Sunteți pe pagina 1din 11

Aprobat,

Director General
Planul de prevenire şi protecţie

pentru anul …………….


Loc de Măsuri Măsuri de Acţiuni în Persoana care
Nr. muncă/ Riscuri evaluate Măsuri Măsuri igienico- altă scopul realizării Termen de răspunde de Observaţii
crt. post de tehnice organizatorice realizare realizarea
sanitare natură măsurii
lucru măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lucrari de Existenta unor Orice alta Delimitarea fizica,
organizare Existenta unui initiativa semnalizarea prin Beneficiarul
grupuri
de santier care indicatoare de
plan de sanitare si a lucrarii
Depozitarea in organizare spalatoarelor conduce securitate si Intreg personalul care
1. Cadere de la
mod ordonat si Dotarea cu la marcarea cailor Permanent Managerul de intra in santier, inclusiv
acelasi nivel numai in diminuare de circulatie si vizitatorii sa poarte EIP
Pastrarea sapun, lavete proiect
locurile special curateniei si prosoape a nivelului acces obligatoriu
desemnate Truse de prim de risc Efectuarea si Sef santier
ajutor pastrarea
curateniei
Folosirea de Combate-
aparate si rea pe cat Sa se lucreze cu
dotari speciale Instruire posibil a EIP Beneficiarul
Verificarea speciala Dotarea cu riscurilor corespunzator, Interventiile la retelele
vizuala a la sursa verificat periodic Permanent lucrarii
sapun, lavete electrice vor fi executate
integritatii Control si cu minim doua
2. Electrocutare Dotare cu EIP si prosoape NUMAI de personal
conductorilor, periodic protectii cand se Managerul de
a legaturii la Truse de prim vizand intervine la proiect calificat si TEMEINIC
Examen
ajutor INSTRUIT
pamant, a masurile panouri electrice
psihologic
tablourilor de Dotare cu covor Sef santier
electrice electrosec electroizolant
uritate
3. Manipulare Folosirea Instruire privind Dotarea cu ______ Acordarea de Permanent
manuala centurilor modul corect de creme pauze de
abdominale manipulare antibactriene refacere a
Organizarea si antimicrobi lucratorului
1
Constituirea Beneficiarul
echipelor care lucrarii ____
manipuleaza
lucrului in echipe ene mase intr-un Managerul de
folosind lucratori Truse de prim numar adecvat proiect
cu conditie fizica ajutor de persoane incat Sef santier
buna sa nu
depaseasca
posibilitatile
individuale
Echipamente Personalul care Dotarea cu Beneficiarul
le de munca utilizeaza sapun, lavete lucrarii
4. Manipulare de ridicat sa echipamente de si prosoape.
fie verificate munca de ridicat Truse de prim ______ Verificari ISCIR Permanent Managerul de -------
mecanica
ISCIR sa fie instruit ajutor proiect
ISCIR Sef santier

Respecta Respectarea
Deplasarile in rea cailor
cailor de acces si
santier vor fi de acces
mentinerea lor Beneficiarul
numai in Instruirea
Marcarea cailor Dotarea cu curate lucrarii
interes de de acces sapun, lavete personalul Se vor monta la
serviciu si cu pedestre si a si prosoape ui cu loc vizibil Permanent Managerul de ____
5. Deplasari, instiintare zonelor Truse de prim privire la indicatoare de proiect
stationari in zone prealabila a periculoase ajutor circulatia securitate privind
periculoase conducatorului interna a Sef santier
viteza de
locului de mijloacelor
deplasare in zona
munca de santierului
transport
6. Comunicari Folosirea unui Echiparea Dotarea cu ______ Comunicari Permanent Beneficiarul Atentie, comunicarile
accidentogene cod de personalului din sapun, lavete numai in scop lucrarii accidentogene duc la
comunicare santier cu si prosoape oficial majoritatea accidentelor
telefoane mobile Truse de prin Managerul de grave
sau alte ajutor proiect
echipamente de
comunicare Sef santier

2
Dimensiunile Marcarea Beneficiarul
de gabarit ale
echipamente
lor de munca
sa nu fie
supradimensio
nate in raport
traseelor Dotare cu Atentie sporita lucrarii
7. Deplasari sub cu spatiul
echipamentelor sapun, lavete Executarea de
efectul propulsiei existent in
de munca si prosoape _____ manevre sub Permanent Managerul de ______
si sub efectul santier
Montarea Truse de prim conducerea proiect
gravitatiei Dotarea
indicatoarelor de ajutor sefului de satier
echipamentelo
limitare a vitezei Sef santier
r cu instalatii
de
semnalizare
acustica si
vizuala

