Sunteți pe pagina 1din 7

Titlu tema De exemplu: LOGIGRAMA

Carciumaru Daniela-Georgiana
Facultatea IMST, CE 203, Splaiul Independentei nr. 313, 060042 Sector 6, București, Romania
Carciumaru.daniela1@gmail.com

1. Definirea temei

În lucrarea de față se prezintă modurile în care logigrama poate fi utilizată în scopul


îmbunătățirii calității produselor/serviciilor.
Logigrama este un tip de diagrama care reprezintă un algoritm, un flux de lucru sau un proces,
care arată pașii și ordinea lor prin conectarea lor cu săgeți.
Diagramele reprezintă o tehnică de reprezentare grafică a diferitelor realităţi, ele fiind astfel
de un real folos analiştilor în activitatea lor de identificare a riscurilor. Logigrama este o diagramă
care afișează grafic, prin interconectarea simbolurilor logice, proiectarea digitală a unui circuit logic
sau a unui sistem.
Dacă o logigrama este construită corespunzător şi reflectă procesul aşa cum el se
desfăşoară în realitate, toţi membri vor avea imaginea comună, corectă a acestui proces. Mai
mult, echipa nu va trebui să investească timp şi energie pentru a observa procesul fizic, ori de
câte ori doreşte să analizeze anumite probleme, să analizeze teorii referitoare la cauzele
problemei, sau să examineze impactul soluţiilor propuse. În figura de mai jos sunt prezentate
diferite simboluri utilizate în diagrama flux [1].
2. Domeniul de aplicare

Logigramele sunt utilizate pe scară largă în domenii multiple ( Inginerie Mecanica,


Marketing si Afaceri),pentru a documenta, studia, planifica, îmbunătăți și comunica adesea procese
complexe în diagrame clare, ușor de înțeles.

Se recomanda utilizarea diagramei in situatiile:


 Invatarea unei forme noi de a gandi
 Dobandirea securitatii in rezolvarea problemelor
 Diferentierea lucrurilor cunoscute si necunoscute
 Culegerea si valorificarea informatiilor de naturi diferite
 Sintetizarea usoara a informatiilor
 Dezvoltarea solutiei problemei
 Utilizarea potentialului
Flux de rezolvare a problemelor:
 Identificarea problemei si definirea obiectului
 Identificarea diferentei intre obiectiv si stadiul actul
 Evaluarea importantei problemei
 Selectarea cauzelor principale
 Dezvoltarea solutiilor
 Implementarea si evaluarea rezultatelor [2].
Exemplu de implementare a unui nou proiect :

Fig. 2. Implementarea unui proiect

In logigrama de mai sus este prezentat conceptul uni proiect. Acesta debuteaza cu initiativa
unui membru care sugereaza un nou proiect,iar in urmatoarea sedinta echipa discuta despre
propunerea acestuia. In urma sedintei acestia decid daca este o idee buna, daca nu este o idee buna
echipa respinge implementara proiectului. Daca ideea este buna, membrii definesc mai departe
proiectul, apoi scriu propunerea ce este trimisa la decident, si astfel se incheie procesul de propunere.

3. Principiul metodei

Logigrama ne ajută la reprezentarea secvenţei paşilor dintr-un proces. O diagramă flux arată
momentul în care un proces începe şi se termină precum şi paşii importanţi ai acestui proces.Este o
reprezentare grafică a secvenţei paşilor pe care îi facem pentru a obţine un rezultat. Rezultatul poate
fi un produs fizic, un serviciu, informaţie sau o combinaţie a acestora.
Diagramele sunt utilizate în proiectarea și documentarea proceselor sau programelor simple.
Ca și alte tipuri de diagrame, ele ajută la vizualizarea a ceea ce se întâmplă și, prin urmare, ajută la
înțelegerea unui proces, și poate găsi, de asemenea, defecte, blocaje și alte caracteristici mai puțin
evidente în cadrul acestuia.
Reprezentarea unui proces, cu ajutorul unei diagrame presupune parcurgerea urmatoarelor
etape:
-indentificarea inceputului si sfarsitului procesului;
-observarea procesului,in ansamblul sau;
-stabilirea exacta a etapelor procesului;
-construirea unui proiect de diagrama a procesului;
-analiza proiectului cu ajutorul personalului implicat in procesul respectiv;
-imbunatatirea proiectului,pe baza analizei efectuate;
-verificarea diagramei in raport cu procesul actual [3].

4. Complementaritatea metodei
O metoda complementara Logigramei este Diagrama Arbore.
Diagrama arbore permite evidentierea relatiilor dintre obiectivele de realizat si actiunile (mijloacele)
necesare pentru atingerea lor. Se poate aplica individual sau in grup.
Aceasta diagrama se construieste parcurgand urmatoarele etape:
- definirea temei, de catre participanti, sub forma „cum sa imbunatatim”. Propunerile de actiuni
realizabile se inregistreaza pe fise, evitandu-se orice abstractizare. Se recomanda ca participantii sa
se limiteze la 20 de actiuni.
- Gruparea solutiilor propuse de catre participanti, in functie de afinitati (utilizand diagrama de
afinitati) si definirea obiectivului lor comun;
- Completarea diagramei, parcurgand schema de mai multe ori, in ambele sensuri, pentru a adauga
noi actiuni posibile pentru realizarea obiectivelor.
Eficienta acestui instrument este conditionata de cunoasterea si aplicarea diagramei afinitatilor pentru
regruparea actiunilor stabilite [6].

