Sunteți pe pagina 1din 4

4. CEREREA ŞI OFERTA.

4. CEREREA ŞI OFERTA
Cererea şi oferta. Legea cererii şi ofertei.

Completaţi spaţiile libere


1) Cererea reprezintă ___________________________, care poate fi ________________,
într-o perioadă determinată de timp, _______________.

2) Conform legii cererii, dacă preţul bunurilor, resurselor şi serviciilor _________, în mod
corespunzător ___________ cantitatea de marfă cerută într-o anumită perioadă şi invers,
dacă preţurile _________, va scădea cantitatea de marfă ____________ în acea perioadă.

3) Elasticitatea cererii faţă de preţ exprimă raportul dintre __________ şi modificarea


_________, proporţia modificării cererii în condiţiile creşterii sau scăderii ___________
cu un procent.

4) Oferta reprezintă cantitatea maximă ___________________, pe care un agent economic


este dispus să o ofere spre ________, într-o anumită perioadă de timp, la un _____ anume.

5) Legea ofertei arată relaţia care se stabileşte între __________________, pe care un


ofertant o oferă spre _________ (variabila dependentă), într-o anumită perioadă de timp şi
____________ (variabila independentă) la care __________ respectiv se vinde.

Alegeţi răspunsul corect


1) Cantitatea cerută se află în raport cu preţul astfel:
a) în raport direct proporţional;
b) în raport invers proporţional;
c) creşte atunci când preţul creşte;
d) scade atunci când preţul scade;
e) nu are legătură cu modificarea preţului.

2) Bunurile substituibile sunt acelea care:


a) satisfac aceleaşi nevoi sau trebuinţe ca şi bunul în discuţie;
b) în consum se folosesc împreună cu bunul în discuţie;
c) nu influenţează în nici un fel curba cererii la bunul iniţial;
d) se cumpără mai multe atunci când cresc veniturile consumatorilor;
e) se cumpără mai puţine atunci când cresc veniturile consumatorilor.

3) O firmă dublează preţul la produsele vândute şi constată reducerea clientelei la jumătate.


Cererea în raport cu preţul este:
a) elastică;
b) inelastică;
c) cu elasticitate unitară;
d) perfect elastică;
e) rigidă.

1
4. CEREREA ŞI OFERTA.

4) Se produce o creştere a cantităţii oferite dintr-un bun dacă:


a) se reduce numărul de firme producătoare;
b) se scumpesc factorii de producţie utilizaţi;
c) se reduce cererea pentru bunul respectiv;
d) creşte preţul bunului;
e) sunt introduse noi tehnologii de fabricaţie.

5) Pentru bunurile cu ofertă inelastică, modificarea preţului va determina o modificare a


cantităţii oferite într-o măsură:
a) mai mare;
b) egală;
c) în sens opus;
d) mai mică;
e) inegală.

6) Dacă preţul unui bun se află la nivelul la care pe piaţă se înregistrează un exces de ofertă:
a) preţul va creşte;
b) preţul rămâne constant;
c) cresc costurile unitare;
d) se egalează costul unitar cu profitul;
e) preţul scade.

7) Cu cât preţul unui bun economic este mai mare cu atât agenţii economici sunt mai tentaţi:
a) să-l cumpere;
b) să-l reducă de pe piaţă;
c) să-l ofere;
d) să majoreze costurile de fabricaţie;
e) să mărească economiile.

8) Atunci când se prevede o scădere a preţului pe piaţa unui bun, oferta prezentă se manifestă
astfel:
a) creşte;
b) scade;
c) rămâne constantă;
d) devine rigidă;
e) va fi superioară cererii.

