Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA ,, ANDREI ȘAGUNA” CONSTANȚA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

PROIECT DE PRACTICĂ
SOCIETATEA LUCKY TRANSALPIN S.R.L.

Cadru didactic supervizor


Conf.Univ.Dr.Valentina Munteanu

Student
Georgiana Cutov

CONSTANȚA
2017
1
CUPRINS

1. Descrierea organizației la care se realizează stagiul de practică...............................3


1.1.Prezentarea principalelor informaţii referitoare la organizație: domeniu de activitate,
statutul juridic, scurt istoric, indicatorii de performanţă ai organizației (cifră de afaceri,
număr de angajaţi, productivitatea muncii, profit, rentabilitatea comercială..........................3
1.2. Misiunea, obiectivele de dezvoltare şi modernizare, strategiile organizației, avantajul
competitiv ……….....……………………………………………………………………………….9
2. Structura organizatorică a organizației.......................................................................11
2.1 Organizarea procesuală. Funcţiunile organizației.........................................................11
2.2 Organizarea structurală a organizației..........................................................................13
2.2.1. Structura managerială a organizației........................................................................13
2.2.2. Structura operațională a organizației........................................................................13
2.2.3. Documentele de formalizare a structurii organizatorice (organigrama, diagrama de
relaţii, regulamentul de organizare şi funcţionare)..............................................................13
3. Politici şi strategii manageriale la nivelul compartimentului comercial-vânzări…15
3.1. Organigrama parţială a compartimentului comercial-vânzări şi încadrarea cu personal
conform organigramei.........................................................................................................15
3.2.Conducerea compartimentului: calificare şi calităţi profesionale, stil
managerial..........................................................................................................................16
3.3. Metode şi tehnici manageriale utilizate........................................................................16
3.4.Procesul de management din cadrul compartimentului (funcţiile de previziune,
planificare, organizare, coordonare, control-evaluare).......................................................17
3.5. Descrierea principalelor funcţii şi activităţi ale compartimentului.................................17
3.6. Fişele posturilor...........................................................................................................18
4. Analiza influenţei factorilor de mediu intern şi extern asupra organizației............20
4.1. Analiza influenţei factorilor mediului extern................................................................20
4.2. Relaţiile firmei cu mediul extern ( relaţiile de piaţă, relaţiile de concurenţă)...............21
4.3. Analiza influenţei mediului intern.................................................................................21
4.4.Concluzii şi propuneri privind stabilirea obiectivelor de dezvoltare a activităţii...........22
2
1. DESCRIEREA ORGANIZAȚIEI LA CARE SE REALIZEAZĂ
STAGIUL DE PRACTICĂ

SOCIETATEA LUCKY TRANSALPIN S.R.L.

1.1. Prezentarea principalelor informaţii referitoare la organizație: domeniu de


activitate, statutul juridic, scurt istoric, indicatorii de performanţă ai firmei (cifră de
afaceri, plan de afaceri, număr de angajaţi, productivitatea muncii, profit,
rentabilitatea comercială)

Domeniul de activitate al societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. îl reprezintă


Alte activități anexe transporturilor. Codul CAEN aferent domeniului de activitate este
5229.
LUCKY TRANSALPIN S.R.L. este unul dintre principalii furnizori de servicii
logistice din România.
Fie că este vorba de transport aerian sau maritim, transport european terestru,
rutier sau feroviar, LUCKY TRANSALPIN S.R.L. combină toate tipurile de transport pentru
soluţiile logistice individuale.
LUCKY TRANSALPIN S.R.L. acoperă perfect piaţa naţională, fiind la fel de activ
pentru clienții săi în fiecare centru economic, dar şi în zonele îndepărtate ale ţării.
LUCKY TRANSALPIN este o societate cu răspundere limitată, fiind înregistrată la
Registrul Comerțului în anul 2013, având Codul Unic de Înregistrare 32593208 iar numărul
de ordine în Registrul Comerțului este J13/2648/2013.
Sediul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. este în Constanța, pe Bulevardul
I.C. Brătianu, numărul 45A, Bloc O, Ap.82.
Societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L., în anul fiscal 2016, a înregistrat o
evoluţie pozitivă în toate domeniile de activitate.
Societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. are un număr de 50 de salariați.
3
Gama de produse și servicii pusă la dispoziția clienților de către societatea
LUCKY TRANSALPIN S.R.L. este evidențiată în tabelul următor:

TRANSPORT RUTIER OPERATORIE PORTUARĂ

TRANSPORT FEROVIAR SERVICII VAMALE

TRANSPORT MARITIM PROIECTE SPECIALE

TRANSPORT AERIAN TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

LOGISTICĂ ȘI DEPOZITARE ASIGURARE CARGO/GREEN


LOGISTICS

TRANSPORT RUTIER
o Transport rutier național
Societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. oferă servicii complete de transport la
standarde ridicate ce satisfac nevoile clienţilor săi.
Astfel, LUCKY TRANSALPIN direct (FTL/LTL) asigură transportul expediţiilor în
maxim 48 de ore de la primirea comenzii, cu condiţia ca aceasta să fie plasată până la ora
15:00 a zilei 0, iar LUCKY TRANSALPIN system oferă soluţii rapide şi eficiente pentru
transporturile de grupaj domestic din România.
o Transport rutier internațional
LUCKY TRANSALPIN system este serviciul standard al societății în transportul
rutier european în regim de grupaj, cu termene bine definite pentru toate cele trei etape:
colectare, transport internațional şi livrare, cu un orar fix pentru întreaga Europă.
TRANSPORT FEROVIAR
o Logistică feroviară
LUCKY TRANSALPIN railog este produsul societății pentru transportul feroviar.
În ceea ce priveste transportul feroviar, societatea oferă soluţii rapide, ieftine şi cu
impact negativ redus în ceea ce priveşte mediul înconjurător prin intermediul serviciului
LUCKY TRANSALPIN railog.
o Trenuri complete

4
Expediţiile de trenuri complete reprezintă soluţia eficientă, rapidă şi ecologică de
transport a cantităţilor foarte mari de marfă.
LUCKY TRANSALPIN oferă soluţii de transport feroviar în tren complet în
organizare proprie atât cu ajutorul operatorilor feroviari din grup cât şi a altor parteneri.
Parcul diversificat de vagoane conferă flexibilitate în ceea ce priveşte tipurile de mărfuri ce
pot fi transportate: mărfuri vrac, semifabricate metalice, cereale, diverse materii prime
pentru industrie şi materiale de construcţii.

TRANSPORT MARITIM
o LUCKY TRANSALPIN complete - transport maritim în containere complete
Cu soluţiile societății de transport maritime, clienții au acces la flexibilitatea acesteia
unică, atât pentru mărfurile de import cât şi de export. Având experienţa necesară şi
cunoştinţe specifice multor industrii, societatea pune la dispoziţie soluţii personalizate
pentru mărfuri speciale sau agabaritice.
o LUCKY TRANSALPIN combine - transport maritim pentru containere de
grupaj
Societatea are soluţia ideală pentru livrări mici, de import sau export, care nu
necesită un container întreg.
TRANSPORT AERIAN