5. Studiu de caz

5.1 O echipă poate termina o anumită sarcină în trei zile, dar în acest timp, din diverse motive
poate să apară o problemă tehnică la un utilaj, fapt pentru care lucrarea întârzie echipa încă două zile.
Această posibilitate de apariţie a unei defecţiuni tehnice cu implicaţii în buna desfăşurare a unei
activităţi reprezintă riscul tehnologic.
Se pleacă de la Identificarea riscului și se decide dacă acesta este un risc semnificativ, apoi se
trece la analiza acestuia. Dacă este neglijabil se merge mai departe, iar dacă riscul depășește o anumită
valoare prag se trece la căutarea cauzelor apariției riscului și la metode de prevenire sau înlăturarea
efectelor lui. Ultima etapă este monitorizarea continuă a valorilor indicatorilor care definesc riscul și
controlul acestora.

Fig.3 Identificarea riscului

5.2 Am realizat un studiu de caz pentru proiectarea unui vehicul


Toyota este o companie de clasă mondială cunoscută pentru practicile sale de calitate, iar
lanțul de producție și de aprovizionare este gestionat cu sârguință, astfel încât să poată satisface rapid
cererea clienților.
Fluxul de procese Toyota include următoarele segmente cheie:
Intrările pentru producția Toyota sunt gestionate prin logistica. Materia primă este obținută
prin intermediul unui set de furnizori terți. Tehnicile și tehnologia primară sunt obținute din biroul
central al Japoniei, în timp ce alte materii prime zilnice sunt obținute din țările de origine. Toyota a
pus sistemul de asamblare în loc, astfel încât materia primă să poată fi aranjată în funcție de necesități
și furnizată instalației din depozit. Sistemul de asamblare se face astfel încât să se evite strângerea
inventarului și să se poată pune la dispoziție materii prime după necesități. Există 12 lucrători cu
normă întreagă desfășurată pentru a gestiona un proces de intrare a instalației, timpul de prelucrare
este de 6 ore pentru a administra singurul transport.
Activități cheie de producție operaționale. Principalele activități operaționale pentru producția
Toyota includ transformarea materiei prime de intrare în produsul final. Materialul care trece prin
linia de asamblare a producției și trebuie gestionat prin Sistemul de producție Toyota, prin care fiecare
linie de asamblare contribuie la crearea produsului final sub formă de vehicul.
Secventierea pieselor si setarea programului se face astfel incat partile drepte sa ajunga in
timpul productiei de autovehicule si procesul complet se realizeaza prin intermediul sistemului de
tractiune. Timpul de procesare este de aproximativ 3 zile pentru a gestiona producția a 50 de vehicule
într-un lot și are desfășurarea a 35 de angajați cu normă întreagă.
Producția finală a uzinei Toyota este vehiculul care este gata să fie expediat, astfel încât
clientul să le poată achiziționa direct de la punctele de vânzare. Procesul de ieșire trece prin parametrii
de calitate, asigurând în același timp logistica vehiculului prin asigurarea unor măsuri de siguranță
adecvate pentru a gestiona calitatea similară a vehiculului până ajunge la locația vânzătorului.
Producția finală adică vehiculele sunt livrate prin containere sigilate la locatia comerciantului. Există
aproximativ șapte angajați cu normă întreagă pentru a gestiona un lot de 50 de vehicule, astfel încât
controlul calității, expedierea vehiculelor și aranjamentele logistice să se facă de la uzină. Restul
activităților de îndată ce vehiculul ajunge la locația comerciantului este în afara domeniului de
activitate al companiei.

Fabrica de Procesul de Vehiculul


Start asamblare verificare a calitatii ajunge la
produsului pentru comerciant
vehiculul final

Masini/tehnologie Secventierea
pieselor
Vehicul asamblat
Vehicul livrat
in zona de
catre client
expediere
Configurarea
Piese/Componente programului

Expedierea
Productia logistica in
incepe prin loturi catre Stop
Depozit
utilizarea comerciant
sistemului de
tragere

5.3 In urma unei reclamatii am realizat urmatoarea logigrama. Aceasta incepe cu Inregistrarea
reclamatiei, apoi se anunta SL, se analizeaza reclamatia, iar in urma analizei se stabileste daca
reclamatia este una fondata. Daca reclamatia este una fondata se stabileste implementarea actiunii
corective, iar apoi se trece la rezolvarea reclamatiei. Daca reclamatia este una nefondata se anunta
clientul.
Fig. 4 Inregistrarea unei reclamatii

6. Concluzii

Diagrama logica are rolul de a investiga posibilitatile de imbunatatire a unui proces ,sau a
unui sistem de prelucrare.
Este usor de aplicat si surprinde o imagine clara a proceselor .
Sintetizeaza date referitoare la calitate.
Controleaza buna functionare a unui proces ,in scopul asigurarii capacitatii acestuia de a
obtine in mod constant nivelul de calitate .
Cu ajutorul unei logigrame putem examina logica sau lipsa logicii în secvenţa paşilor pe care
îi folosim pentru a produce un rezultat în munca noastră.
7. Bibliografie

[1] site: https://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart consultat: 06.10.2017


[2] Sisteme de Asigurare a Calitatii,Nicolae Cananau,Ovidiu Dima ,Gheorghe Gurau ; Ed Junimea
1998 ; consultat: 11.10.2017
[3]. Managementul Calitatii Totale ; Sorin Ciurea,Nicolae Dragulescu ; Editura Economica;
consultat: 11.10.2017
[4]. Managementul Calitatii ; Marieta Olaru ; Editura Economica 1995; consultat: 13.10.2017
[5]. Ingineria Calitatii ;Irina Severin , Mihai Voicu , Ed Printul 2005. Consultat: 19.10.2017
[6] site: http://www.stiucum.com/management/managementul-calitatii/Evolutia-controlului-
calitatii24586.php consultat: 01.11.2017