Alegeţi combinaţia de răspunsuri corectă

1) Legea cererii exprimă legătura stabilită între preţul de vânzare al bunurilor şi cantităţile
cumpărate din aceste bunuri astfel:
a) dacă preţul bunurilor scade, va creşte cantitatea de marfă cerută;
b) dacă preţul bunurilor scade, va scade corespunzător şi cantitatea de bunuri cerută;
c) dacă preţul bunurilor creşte, va scade cantitatea cerută de consumatori;
d) dacă preţul bunurilor creşte, în mod corespunzător va creşte şi cantitatea cerută;
e) preţul poate să crească sau să scadă, dar cantitatea cerută rămâne constantă.
A = a + c; B = b + d; C = a + e; D = b + c; E = d + e.

2
4. CEREREA ŞI OFERTA.

2) Într-o perioadă de timp cererea pentru un bun poate să crească sau să scadă sub influenţa
următorilor factori:
a) preţul altor bunuri economice comparabile cu bunul în cauză;
b) veniturile consumatorilor;
c) profitul obţinut de producători;
d) aşteptările consumatorilor privind evoluţia pieţei;
e) gusturile şi preferinţele consumatorilor;
f) costurile de producţie ale firmelor concurente.
A = a + b + c + f; B = a + b + c + d; C = a + b + d + e; D = c + d + e + f; E = b + c + e + f.

3) Oferta este influenţată în dimensiuni de următorii factori:


a) preţul resurselor;
b) costul producţiei;
c) taxele şi subsidiile;
d) perspectivele pieţei;
e) tehnologiile utilizate;
f) numărul de ofertanţi.
A = a + b + d + e; B = b + c + d + f; C = c + d; D = a + b + c + d + e + f; E = a + b + f.

4) Dacă preţul pieţei (preţ administrativ) este mai mare decât preţul de echilibru atunci piaţa
bunului respectiv se va caracteriza prin:
a) echilibru între cerere şi ofertă;
b) deficit de cerere;
c) deficit de ofertă;
d) surplus de cerere;
e) surplus de ofertă.
A = a + e; B = b + c; C = c + d; D = d + e; E = b + e.

5) Preţul de echilibru reprezintă un indicator economic care se formează în următoarele


condiţii:
a) se reduce numărul de cumpărători pe măsura creşterii preţului;
b) cantitatea oferită dintr-un bun este egală cu cantitatea cerută din bunul respectiv;
c) cererea şi oferta bunului economic se egalizează la nivelul celui mai mare volum
de vânzări şi cumpărări;
d) când cantitatea ce se poate vinde dintr-un bun economic este cea mai mare;
e) există o cantitate determinată din bunul respectiv adusă pe piaţă şi supusă vânzării.
A = a + b; B = b + d; C = c + d; D = b + e; E = d + e.

6) Agenţii economici se orientează în funcţie de preţul de echilibru în următoarele direcţii:


a) producerea şi comercializarea anumitor bunuri;
b) cantitatea şi momentul producerii bunurilor;
c) diminuarea preţului de desfacere sub nivelul costului mediu;
d) diminuarea riscurilor asumate de agenţii economici în afaceri;
e) majorarea cantităţii produse chiar cu riscul formării de stocuri de bunuri.
A = a + b + d; B = b + c + e; C = b + c + d; D = a + c + d; E = a + b + e.

3
4. CEREREA ŞI OFERTA.

Care din următoarele propoziţii sunt adevărate / false ?

1) a) Cererea reprezintă partea solvabilă a nevoii sociale.


b) Cererea reprezintă partea insolvabilă a nevoii sociale.

2) a) Reducerea preţului unitar determină procesul de extindere a cererii.


b) Creşterea preţului unitar determină contracţia cererii.

3) a) Dacă veniturile consumatorilor cresc aceştia sunt înclinaţi să consume mai multe bunuri
normale.
b) Dacă veniturile consumatorilor cresc aceştia sunt înclinaţi să consume mai multe bunuri
inferioare.

4) a) Elasticitatea cererii se exprimă în raport cu preţul.


b) Elasticitatea cererii se exprimă în raport cu venitul consumatorilor.

5) a) Taxele şi subsidiile influenţează cantitatea cerută.


b) Taxele şi subsidiile influenţează cantitatea oferită.