3
Montarea Examen Benrficiarul
Surpari, sprijinirilor
conform
Caderi de la instructiunilor
Inaltime, de folosinta,
Asigurarea
Caderi de stabilitatii
obiecte, sprijinirilor,
Protectia Dotarea cu EIP
Lucrari de Manipulare lucratorilor se a tuturor
mecanica, va face lucratorilor din
2 fundatii inaintea santier
Dotarea cu lucrarii Se lucreaza atat la
(excavatii) Deplasari sub darii in psihologic Monitorizare
sapun, lavete
efectul gravitatiei, folosinta a Purtarea EIP pentru permanenta de
si prosoape Permanent Managerul de adancime cat si la
schelei, este obligatorie personalul catre
Trusa de proiect inaltime
Temperatura si Varificarea se care urca conducatorul
umiditatea va efectua de prim ajutor la inaltime locului de munca Sef de santier
aerului, catre EIP special pt.
conducatorul lucrul la inaltime
Zgomot generat locului de (centuri, hamuri,
de utilajele munca etc.) si purtarea
specifice respectiv, antifoanelor
Mentinerea
Calamitati utilajelor in
naturale parametrii
(traznet ,vant, tehnici de
inundatii, etc.) functinare

4
Manipulare

manuala si Beneficiarul
mecanica,
Lucrari de Folosirea Instruire Dotarea cu Examen Monitorizarea lucrarii
3 cofrare si Cadere de la centurilor speciala, sapun, lavete psihologic permanenta a Permanent Managerul de _____
si prosoape lucrarii de catre
armare inaltime si de la abdominale si pentru
Dotarea cu EIP Trusa de prim conducatorul proiect
betoane acelasi nivel, a centurilor de special ajutor electricieni locului de munca
(camine) Electrocutare, siguranta Sef santier

Caderi de obiecte

Manipulari
mecanice de Folosirea Beneficiarul
materiale,
corecta a Dotarea cu Monitorizarea lucrarii
4 Lucrari de Caderi de la balustradelor, sapun, lavete permanenta a
turnare Folosirea Instruire si prosoape ______ lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
inaltime,
beton mastilor de Trusa de prim conducatorul proiect
Substante praf si/sau ajutor locului de munca
masti de gaze Sef santier
chimice

Folosirea
centurilor
5 Lucrari de Cadere de la abdominale si Examen Beneficiarul
a centurilor de
inchideri inaltime, Dotarea cu psihologic Monitorizarea lucrarii
siguranta,
sapun, lavete pentru permanenta a
Folosirea
- zidarii Manipulare Instruire si prosoape lucratorii lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
corecta a
- pereti manuala de Trusa de prim care conducatorul proiect
balustradelor,
metalici obiecte, ajutor lucreaza locului de munca
Folosirea
la inaltime Sef santier
Caderi de obiecte mastilor de
praf si/sau
masti de gaze

5
Cadere de la Folosirea de
Lucrari de echipamente
acelasi nivel, Dotarea cu Examen
in stare foarte Beneficiarul
montaj buna de sapun, lavete, psihologic Monitorizarea lucrarii
Electrocutare,
instalatii functionare, Folosirea EIP si prosoape si pentru permanenta a
6 racorduri de creme de lucratorii
Executarea de a permisului de lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
canalizare, Manipulare protectie a care
sprijiniri de lucru cu foc conducatorul proiect
alimentari cu manuala si fetei lucreaza
maluri daca locului de munca
apa, gaze mecanica, Trusa de prim in spatii
adancimea Sef santier
naturale ajutor inchise
Arsuri, flame depaseste
1,5m
Folosirea
centurilor
Cadere de la abdominale si Instruire, Beneficiarul
inaltime, a centurilor de Dotarea cu Monitorizarea
Lucrari de siguranta, Examen lucrarii
Instruire sapun, lavete permanenta a
7 izolatii Manipulare Folosirea speciala, si prosoape psihologic lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
termice si manuala, corecta a Trusa de prim pentru conducatorul proiect
hidroizolatii Substante balustradelor, Dotarea cu EIP ajutor electricieni locului de munca
Folosirea
special Sef santier
chimice mastilor de
praf si/sau
masti de gaze
Folosirea
Lucrari de centurilor
Cadere de la abdominale si Examen Beneficiarul
8 finisaje acelasi nivel, a centurilor de
- zugraveli siguranta, Dotarea cu psihologic Monitorizarea lucrarii
sapun, lavete pentru permanenta a
Manipulare Folosirea
Instruire si prosoape lucratorii lucrarii de catre Permanent Managerul de ______
manuala, corecta a
Trusa de prim care conducatorul proiect
balustradelor,
ajutor lucreaza locului de munca
Substante Folosirea
la inaltime Sef santier
chimice mastilor de
praf si/sau
masti de gaze

