatura:
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2016


Revizia 0/10.02.2016
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2016
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:4/10

1. SCOP
Proceura defineste responsabilitatile si modul de efectuare si control a
activitatilor de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare a
produselor astfel incat sa seasigure conformitatea lor cu cerintele.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica produselor/reperelor, materialelor, materii prime,
pe parcursul tuturor etapelor de productie, montaj si livrare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1 SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitãtii –Cerinte


3.2 SR EN ISO 9000 :2000 Sisteme de management al calitãtii –Principii
si vocabular
3.3 SR EN ISO 9002/1995 Sistemele calitãtii : Model pentru asigurarea
calitãii-Partea 2 : Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003
3.4 SR EN ISO 9002/1995 : Sistemele calitãtii: Model pentru asigurarea
calitãtii în productie, montaj, service
3.5 Manualul Calitãtii – Matrita de indoit complexa cu rola oscilanta
(cod: MQ-01)

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1 AQ- asigurarea calitãtii ;


4.5 PCMVI- Planul Calitãtii pentru mãsurãtori, verificãri, încercãri

16
4.3 SPT- Serviciul de Proiectare Tehnologii ;

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2016


Revizia 0/10.02.2016
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2016
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:5/10

5. PROCEDURA

5.1. Manipulare

5.1.1 Manipularea produselor se face astfel incat sa se previna avariile sau


deteriorarile.
5.1.2 Seful locului de munca verifica starea dotarilor de manipulare.
5.1.3 Dotarile de manipulare sunt intretinute si verificate periodic sau ori de
cate ori este nevoie.
5.1.4 Mijloacele de transport utilizate in cadrul SC Carciumaru S.R.L , sunt
asigurate de Serviciul Trasnporturi la cererea sectiilor de productie.
5.1.5 Personalul care deserveste dotarile de manipulare (legatorii de sarcina,
macaragii) este calificat si autorizat, fiind instruit si testat periodic.
5.1.6 Personalul care manipuleaza produse periculoase, vatamatoare, nocive
este instruit periodic de seful locului de munca, in vederea respectarii
instructiunilor specifice de manipulare a acestor produse.

5.2. Depozitare

5.2.1 In SC Carciumaru S.R.L exista zone si incaperi special amenajate


pentru depozitarea produselor aprovizionate si a produselor finite, astfel
incat sa fie prevenite stricaciunile sau deterioararea.
5.2.2 Pentru depozitarea produselor finite se aplica prevederile procedurii
FQ-09-05, iar pentru depozitarea produselor aprovizionate se aplica
prevederile procedurii FQ-09-04.
5.2.3 Produsele periculoase, vatamatoare, nocive (carburanti, vopsele, lacuri,
oxigen, carbid, etc.) si substante care necesita condtii speciale de
depozitare (ex. Substante higroscopice) sunt depozitate in zone special

17
amenajate, respectandu-s instructiunile producatorului si cele de
protectia muncii.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:
PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2016
Revizia 0/10.02.2016
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2016
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:6/10

5.2.4 Personalul CTC controleaza modul in care se face depozitarea


produselor/reperelor, materialelor, materiilor prime.

5.3 Conservare

5.3.1 In scopul pastrarii intacte a unor caracteristici, forme, proprietati ale


produsului, se prevad metode si mijloace de conservare si izolare ale
produsului, cat timp acesta se afla in responsabilitatea SC Carciumaru
S.R.L. Fisele tehnologice prevad executarea operatiilor de protectie a
pieselor de imbinare mecanica nedemontabile, capete de ax, piese de
schimb, accesorii.
5.3.2 Atelierele de productie executa operatiile de conservare a produselor.
5.3.3 Produsele aprovizionate cat si produsele finite cu miscare lenta din
depozite sunt recontrolate periodic conform procedurilor FQ-09-04 si
FQ-09-05, pentru a confirma ca ele corespund cerintelor si pot fi
introduse in fluxul de fabricatie, respectiv livrate clientului.

