Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr.

LE 037
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.09.2018

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ


prin Direcția Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca
Laborator Regional de Metrologie, Locația Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Str. Năvodari nr. 2, județul Cluj

A. Etalonări în localuri permanente

Măsurand / Condiţii de Incertitudine


Nr.
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare / extinsă de Observaţii
crt.
etalonării Procedură măsurare 2)
10 l 0,15 l
20 l 0,20 l
25 l 0,20 l
30 l 0,25 l
40 l 0,3 l
50 l 0,4 l
100 l 0,9 l
VOLUM/ 200 l 1,5 l
-/PE 5.4-2-02,
1. Aparat volumetric 250 l 1,5 l
ed. 2, rev. 0
cu piston 300 l 2 l
500 l 3 l
1000 l 5 l
2000 l 7 l
2500 l 7 l
5000 l 9 l
10000 l 15 l
20000 l 20 l
1 ml 0,002 ml
2 ml 0,002 ml
5 ml 0,004 ml
10 ml 0,008 ml
VOLUM/ 20 ml 0,015 ml
Măsură de volum 25 ml -/PE 5.4-2-01, 0,020 ml
2.
din sticlă cu reper 50 ml ed. 2, rev. 0 0,04 ml
sau scară gradată 100 ml 0,04 ml
200 ml 0,05 ml
250 ml 0,07 ml
500 ml 0,09 ml
1000 ml 0,15 ml
1 mg 0,020 mg
2 mg 0,020 mg
5 mg 0,020 mg
10 mg 0,026 mg
20 mg 0,03 mg
MASĂ/ -/PE 5.4-2-04,
3. 50 mg 0,04 mg Greutăți clasă F2
Greutate ed. 2, rev. 0
100 mg 0,05 mg
200 mg 0,06 mg
500 mg 0,08 mg
1g 0,10 mg
2g 0,13 mg

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag. 1 / 3


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 037
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.09.2018

Măsurand / Condiţii de Incertitudine


Nr.
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare / extinsă de Observaţii
crt.
etalonării Procedură măsurare 2)
5g 0,16 mg
10 g 0,20 mg
20 g 0,26 mg
50 g 0,3 mg
100 g 0,5 mg
200 g 1,0 mg
500 g 2,6 mg
1 kg 5 mg
2 kg 10 mg
5 kg 26 mg
10 kg 0,05 g
20 kg 0,10 g
MASĂ/ 1 mg la 1 kg 2 x 10-6 x M*
M - valoare măsurată
Aparat de cântărit -/PE 5.4-2-05, Etalonare cu greutăți E2
4.
cu funcționare > 1 kg la 10 kg ed. 3, rev. 1 2 x 10-5 x M*
M - valoare măsurată
neautomată Etalonare cu greutăți F2
-1 x 105 Pa la - 3 x 103 Pa 1,0 x 101 Pa Mediu de lucru aer
PRESIUNE/
1 x 104 Pa la 6 x 105 Pa -/PE 5.4-2-13, 5,0 x 101 Pa Mediu de lucru aer
5. Calibrator de
>6 x 105 Pa la 6 x 106 Pa ed. 2, rev. 0 1,5 x 102 Pa Mediu de lucru ulei
presiune
>6 x 106 Pa la 1 x 108 Pa 3,0 x 103 Pa Mediu de lucru ulei
PRESIUNE/ - 2500 Pa la 2500 Pa 1,0 x 100 Pa Mediu de lucru aer
Manometru cu -1 x 105 Pa la - 3 x 103 Pa 1,5 x 101 Pa Mediu de lucru aer
-/PE 5.4-2-12,
6. etement elastic cu 1 x 104 Pa la 6 x 105 Pa 8,0 x 101 Pa Mediu de lucru aer
ed. 2, rev. 0
afișare analogică >6 x 105 Pa la 6 x 106 Pa 2,0 x 102 Pa Mediu de lucru ulei
sau digitală >6 x 106 Pa la 1 x 108 Pa 4,0 x 103 Pa Mediu de lucru ulei
PRESIUNE/ -1 x 105 Pa la - 3 x 103 Pa 2,0 x 101 Pa Mediu de lucru aer
Traductor de
presiune cu 1 x 104 Pa la 6 x 105 Pa 1,0 x 102 Pa Mediu de lucru aer
-/PE 5.4-2-14,
7. semnal de ieșire
ed. 2, rev. 0
unificat (4 … 20) >6 x 105 Pa la 6 x 106 Pa 2,5 x 102 Pa Mediu de lucru ulei
mA; (1 …5) V;
(1 … 10) V >6 x 106 Pa la 1 x 108 Pa 4,5 x 103 Pa Mediu de lucru ulei
PRESIUNE/ 7,5 x 104 -/PE 5.4-2-08,
8. la 1,1 x 105 Pa 1,5 x 101 Pa Mediu de lucru aer
Barometru aneroid Pa ed. 2, rev. 0
TEMPERATURĂ/ -/PE 5.4-2-06,
9. - 20 0C la 150 0C 0,25 0C
Termometru digital ed. 2, rev. 2
UMIDITATE
RELATIVĂ/ 30 % la 60 % 1,8 %
Higrometru – -/PE 5.4-2-16,
10.
higrograf, ed. 1, rev. 0
termohigrometru – 60 % la 80 % 2,2 %
termohigrograf

* Incertitudinle raportate de laborator vor depinde de caracteristicile aparatului de cântărit cu funcționare neautomată etalonat și
totodată nu vor fi mai mici decât incertitudinile asociate greutăților etalon utilizate la etalonare.

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag. 2 / 3


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 037
Data emiterii Anexei nr. 1: 27.09.2018

B. Etalonări la fața locului

Măsurand / Condiţii de Incertitudine


Nr.
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ extinsă de Observaţii
crt.
etalonării Procedură măsurare 2)
TEMPERATURĂ/ 0 0C la 50 0C 0,9 0C
-/PE 5.4-2-07,
11. Incintă termostatată >50 0C la 105 0C 1,3 0C
ed. 2, rev. 2
– termostat, etuvă >105 0C la 150 0C 2,5 0C
FORȚĂ/ Compresiune și
0,5 kN la 100 kN 0,4 %
Mașină pentru -/PE 5.4-2-09, tracțiune
12.
încercarea statică a ed. 2, rev. 1
>100 kN la 1000 kN 0,5% Compresiune
materialelor
M - valoare măsurată
MASĂ/ 1 mg la 1 kg 2 x 10-6 x M* Etalonare cu greutăți
Aparat de cântărit -/PE 5.4-2-05, E2
13.
cu funcționare ed. 3, rev. 1 M - valoare măsurată
neautomată >1 kg la 10 kg 2 x 10-5 x M* Etalonare cu greutăți
F2

* Incertitudinle raportate de laborator vor depinde de caracteristicile aparatului de cântărit cu funcționare neautomată etalonat și
totodată nu vor fi mai mici decât incertitudinile asociate greutăților etalon utilizate la etalonare.

1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară.


2) Incertitudinea extinsă de măsurare:
- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare;
- este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2,
corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%.

Sfârşit document

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE


Alina Elena TAINĂ

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag. 3 / 3