Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnica ,,Gh.

Asachi”, Iasi

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Masini electrice speciale

- Proiect –
- Servomotor de curent continuu cu magneti permanenti ceramici –

Student: Trofin Gheorghe- Catalin

Grupa: 6403

Specializarea: Sisteme Electrice

2015
MAŞINI ELECTRICE SPECIALE

PROIECT

Servomotor de c.c. cu magneţi permanenţi ceramici, având următoarele date de proiectare:

- Mn=0.08 N·m
- Mp=0.32 N·m
- Mf=0.02 N·m
- ΩN=280 rad/s
- Ωoi=350 rad/s
- UN=12 V
- 2p=2, p=1

Predeterminarea principalilor parametri geometrici şi electromagnetici ai maşinii

1. Vom folosi magneţi ceramici cu următorii parametri:


- Br=0.38 T
- bHc=260 kA/m
- mHc=320 kA/m
- μN = 1.1
2. Diametrul rotorului se alege având în vedere valorile nominale ale cuplurilor:
- DA= 60 mm
3. Fluxul magnetic pe pol are următoarele ipoteze:
 Se consideră diametrul şi lungimea egale;
 Magneţii sunt mai lungi decât rotorul;
 Se folosesc magneţi cu extremităţile teşite;
Br ∙cσ ∙D2A ∙αp ∙kα
- ψp = μ ∙ξ
2(1+ N )
Pc

- 𝜉 = 1.17

αp -factor de acoperire polară; αp ϵ(0.66 ÷ 0.78)π radiani

Aleg αp = 0.75 ∙ π = 2.35

cσ-factor de dispersie

cσ = 0.9

k α -factor de reducere a fluxului magnetic

k α = 0.9

2015
Pc= coeficient de permeanta= (5…9); Aleg Pc= 7

0.38∙0.9∙30∙10−4 ∙2.35∙0.9
- ψp = 1.1 ∙ 1.17 = 0.938 ∙ 10−3 Wb
2(1+ )
7
4. Inducţia magnetică medie în întrefier:
2p∙ψp 2∙1∙0.938∙10−3
- Bm = π∙D2
= π∙30∙10−4
= 0.199 T
5. Pierderile în infasurarile indusului:
Ωoi (Mn +Mf )2 350∙(0.08+0.02)2
- Pdb = Mp +Mf
= 0.32+0.02
= 10.29 W
6. Pierderile din suprafaţa indusului raportate la suprafaţa laterală a rotorului:
Pdb 10.29 W
- Pdad = = = 1092
π∙D2A π∙30∙10−4 m2
7. Desitatea şi pătura de curent admise:

Se alege: kq – factor de creştere =(0.2 ÷ 0.5)

- kq=0.45

ku – factor de umplere a crestăturii =(0.3 ÷ 0.5)

- ku=0.35
- k q ∙ k u = 0.1575
- ρ = 2.43 ∙ 10−8 Ω ∙ m
4∙Pdad 4∙1092 A
- jad = √ =√ = 4.3 ∙ 106
k q ∙ku ∙ρ∙DA 0.1575∙2.43∙10−8 ∙6∙10−2 m2
1 1 A
- Aad = ∙ k q ∙ k u ∙ jad ∙ DA = ∙ 0.1575 ∙ 4.3 ∙ 106 ∙ 0.06 = 10.15 ∙ 103
4 4 m
8. Diametrul:
Br ∙ξ∙cσ
- D1min ≈ DA ∙
Bd ∙kFe ∙kδ
- ξ = 1.17
- k Fe = 0.95
- Bd = 1.8 T

k δ –factor de demagnetizare
𝜇𝑁 1.1
- kδ = 1 + =1+ = 1.15
𝑃𝑐 7
0.38∙1.17∙0.9
- D1min = 0.06 ∙ 1.8∙0.95∙1.15
= 0.0122 m
9. Lăţimea crestăturii:

q- număr de crestături. Aleg q = 12 crestături


𝜋 𝜋
- 𝑏𝑞 ≅ 𝑞 ∙ D1min = 12 ∙ 0.0122 = 3.19 ∙ 10−3 m
10. Înălţimea optimă a crestăturii:
𝐷𝐴 −D1min
- 𝑡𝑞 𝑜𝑝𝑡 = 𝑡𝑞 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑦 = 2
∙𝑦