5.4. Ambalare

5.4.1 Atelierele de productie respecta masurile impuse pentru protectia

18
produsului dupa inspectia de la incercarea finala.
5.4.2 Ambalarea se executa de echipa de tamplari a Atelierului Intretinere
Cladiri si Reparatii conform proiectului de ambalaj elaborat in acest
scop de SPT.
5.4.3 Personalul CTC verifiva executarea ambalarii.
5.4.4 Biroul AQ supravegheaza aceasta operatie cand prin PCMVI se
impune punct de stationare obligatorie la ambalare.
5.4.5 Atunci cand este prevazut in contract sau PMCVI, cumparatorul asista
la ambalare.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2016


Revizia 0/10.02.2016
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2016
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:7/10

5.5 Livrare

5.5.1 Personalul CTC intocmeste certificatul de calitate si garantie al


produsului.
5.5.2 Atelierele de fabricatie predau produsele la depozitul de produse finite,
incadrandu-se termenul prevazut in contract pentru livrare.
5.5.3 Serviciul Desfacere verifica existenta certificatului de calitate si
garantie, a instructiunilor de exploatare si intretinere si a altor
documente cerute prin contract care vor insoti produsele la livrare.
5.5.4 Anuntarea clientilor in vederea prezentarii pentru a ridica marfa se face
de catre referentii Serviciului Desfacere.
5.5.5 Atunci cand se specifica in contract, protectia calitatii produselor dupa
inspectia si incercarea finala se extinde, incluzand si livrarea la
destinatie.
5.5.6 Atunci cand este prevazuta in contract sau PCMVI participarea
cumparatorului la livrare, nici un produs nu va fi livrat fara acordul
cumparatorului sau al reprezentantului acestuia.

6. RESPONSABILITATI

19
6.1 SPPA- elaboreazã instructiuni de exploatare si întretinere pentru
produse.
6.2 Serviciul Proiectare Tehnologii
6.1.1 Stabileste în fise tehnologice operatiile de cosrevare, ambalare si
controlul acestora ; întocmeste proiectul de ambalaj.
6.1.2 Prin intermediul PCMVI pe care le întocmeste stabileste modul de
control al ambalãrii.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2016


Revizia 0/10.02.2016
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2016
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:8/10

6.3 Atelierele de fabricatie


6.1.1 Rãspund de manipularea si conservarea produselor pânã la sectia de
ambalare ; si aceasta conform procedurilor/instructiunilor de lucru
si a documentatiei tehnice de executie.
6.1.2 Predau la magazia atelierului de ambalarea toate produsele care
necesitã a fi ambalate, si au tercut de inspectiile specifice.

6.4 Serviciul ambalare si etichetare- Rãspunde de tot ceea ce presupune


receptia la nivel intern a produselor care trebuiesc ambalate si la toate
marcajele si etichetele care se vor aplica pe produs sau ambalajul
final al produsului.

6.5 Atelierul de Întretinere-Ambalare-Reparatii rãspunde de ambalarea


produselor în vederea livrãri , respectând proiectul de executie al
ambalajului ; se ocupã de consolidarea produselor si protejarea lor pe
perioada transportului ; fie cã mijlocul de transport apartine
beneficiarului sau organizatiei.

6.6 Personalul CTC


6.6.1 Efectueazã controlul ambalãrii, dar si are si alte

20
responsabilitãti manipulare, conservare, depozitare, livrare.
6.6.2 Întocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului dacã
acesta îndeplineste toate conditiile specificate în contract si
existã dovezi obiective cã produsul a fost supus tuturor
inspectiilor, verificãrilor si încercãrilor prevãzute.

