Sunteți pe pagina 1din 7

PRODUCTIVITATEA ANGAJAȚILOR – MĂSURI DE PREVENIRE A DIMINUĂRII

ȘI SUGESTII DE CREȘTERE A ACESTUI INDICATOR

Productivitatea, în sens amplu, reprezintă diferența dintre resursele investite și rezultatele


dobândite într-o anumită activitate.
Astfel, în funcție de sectorul în care activăm, productivitatea poate fi dobândită cu
eficiența, poate fi facil contabilizată ori, poate fi aproape imposibil de evaluat, în mod deosebit
când este vorba despre inovație ori creativitate.
Astfel, în cazul unei companii în plină dezvoltare, productivitatea reprezintă motorul
principal al afacerii.
Trebuie subliniat faptul că, productivitatea afectează atât angajatorii, cât și angajații.
Astfel, angajatorii, au obligația de a crea toate condițiile necesare în vederea stimulării
productivității. În ceea ce privește angajații, se impune ca aceștia să fie productivi pentru a putea
evolua în carieră.
Productivitatea unei firme se fundamentează pe o serie de factori care stimulează ori
împiedică eficiența angajaților, după cum se poate observa în Tabelul nr.1.:

 În primul rând, o firmă trebuie să


funcționeze ca un întreg, cu toate că fiecare
departament și fiecare salariat dețin funcția lor
caracteristică
 În lipsa unei comunicări între
ORGANIZAREA departamente, precum și a unei planificări a
fiecărei etape din cadrul procesului de lucru nu
se poate obține un nivel crescut al
productivității
 De asemenea, în vederea obținerii unui
nivel crescut al productivității este necesar ca
toți cei implicați să-și cunoască întocmai rolul
în cadrul firmei, precum și ce trebuie să facă în
mod precis

 În prezent, tehnologia constituie unul


dintre motoarele cele mai însemnate ale
TEHNOLOGIA dezvoltării unei afaceri, productivitatea fiind
influențată, mai ales, de tehnica de care
dispune firma
1
 Productivitatea unei afaceri se află în
strânsă legătură cu pregătirea angajaților, cu
modul în care aceștia se implică la locul de
muncă, însă și cu moralul lor. Până și vârsta
deține o însemnătate importantă pentru
ANGAJAȚII productivitate
 Astfel, angajații tineri și lipsiți de
experiență sunt mult mai dornici să învețe,
fiind dispuși să depună eforturi în vederea
dobândirii rezultatelor solicitate, dar au nevoie
de angajați ori de supervizori cu experiență
care să îi îndrume și să îi coordoneze în situații
complexe

 Conducerea unei firme este


responsabilă de succesul ori eșecul unei afaceri
 Factorii care au efect în mod deosebit
asupra angajaților și în general asupra afacerii
CONDUCEREA sunt:
 viziunea celor din conducere
 relația pe care o au cu angajații
 ideile inovative
 modul în care se implică în
soluționarea problemelor
 Trebuie subliniat faptul că, adaptarea
permanentă sporește productivitatea

 O firmă are nevoie de obiective


OBIECTIVELE caracteristice, realizabile, amănunțite și
totodată ușor de perceput de către angajați

BUGETUL  Bugetul reprezintă factorul hotărâtor


într-o firmă, în lipsa căruia nu există nici
echipament de ultimă generație, nici angajați
motivați și performanți

Tabelul nr.1. Factori pe care se fundamentează productivitatea unei firme


Sursa:

2
Unul dintre rolurile principale ale unui manager în vederea creșterii productivității,
constă în crearea condițiilor desăvârșite de lucru pentru angajați, precum și menținerea acestora
în permanență motivați, pentru a fi cât mai eficienți.
În Figura nr.1. sunt evidențiate aspectele cele mai importante pe care trebuie să le aibă în
vedere un manager pentru a stimula eficiența:

Recrutarea angajaților care se potrivesc cel mai bine


companiei

Promovarea inițiativei și oferirea autonomiei angajaților

Oferirea posibilității de a evolua angajaților

Comunicarea planurilor companiei către echipă

Oferirea bonusurilor și a avantajelor în afara salariului

Oferirea posibilității de a lucra de acasă angajaților

Recunoașterea meritelor angajaților

Figura nr.1. Aspectele cele mai importante pe care trebuie să le aibă în vedere un manager
pentru a stimula eficiența
Sursa:

Trebuie subliniat faptul că, sporirea productivității nu este influențată numai de măsurile
adoptate de către managementul firmei, ci și de către angajați.
Pentru a fi mai eficient, un angajat trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte, precum:
o să învețe să își controleze timpul
3
o să renunțe la multitasking
o să facă pauze la intervale regulate
o să își creeze un spațiu optim de lucru
o să se organizeze
o să scape de întreruperi
o să pună telefonul pe silent.
Una dintre provocările căreia angajatorii încearcă să îi facă față o constituie bunăstarea
angajaților, deoarece aceștia nu se mai simt motivați doar de un salariu mare, ci sunt în căutarea
unui mediu de lucru agreabil, unde să le fie recunoscută munca.
Trebuie subliniat faptul că, aceste lucruri nu aduc avantaje numai angajaților, ci și
angajatorilor, care se bucură de proiecte livrate la termen, dedicare, precum și de diminuarea
costurilor, întrucât salariații fericiți costă mai puțin.
Așadar, pachetul salarial nu mai constituie elementul hotărâtor pentru angajați în
momentul în care vine vorba de lucrul în cadrul unei firme. În momentul de față, cu toate că
oferta este atractivă, angajatorii acordă mult mai multă atenție preferințelor angajaților,
precum programelor personalizate de beneficii în funcție de necesitățile și cerințele acestora.
Un astfel de program are în vedere optimizarea stării de bine în general, oferind atenție
mai ales sănătății fizice și mentale a angajaților, cu scopul diminuării costurilor over-all și a
eficientizării productivității.
Astfel, se recomandă ca angajatorul, prin intermediul inițiativelor sale, să se asigure că
angajații din cadrul firmei percep aprecierea muncii lor.
Trebuie subliniat faptul că, angajații care se bucură de atenție devin mult mai motivați,
mai productivi și mai sănătoși.
Așadar, introducerea unui program care vizează bunăstarea angajaților reprezintă o
cerință fundamentală pentru succesul proiectelor echipei.
Programele Employee Wellness reprezintă o componentă însemnată a culturii
organizaționale din firme.
Personal, consider că un manager ar putea să aplice următoarele idei pentru bunăstarea
angajaților săi:
o să lanseze o provocare de fitness
o să pună la dispoziție în birou trotinete
o să stimuleze utilizarea automobilelor în comun
o să organizeze concursuri de gătit sănătos

4
o să stimuleze angajații să ia pauze dese
o să stimuleze angajații să practice recunoștința
o să organizeze zile tematice
o să recompenseze cei mai dedicați angajați.
Conform unor studii realizate în anul 2018, circa 80% din români au mărturisit că locul
de muncă nu le aduce împliniri profesionale și financiare.
Astfel, insatisfacțiile dobândite de către angajați de-a lungul vremii, se reflectă asupra
productivității muncii și totdată asupra angajatorilor, care se confruntă în acest fel cu pagube
financiare apreciabile.
Așadar, consider că este necesar ca managerii să contribuie la sporirea productivității
angajaților, precum și a profitului, printr-o serie de metode precum:

AUTOMATIZAREA
ASIGURAREA UNOR PROCESELOR DE TRAINING-URI ȘI
CONDIȚII OPTIME DE BUSINESS PRIN CURSURI DE FORMARE
MUNCĂ IMPLEMENTAREA PROFESIONALĂ
UNUI SOFT ERP

STIMULAREA
ORGANIZAREA
FINANCIARĂ ȘI
FRECVENTĂ DE
OPORTUNITĂȚILE DE
TEAMBUILDING-URI
PROMOVARE

Figura nr.2. Metode prin care managerii contribuie la sporirea productivității angajaților
Sursa:

Efectele acestor metode prin care managerii contribuie la sporirea productivității


angajaților sunt evidențiate în Tabelul nr.2.:

 Angajații sunt mai performanți, mai  O firmă care are angajați pregătiți și
eficienți și mai responsabili, contribuind la dedicați muncii depuse, reprezintă o firmă
sporirea profitabilității care se poate deosebi de competitori prin
5
calitatea superioară a serviciilor

 Stabilizarea relației dintre management  Firma se va bucura de o imagine


și subordonați determină o colaborare mai bună în fața consumatorilor, iar
profesională mai bună și totodată creșterea posibilitățile de a dobândi noi segmente de
satisfacției muncii piață cresc considerabil

Tabelul nr.2. Efectele metodelor prin care managerii contribuie la sporirea productivității
angajaților
Sursa:

Productivitatea angajaților constituie unul dintre obiectivele cele mai însemnate de


business, dar arareori reprezentanții resurselor umane și-l însușesc drept responsabilitate,
câteodată doar pentru că nu sunt mandatați să o facă.
Personal, recomand câteva direcții de susținere a productivității angajaților prin politici
de resurse umane, precum:
o politici de compensații și beneficii
o menținerea sănătății organizaționale
o instruirea
o dimensionarea corectă a resurselor necesare și a structurii organizaționale
o suprimarea risipei provocate de subutilizarea capacității umane.
Personal, consider că creșterea productivității nu reprezintă un obiectiv greu de realizat,
însă are nevoie de o serie de elemente, precum:
o stare de spirit favorabilă
o organizare
o atmosferă potrivită
o muncă în echipă.

6
BIBLIOGRAFIE