6
Folosirea
centurilor
abdominale si Instruire, Beneficiarul
Lucrari de a centurilor de Dotarea cu Monitorizarea lucrarii
Cadere de la siguranta, Examen
Instruire sapun, lavete permanenta a
9 amenajare acelasi nivel, Folosirea speciala, si prosoape psihologic lucrarii de catre Permanent Managerul de ______
si placari Metode de lucru corecta a Trusa de prim pentru conducatorul proiect
exterioare gresite balustradelor, Dotarea cu EIP ajutor electricieni locului de munca
Folosirea special Sef santier
mastilor de
praf si/sau
masti de gaze
1.Proiectarea de Instruirea
lucratorilor Dotarea cu
aschii, stropi, Interblocarea
material abraziv protectorilor in Dotarea cu Dotarea cu cu privire protectori a
Sef departament
sau alte corpuri timpul mijloace de sapun, lavete la riscurile masinilor – unelte
protectie si prosoape existente impotriva Permanent ----------
de la functionarii
individuale si Trusa de prim si a aschiilor, spanului Sef atelier
echipamentele echipamente
colective ajutor lucrului in desprinderilor de
tehnice sau lor tehnice
conditii de materiale, etc.
sculele portabile
securitate
Instruirea
2. Neutilizarea Urmarirea lucratorilor Dotarea
personalului Dotarea cu cu privire lucratorilor cu
10 Atelier echipamentului Asigurarea privind utilizarea sapun, lavete la riscurile E.I.P. Sef departament
individual de E.I.P. si a
logistica mijloacelor de si prosoape existente corespunzator Permanent --------
protectie si a mijloacelor de Sef atelier
celorlalte mijloace protectie protectie din Trusa de prim si a activitatii ce
partea sefului de ajutor lucrului in urmeaza a fi
din dotare
formatie conditii de desfasurata
securitate
Control medical Acolo
3. Zgomot Mentinerea periodic Dotarea cu
generat de utilajelor in Obligativitatea sapun, lavete unde este Efectuarea Sef departament
masini-unelte, parametrii purtarii si prosoape posibil, determinarilor de Permanent ---------
scule portabile, tehnici de antifoanelor Trusa de prim personalul noxe profesionale Sef atelier
etc. functionare Diminuarea ajutor va lucra
prin rotatie
timpului de lucru

7
Efectuare
4. Electrocutare a
directa si Verificarea Dotarea cu masuratori Mentinerea
indirecta : cabluri vizuala a E.I.P. si mijloace Dotarea cu lor PRAM. instalatiilor
desizolate, prize integritatii de protectie sapun, lavete Control electrice in Sef departament
conductorilor, periodic
si intrerupatoare necesare si prosoape parametri optimi Permanent ---------
deteriorate, a legaturii la lucrului la/cu Trusa de prim tematic de functionare. Sef atelier
tablouri electrice pamant, a instalatii ajutor vizand Dotare cu covor
tablourilor masurile
neasigurate prin electrice electroizolant
electrice. de
inchidere, etc.
electrosec
uritate.
5. Stralucirea Dotare cu E.I.P.
arcului electric si Montarea specific operatiei Dotarea cu Instruirea Stabilirea si
contrast puternic panourilor de de sudare. sapun, lavete personalul amenajarea Sef departament
Supravegherea
intre faza de protectie si a si prosoape ui privind locurilor unde se Permanent ----------
sudare si cea de sistemului de lucratorilor unde Trusa de prim specificul efectueaza Sef atelier
privire a mediului ventilare exista pericol de ajutor lucrarilor lucrarea
inconjurator incendiu si
explozie
6. Deplasari, Dotarea Montarea Executare Delimitarea fizica,
stationari in zone echipamentelo indicatoarelor de Dotarea cu a de semnalizarea prin
periculoase (pe r tehnice cu limitare a vitezei. sapun, lavete manevre indicatoare de Sef departament
cai de acces instalatii de Autorizarea si prosoape sub securitate si Permanent --------
meseriilor
auto, sub sarcina semnalizare Trusa de prim conducere marcarea cailor Sef atelier
(macaragii,
mijloacelor de acustice si ajutor a sefului de circulatie si
legatori de
ridicat, etc.) vizuale de lucrare acces
sarcina)