2015
Forma trapezoidală a crestăturii se obține prin reducerea înălțimii maxime a crestăturii cu y<1

y ϵ(0.7 ÷ 0.8) Adoptăm y=0.75


0.06−0.0122
- t q opt = 2
∙ 0.75 = 17.9 ∙ 10−3 m
11. Valoarea maximă a factorului de creștere:
𝐵𝑟 𝜉∙𝑐𝜎 𝐵 𝜉∙𝑐𝜎 2 0.38 1.17∙0.9 0.38 1.17∙0.9 2
- 𝑘𝑞 𝑚𝑎𝑥 ≈ 1 − 2 ( ∙ )+( 𝑟 ∙ ) = 1 − 2( ∙ )+( ∙ )
𝐵𝑑 𝑘𝐹𝑒 ∙𝑘𝛿 𝐵𝑑 𝑘𝐹𝑒 ∙𝑘𝛿 1.8 0.95∙1.15 1.8 0.95∙1.15
- 𝑘𝑞 𝑚𝑎𝑥 = 0.635

Valoarea optimă a factorului de creștere:

- k q opt cu y < 1
- k q opt = k q max (2 − y) ∙ y = 0.635(2 − 0.75) ∙ 0.75 = 0.595
12. Secțiunea optimă a crestăturii:
D2A −D21 opt DA −D1 opt 6−1.8 6−1.8
- Sq opt = 4∙q
∙ π − bq 2∙q
= 4∙12
∙ π ∙ 10−4 − 3.19 2∙12
∙ 10−4 = 158.2 ∙ 10−6 m2
13. Numarul total de conductoare al înfășurării indusului:
2∙π∙a∙UN 2∙π∙1∙12
- N = p∙Ψ = 1∙0.938∙103 ∙350 = 230 spire
p ∙Ωoi

14. Secțiunea conductorului:


2
𝜋∙𝐷𝐴 ∙𝑘𝑢 ∙𝑘𝑞 𝜋∙30∙10−4 ∙0.1575
- 𝑠𝑐 = = = 0.16 ∙ 10−6 𝑚2 = 0.16𝑚𝑚2
4∙𝑁 4∙230

Alegem un conductor izolat cu diametrul izolat d=0.45 mm

15. Curentul de pornire:


2∙𝜋∙𝑎(𝑀𝑝 +𝑀𝑓 ) 2∙𝜋∙1(0.32+0.02)
- 𝐼𝑝 = 𝑝∙𝑁∙ψp
= 1∙230∙0.938∙10−3 = 9.9𝐴 ≈ 10𝐴
16. Înălțimea jugului statoric:
2∙ψp 2∙0.938∙10−3
- 𝐿𝑗 = 𝐵 = = 1.16 ∙ 10−5 𝑚
𝑗𝑠 ∙𝑃𝑁 1.6∙100.84
- 𝐵𝑗𝑠 = 1.6 𝑇
17. Rezistența totală a înfășurării indusului:
𝑈𝑁 ∙𝑝∙𝑁∙ψp 12∙1∙230∙0.938∙10−3
- 𝑅𝐴 = 2∙𝜋∙𝑎(𝑀 = = 1.211 Ω
𝑝 +𝑀𝑓 ) 2∙𝜋∙1(0.32+0.02)
18. Rezistența proprie a înfășurării indusului:
𝐴𝑅 1.211
- 𝑅 = 1.25 = 1.25
= 0.968 Ω
19. Constanta de cuplu kM și constanta tensiunii electromotoare kE:
𝑝∙𝑁∙ψp 1∙230∙0.938∙10−3 𝑁𝑚
- 𝑘𝑀 = 𝑘𝐸 = 2∙𝜋∙𝑎
= 2∙𝜋∙1
= 0.034 𝐴
20. Randamentul mașinii:
100∙𝑀𝑁 ∙Ω𝑁 (𝑈𝑁 −∆𝑈𝑝 ) 100∙0.08∙280(12−2.5)
- 𝜂= Ω𝑜𝑖 (𝑀𝑛 +𝑀𝑓 )∙𝑈𝑁
= 350(0.08+0.02)∙12
= 50.66%
21. Solicitarea electromagnetică a mașinii:
4∙𝑝∙𝑎∙ψp 4∙1∙1∙0.938∙10−3 𝑊𝑏
- 𝐶= 𝑁∙𝐼𝐴𝑁
= 230∙2.94
= 554 ∙ 10−8 𝐴