6.7 Serviciul de desfacere


Receptioneazã, depoziteazã si livreazã produsele ambalate si
destinate vânzãrii conform cerintelor contractuale.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2016


Revizia 0/10.02.2016
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2016
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:9/10

6.8 Serviciul Transporturi


6.8.1 Asigurã vehiculele necesare transportului produselor cãtre
beneficiar (contra cost), dar furnizeazã si detalii cu privire la
tranportul produselor de ctre beneficiar pe rãspunderea
acestuia.
6.8.2 Asigurã transportul produselor în interiorul SC Carciumaru
S.R.L în diverse sectii din organizatiei.
6.8.3 Efectueazã încãrcarea si ancorarea produselor în mijloacele de
transport.
6.8.4 Transmite informatii cu privire la transport pentru terti
(SNCFR, TAROM, etc…..)
6.9 Biroul AQ
6.9.1 Verificã toate activitãtile care pot afecta procesul de
ambalare si toate celelalte activitãti ce derivã din aceasta si
sunt direct influentate.
6.9.2 Supravegheazã si avizeazã ambalarea si livrarea produselor
care sunt trimise spre beneficiar.
6.9.3 Verificã prin audituri interne ale calitãii ambalarea
produselor destinate comercializãrii.

21
7. Formulare, etichete, stamplile
7.1 Certificat de garantie si garantie – anexã

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2016


Revizia 0/10.02.2016
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE Data emiterii:10.02.2016
SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:10/10
Cod formular CCG-02

SC Carciumaru.S.R.L
Str. Clopotari, nr.7 Sector 2, Bucuresti; Tel.: 0749762483; Fax: 021/3275649

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE


Nr. ……………Data……………..
Denumirea produsului: ....................................................................................
Caracterstici principale: ...................................................................................
Puterea (kW)..............................
Tensiunea(V).............................
Turatia(r/m)...............................
Frecventa(Hz)...........................
Seria de fabricatie..................Data fabricatiei......................Cantitatea.............
Documentul tehnic normativ nr. .........................prevazut in contractul economic nr.
.....................data............................ Proces verbal de receptie autoreceptie nr.
..........................data................................ .
Perioada de garantie este de..............luni si incepe sa curga de la livrare sau..........luni de la punerea
in functiune.
1) Conditiile de garantie se acorda in conformitate cu prevederile O.G. 21/92 si H.G. 394/95 sau in conditiile in care s-
au convenit altfel prin contact.
2) Garantia se acorda la sediul firmei noastre, in cazul in care exista o intelegere scrisa intre parti acesta va asigura on-
site in conditiile descrise in respectiva intelegere.
3) La solicitarea acordarii garantiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar sa il prezentati in ambalajul
original si cu documentatia tehnica ce a fost livrata, ca si cu toate eventualele accesorii, insotit de certificatul de
garantie si factura fiscala in original si de o mentionare scrisa a defectului constatat. Lipsa unor detalii anterior
indicate atrage imposibilitatea asigurarii de catre noi a garantiei. Garantia nu se acorda produselor care in opinia
specialistilor nostri, motivata in scris, prezinta malfunctionalitati datorate manipularii sau instalarii improprii sau
folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare.
4) In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere benficiarului contravaloarea
manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.
5) Garantia se acorda numai clientilor nostri, noi neffind in nici un caz raspunzatori in fata tertilor care vor fi

22
achizitionat produsele coemrcializate de noi prin acestia.
6) Departamentul tehnic va solutiona orice problema de service in garantie in termen de doua zile lucratoare de la
receptia echipamentelor.
7) Livrarea se va face din stoc la intrarea banilor in contul furnizorului sau la achitarea integrala cu numerar a comenzii
in prealabil confirmata de catre noi.
8) Modalitatile de efectuare a livrarii sunt fie prin ridicarea acesteiea de la sediul firmei noastre de catre beneficiar
printr-un delegat imputernicit in acest scop, fie prin expeditie(CFR, aeriana, rutiera), catre acesta in cazul unei
solicitari exprese in acest sens. In cazul din urma, expeditia se face cu acordul nostru, costul expeditiei cade in
sarcina beneficiarului si va fi inlcus in valoarea facturii sau va fi achitat cu factura de expeditie si transport separata.
9) Oricare ar fi modalitatea in care se face livrarea, va rugam sa va asigurati ca ati primit, o data cu receptionarea
bunurilor si avizul de insotire si, acolo unde este cazul, certificatul de garantie, fara de care nu puteti solicita ulterior
asigurarea garantiei.
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si prenume: Student Carciumaru Daniela Carciumaru Daniela
Semnatura:
Data:

23