8
11 Activitati Existenta unui Orice alta
de birou plan de Existenta
initiativa
Aranjarea organizare unor grupuri care
adecvata a sanitare conduce la Efectuarea si
1. Cadere de birourilor si Pastrarea Dotarea cu Respectarea
diminuarea pastrarea Permanent Sef birou
la acelasi nivel rafturilor pentru a curateniei sapun si instructajelor SSM
nivelului de curateniei
permite prosoape
risc
deplasarea in Pastrarea Truse de
siguranta ordonata a prim ajutor
documentelor
Combate-
Folosirea de rea pe cat
posibil a Atentionarea
aparate si dotari Interventiile la tabloul
Dotarea cu riscurilor personalului Sef birou
speciale Instruire Permanent electric si instalatiile
2. Verificarea vizuala privind masuri de sapun si la sursa privind pericolul electrice vor fi executate
Electrocutare a integritatii electrosecuritate prosoape Control electric prin NUMAI de personal
Truse de periodic aplicarea de
prizelor si calificat si TEMEINIC
prim ajutor vizand autocolante
stecherelor. INSTRUIT
masurile de specifice
electrosecu
ritate
Instruire privind Acordarea de
modul corect de
pauze de
manipulare Sef birou ____
refacere a
Organizarea
3. Manipulare Truse de lucratorilor
manuala -------------- manipularii prim ajutor ______ pentru a preveni Permanent
maselor folosind suprasolicitarea
lucratori cu
fizica
conditie fizica
buna
Montajul
4. Deplasari echipamentului
sub efectul informatic Aplicarea de Truse de Atentie sporita
propulsiei si (calculator autocolante _______ Mod de lucru Permanent Sef birou ____
prim ajutor
sub efectul imprimanta, informationale corespunzator
gravitatiei Xerox) in conditii
de siguranta
5.Suprasolicita Ritm de munca Normarea Truse de Crearea Evaluarea Permanent Sef birou _____
re psihica, mare (lucru corecta a prim ajutor unui cadru profesionala a
9
frecvent peste ambiant de
lucru,
program),
tulburari evitarea
monotonia muncii, sarcinilor de
emotionale si discutiilor
operatii repetitive, munca in spatiu lucratorilor
psiho- prelungite
conflicte sau relatii si timp
somatice in
tensionate cu
contradictor
colegi sau sefi
iu
Pozitii de lucru Pozitionarea
echipamentelor
defectuoase/ Pauze
de calcul astfel Dotarea cu
6. Solicitare vicioase la Trusa de scurte la Sef
incat sa nu scaune Permanent ----------
fizica folosirea prim ajutor fiecare ora departament
echipamentelor de afecteze starea de lucru ergonomice
calcul fizica a
lucratorilor
7.
Temperatura
aerului prea Se vor efectua
scazuta in verificari periodice Asezarea Reglarea Instruirea
birou in privind birourilor asfel Curatarea temperaturii lucratorilor Permanent
anotimpul functionarea in incat curentii de periodica a functie de privind utilizarea in perioada Sef birou ---------
calduros parametrii normali aer sa nu filtrelor de mediul corecta a calda
datorita reglarii a instalatiei de aer afecteze direct aer exterior aparatelor de
necorespunzat conditionat lucratorii climatizare
oare a
instalatiei de
aer conditionat
Montarea Mentinerea in Control La fiecare doua
8. Radiatii timpul lucrului a Curatarea
monitor ecranelor de distantei de periodica a medical ore se va face o Permanent Sef birou -------
protectie specific pauza de zece
computer minim 50 cm fata ecranului
suplimentare periodic minute
de ecran
9. Nivel de Montarea in Distributia Curatarea
birourilor astfel
ilumunare numar suficient a corpurilor de
incat lumina sa ------- ------- Permanent Sef birou ------
artificiala corpurilor de iluminat si a
cada din partea
scazut in birou iluminat ferestrelor
stanga
Intocmit,

10
11