5
o Soluții de transport aerian fără restricții de dimensiuni și greutate
 LUCKY TRANSALPIN jetcargo – oricând există timpi de tranzit stabiliți, se poate
alege produsul care deservește cel mai bine nevoile
 LUCKY TRANSALPIN jetcargo first este produsul expres creat pe nevoile
clienților, în special pentru transporturi urgente care au timpi de tranzit definiți cu precizie
 LUCKY TRANSALPIN jetcargo business este produsul standard pentru
transporturi urgente cu timpi de tranzit definiți
 LUCKY TRANSALPIN jetcargo economy este produsul pentru bugete reduse
destinat transporturilor ce nu reprezintă o urgență
 LUCKY TRANSALPIN jetcargo special este un produs special customizat ce
cuprinde curse charter, curierat sau grupe de produse ca bunurile perisabile
o LUCKY TRANSALPIN aeroparts - Transport aerian la viteză maximă
LUCKY TRANSALPIN aeroparts a fost elaborat de specialiştii societății în
industria aerospaţială şi îndeplineşte o gamă completă de cerinţe pentru proiectare,
dezvoltare şi producţie, precum şi pentru operaţiunile de:
 linii aeriene
 producătorii de motoare / turbo reactoare
 producătorii de părţi / piese pentru avioane
 centrele de reparaţii.
LOGISTICĂ ȘI DEPOZITARE
o Logistică auto
o Servicii logistice
Serviciile oferite:
 Depozitare & Distribuţie - depozitare şi logistică pentru bunurile clienților
 Aprovizionarea lanţului de producţie - aprovizionarea concomitentă a
punctelor de producţie
 Managementul lanţului de aprovizionare - un flux continuu al mărfurilor
care asigură optimizarea lanţului de aprovizionare
 Advertising & Promotion - logistică pentru managementul stocurilor de
materiale promotionale

6
 Analiză & Soluţii Logistice - analiză, consultanţă şi soluţii pentru activitaţile
logistice
 Managementul Proiectelor - de la analiză până la punerea în practică
o Rețeaua de depozitare
Serviciile oferite:
 consultanţă şi planificare
 depozitare
 furnizarea serviciilor cu valoare adăugată
 managementul stocurilor
 înregistrarea şi manipularea comenzilor
 distribuţie
 distribuţia şi managementul retururilor.
OPERATORIE PORTUARĂ – Poarta către Marea Neagră
Lucky Transalpin - Constanţa Mol 1S pune la dispoziţia clienților servicii de
manipulare şi depozitare pentru bunuri containerizare în Portul Constanţa.
Datorită echipamentelor moderne cu care este dotat şi localizării sale strategice în
Portul Constanţa, Mol 1S s-a dovedit a fi poarta de acces perfectă pentru transportul
maritim al bunurilor clienților. Terminalul este conectat direct la canalul Cernavodă şi la
toate celelalte căi de transport.
SERVICII VAMALE
Serviciile oferite:
 Formalităţi vamale pentru import şi export pentru toate modurile de transport
 Operaţiuni vamale de tranzit în procedura T1/T2 în baza unei garanţii globale
 Operaţiuni NCTS TIR
 Declaraţii statistice INTRASTAT
 Operaţiuni vamale în zonele libere
 Declaraţii sumare de intrare/ieşire
 Documente de origine (EUR1, ATR), documente pentru statut comunitar T2L
 Depozitare mărfuri sub regim vamal şi manipulare marfă
 Formalităţi vamale pentru bunurile care participă la târguri şi expoziţii
 Consultanţă vamală.
7
PROIECTE SPECIALE
Servicii oferite:
 Consultanţă, planificare şi coordonare de proiect
 Planificarea detaliată a transporturilor şi rutelor
 Selectarea echipamentelor speciale de transport şi de manipulare
 Procurarea permiselor de transport şi escortelor autorizate
 Transporturi agabaritice în regim multimodal
 Transporturi speciale
 Servicii de "chartering" nave complete sau part-load
 Coordonare "door-to-door"
 Furnizare echipamente de ridicare complexe
 Reţea globală specializată la dispoziţia clienților.
TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII
 servicii de transport în regim de camioane complete, containere sau camioane
consolidate
 manipularea echipamentelor necesare pentru standul expoziţional, a bunurilor
expuse şi a materialelor promoţionale
 livrări la timp, direct la locul de desfăşurare al expoziţiei, şi chiar până la stand
 depozitare
 servicii vamale
 colectări – depozitare - distribuţie inversă
 depozitare şi livrare pentru toate bunurile necesare în timpul desfăşurării
evenimentului
 personal bine pregătit şi cu experienţă în domeniu
 echipamente proprii performante (motostivuitoare, camioane, rampe).
ASIGURARE CARGO
o Serviciile de asigurare cargo LUCKY TRANSALPIN
GREEN LOGISTICS

