Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentarea că opera literară ,,BOUL SI VITELUL'' de Grigore Alexandrescu este un

text narativ literar

Textul narativ literar este un text în care sunt prezentate fapte, întâmplări,
evenimente, într-o succesiune de momente. Se consideră că un text este narativ atunci când:
evenimentele prezentate implică acţiunea unor personaje, aceste evenimente au o legătură
între ele şi urmează o succesiune cronologică.
În opinia mea, opera ,,Boul si vitelul'', de Grigore Alexandrescu, este un text de tip
narativ literar, prezentând trăsăturile definitorii ale acestui tip de text: prezența naratorului
care relatează o serie de întâmplări desfășurate într-o succesiune de momente la care
participă personaje, toate acestea fiind plasate într-un cadru spațio-temporal.
În primul rând, modul predominant de expunere folosit îl reprezintă narațiunea
prin intermediul căreia, naratorul relatează o scurtă întâmplare. Acțiunea este simplă și
urmărește un singur fir narativ în care putem delimita momentele subiectului. Astfel,
expozițiunea aduce în scenă unul dintre personaje – boul – care dobândește o poziție
socială importantă. Intriga este constituită de hotărârea vițelului de a merge la unchiul său
– boul – pentru a-i cere niște fân. Desfășurarea acțiunii9 constă în încercările vițelului de
a lua legătura cu unchiul său devenit bogat pentru a obține “nițel fân”. Încercările lui se
dovedesc zadarnice, fiind îndepărtat de sluga boului din differite motive. Acțiunea ajunge
la punctul culminant în momentul în care, boul, ieșit la plimbare, trece pe lângă vițel,
ignorându-l. Necrezând ca a fost ocolit intenționat, vițelul revine perseverent și
următoarea zi la casa boului. În deznodământ, boul, indignat de îndrăzneala vițelului
poruncește slujitorului să fie aruncat afară, pe motiv că el nu are astfel de rude. Timpul și
pațiul în care se petrec acțiunile nu cunt precis formulate “în zilele noastre”, sugerând
caracterul general al întâmplărilor, astfel de evenimente se pot perece oriunde și oricând.
În al doilea rând, textul este unul narativ literar deoarece sunt prezente personaje
care participă la întâmplările relatate. Ele sunt construite pe baza personificării ți
întruchipează diferite tipuri umane. Astfel, boul reprezintă omul norocos, insensibil,
parvenit și îngâmfat. El este caracterizat direct de către narator “un bou ca toți boii, puțin
la simțire”, tot naratorul fiind cel care precizează modul în care și-a dobândit poziția
socială privilegiată “de soart-ajutat”. El este superficial, se crede unic, banii îi schimbă
caracterul, ignorându-și propria rudă. Vițelul întruchipeză tipul omului modest, sărac,
naiv, încrezător și optimist. El dă dovadă de perseverență și răbdare, venind în repetate
rânduri la ruda sa. Cu toate că boul îl evită, naiv, el pune pe seama orbirii purtarea
unchiului său. Încrederea și naivitatea vițelului sunt aspru pedepsite: boul poruncește să
fie dat afară, renegând relația de rudenie dintre ei.
În concluzie, având o acțiune organizată succesiv într-o serie de etape ordonate
cronologic desfășurate într-un context spațio-temporal la care participă personaje, putem
afirma că opera literară “Boul și vițelul” este un text narativ literar.

S-ar putea să vă placă și