2015
𝑀𝑁 +𝑀𝑓 0.08+0.02
- 𝑀𝑁 + 𝑀𝑓 = 𝑘𝑚 ∙ 𝐼𝐴𝑁 → 𝐼𝐴𝑁 = = = 2.94𝐴
𝑘𝑚 0.034
22. Diametrul exterior al mașinii:
- 𝐷𝑀 = 𝐷𝐴 + (𝐿𝛿 + 𝐿𝑀 + 𝐿𝑗 ) = [60 + 2(0.5 + 4.5 + 4)] ∙ 10−3 = 78 ∙ 10−3 𝑚
- 𝐶1 = [𝐷𝑀 − 2(𝐿𝛿 + 𝐿𝑗 )] = [78 − 2(0.5 + 4)] ∙ 10−3 = 69 ∙ 103 𝑚
- 𝐶2 = [𝐷𝑀 − 2(𝐿𝛿 + 𝐿𝑗 ) + 2𝜇𝑁 ∙ 𝐿𝛿 ] = [78 − 2(0.5 + 4) + 2 ∙ 1.1 ∙ 0.5] ∙ 10−3 = 70.1𝑚𝑚
23. Diametrul optim al mașinii:
𝐶 69
- 𝐷𝐴 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚 = 𝐶2 (1 − √1 − 𝐶1 ) = 70.1 (1 − √1 − 70.1) ∙ 10−3 = 61.31 ∙ 10−3 𝑚
2

24. Fluxul magnetic pe pol:


2
𝐵𝑟 ∙𝐶𝜎 ∙𝐷𝐴 ∙𝛼𝑝 ∙𝑘𝛼 0.38∙0.9∙30∙10−4 ∙2.35∙0.9
- Ψ𝑝 = 𝜇 ∙𝜉 = 1.1 ∙ 1.17 = 1.09 ∙ 10−3 𝑊𝑏
2(1+ 𝑁 ) 2(1+ )
𝑃𝑐 7

- 𝑃𝑑 𝑏𝑎𝑏 = 𝑃𝑑𝑎𝑑 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝐴2 = 1092 ∙ 𝜋 ∙ 30 ∙ 10−4 = 10.29 𝑊


25. Pătura de curent:
𝐼𝑝 ∙2𝑁 10∙2∙230 𝐴
- 𝑗𝑝 = 𝑘 = 0.1575∙𝜋∙0.06 = 1.5 ∙ 10−5 𝑚2
𝑢 ∙𝑘𝑞 ∙𝜋∙𝐷𝐴
2
𝑗𝑝 ∙𝑘𝑢 ∙𝑘𝑞 ∙𝜋∙𝐷𝐴 1.5∙10−5 ∙0.1575∙𝜋∙30∙10−4
- 𝑁 ∙ 𝐼𝑝 = = = 111.32 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒
2 2
𝑝∙𝑁∙Ψ𝑝 1∙230∙1.09∙10 −3
- 𝑀𝑝 + 𝑀𝑓 = 2∙𝜋∙𝑎
∙ 𝐼𝑝 = 2∙𝜋∙1
∙ 10 = 0.39 𝑁𝑚
26. Viteza unghiulară la gol ideală:
2∙𝜋∙𝑈𝐴𝑁 ∙𝑎 2∙𝜋∙12∙1 𝑟𝑎𝑑
- Ω𝑜𝑖 = 𝑝∙𝑁∙Ψ𝑝
= 1∙230∙1.09∙10−3 = 300.74 𝑠
27. Rezistența totală a înfășurării indusului:
𝑈𝑁 ∙𝑝∙𝑁∙ψp 12∙1∙230∙1.09∙10−3
- 𝑅𝐴 = 2∙𝜋∙𝑎(𝑀 = = 1.4 Ω
𝑝 +𝑀𝑓 ) 2∙𝜋∙1(0.32+0.02)
28. Curentul nominal:
𝑃𝑑 𝑏𝑎𝑏 10.29
- 𝐼𝐴𝑁 = 𝑅𝐴
= 1.4
= 7.35𝐴
29. Constanta de cuplu kM și constanta tensiunii electromotoare kE:
𝑝∙𝑁∙ψp 1∙230∙1.09∙10−3 𝑁𝑚
- 𝑘𝑀 = 𝑘𝐸 = 2∙𝜋∙𝑎
= 2∙𝜋∙1
= 0.039 𝐴
- 𝑁𝑀 + 𝑀𝑓 = 𝑘𝑀 ∙ 𝐼𝐴𝑁 = 0.039 ∙ 7.35 = 0.286 𝑁𝑚
30. Randamentul mașinii:
100∙𝑀𝑁 ∙Ω𝑁 (𝑈𝑁 −∆𝑈𝑝 ) 100∙0.08∙280(12−2.5)
- 𝜂= Ω𝑜𝑖 (𝑀𝑛 +𝑀𝑓 )∙𝑈𝑁
= 350(0.08+0.02)∙12
= 50.66%
31. Solicitarea electromagnetică a mașinii:
4∙𝑝∙𝑎∙ψp 4∙1∙1∙1.09∙10−3 𝑊𝑏
- 𝐶= 𝑁∙𝐼𝐴𝑁
= 230∙7.35
= 257 ∙ 10−8 𝐴

2015
-

2015