8
"Green Logistics" reprezintă un subiect foarte important pentru societate, în
România şi în toată Europa de Sud-Est. Obiectivul este acela de a reduce emisiile de CO2
(g/tkm) la nivel de societate cu 20% până în anul 2020.
Societatea LUCKY TRANSALPIN a fost certificată de către TUV Austria în anul
2009 – ca urmare a aplicării unui sistem de management modern, în conformitate cu
cerinţele standardelor internaţionale: EN ISO 9001 / 2008 şi EN ISO 14001 / 2004
(calitate şi mediu).
Certificatul este o carte de vizită a societății pe plan internaţional, care confirmă
competenţa Boardului de a aplica un SIM - sistem integrat de management, la nivelul
tuturor structurilor sale. SIM permite conducerea unitară a tuturor proceselor şi activităţilor
în deplină legalitate şi în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale de calitate.
Sistemul integrat de management este coordonat în cadrul societății de către
compartimentul QHSSE - Quality, Health & Safety, Security, Environment - care
implementează cerinţele mai multor standarde, nu numai al celui de calitate (calitate /
mediu / sănătate ocupaţională / securitate / produs / HACCP - reguli pentru evitarea
contaminării produselor clienţilor).
Certificarea se confirmă prin organizarea anuală, de către TUV Austria, a câte unui
Audit Extern de la Viena, care verifică stadiul implementării cerinţelor tuturor
componentelor sistemului integrat, chiar dacă certificatul este eliberat, din raţiuni de grup,
numai pe standardele de calitate şi mediu. O dată la 7 ani, TUV Austria organizează şi un
audit extern – prin angajarea unui expert independent de la CERT International, prima
astfel de acţiune având loc în iunie 2013, iar a doua fiind programată în anul 2020.

1.2. Misiunea, obiectivele de dezvoltare şi modernizare, strategiile organizației,


avantajul competitiv

Politica de CSR a societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. se bazează pe trei


piloni: mediu, societate și educație.
 Mediu. Compania are un interes major faţă de respectarea mediului înconjurător,

9
investind în acțiuni şi proiecte menite să producă efecte durabile şi un consum de resurse
eficient. De asemenea, este interesată să scadă emisia de carbon şi depune eforturi în
monitorizarea şi scăderea acesteia prin:
 folosirea inteligentă a mijloacelor de transport
 conservarea mediului prin oferirea de soluţii cât mai puţin poluante
 creşterea eficienţei energetice în premisele societății
 reciclarea materialelor reutilizabile în cadrul companiei
 educarea angajaţilor în ceea priveşte un comportament responsabil faţă de mediu.
 Social. LUCKY TRANSALPIN îşi doreşte să acţioneze responsabil faţă de
societate, în special în locaţiile în care activează şi să contribuie activ la îmbunătăţirea
calităţii vieţii persoanelor dezavantajate, prin intermediul diverselor programe susţinute.
 Educaţie. Totodată, compania nu neglijează aspectul educațional, creând
conexiuni între studenți și domeniul de activitate al companiei și contribuind la un sistem
de educație performant.
Prin programul Learning by Doing sau programe dedicate de practică, oferă o
şansă tinerilor fără experienţă către o carieră în domeniul transporturilor. De asemenea,
susţine alte programe similare, ce au menirea de a oferi accesul la educaţie celor din medii
dezavantajate.
În toate aceste activităţi, LUCKY TRANSALPIN are alături proprii angajaţi care se
implică activ în programe de voluntariat, alături de organizaţiile partenere.
Satisfacerea cerințelor clienților reprezintă misiunea principală a LUCKY
TRANSALPIN, prin ascultarea dorințelor și oferirea celor mai potrivite soluții, în condiții de
maximă seriozitate și responsabilitate. Urmărește îmbunătățirea continuă a performanțelor
și a calității serviciilor oferite, pe baza observațiilor și a sesizărilor clienților.
Totodată, asigură toate resursele necesare, inclusiv instruirea și pregătirea continuă
a personalului, pentru dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților de a oferi
servicii de cea mai bună calitate.
Astfel, urmărește:
 satisfacerea cerințelor clienților
 crearea unui mediu intern favorabil dezvoltării, menținerii și motivării capitalului
uman
10
 prevenirea poluării mediului înconjurător și instruirea angajaților pentru protecția
mediului
 asigurarea resurselor umane, financiare, materiale, tehnice și informaționale pentru
realizarea obiectivelor propuse
 stabilirea și menținerea unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii și clienții.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ORGANIZAȚIEI –


LUCKY TRANSALPIN S.R.L.

