Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele elevului

…………..……………………...……….
Data ………………………

TEST DE EVALUARE INIŢIALA LA DISCIPLINA


INFORMATICĂ ŞI TIC Clasa a V-a
  Toate subiectele sunt obligatorii.

  Se acordă 2 puncte din oficiu.


.

Subiectul I. (4p) Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Ce este un calculator pesonal?


a) o maşină de prelucrat informaţia; b) un program; c) o colecţie de date.
2. Cum se numeşte partea fizică a unui calculator?
a) imprimantă; b) hardware; c) monitor.
3. Ce dispozitiv este folosit pentru a introduce date în calculator?
a) imprimantă; b) monitor; c) tastatură.
4. Ce dispozitiv se foloseşte pentru a indica obiectele de pe ecranul unui calculator?
a) mouse; b) scanner; c) tastatura.

Subiectul II. (4p) Scrieţi sub fiecare imagine denumirea corespunzătoare:


Clasa a V a A

Elevi prezenți: 9

2-3,99 3-4,99 5-6,99 7-8,99


5 4 - -

Media clasei: 3,44

Greșeli frecvente:
- termini încurcați
-nu cunosc părțilr calculatorului
- înțeleg greu cerințele
-greutate în exprimare și scriere

Măsuri:

- repetarea termenilor până la înelegere completă


- recunoașterea părților unui PC
-exprimarea a ceea ce a înțeles din cerință
-citirea corectă a termenilor
-fluență în exprimare prin citire repetată a termenilor , propozițiilor, frazelor.
Clasa a V a B

Elevi prezenți : 9

2-3,99 3-4,99 5-6,99 7-8,99


5 4 - -

Media clasei: 3,44

Greșeli frecvente:

- termini încurcați
-nu cunosc părțilr calculatorului
- înțeleg greu cerințele
-greutate în exprimare și scriere

Măsuri:

- repetarea termenilor până la înelegere completă


- recunoașterea părților unui PC
-exprimarea a ceea ce a înțeles din cerință
-citirea corectă a termenilor
-fluență în exprimare prin citire repetată a termenilor , propozițiilor, frazelor.