Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL EDUCAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSI
UNIVERSITTATEA TEHNICĂ
TEHNICĂ A MOLDOVEI
MOLDOVE I
Facultatea Calculatoare, Inor!at"c# $" M"croelectron"c#
Cate%ra Auto!at"c# $" Inor!at"c#

RAPORT
Lucrare de laborator nr.
nr. 1
La Mate!at"ca D"$cret#
Pe te!a: Păstrarea grafurilor
grafurilor in memoria calculatorului.
calculatorului.

A efectuat:
st. gr.
gr. AI-161 Popa Victor

A verificat:
lector superior !eorg!e"eban

"!isin#u $%1&
1. 'copul lucr#rii:
&' Stu%"erea
Stu%"erea !eto%
!eto%elor
elor %e %e"n"re
%e"n"re a unu"
unu" (ra
(ra ) !atr"cea
!atr"cea %e "nc"%en*#
"nc"%en*#,, !atr"cea
!atr"cea
%e a%"acen*#, l"$te'
+' Elaorare
Elaorareaa unor -roce%u
-roce%ur"
r" %e "ntro%uce
"ntro%ucere
re , e.tra(ere
e.tra(ere $" tran$or
tran$or!are
!are a
%"er"telor or!e %e re-re/entare "ntern# a (raur"lor cu $coaterea re/ultatelor
la %"$-la0 $" "!-r"!ant#'
$. 'arcina de ba(#:
&' Elaora*" -roce%ura %e
%e "ntro%ucere a unu"
unu" (ra 1n !e!or"a calculatorulu"
calculatorulu" 1n
or!# %e !atr"ce %e "nc"%en*#, %e !atr"ce %e a%"acen*# 2" l"$t# %e a%"acen*# cu
 -o$""l"t#*" %e anal"/# a cert"tu%"n""'
+' Elaora*" -roce%ur" %e tran$or!are %"ntr3o or!# %e re-re/entare "n alta'
4' Folo$"n% -roce%ur"le enu!erate , elaora*" -ro(ra!ul care 5# -er!"te)
6 "ntro%ucerea (raulu" re-re/entat $u or"care or!a %"n cele tre" or!e cu
 -o$""l"t#*" %e corec*"e a %atelor
%atelor''
6 -#$trarea (raulu" 1n !e!or"a e.tern# 1n or!# %e l"$ta %e a%"acen*#'
6 e.tra(erea "nor!a*"e" 1ntr3una %"ntre cele tre" or!e la "!-r"!ant# 2"
%"$-la0'

)."onsiderente Teoretice
 Nu!"! graf  o
 o -erec7e or%onat# %e !ul*"!"
!ul*"!",, notat# 89:;,U<, un%e ; e$te o !ul*"!e
"n"t# 2"
"n"t#  2" ne5"%# %e ele!ente nu!"te no%ur" $au 5=rur", "ar U e$te o !ul*"!e %e -erec7"
:or%onate $au neor%onate< %e ele!ente %"n ; nu!"te !uc7"" :%ac# $unt -erec7"
neor%onate< $au arce :%ac# $unt -erec7" or%onate<' >n -r"!ul ca/, (raul $e nu!e2te
neor"entat, altel ace$ta e$te or"entat'
A2a%ar un graf  -oate
 -oate " re-re/entat $u or!a une" "(ur" (eo!etr"ce alc#tu"te %"n
 -uncte :care core$-un%
core$-un% 5=rur"lor< 2" %"n l"n"" %re-te
%re-te $au cure care
care une$c ace$te
ace$te
 -uncte :care core$-un%
core$-un% !uc7""lor $au arcelor<'
Ordine și grade
 Nu!"! or%"nul unu" (ra, nu!#rul
nu!#rul %e no%ur" al (raulu", %ec"
car%"nalul !ul*"!"" ;:8<, 2" not#! acea$t# 5aloare cu ' Nu!#rul %e !uc7""
$e notea/# cu '