2.1. Organizarea procesuală. Funcţiunile organizației

1 . Funcția de cercetare – dezvoltare


Un obiectiv permanent al societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. îl constituie
perfecționarea continuă a produsului și serviciilor care face obiectivul activității sale.
Totalitatea activităților prin care societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. realizează
acest obiectiv sunt grupate în cadrul funcției de cercetare - dezvoltare.
În cadrul acestei funcții intră următoarele activități: previziunea, prognoza,
planificarea, programarea.
În cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L., activitatea de investiții presupune
extinderea bazei tehnico-materiale, reparare, modernizare, înlocuirea echipamentului
necesar desfășurării activităților, retehnologizarea preoceselor de producție și prestație,
îmbunătățirea dotărilor.
2. Funcția de producție
Satisfacerea nevoii de servicii are loc prin consumul produselor și serviciilor oferite
de către societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. Producerea sau prestarea acestora se
realizează prin desfășurarea unor activități într-o înlănțuire directă cu tehnologia specifică
fiecărui produs (serviciu).
3. Funcția comercială

11
Societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. apare în cadrul pieței, pe de o parte în
calitate de cumparător al unor bunuri materiale și servicii necesare realizării prestațiilor
sale, iar pe de altă parte, în calitate de vânzător al serviciilor cuprinse în propriul obiect de
activitate. Într-o astfel de postură, societatea întreține cu piața relații specifice, de vânzare-
cumpărare. Aceste relații presupun desfășurarea unor activități care sunt grupate în cadrul
funcției comerciale.
4. Funcția financiar-contabilă
Resursele bănești ale societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. sunt gestionate prin
desfășurarea unor activități deosebit de complexe prin intermediul cărora sunt efectuate o
serie de operațiuni care exprimă relațiile ce iau naștere între aceasta, furnizorii de materii
prime, prestatorii unor servicii necesare acesteia, beneficiarii, precum și cu băncile și
organismele financiare ale statului (bugetul, organizațiile de asigurări, etc).
5. Funcția de personal
Asigurarea resurselor umane necesare societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L.
reprezintă o activitate destul de complexă, a cărei bună desfășurare condiționează reușita
acesteia.
În cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L., între activitățile care definesc
funcția de personal se înscriu: identificarea, dimensionarea, și descrierea surselor de
asigurare a personalului, și aprecierea activității desfășurate de acestea, evidențierea
modificărilor survenite în evoluția personalului.
6. Funcția de marketing
În cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L., funcția de marketing este o
funcție nouă care presupune activități de cunoaștere a individului și de adaptare la
dinamica acestuia și constă în:
 investigarea mediului economico-social, a cererii, a nevoii, a comportamentului
consumatorului
 formularea obiectivelor de piață, alegerea strategiilor pentru atingerea acestor
obiective și adoptarea celor mai potrivite tactici pentru îndeplinirea strategiilor
 elaborarea programelor de marketing, instrumente prin intermediul cărora este
pusă în aplicare optica de marketing asupra activității desfășurate de societate.

12
2.2. Organizarea structurală a organizației

În cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L., prin organizarea structurală


se asigură configurarea organizării procesuale în cadrul unor subdiviziuni organizatorice
ale societății astfel construite, însă să permită realizarea obiectivelor acesteia în cele mai
bune condiții.
De asemenea, în cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L.,
organizarea structurală este exprimată prin structura organizatorică care reprezintă
ansamblul compartimentelor și persoanelor societății plasate într-o configurație coerentă,
precum și al relațiilor stabilite între ele astfel încât să se asigure realizarea în condiții de
eficiență a obiectivelor propuse.

2.2.1. Structura managerială a organizației

Societatea Lucky Transalpin S.R.L. este condusă de Dnul. Ioan Cristi Grădinaru, în
calitate de Administrator.

2.2.2. Structura operațională a organizației

În cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L., structura operațională este


formată din:
o șoferi
o manipulanți
o operatori portuari
o agenți vamali
o comisionari vamali.

2.2.3. Documentele de formalizare a structurii organizatorice (organigrama,


diagrama de relaţii, regulamentul de organizare şi funcţionare)

13
DIRECTOR
EXECUTIV

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR


FINANCIAR OPERAȚIUNI OPERAȚIUNI
INTERNE EXTERNE

DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT


MARKETING JURIDIC ACHIZIȚII

DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT


CONTROLLING IT LOGISTICĂ

DEPARTAMENT
COMERCIAL-
VÂNZĂRI

14
3. POLITICI ȘI STRATEGII MANAGERIALE LA NIVELUL
DEPARTAMENTULUI COMERCIAL - VÂNZĂRI

3.1. Organigrama parţială a departamenului comercial-vânzări şi încadrarea cu


personal conform organigramei

DIRECTOR
DEPARTAMENT
COMERCIAL-VÂNZĂRI

ASISTENT DIRECTOR ȘEF BIROU ȘEF BIROU


DEPARTAMENT COMERCIAL EXPEDIȚII
COMERCIAL-VÂNZĂRI

AGENȚI ȘEFI DE TURĂ

Încadrarea cu personal conform organigramei este redată în tabelul de mai


jos:

DIRECTOR DEPARTAMENT COMERCIAL 1


- VÂNZĂRI
ASISTENT DIRECTOR DEPARTAMENT 2
COMERCIAL-VÂNZĂRI
ȘEF BIROU COMERCIAL 1
ȘEF BIROU EXPEDIȚII 1
ȘEFI DE TURĂ 3
AGENȚI 20

15
3.2. Conducerea compartimentului: calificare şi calităţi profesionale, stil managerial

În cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L., Directorul departamentului


comercial vânzări deține următoarele calități profesionale:
o studii universitare economice
o buna cunoaștere a mediului concurențial de afaceri
o experiența în domeniul comercial
o foarte bune cunoștințe de limba engleză
o spirit de observație, dinamism, gândire comercială, eficientă
o excelente abilități de utilizare a computerului (Word, Excel)
o reale și excelente abilități de comunicare și negociere.
Asistentul directorului departamentului comercial vânzări deține următoarele
calități profesionale:
 cunoștințe P.C.(Word, Excel)
 o limbă straină
 abilități de comunicare, voce placută, adaptabilitate
 perspicacitate, optimism, corectitudine, diponibilitate pentru program prelungit.

3.3. Metode şi tehnici manageriale utilizate

Metodele și tehnicile manageriale utilizate de către societatea LUCKY


TRANSALPIN S.R.L. sunt următoarele:
 managementul prin obiective - Managementul prin obiective se bazează pe
determinarea riguroasă a acestora până la nivelul executanţilor, care participă nemijlocit la
stabilirea lor şi pe corelarea strânsă a recompenselor şi a sancţiunilor cu nivelul realizării
obiectivelor prestabilite.
 managementul prin excepție
 managementul prin delegare
 tehnica brainstorming
 tehnica Delphi.

16
3.4. Procesul de management din cadrul compartimentului (funcţiile de previziune,
planificare, organizare, coordonare, control-evaluare)

 Previziunea - permite conducerea societății în mod știițific și în condiții de eficiență