8raul 5"% e$te (raul 2" $e notea/# cu ' S-une! c# un (ra 8


e$te trivial  %ac#
 %ac# ace$ta are or%"nul ? $au &'
S-une! c# un no% v e$te incident cu o !uc7"e r  %ac# ' Dou# 5=rur"  x 2"  y $e
nu!e$c adiacente %ac# e."$t# o !uc7"e e care le une2te :cu care a!=n%ou# 5=rur"le
$unt "nc"%ente<' Dou# !uc7"" $unt a%"acente %ac# e."$t# un no%  x care $# "e "nc"%ent
cu a!ele !uc7""'
 Nu!"! gradul unu" no% -art"cular v , nu!#rul %e arce care $unt
conectate la acel no% 2" $e notea/# %e o"ce" cu $au cu '
Dac# a%un#! (ra%ele tuturor no%ur"lor %"n (raul 8, o*"ne! %e %ou# or" nu!#rul %e
!uc7"")

Fa-tul c# !e!rul %re-t al ecua*"e" 5a " !ereu -ar, "!-l"c# aceea2" -ro-r"etate 1n
!e!rul $t=n(, -entru ca e(al"tatea $# "e $at"$#cut#'
*u+i+ $e!"(ra% e.ter"or ;" ,nu!#rul %e cone."un" care -leac# %"n ;"'
*u+i+ $e!"(ra% "nter"or ;",nu!#rul %e cone."un" care "ntra "n ;"'

Meto%e %e -#$trare a (raulu" 1n !e!or"a calculatorulu")


3Matr"cea %e "nc"%en*#

-,atricea de Adiacen#

-Lista de adiacen#
-Listingul Progra+ului
Progra+ului
. Afisare
Afisare la ecran: Introducerea +atricei de inciden#
b/Ad#ugarea unui nou virf 
c/'tergerea unui v0rf 

5. Concluzie:
>n acea$t# lucrare %e laorator a! #cut cuno2t"n*# cu %"er"te !o%al"t#*" %e
re-re/entare a (raulu" 1n !e!or"a calculatorulu")Matr"cea %e a%"acen*#,
a%"acen*#, Matr"cea %e
"nc"%en*#,L"$ta %e a%"acen*#' A! elaorat un -ro(ra! care -er!"te ut"l"/atorulu" $#
"ntro%uc# un (ra aleator 1n una %"n cele 4 or!e 2" $#31l a"2e/e 1n una %"n cele 4
or!e'A! acu!ulat cuno2t"n*e %e$-re (raur" 2" !eto%ele -ract"ce %e "!-le!entare a
lor "n -ro(ra!re' Eectu1n% anal"/#
anal"/# a$u-ra -ro(ra!ulu" a! a@un$ la conclu/"a
conclu/"a c# cea
!a" e"c"ent# or!# %e -#$trare a (raulu" 1n !e!or"a calculatorulu" e$te l"$ta %e
a%"acen*#' Matr"cea %e "nc"%en*# e$te !a" u2or acce$""l# ut"l"/atorulu" care nu
cunoa2te or!ele
or!ele %e re-re/entare a (raulu" 1n !e!or"a calculatorulu"'
calculatorulu"' C"clul %e
5er""c#r" al corect"tu%"n"" "ntro%ucer""
"ntro%ucer"" l"$te" %e a%"acen*#
a%"acen*# e$te !a" !"c a*# %e cel
ec7"5alent -entru !atr"cea %e "nc"%en*#, a$teel -ro(ra!ul are un t"!- %e e.ecu*"e
!a" re%u$ a*# %e alte or!e'
>n ca/ %e treu"n*# ace$t -ro(ra! -oate " %e/5oltat $" "ntro%u$ no" !eto%e %e
 -relucrare 2" cla$""carea
cla$""carea a (raelor'
(raelor'

S-ar putea să vă placă și