ridicată. Se realizează prin prognoză, planificare și programare
 Prognoza - determină evoluția probabilă a societății în perspective, având caracter
general, orientativ
 Planificarea - asigură punerea în aplicare a strategiilor și tacticilor alese pentru
atingerea obiectivelor societății. Planul pune la dispoziția tuturor componentelor structurale
ale societății, elemente de fundamentare a propriilor acțiuni pe un interval de timp
determinat
 Programarea - este activitatea prin care societatea detaliază planurile pe perioade
extrem de scurte (schimb, zi, lună).
Activitatea de investiții presupune extinderea bazei tehnico-materiale, reparare,
modernizare, înlocuirea echipamentului necesar desfășurării activităților, retehnologizarea
preoceselor de producție și prestație, îmbunătățirea dotărilor. În esență, activitatea de
investiții grupează activități multiple și complexe: fundamentarea tehnico-economică,
estimarea indicatorilor de eficiență, eșalonarea în timp a complexului de activități operative
care presupune realizarea efectivă, recepția, pregătirea condițiilor materiale, financiare și
umane.
Activitatea de organizare a producției și a muncii - prin conținutul ei se realizează
cercetarea sistematică a modului în care se desfășoară procesele tehnologice și se
asigură perfecționarea continuă a acestora.

3.5. Descrierea principalelor funcţii şi activităţi ale compartimentului comercial

Departamentul comercial are ca obiect conectarea societății pe planul asigurării


resurselor materiale și a vânzărilor.
Departamentul comercial încheie contracte, efectuează recepția bunurilor
aprovizionate și depozitarea acestora.

17
În domeniul desfacerii, societatea încheie contracte, urmărește și livrează mărfurile
la termene, prospectează piața și negociază vânzarea produselor sale.
Departamentul comercial include activitățile de aprovizionare tehnico materială,
comerț exterior și cooperare economică internațională.
Aprovizionarea tehnico-materială prezintă o importanță deosebită pentru buna
desfășurare a întregului proces de producție și influențează direct calitatea produselor.
Activitățile desfășurate în cadrul departamentului comercial constau în:
 calcularea necesarului de resurse materiale
 determinarea normelor de consum specific de aprovizionare tehnico- materială
În mod corespunzător, în domeniile comercializării și comerțului exterior trebuie să
se desfășoare o serie de activități, cum sunt:
 încheierea contractelor de vânzare cumpărare pentru serviciile oferite
 participarea la diferite târguri, expoziții în țară și străinătate
 vânzarea propriu-zisă a serviciilor.

3.6. Fişele posturilor


Fișă post Director Executiv:

 Promovarea firmei și utilizarea integrală a capacității de lucru a acesteia, prin


identificarea de noi clienți și contractarea de proiecte
 Coordonarea și armonizarea obiectivelor firmei cu resursele disponibile
 Conducerea și asigurarea echilibrului între funcțiunile firmei: dezvoltare, marketing,
producție, resurse umane, comercial
Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului
 Fundamentează prognozarea serviciilor firmei pentru anul curent și în perspectivă
 Aprobă perfectarea contractelor cu beneficiarii și alți prestatori și a actelor adiționale
 Asigură întocmirea programelor operative ale firmei (trimestriale și lunare) și
resursele necesare pe contracte, precum și actualizarea acestora în funcție de realizări
 Aprobă programul de măsuri tehnico-organizatorice necesare asigurării Securității și
Sănătății în Muncă și a protecției ecologice
 Avizează necesarul de echipamente și materiale specifice de Securitatea și
18
Sănătatea Muncii, conform programului aprobat
 Gestionează împreună cu Directorul Economic potențialul tehnologic, material,
financiar și uman al firmei
 Dispune organizarea controlului financiar intern și a inventarierii anuale generale a
patrimoniului firmei
 Asigură coordonarea periodică a ședințelor echipei de conducere la nivel de firmă
 Dispune analiza rapoartelor și dispozițiilor de control intern și extern, pe linie de
calitate și mediu și dispune înlăturarea neconformităților sesizate și a cauzelor care le-au
generat, pentru a preveni repetarea acestora
 Asigură accesul organelor de control extern și intern la documentele firmei cu
ocazia inspețiilor și auditurilor
 Stabilește, conform structurii organizatorice și ROF, sarcinile și responsabilitățile
personalului din subordine
 Face propuneri privind angajarea, promovarea și concedierea personalului cu funcții
de conducere și coordonare proiecte
 Aprobă sistemul de bonusare conform Regulamentului Intern și procedurilor
specifice firmei
 Coordonează și participă la soluționarea conflictelor de muncă și a plângerilor
angajaților și menține o legătură strânsă cu reprezentanții sindicatelor
 Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul
din subordine
 Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.

19
4. ANALIZA INFLUENȚEI FACTORILOR MEDIULUI INTERN ȘI
EXTERN ASUPRA ORGANIZAȚIEI

4.1. Analiza influenţei factorilor mediului extern

Micromediul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. cuprinde ansamblul


componentelor cu care aceasta intră în relații directe. Acestea sunt:
furnizorii de mărfuri care sunt agenți economici ce asigură resursele necesare de
materii prime, materiale, echipamente și mașini
Furnizorii societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. sunt evidențiați în figura de
mai jos:

Scania
33% Mercedes
Benz
34%

Volvo
33%

prestatorii de servicii reprezentați de firme sau persoane particulare care oferă o


gamă largă de servicii utile realizării obiectivelor societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L.
Prestatorii de servicii sunt Administrația Națională a Porturilor, IRIDEX, ENEL,
VESTAS.
20
clienții care sunt consumatori, utilizatori industriali, întreprinderi comerciale sau
agențiile guvernamentale pentru care serviciile furnizate de societate le sunt oferite spre
consum
concurenții sunt firme sau persoane particulare care-și dispută aceeași categorie
de clienți, iar în situații frecvente aceiași furnizori sau prestatori de servicii.
Concurenții societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. sunt P&Q Line, China Shipping.

4.2. Relaţiile firmei cu mediul extern ( relaţiile de piaţă, relaţiile de concurenţă)

Ca sistem de tip evoluționist deschis, societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. este


implicată în relații de piață directe prin furnizarea serviciilor oferite de companie.
Societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. este implicată și în relații de concurență cu
diferite companii de același profil.
Societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. are o strategie ofensivă fiind o companie
puternică , cu poziție consolidată în cadrul pieței.

4.3. Analiza influenţei mediului intern

Macromediul societăţii LUCKY TRANSALPIN S.R.L. reuneşte factorii care nu pot fi


evaluaţi de firmă şi care reprezintă cadrul general în care îşi efectuează activitatea.
Echiparea tehnică uşurează folosirea tehnologiilor moderne de producţie, care face
posibilă realizarea la un nivel calitativ net superior a variatelor secvenţe ale acestora.
Factorii demografici includ acele componente referitoare la ponderea populaţiei
ocupate, structura socioprofesională, şi vârstă.
Se accentuează rolul resurselor umane în cadrul societății LUCKY TRANSALPIN
S.R.L., precum şi obligativitatea ridicării gradului de cunoştinţe profesionale ale celor
chemaţi să contribuie la realizarea obiectivelor lor.

21
4.4. Concluzii şi propuneri privind stabilirea obiectivelor de dezvoltare a activităţii

În cadrul societății LUCKY TRANSALPIN S.R.L. concretizarea misiunii se face


printr-un set de obiective măsurabile și realistice ce permit evaluarea și controlul
performanțelor societății, respectiv:
o ocuparea poziției de lider în următorii 5 ani
o stabilirea unor relații de colaborare și comunicare cu clienții pentru a înțelege,
accepta și satisface cerințele acestora în continuă schimbare
o oferirea servicilor eficiente și foarte variate cărora clienții să le aprecieze valoarea în
schimbul prețului pe care îl plătesc
o lărgirea permanentă a gamei de servicii prin introducerea anual a minim 2 servicii
noi (în următorii 5 ani)
o provocarea profesională și socială adresată angajaților vizează aspectul
responsabilității și eforturilor, angajații reprezentând garanția succesului societății LUCKY
TRANSALPIN S.R.L.
o respectarea calității serviciilor oferite, ca o prioritate majoră pentru toți angajații
societății
o stimularea cooperării între nivelele ierarhice ale societății
o alocarea unui buget de 5 % din cifra de afaceri pentru susținerea programelor locale
și actelor de caritate
o recupararea investițiilor din profitul obținut anual
o dezvoltarea durabilă – calea prin care societatea LUCKY TRANSALPIN S.R.L. își
va atinge scopurile.

22